Byla e2-20694-905/2019
Dėl sumokėtos kainos grąžinimo, nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2teismo posėdžio sekretorė Arūnė Bernatonytė,

3dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Linai Andriuškevičienei ir

4atsakovo atstovei advokato padėjėjai Laurai Šleževičiūtei,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. M. įmonės „Res judicata“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Inter Cars Lietuva“ dėl sumokėtos kainos grąžinimo, nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 196,99 Eur už akumuliatorių sumokėtos kainos, 80 Eur nuostolių atlyginimo ir aštuonių procentų procesines palūkanas. Ieškovo teigimu, 2017 m. balandžio 5 d. jis iš atsakovo įsigijo automobilio akumuliatorių, kuris žemesnėje negu 0 laipsnių Celsijaus temperatūroje visiškai išsikrauna ir neveikia. Ieškovas pažymėjo, kad autoservisai nenustatė automobilio elektros instaliacijos gedimų, ankstesnis akumuliatorius automobilyje naudotas 7 metus su ta pačia elektros įranga ir juo nuvažiuota apie 200 000 km, o tai reiškia, kad atsakovo akumuliatorius yra nekokybiškas ir jo negalima tinkamai naudoti pagal paskirtį. Kadangi atsakovas taip iš esmės pažeidė pirkimo-pardavimo sutartį ir atsisakė pakeisti akumuliatorių, tai ieškovas atsisakė sutarties ir pareikalavo grąžinti už akumuliatorių sumokėtą kainą – 196,99 Eur. Be to, dėl nekokybiško akumuliatoriaus ieškovas patyrė 80 Eur nuostolių, kuriuos sudaro 15 Eur akumuliatoriaus sumontavimo automobilyje išlaidų, 45 Eur automobilio užvedimo techninės pagalbos išlaidų ir 20 Eur kompiuterinės diagnostikos ir akumuliatoriaus patikros paslaugų.

8Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir skirti ieškovui 100 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (atsisakymą dalyvauti parengiamajame posėdyje nenurodant jokių priežasčių). Anot atsakovo, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad parduotas nekokybiškas akumuliatorius. Atsakovas pažymėjo, kad nuo akumuliatoriaus sumontavimo iki ieškovo kreipimosi į atsakovą praėjo 21 mėnuo ir nurodytu laikotarpiu buvo daug dienų, kai lauko temperatūra buvo gerokai žemesnė negu 0 laipsnių Celsijaus, todėl jeigu akumuliatoriaus veikimas būtų priklausomas tik nuo oro temperatūros, tai jis nebūtų tinkamai veikęs 21 mėnesį prie daug žemesnių temperatūrų, juolab kad per tą laikotarpį ieškovo automobilis nuvažiavo 50 800 km. Atsakovas pabrėžė, kad garantija netaikoma gedimams, kilusiems dėl akumuliatoriaus naudojimo nesilaikant eksploatacijos taisyklių. Šiuo aspektu akumuliatoriaus garantinėje kortelėje nepadaryta jokių įrašų apie periodiškai privalomus atlikti variklio elektros grandies matavimus, patikras. Be to, atlikęs grąžinto akumuliatoriaus techninį patikrinimą, atsakovas nustatė, kad akumuliatorius neturi gamyklinių defektų, o jo parametrų sumažėjimą nulėmė dažnas iškrovimas ir nepakankamas įkrovimas; ieškovas neįrodė, kad akumuliatorius būtų bent kartą per du metus visiškai įkrautas. Ieškovui neįrodžius, kad parduotas akumuliatorius nekokybiškas, atsakovas negali būti atsakingas už ieškovo nuostolius.

9Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

102017 m. balandžio 5 d. ieškovas iš atsakovo pirko akumuliatorių (el. b. p. 18). 2018 m. gruodžio 13 d. ieškovo automobilis dėl išsikrovusio akumuliatoriaus neužsivedė, todėl ieškovas naudojosi technine pagalba automobiliui užvesti (p. 20-22). 2019 m. sausio 10 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, kad po 2018 m. gruodžio 13 d. akumuliatorius buvo pakrautas, tačiau vėl išsikrovė 2019 m. sausio 3 d. (p. 50).

11Nagrinėdamas šalių argumentus, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pateiktose akumuliatoriaus eksploatavimo taisyklėse (p. 17, 27) aiškiai nurodyta akumuliatoriaus naudotojo (ieškovo) pareiga „reguliariai tikrinti transporto priemonės elektros instaliacijos būklę“ (taisyklių 1 p.). Šiuo aspektu teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog per visą akumuliatoriaus eksploatavimo laikotarpį ieškovas būtų atlikęs bent vieną tokią patikrą – ieškovo pateiktuose įrodymuose (p. 65-72) kalbama apie bet kokius kitokius bet tik ne elektros instaliacijos būklės patikros darbus, juolab nenurodyta-neužfiksuota jokių tokios atliktos patikros duomenų-rezultatų. Nors ieškovas ir apeliavo į tai, kad autoservisuose nebuvo nustatyta automobilio elektros instaliacijos trūkumų-gedimų, tačiau vien tik ši aplinkybė (gedimų nenustatymas) savaime nepatvirtina, kad tokia patikra vis dėlto buvo atlikinėjama ir, atitinkamai, kad elektros instaliacijos būklė trūkumų iš tikrųjų neturėjo. Automobilio tinkamos elektros instaliacijos būklės savaime nepatvirtina ir ta ieškovo nurodoma aplinkybė, kad iki tol naudotas akumuliatorius automobilyje buvo eksploatuojamas 7 metus. Šiuo aspektu akivaizdu, kad ilgainiui eksploatuojant automobilį dėl įprasto nusidėvėjimo jam reikalinga vis didesnė-dažnesnė priežiūra, todėl vienos detalės (konkrečiai – pirmojo akumuliatoriaus) ilgas naudojimas esant naujam automobiliui, savaime nereiškia ir neužtikrina kitos detalės (konkrečiai – iš atsakovo įgyto akumuliatoriaus) tokio pat ilgo naudojimo esant automobilio nusidėvėjimui.

12Sutiktina ir su tais atsakovo argumentais, kad ieškovas neįrodė (neįrodinėjo net žodiniais paaiškinimais), jog per eksploatavimo laikotarpį akumuliatorius buvo papildomai įkraunamas iš išorinio šaltinio, kaip tai nurodyta taisyklių 6 punkte. Šiuo aspektu tik iš atsakovui pateiktos 2019 m. sausio 10 d. reklamacijos matyti, kad akumuliatorius „buvo pakrautas“ po to, kai automobilis neužsivedė 2018 m. gruodžio 13 d. (p. 50), t. y. šie duomenys rodo, kad akumuliatorius iš išorinio šaltinio buvo pakrautas tik po jo ilgo naudojimo nuo 2017 m. balandžio mėn. Atsakydamas į ieškovo reklamaciją, atsakovas 2019 m. sausio 21 d. rašte nurodė, kad „dėl techninių-cheminių akumuliatoriaus savybių, esant gilioms, besikartojančioms iškrovoms ar nepilnai įkraunant, prasideda aktyviosios medžiagos plokštelėse irimas. Šis procesas yra negrįžtamas, todėl iškrautas akumuliatorius praranda starterinę galią, talpumą ir kiti parametrai mažėja negrįžtamai“ (p. 23). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovas pateikė pakankamai argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, jog ieškovui parduotas akumuliatorius nebuvo nekokybiškas – akumuliatorius eksploatuotas 21 mėnesį ir nemažą dalį šio laikotarpio (2018 m. sausio-kovo mėn.) oro temperatūra būdavo gerokai žemesnė negu 0 laipsnių Celsijaus (p. 46-48), tačiau tuo metu akumuliatorius veikė sklandžiai. Darytina išvada, kad akumuliatorius savo eksploatacines savybes ilgainiui prarado būtent dėl netinkamos eksploatacijos-priežiūros, t. y. nesilaikant nurodytų aiškių-nedviprasmiškų eksploatavimo taisyklių. Nesant pagrindo konstatuoti, kad akumuliatorius buvo nekokybiškas, ieškinys atmetamas kaip nepagrįstas.

13Nors ieškovas ir apeliavo į atsakovo naudotų akumuliatoriaus patikros prietaisų sertifikatų nebuvimą-nepateikimą, tačiau ir ieškovas nepateikė savo pateiktuose įrodymuose atitinkamų autoservisų naudotų patikrinimo prietaisų sertifikatų. Be to, vien tik ieškovo išsakytų subjektyvių abejonių dėl atsakovo naudotų akumuliatoriaus patikros prietaisų (jų patikimumo) akivaizdžiai nepakanka tam, kad suabejoti ar juolab pripažinti netinkama atsakovo atliktą grąžinto akumuliatoriaus patikrą, jos rezultatus-išvadas.

14Atmetant ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteisiama 958,32 Eur bylinėjimosi išlaidų (p. 57-60, 84-87). Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas už jį atstovavusios advokatės vien tik pasirengimą teisminiam bylos nagrinėjimui ir atstovavimą teismo posėdyje (advokatei nerengus procesinių dokumentų) prašė atlyginti 585 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, tai šių atsakovo išlaidų dydžio (kuris apima ne tik atstovavimą posėdyje, bet ir procesinių dokumentų parengimą) teismas nevertina kaip neproporcingai didelio, todėl nemažina. Kadangi dalyvauti parengiamajame posėdyje ar nedalyvauti (netgi nenurodant priežasčių) yra kiekvieno dalyvaujančio byloje asmens dispozityvi teisė, bet ne pareiga (kol dalyvavimas nėra pripažintas būtinu), tai teismas nekonstatuoja pagrindo tenkinti atsakovo prašymo dėl procesinės baudos ieškovui skyrimo.

15Priimant sprendimą ieškinį atmesti, valstybei iš ieškovo priteisiama 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma įmokėtina į atitinkamą Valstybinės mokesčių inspekcijos atsiskaitomąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

16Teismo išvada

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Inter Cars Lietuva“, j. a. k. 300594634, iš ieškovo V. M. įmonės „Res judicata“, j. a. k. 125635713, 958,32 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus 32 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti valstybei iš ieškovo V. M. įmonės „Res judicata“, j. a. k. 125635713, 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

21Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai