Byla 2-8806-618/2011
Dėl juridine reikšme turincio fakto nustatymo

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Larisa Šimanskiene rašytinio proceso tvarka išsprendusi pareiškejos A. V. pareiškimo priemimo klausima, nustate :

2Klaipedos miesto apylinkes teisme gautas pareiškejos A. V. pareiškimas suinteresuotiems asmenims M. M., VI „Registru centras“ Klaipedos filialui, Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos, Sodininku bendrijai „Baltija“, del juridine reikšme turincio fakto nustatymo.

3Klaipedos miesto apylinkes teismas 2011-06-09 nutartimi ipareigojo pareiškeja pašalinti pareiškimo trukumus, nurodytus nutartyje.

4Pareiškeja 2011-06-17 papildomai pateike teismui rašytiniu irodymu ir primokejo trukstama dali žyminio mokescio.

5Pareiškima atsisakytina priimti.

6Pareiškeja kreipesi i teisma, prašydama pripažinti, kad pareiškeja nuosavybes teise valdo žemes sklypa, kurio unikalus numeris ( - ), plotas 0,0645 ha, esanti ( - ), o M. M. nuosavybes teise valdo žemes sklypa, kurio unikalus numeris ( - ), plotas 0,0588 ha, esanti ( - ). Pagal papildomai 2011-06-17 pareiškejos pateikta VI „Registru centras“ Klaipedos filialo 2011-04-26 sprendima Nr. (4.6.10.) RS-790, VI „Registru centras“ Klaipedos filialas atsisake pagal pareiškejos prašyma pakeisti kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre del to, kad prašyma pakeisti duomenis pateike tik pareiškeja, kuri yra vieno sklypo savininke, nors kartu kreiptis turejo ir gretimo sklypo savininke M. M.. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 445 straipsnyje nustatyta, kad teismas nustato juridine reikšme turincius faktus tik tada, kai pareiškejas negali jokia kita tvarka gauti tuos faktus patvirtinanciu dokumentu arba kai negalima atkurti prarastu dokumentu.

7Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškeja neišnaudojo visu galimybiu gauti prašoma nustatyto juridini fakta patvirtinanciu dokumentu, todel pareiškima atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

8Pareiškejai gražintinas sumoketas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 290, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

10atsisakyti priimti pareiškejos A. V. pareiškima suinteresuotiems asmenims M. M., VI „Registru centras“ Klaipedos filialui, Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos, Sodininku bendrijai „Baltija“, del juridine reikšme turincio fakto nustatymo ir gražinti ji padavusiam asmeniui.

11Pavesti Valstybinei mokesciu inspekcijai gražinti pareiškejai A. V. 68,00 Lt žyminio mokescio, sumoketo 2011-06-01 imokos mokejimo kvitu „Swedbank“, AB, ir 69,00 Lt žyminio mokescio, sumoketo 2011-06-16 imokos mokejimo kvitu „Swedbank“, AB.

12Nutartis per septynias dienas, nuo nutarties kopijos iteikimo dienos, gali buti skundžiama Klaipedos apygardos teismui, paduodant atskiraji skunda per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai