Byla I-2783-208/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su L. M. ir A. M. skundu,

Nustatė

22009-10-07 gautas pareiškėjų L. M. ir A. M. skundas, kuriame prašoma panaikinti Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. M-15.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nenagrinėja bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiesiems teismams (to paties įstatymo 16 str. 1 d.).

5L. M. ir A. M. administraciniam teismui skundžia Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. M-15, kuriuo A. M. nuo 2009 m. spalio 1 d. išbrauktas iš mokinių sąrašų. Švietimo įstatymo 43 straipsnio 1 d. nustatyta, kad mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė arba viešoji įstaiga. Ji savo veikloje vadovaujasi atitinkamai šiuo ir Biudžetinių įstaigų arba Viešųjų įstaigų įstatymais. Paminėti teisės aktai nesuteikia mokyklų vadovams (direktoriams) viešojo administravimo įgaliojimų, todėl pareiškėjų inicijuojamas ginčas negali būti laikomas kilusiu iš viešojo ar vidaus administravimo srities (Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo spręsti šiuo klausimu yra pasisakiusi 2003 m. gegužės 29 d. nutartyje, priimtoje byloje V. B. v. Kauno miesto savivaldybė ir kiti; 2003 m. gruodžio 5 d. nutartyje, priimtoje byloje L. K. v. Ukmergės rajono savivaldybės taryba; 2004 m. kovo 23 d. nutartyje, priimtoje byloje L. K. v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir kiti; 2004 m. gruodžio 7 d. nutartyje, priimtoje byloje Z. G. v. Alytaus rajono savivaldybės taryba; 2005 m. liepos 13 d. nutartyje, priimtoje byloje J. D. v Vilniaus miesto savivaldybės administracija).

6L. M. ir A. M. skundą atsisakytina priimti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti L. M. ir A. M. skundą kaip neteismingą administraciniam teismui.

9Išaiškinti pareiškėjams, kad jie turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2009-10-07 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti L. M..

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai