Byla 2KT-110-153/2015
Dėl Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1741-254/2015 ir Kauno apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-3325-475/2015 sujungimo

1Kauno apygardos teismo teisėja, laikinai atliekanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko funkcijas, Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1741-254/2015 ir Kauno apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-3325-475/2015 sujungimo,

Nustatė

2Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu spręsti klausimą dėl Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3325-475/2015 ieškovo UAB „Upinė“ 2015 m. rugsėjo 17 d. parengiamajame teismo posėdyje pateikto prašymo spręsti klausimą dėl minėtos civilinės bylos ir Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1741-254/2015 sujungimo. Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, kuria nutarė prašyti Kauno apygardos teismą išspręsti klausimą dėl Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1741-254/2015 ir Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3325-475/2015 sujungimo nurodė, kad abiejose civilinėse bylose nagrinėjami ginčai dėl rangos teisinių santykių, kylančių iš įsipareigojimų pagal UAB „Upinė“ ir UAB „Legrana“ sudarytą ( - ) rangos sutartį Nr. ( - ). Nutartyje pažymėta ir tai, kad Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. e2-1741-254/2015 pareikštus reikalavimus ieškovas buvo pareiškęs ir Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3325-475/2015, tačiau bylos nagrinėjimo metu ieškinio reikalavimus patikslino, dalį jų išskirdamas į kitą ieškinį, kurį pateikė Kauno apygardos teismui. Be to, nutartyje nurodyta ir tai, kad pats ieškovo atstovas išreiškė prašymą dėl bylų sujungimo, atsakovas ir tretysis asmuo UAB „Sweco Hidroprojektas“ dėl bylų sujungimo iš esmės neprieštarauja (civilinės bylos Nr. 2-3325-475/2015, t. 8, b.l. 148 -149).

3Civilinės bylos sujungtinos į vieną bylą

4Pagal Lietuvos Respublikos CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Kauno apygardos teismo teisėja, laikinai atliekanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko funkcijas, Galina Blaževič, spręsdama bylų sujungimo klausimą, nustatė, kad:

  1. Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3325-475/2015 pagal ieškovo UAB „Upinė“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Legrana“, tretiesiems asmenims R. Z., UAB „Hidrojėgainė“, UAB „Sweco Hidroprojektas“ dėl skolos priteisimo, kuriuo prašoma: 1. priteisti ieškovui UAB „Upinė“ iš atsakovo UAB „Legrana“ 19.975,22 Eur patirtus nuostolius ir išlaidas (dėl ( - ) (19.797,32 Eur) ir defektų nustatymo (177,90 Eur) darbų); 2. įpareigoti atsakovą UAB „Legrana“ per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus ( - ), kad hidroelektrinė galėtų generuoti 100 kW projektinį galingumą; 3. priteisti ieškovui UAB „Upinė“ iš atsakovo UAB „Legrana“ 37.322,46 Eur patirtus nuostolius (negautas pajamas); 4. pripažinti negaliojančiu ( - ) Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) ir ( - ) PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ); 5. priteisti ieškovo UAB „Upinė“ naudai iš atsakovo UAB „Legrana“ 6 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 6. priteisti bylinėjimosi išlaidas. Civilinę bylą Nr. 2-3325-475/2015 nagrinėja Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė.
  2. Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1741-254/2015 pagal ieškovo UAB „Upinė“ ieškinį atsakovui UAB „Legrana“ dėl rangos sutarties nutraukimo ir atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu bei piniginių lėšų priteisimo, kuriuo prašoma: 1. nutraukti tarp ieškovės UAB „Upinė“ ir atsakovės UAB „Legrana“ sudarytą 2009 m sausio 22 d. rangos sutartį ( - ) dalyje dėl atsakovės UAB „Legrana“ pateiktų medžiagų ir įrengimų (hidroturbinos, darbo rato, darbo rato kameros, hidroturbinos pavaros, generatoriaus, uždarymo mechanizmo, automatikos valdymo spintos, jėgos elektros spintos, vandens padavimo sklendės) įsigijimo pagal ( - ) Atliktų darbų aktą ( - ) ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) bei ( - ) Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) už bendrą 122.654,08 Eur (423.500 Lt) sumą, įpareigoti atsakovę UAB „Legrana“ išmontuoti ir pasiimti ( - ) įrengimus: hidroturbiną, darbo ratą, darbo rato kamerą, hidroturbinos pavarą, generatorių, uždarymo mechanizmą, automatikos valdymo spintą, jėgos elektros spintą, vandens padavimo sklendę, ir priteisti ieškovei UAB „UPINĖ“ iš atsakovės UAB „Legrana“ už šias medžiagas ir įrangą sumokėtą 122.654,08 Eur (423.500 Lt) sumą; 2. priteisti ieškovei UAB „Upinė“ iš atsakovės UAB „Legrana“ 27.340,13 Eur (94.400 Lt) sumą; 3. priteisti ieškovės UAB „Upinė“ naudai iš atsakovės UAB „Legrana“ 6 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

    6

7Nustatyta ir tai, kad Kauno apygardos teismui pateiktame ieškinyje vienu iš reikalavimų taip pat buvo prašoma pripažinti negaliojančiu ( - ) Atliktų darbų aktą Nr. ( - ). Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1741-254/2015, ieškovo UAB „Upinė“ ieškinį dalyje dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu ( - ) Atliktų darbų aktą Nr. ( - ), atsisakė priimti (civilinės bylos Nr. e2-1741-254/2015 t. 1, b. l. 4 – 23, 160 – 163, 167 – 184). Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m liepos 2 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-962-302/2015, Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 25 d. nutartį paliko nepakeistą. Civilinę bylą Nr. e2-1741-254/2015 nagrinėja Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė.

8Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes įvertintina, kad abiejose bylose - Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3325-475/2015 ir Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1741-254/2015 – šalių reikalavimai yra kildinami iš tos pačios ( - ) tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos Rangos sutarties Nr. ( - ), kuria atsakovas įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti ( - ) įrenginių komplektavimo, montavimo, paleidimo - derinimo ir prijungimo prie elektros tinklų darbus, o ieškovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti. Tuo tarpu įvertinus abiejose bylose keliamus reikalavimus matyti, kad jie tarpusavyje susiję (reikalavimas dėl įpareigojimo ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir reikalavimas dalyje nutraukti ( - ) Rangos sutartį CK 6.665 straipsnio 3 dalies pagrindu, t.y. jeigu trūkumai per protingą terminą nepašalinami arba jie yra esminiai ir nepašalinami; ir kita). Teisėjos, laikinai atliekančios Civilinių bylų skyriaus pirmininko funkcijas, vertinimu, abejose bylose turėtų būti nustatinėjamos iš esmės tos pačios faktinės aplinkybės, vertinami iš esmės tie patys šalių argumentai ir įrodymai, todėl darytina išvada, jog bylų sujungimas nagrinėjamu atveju leistų koncentruotai ir ekonomiškai išnagrinėti tarp šalių kilusį ginčą. Sprendžiant bylų sujungimo klausimą įvertintina ir tai, kad Kauno apygardos teisme civilinė byla Nr. e2-1741-254/2015 nagrinėjama pagal ieškovo pagal ieškovo UAB „Upinė“ ieškinį atsakovui UAB „Legrana“, o Kauno apylinkės teisme civilinė byla Nr. 2-3325-475/2015 nagrinėjama pagal ieškovo UAB „Upinė“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Legrana“, tretiesiems asmenims R. Z., UAB „Hidrojėgainė“, UAB „Sweco Hidroprojektas“, t.y. abiejose bylose dalyvauja tos pačios šalys. Teisėja, laikinai atliekanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko funkcijas, įvertinusi nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasi proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principais sprendžia, kad tikslinga Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1741-254/2015 ir Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-3325-475/2015 sujungti į vieną civilinę bylą, nes sujungus bylas atsiras galimybė kompleksiniam šiose bylose pareikštų reikalavimų išsprendimui vienoje byloje, tokiu būdu bus greičiau bei teisingai išnagrinėti ginčai (CPK 2, 7 straipsniai, 136 straipsnio 4 dalis).

9Teisėja, laikinai atliekanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko funkcijas, spręsdama klausimą, kuriam teismui perduoti nagrinėti sujungtas bylas, įvertina tai, kad Kauno apylinkės teisme civilinė byla užvesta dar 2011 m. gegužės mėn., tuo tarpu Kauno apygardos teisme civilinė byla užvesta 2015 m. kovo mėn. po to, kai Kauno apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Upinė“ teismui pateiktą patikslintą ieškinį ir to pasėkoje ieškovas turėjo kreiptis į teismą su savarankišku ieškiniu. Kauno apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi atsisakydamas priimti ieškovo UAB „Upinė“ teismui pateiktą patikslintą ieškinį nurodė, kad ieškovas pateikė naujų reikalavimų, tai užvilkintų bylos nagrinėjimą, o bendra patikslinto ieškinio reikalavimų suma 715.737,43 Lt (civilinės bylos Nr. 2-3325-475/2015 t. 6, b. l. 5-32, 239-240; civilinės bylos Nr. e2-1741-254/2015, t. 1, b.l. 4-23, 165-166; t. 2, b.l. 30-31). Esant nustatytoms aplinkybėms matyti, kad Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartyje nurodytos aplinkybės, jog bylos nagrinėjimo metu ieškovas ieškinio reikalavimus patikslino, dalį jų išskirdamas į kitą ieškinį, kurį pateikė Kauno apygardos teismui, neatitinka faktinių aplinkybių. Teisėja, laikinai atliekanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko funkcijas, mano, kad siekiant proceso koncentracijos ir ekonomiškumo, buvo tikslinga Kauno apylinkės teisme pateiktus patikslintus reikalavimus priimti ir juos nagrinėti toje pačioje byloje (CPK 7 straipsnis, 33 straipsnio 2 dalis), juolab, įvertinus, kad minėtus patikslintus reikalavimus atsisakęs priimti vėliau tas pats Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bylų sujungimo (civilinės bylos Nr. 2-3325-475/2015, t. 8, b.l. 148 - 149). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, civilinės bylos sujungiamos prie Kauno apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-3325-475/2015 prijungiant Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1741-254/2015, jas kartu perduodant nagrinėti Kauno apylinkės teismo teisėjai Virginijai Simanavičienei.

10Kauno apygardos teismo teisėja, laikinai atliekanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko funkcijas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 7 straipsniu, 136 straipsnio 4 dalimi, 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

11Sujungti Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1741-254/2015 ir Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-3325-475/2015 į vieną civilinę bylą ir perduoti jas kartu nagrinėti Kauno apylinkės teismo teisėjai Virginijai Simanavičienei.

12Nutarties kopijas išsiųsti šalims; Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1741-254/2015 kartu su priimta nutartimi išsiųsti Kauno apylinkės teismui.

13Nutartis neskundžiama. Teisėja, laikinai atliekanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko funkcijas

14Galina Blaževič

Proceso dalyviai
Ryšiai