Byla 2-7093-465/2014
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė dokumentinio proceso tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „STATRA“ ieškinį atsakovui UAB „ARJ CONSTRUCTION“ dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad 2012-11-06 su atsakovu sudarė Sutartį dėl statybos rangos bei kitų su tuo susijusių darbų atlikimo Nr. 2012/11/06 (toliau – Sutartį) dėl parduotuvės „Maxima“ remonto darbų, sutarties kaina sudarė 334742,87 Lt. Visi darbai buvo priimami – perduodami pagal sutartyje nustatytą tvarką sudarant tarpinius aktus ir surašant galutinį aktą. Pagal sutartį, atsakovas buvo įsipareigojęs sumokėti už atliktus darbus per 30 dienų terminą nuo PVM sąskaitos pateikimo dienos. Apmokėjimui už atliktus darbus ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras, kurių atsakovas pilnai neapmokėjo. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti neapmokėtą skolą, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Kadangi reikalavimai yra piniginio pobūdžio ir grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau - CPK, 424 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Sutinkamai su CPK 427 straipsnio 4 dalies nuostatomis, iki preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovui apie pareikštą ieškinį nėra pranešama.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2012-11-06 ieškovas su atsakovu sudarė Sutartį dėl parduotuvės „Maxima“, esančios Pelesos g. 30, Vilniuje, remonto darbų, sutarties kaina sudarė 334742,87 Lt (b. l. 27 - 33). Pagal Sutarties 4 straipsnio 1 ir 2 punktą visi darbai buvo priimami – perduodami pagal Sutartyje nustatytą tvarką sudarant tarpinius aktus (b. l. 29). Atlikęs darbus ieškovas pateikė atsakovui pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, atliktų darbų aktus, kuriuos atsakovas priėmė ir už juos pasirašė bei išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2012-12-18 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. STA 201, suma – 285250,25 Lt (b. l. 34), 2013-02-19 PMV sąskaitą-faktūrą Nr. STA 293, suma – 9154.62 Lt (b. l. 47). Ieškovas nurodo, kad pagal 2012-12-18 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. STA 201 atsakovas vykdė mokėjimus, tačiau su vėlavimais, todėl pagal šią PVM sąskaitą-faktūra liko skolingas 8714,87 Lt. 2013-11-14 pagal sąskaitas atsakovas ieškovui pervedė 9000,00 Lt (b. l. 20). Bylos duomenimis, atsakovas tinkamai neatsiskaitė, už atliktus darbus yra skolingas ieškovui 8869,49 Lt. Atsakovas prieštaravimų dėl skolos dydžio, jos pagrįstumo į bylą nepateikė (CPK 178 str.). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu nėra (CPK 178 straipsnis).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus. Pagal CK 6.63 straipsnio 2 punktą skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Rangos sutartimi rangovas įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (LR CK 6.694 str. 4 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad parduotuvės „Maxima“ statybos darbai buvo atlikti 2012 m. gruodžio mėn. bei 2013 m. vasario mėn. pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktus bei pažymas apie atliktų darbų vertę, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 8869,49 Lt skola už atliktus darbus.

8CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymai ir sutartys gali nustatyti, kad už prievolės nevykdymą ar netinkamą vykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas. Sutinkamai su CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Šalys 2012-11-16 Sutartimi susitarė dėl netesybų. Sutarties 11 straipsnio 2 punkte nurodyta, atsakovas už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną atsakovui moka 0,06 proc. laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius, todėl ieškovui iš atsakovo priteistini delspinigiai: pagal 2012-12-18 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. STA 201( sąskaitos likutis 8714,87 Lt) - 941,00 Lt delspinigių; pagal 2013-02-19 PMV sąskaitą-faktūrą Nr. STA 293 (sąskaitos likutis 9154,62 Lt) – 988,00 Lt delspinigių (b. l. 25).

9Reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas CK 6.37 straipsnio 2 dalies ir 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu ir iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (10798,49 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-11-12 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

10Paduodamas ieškininį pareiškimą ieškovas sumokėjo 177,00 Lt žyminio mokesčio, nors šioje byloje mokėtinas ir priteistinas žyminis mokestis sudaro 162,00 Lt. Permokėta 15,00 Lt žyminio mokesčio dalis grąžinama kreditoriui (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 162,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 3, 26) (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 82 str.). bei 1000,00 Lt už advokato suteiktas teisines paslaugas (b. l. 51 - 52) , iš viso – 1162,00 Lt.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 262 straipsnio 1 dalimi, 424-428 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo UAB „ARJ CONSTRUCTION“, į. k. 302334197, 10798,49 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 49 ct) skolą, 1929,00 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt devynis litus 00 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (10798,49 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-11-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1162,00 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt du litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „STATRA”, į. k. 149645114, naudai.

15Įpareigoti Vilniaus apskrities VMI grąžinti ieškovui UAB „STATRA”, į. k. 149645114, jo permokėtą 15,00 Lt (penkiolikos litų 00 ct) žyminio mokesčio dalį.

16Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

17Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai