Byla 1-172-559/2018

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė, sekretoriaujant Astai Zujevienei, dalyvaujant prokurorei Oksanai Gabrilaitienei, nukentėjusiosioms L. S., R. S., V. F., kaltinamajam E. S., gynėjui advokatui Petrui Lileikai

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3E. S., gimęs ( - ) Jonavoje, asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, nevedęs, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, 140 straipsnio 2 dalyje.

5Teismas

Nustatė

62017 m. rugpjūčio 5 d. apie 9.00 val. E. S. bute, ( - ), artimoje aplinkoje panaudojo fizinį smurtą, t. y. tarpusavio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su šeimos nare – seserimi R. S. metu tyčia dešinės rankos kumščiu sudavė jai du smūgius į veido sritį, tris kartus įspyrė į dešinę koją, o šeimos narei - motinai L. S., ginančiai savo dukrą R. S., tyčia dešinės rankos kumščiu sudavė vieną smūgį L. S. į kairės krūties sritį, stipriai suėmęs už dešinės rankos, ją laikė, tuo padarė kraujosruvą dešinio dilbio priekiniame paviršiuje, taip nežymiai sutrikdė nukentėjusiosios L. S. sveikatą bei sukėlė nukentėjusiosioms L. S. ir R. S. fizinį skausmą, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje.

72017 m. rugsėjo 9 d. apie 20.00 val. namuose, ( - ), E. S., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, artimoje aplinkoje panaudojo fizinį smurtą, t. y. tarpusavio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su šeimos nare – kartu su juo gyvenančia sugyventine V. F. metu, mažamečių vaikų E. Š., gim. ( - )., J. S., gim. ( - ) bei N. S., gim. ( - )., akivaizdoje, tyčia dešinės rankos kumščiu sudavė vieną smūgį V. F. į nugaros sritį, sugriebęs rankomis už V. F. rankų, jas užlaužė jai už nugaros, po to sugriebęs V. F. už plaukų, ją tempė, dėl ko nukentėjusioji V. F. atsisėdo ant grindų, o bandančią atsikelti nuo grindų V. F., sugriebęs rankomis už kaklo, stipriai jį suspaudė bei sudavė dešinės rankos delnu vieną smūgį į veido sritį, tuo sukėlė nukentėjusiajai V. F. fizinį skausmą, tai yra padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje.

8Fizinio skausmo sukėlimas ir nežymus sveikatos sutrikdymas

9Kaltinamasis E. S. teisiamajame posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2017 m. rugpjūčio 5 d. ( - ) jis susistumdė su mama L. S. ir seserimi R. S., kurios abi vijo jį lauk iš namų. Jis nieko nepadarė, bet vijo jį atgal pas vaikus, nes jis turi tris vaikus. Jis neatsimena, ar dešinės rankos kumščiu sudavė seseriai du smūgius į veido sritį ir tris kartus įspyrė į dešinę koją. Viskas įvyko labai greitai, jis buvo grįžęs iš naktinės pamainos, buvo neišsimiegojęs. Jis buvo už rankos suėmęs L. S., tačiau jai nesudavė smūgio į kairės krūties sritį, o ją tik stūmė. Po to atvažiavo policija ir jį išvežė į ( - ). Su civiliniu ieškiniu sutinka.

10Nukentėjusioji R. S. teisiamajame posėdyje parodė, kad ji su broliu E. S. visada susiginčija, ji vengia bendrauti su broliu. 2017 m. rugpjūčio 5 d. ryte ji namuose ruošėsi į darbą. Kai buvo paimta už durų rankenos, ji suprato, kad atėjo brolis E. S.. Ji atrakino buto duris. E. S. nuėjo į kambarį. Tuo metu jos mama L. S. irgi ruošėsi į darbą. Ji suprato, kad E. S. ruošiasi likti jų bute, todėl ji pasakė, kad jis neliks, ji nori, kad jis išeitų ir kad jo vieta yra pas vaikus. Ji matė, kad tie žodžiai nepatiko E. S.. Tai buvo sekundžių reikalas. Tuo metu ji buvo koridoriuje, E. S. atbėgo iš kambario, priėjo prie jos ir dešine ranka sudavė du kartus į veidą ir koja spyrė tris kartus į koją. Ji priešinosi E. S., jį stūmė. L. S. įsikišo tarp jos ir E. S., tada L. S. gavo ranka į krūtinę. L. S. greitai ją stūmė pro duris, pagriebė raktus, E. S. užrakino ir jos bėgo pas kaimynus, kurie gyvena priešais. Pradžioje jai kojos neskaudėjo, bet po valandos ar dviejų ji net negalėjo priminti kojos, todėl nuvažiavo iki greitosios. L. S. buvo didelis krūtinės skausmas, jai buvo net sunku kvėpuoti. E. S. ją mušė antrą kartą, jis būna agresyvus.

11Nukentėjusioji L. S. teisiamajame posėdyje parodė, kad kaltinamasis E. S. yra jos sūnus, kuriam su psichika nėra gerai. Ji rūpinasi sūnaus gydymu. Prieš penkis metus E. S. buvo iššokęs iš penkto aukšto. Jis gulėjo ( - ) ligoninėje ne vieną kartą. Problema yra didelė, nes E. S. vartoja alkoholį, kuris jam yra visiškai uždraustas. Jį sunkiai sekasi įkalbėti gultis į ligoninę, o kai jis nesigydo, prasideda agresija. Prieš šitą įvykį buvo agresija, o jau po šito įvykio E. S. sutiko gultis į ligoninę. Jis turi nuolat vartoti vaistus, kurie slopina agresiją. Tą dieną E. S. atėjo pas ją į butą po naktinės pamainos, nes susipyko su V. F., kuri jį tada išveja. Ji E. S. pasakė, kad jis eitų atsiprašytų, jei ką blogai padarė, kad eitų pas vaikus, nes jo turi abi į darbą išeiti. Tada E. S. susinervavo, nors buvo blaivus. R. S. irgi pasakė tą patį ir tada R. S. pradėjo su E. S. stumdytis koridoriuje. Ji matė, kaip E. S. sudavė R. S. į veidą ir spyrė į koją. Tuomet ji atsistojo ginti R. S.. E. S. pasiėmė vazą ir norėjo ją mesti, bet nemetė. E. S. jai su kumščiu stipriai trenkė į krūtinę vieną kartą. Po to greitai ji R. S. išstūmė pro duris, dar E. S. jai sugriebė už rankos, kai ji norėjo paimti raktus, bet ji spėjo raktus pasiimti, užrakino E. S. ir iškvietė policiją. Po šio įvykio E. S. gydėsi ligoninėje, dabar pastoviai jis geria vaistus ir tai ji kontroliuoja. Dėl to įvykio pretenzijų E. S. neturi. Ji tik nori, kad E. S. gydytųsi ir gertų vaistus.

12Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK vyr. patrulio U. E. tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje (1 t., b. l. 7-10) nustatoma, kad 2017 m. rugpjūčio 5 d. apie 09.20 val. pagal gautą pranešimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje nuvykus adresu ( - ), pranešėja R. S. nurodė, kad prieš ją smurtavo brolis E. S., gim. ( - ), kuris jai sudavė smūgius į veidą ir sukėlė fizinį skausmą (1 t., b. l. 7-10).

13Apžiūros protokolu (1 t., b. l. 25-32) nustatoma, kad apžiūrėta įvykio vieta - butas ( - ), kur pėdsakų, tinkamų identifikacijai nerasta.

14Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. G2268/2017 (02) (1 t., b. l. 42) nustatoma, kad L. S. nustatyta kraujosruva dešinio dilbio priekiniame paviršiuje. Sužalojimas padarytas buku (-ais) daiktu (-ais), galimai vieno ar daugiau trauminio poveikio. Remiantis Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 9 punktu sužalojimas laikomas nežymiu sveikatos sutrikdymu.

15Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. G2267/2017 (02) (1 t., b. l. 53) nustatoma, kad R. S. kūno paviršiuje, lūpose sužalojimų nėra.

16VšĮ Jonavos ligoninės raštu (1 t., b. l. 55) nustatoma, kad 2017 m. rugpjūčio 5 d. 15.18 val. į VšĮ Jonavos ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrių atvyko R. S., gim. 1993 m., kuriai konstatuotas kitų ir nepatikslintų pėdos dalių sumušimas (Dgn. S90.3), suteikus būtinąją med. pagalbą, R. S. išleista į namus.

17Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus raštu (1 t., b. l. 69) nustatoma, kad 2017 m. rugpjūčio 5 d. 9,20 val. buvo užfiksuotas pranešimas iš telefono numerio 860528102 dėl smurto artimoje aplinkoje ( - ), CD laikmena su 2017-08-05 garso įrašu apžiūrėta, padaryta garso įrašo suvestinė, kurioje užfiksuota, kad R. S. praneša, kad brolis mušė su rankomis ją ir jos mamą.

18Alkotesterio parodymais (2 t., b. l. 1-2) nustatoma, kad E. S. 2017 m. rugpjūčio 5 d. 9,38 val. nustatytas 0,00 promilės.

19Kaltinamasis E. S. kaltu neprisipažino, tačiau nukentėjusiųjų L. S. ir R. S. parodymais, rašytiniais įrodymais įrodyta, kad kaltinamasis E. S. jų atžvilgiu panaudojo fizinį smurtą, t. y. R. S. tyčia rankos kumščiu sudavė du smūgius į veido sritį, tris kartus įspyrė į dešinę koją ir sukėlė R. S. fizinį skausmą, L. S., ginančiai savo dukrą R. S., L. S. tyčia rankos kumščiu sudavė vieną smūgį į kairės krūties sritį, stipriai suėmęs už dešinės rankos, ją laikė, tuo padarė kraujosruvą dešinio dilbio priekiniame paviršiuje, taip nežymiai sutrikdė sudavė L. S. sveikatą ir sukėlė fizinį skausmą. Kaltinamojo E. S. veiksmai buvo tyčiniai, nes jis tikslingai ir kryptingai prieš šeimos narius naudojo smurtą, jis suprato, kad suduodamas smūgius nukentėjusiosios sukelia skausmą. Kaltinamojo E. S. aiškinimą, kad jis tik nukentėjusiąsias pastūmė, teismas vertina kaip siekimą sušvelninti savo padėtį. Šis nusikaltimas buvo padarytas artimoje aplinkoje, t. y. motinos ir sesers atžvilgiu, abiems nukentėjusiosioms buvo sukeltas fizinis skausmas, o L. S. dar ir padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, todėl E. S. padarytas nusikaltimas kvalifikuojamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį.

20Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį, prašydama iš kaltinamojo priteisti PSDF biudžetui padarytą 31 Eur žalą už nukentėjusiosios R. S. gydymą. Nukentėjusiajai R. S. 2017 m. rugpjūčio 5 d. VšĮ Jonavos ligoninėje buvo suteiktos ambulatorinės radiologo ir ortopedo traumatologo konsultacijos, o už šias paslaugas ligonių kasa iš PSDF biudžeto lėšų sumokėjo 31 Eur. Kadangi R. S. sužalojimas atsirado dėl kaltų ir tyčinių E. S. veiksmų ir gydymas yra priežastiniame ryšyje su kaltinamojo veiksmais, todėl civilinis ieškinys tenkintinas ir priteistina iš kaltinamojo E. S. PSDF biudžetui 31 Eur už nukentėjusiosios gydymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.283 straipsnio 1 dalis, 6.280 straipsnis).

21Fizinio skausmo sukėlimas

22Kaltinamasis E. S. teisiamajame posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2017 m. rugsėjo 9 d. jis su V. F. buvo pas jos mamą, ( - ). Jis su V. F. susiginčijo dėl vaikų, V. F. pradėjo šaukti, kad jis eitų miegoti, o jis nenorėjo. Jis tuo metu buvo truputį išgėręs, V. F. buvo šiek tiek išgėrusi, paragavusi. Jie nesimušė. Jis V. F. gal už plaukų truktelėjo, bet netampė. Tai padarė gal tyčia, kad nesijuoktų, nepyktų, o už kaklo jai nebuvo sugriebęs. Dar jis vedė V. F. į kitą kambarį, kad nelįstų prie jo, jis buvo neblaivus, gal norėjo užmigti, kad neklausinėtų ir netrukdytų jam.

23Nepilnamečių nukentėjusiųjų atstovė V. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad ji yra Jonavos r. VTAS vyresnioji specialistė. E. S. ir V. F. šeima anksčiau gyveno ( - ) gatvėje, o dabar 3-4 mėnesius gyvena ( - ), kur yra skirtas socialinis būstas. Tai yra dviejų kambarių butas, yra visi vaikams reikalingi baldai, žaislai. Buities sąlygos yra neblogos, bet dėl abiejų sugyventinių sveikatos būklės, jiems reikalinga pagalba. Pagalba jiems yra teikiama, nes po 2017 m. rugsėjo įvykių nuo 2017 m. rugsėjo 12 d. jie yra įrašyti į probleminių šeimų apskaitą ir socialinių paslaugų centro darbuotojai teikia šiai šeimai socialines paslaugas. Ryškiai matosi, kad V. F. tikrai reikalinga pagalba. Abiems sugyventiniams buvo patarta kreiptis į psichologus, gal daugiau ir psichiatrų pagalbos reikia. E. S. ir V. F. atvyko, konsultavosi, stengiasi jie abu tiek, kiek supranta. Be E. S. ir V. F. mamų jų šeima tikrai sunkiai funkcionuotų. Kontrolė jiems reikalinga pastovi. Vaikais, pagal savo supratimą, V. F. tikrai rūpinasi. Nuo 2017 m. rugsėjo tikrai nepasikartojo smurtas šioje šeimoje, sugyventiniai nebuvo pastebėti girtaujantys lankantis toje šeimoje vaiko teisių apsaugos skyriaus ir socialiniams darbuotojams. Vaikai įvykio metu buvo mažiukai, nes E. Š., gimusi ( - ), J. S. gimęs ( - ), N. S., gimęs ( - ). Jokių nusiskundimų dabartiniu metu dėl šios šeimos ir vaikų nepriežiūros nėra gauta.

24Liudytojas T. Š. teisiamajame posėdyje parodė, kad jis dirba Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK Reagavimo skyriaus vyriausiuoju patruliu. Dėl smurto jis kartu su kolega R. D. nuvyko pagal iškvietimą į ( - ) 15 namą. Nukentėjusioji mergina reiškė pretenzijas, kad ją sumušė sugyventinis. Dabartiniu metu jis ne viską atsimena, bet jam atrodo, kad mergina nurodė, kad ją už plaukų tąsė. Įvykio metu nukentėjusioji ir kaltinamasis buvo neblaivūs. Jis atsimena, kad nukentėjusioji pripūtė 1,72 promilės. Nukentėjusioji bute buvo su vaikais, kurių buvo ne vienas. Tarnybinis pranešimas buvo parašytas pagal nukentėjusiosios žodžius. Mergina teigė, kad buvo jai suduoti smūgiai į veidą. Tikrai neatsimena, ar buvo paraudimų, kraujosruvų jos veide. Kiek jis atsimena, E. S. sėdėjo kambaryje, buvo ramus. Labiausiai šūkavo mergina.

25Liudytojas K. R. teisiamajame posėdyje parodė, kad jis pažįsta V. F.. 2017 m. rugsėjo 9 d. jis su G. Š. pas jį namuose gėrė alų ir paskambino V. F., o jis atsiliepęs išgirdo didžiulius triukšmus, riksmus, kad vaikai verkia, V ne savo balsu rėkė. Jis iš karto iškvietė policiją ir bėgo tiesiai pas V. F. nuo ( - ) gatvės iki ( - ) gatvės. Atbėgęs jis pamatė, kad policija jau atvažiavusi, V. F. buvo apsiverkusi, jos plaukai buvo išpešioti, išsidraikę, veidas raudonas, vaikai išgąsdinti. E. S. buvo kitame kambaryje.

26Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK vyr. patrulio T. Š. tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo (1 t., b. l. 76-79) nustatoma, kad 2017 m. rugsėjo 9 d. apie 20.25 val. pagal gautą pranešimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje nuvykus adresu ( - ), V. F. paaiškino, kad prieš ją smurtavo sugyventinis E. S., kuris ją tampė už plaukų, sudavė su ranka į veidą. Smurtą matė bute buvę vaikai N. S., gim. ( - )., J. S., gim. ( - )., ir E. Š., gim. ( - )., kuri nurodė, kad matė, kaip mušė mamą. V. F. nustatytas 1,72 promilių girtumas, E. S. nustatytas 1,57 promilių girtumas.

27Apžiūros protokolu (1 t., b. l. 96-102) nustatoma, kad apžiūrėtas butas, ( - ), bute pėdsakų, tinkamų identifikacijai nerasta.

28Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus raštu (1 t., b. l. 137) nustatoma, kad buvo 2017 m. rugsėjo 9 d. 20,32 val. ir 20,43 val. buvo užfiksuoti pranešimai iš telefono numerio ( - ) dėl smurto artimoje aplinkoje ( - ), CD laikmena su 2017 m. rugsėjo 9 d. garso įrašais apžiūrėta, padaryta garso įrašų suvestinės, kuriose užfiksuota, kad K. R. praneša, kad ( - ) name, moteriškę daužo sugyventinis ir yra trys vaikai.

29Alkotesterio parodymais (2 t., b. l. 28-29) nustatoma, kad E. S. 2017 m. rugsėjo 9 d. 20,47 val. nustatytas 1,57 promilių girtumas, o 2017 m. rugsėjo 9 d. 20,51 val. nustatytas 1,72 promilių girtumas.

30Specialisto išvada (2 t., b. l. 127-130) nustatoma, kad tiriamų veikų metu E. S. diagnozuotas lengvas protinis atsilikimas ir psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas. E. S. galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. E. S. šiuo metu diagnozuotas lengvas protinis atsilikimas ir psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas. E. S. gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. E. S. gali dalyvauti teismo procese, ikiteisminiame tyrime, gali suprasti aplinkybes, turinčias reikšmės ikiteisminiam tyrimui ar bylos nagrinėjimui teisme ir geba duoti parodymus.

31Kaltinamasis kaltu dėl šio nusikaltimo padarymo neprisipažino, nukentėjusioji V. F. teisiamajame posėdyje atsisakė duoti parodymus, tačiau byloje apklaustų liudytojų K. R., T. Š. parodymais, rašytiniais įrodymais įrodyta, kad kaltinamasis E. S. tarpusavio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su sugyventine V. F. metu, mažamečių vaikų akivaizdoje, tyčia kumščiu sudavė vieną smūgį V. F. į nugaros sritį, sugriebęs rankomis V. F. už rankų, jas užlaužė jai už nugaros, po to sugriebė už plaukų, ją tempė, o V. F. bandant atsikelti nuo grindų sugriebė rankomis už kaklo, stipriai jį suspaudė bei sudavė dešinės rankos delnu vieną smūgį į veido sritį ir tuo sukėlė nukentėjusiajai fizinį skausmą. Kaltinamojo neprisipažinimą teismas vertina kaip siekimą sušvelninti savo padėtį, kaltinamojo parodymus paneigia byloje apklaustų liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai. Šis nusikaltimas padarytas artimoje aplinkoje, t. y. sugyventinės V. F. atžvilgiu ir mažamečių vaikų akivaizdoje. Kaltinamojo E. S. veiksmai buvo tyčiniai, kryptingi, todėl jo padarytas nusikaltimas kvalifikuojamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį.

32Kaltinamojo E. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikaltimą sugyventinės V. F. atžvilgiu padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimų padarymui. Kaltinamajame akte E. S. nurodytą atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kad nusikalstamas veikas padarė recidyvistas, teismas nepripažįsta atsakomybę sunkinančia aplinkybe, nes E. S. buvo teistas 2013 m. balandžio 2 d. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį vienerių metų laisvės apribojimo bausme, kurią atliko 2014 m. balandžio 23 d. ir nuo šios dienos iki pirmojo nusikaltimo padarymo yra praėję daugiau nei trys metai, todėl 2017 m. rugpjūčio 5 d. E. S. teistumas buvo išnykęs (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

33Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgtina į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, jų padarymo motyvus ir tikslus, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, žalos dydį.

34Skiriant bausmę kaltinamajam E. S. atsižvelgtina į tai, kad nusikaltimus padarė praėjus trumpam laikui po teistumo išnykimo, padarė du nesunkius nusikaltimus, nusikaltimai padaryti tiesiogine tyčia, dirba UAB „( - )“, kuri charakterizuoja jį patenkinamai, be to jis epizodiškai lankosi Jonavos PSPC PSC nuo 2011 m., nusikaltimai padaryti artimoje aplinkoje motinos, sesers, sugyventinės atžvilgiu. Taip pat atsižvelgtina, kad nusikaltimo V. F. atžvilgiu, tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji buvo neblaivūs. E. S. dirba ir išlaiko du mažamečius vaikus, o kartu gyvena ir V. F. duktė E. Š., V. F. nustatytas neįgalumas, todėl E. S. skirtina laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtinas, nes tikėtina, kad bausmės tikslia bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

35Skiriant subendrintą bausmę kaltinamajam E. S. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir 140 straipsnio 2 d. taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalys, bausmės subendrintinos dalinio sudėjimo būdu, t. y. prie bausmės, paskirtos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (nusikaltimas L. S. ir R. S. atžvilgiu) pridėtina dalis paskirtos bausmės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (nusikaltimas V. F. atžvilgiu) - 3 mėnesiai, atsižvelgiant į E. S. padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę.

36Daiktiniai įrodymai – du CD diskai paliktini saugoti byloje.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 – 307 straipsniais,

Nutarė

38E. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje (L. S. ir R. S. atžvilgiu) ir paskirti jam aštuonerių mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

39pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje (V. F. atžvilgiu) ir paskirti jam šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir prie aštuonerių mėnesių paskirtos laisvės atėmimo bausmės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (L. S. ir R. S. atžvilgiu) pridėti tris mėnesius laisvės atėmimo bausmės, paskirtos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (V. F. atžvilgiu) ir paskirti E. S. subendrintą vienuolikos mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, 722 straipsniu, E. S. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams ir paskirti E. S. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, ir įpareigoti E. S. tęsti darbą, dalyvauti elgesio pataisos programoje.

42Nustatyti, kad baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose turi būti įvykdytas per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

43Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į bausmės laiką E. S. įskaičiuoti laikinąjį sulaikymą nuo 2017 m. rugpjūčio 5 d. iki 2017 m. rugpjūčio 6 d. ir nuo 2017 m. rugsėjo 9 d. iki 2017 m. rugsėjo 11 d.

44E. S. kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo palikti galioti iki bausmės pradėjimo vykdyti, o bausmę pradėjus vykdyti kardomąją priemonę baigti taikyti.

45Priteisti iš E. S. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos trisdešimt vieną eurą (31 Eur) žalos atlyginimą už nukentėjusiosios R. S. gydymą, pinigus pervedant į Valstybinės ligonių kasos prie SAM PSDF biudžetui padarytos žalos surenkamąją sąskaitą LT217300010002484333 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

46Daiktinius įrodymus – du CD diskus palikti saugoti byloje.

47Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus apeliaciniu skundu.

1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. E. S., gimęs ( - ) Jonavoje, asmens kodas 4. kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 5. Teismas... 6. 2017 m. rugpjūčio 5 d. apie 9.00 val. E. S. bute, ( - ),... 7. 2017 m. rugsėjo 9 d. apie 20.00 val. namuose, ( - ), E.... 8. Fizinio skausmo sukėlimas ir nežymus sveikatos sutrikdymas... 9. Kaltinamasis E. S. teisiamajame posėdyje kaltu... 10. Nukentėjusioji R. S. teisiamajame posėdyje parodė, kad... 11. Nukentėjusioji L. S. teisiamajame posėdyje parodė, kad... 12. Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK vyr. patrulio U. E.... 13. Apžiūros protokolu (1 t., b. l. 25-32) nustatoma, kad apžiūrėta įvykio... 14. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr.... 15. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr.... 16. VšĮ Jonavos ligoninės raštu (1 t., b. l. 55) nustatoma, kad 2017 m.... 17. Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus raštu (1 t., b. l. 69) nustatoma,... 18. Alkotesterio parodymais (2 t., b. l. 1-2) nustatoma, kad 19. Kaltinamasis E. S. kaltu neprisipažino, tačiau... 20. Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį, prašydama iš... 21. Fizinio skausmo sukėlimas... 22. Kaltinamasis E. S. teisiamajame posėdyje kaltu... 23. Nepilnamečių nukentėjusiųjų atstovė V. M.... 24. Liudytojas T. Š. teisiamajame posėdyje parodė, kad jis... 25. Liudytojas K. R. teisiamajame posėdyje parodė, kad jis... 26. Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK vyr. patrulio T. Š.... 27. Apžiūros protokolu (1 t., b. l. 96-102) nustatoma, kad apžiūrėtas butas, (... 28. Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus raštu (1 t., b. l. 137)... 29. Alkotesterio parodymais (2 t., b. l. 28-29) nustatoma, kad 30. Specialisto išvada (2 t., b. l. 127-130) nustatoma, kad tiriamų veikų metu... 31. Kaltinamasis kaltu dėl šio nusikaltimo padarymo neprisipažino,... 32. Kaltinamojo E. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 33. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgtina į padarytų nusikaltimų... 34. Skiriant bausmę kaltinamajam E. S. atsižvelgtina į... 35. Skiriant subendrintą bausmę kaltinamajam E. S. pagal... 36. Daiktiniai įrodymai – du CD diskai paliktini saugoti byloje.... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 38. E. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 39. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, 722... 42. Nustatyti, kad baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį... 43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į... 44. E. S. kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą... 45. Priteisti iš E. S. Valstybinei ligonių kasai prie... 46. Daiktinius įrodymus – du CD diskus palikti saugoti byloje.... 47. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...