Byla II-880-561/2008
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2008-02-22 nutarimo, kuriuo N. D. buvo paskirta administracinė nuobauda, pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjui N. D., Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros atstovui M. Žymantui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal N. D. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2008-02-22 nutarimo, kuriuo N. D. buvo paskirta administracinė nuobauda, pakeitimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

32008-02-19 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros vyr. specialistas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl N. D. padaryto pažeidimo, numatyto LR ATPK 5118 str. 4 d., kadangi UAB „Etermos technikos salonas“ nepateikė ir nenurodė faktinio per praėjusius metus į LR vidaus rinką išleistos elektros ir elektroninės įrangos kiekio iki 2008-01-31, o N. D. kaip įmonės vadovas nesilaikė aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.

42008-02-22 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros nutarimu dėl minėtų pažeidimų N. D. pagal LR ATPK 5118 str. 4 d. buvo paskirta administracinė nuobauda - 400 litų dydžio bauda.

5N. D. prašė sušvelninti jam paskirtą administracinę nuobaudą.

6Savo reikalavimus N. D. pagrindė tuo, kad jis suprato savo neteisėtų veiksmų pasekmes, kad pažeidimas yra mažareikšmis.

7Skundas tenkintinas.

8N. D. veika pagal LR ATPK 5118 str. 4 d. yra kvalifikuota teisingai, administracinė nuobauda jam yra paskirta pagrįstai. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, patikrinimo aktas Nr.42, N. D. prisipažinimas, įrodo, kad N. D. pažeidė minėtus teisės normų reikalavimus.

9Atsižvelgdamas į padarytojo pažeidimo pobūdį ir jo pavojingumo laipsnį, į pažeidėjo asmenybę ir į bylos aplinkybes, nustatęs, kad N. D. nuoširdžiai gailisi dėl įvykusio bei suprato savo neteisėtų veiksmų pasekmes, kad padaryti pažeidimai yra pašalinti, kad N. D. įvykdytas pažeidimas nesukėlė sunkių pasekmių, kad N. D. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti LR ATPK 20 str., gali būti pasiekti, švelninant N. D. atžvilgiu paskirtą administracinę nuobaudą.

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ABTĮ 124 str. 1 d. 5 p., 128 str., teismas

Nutarė

11N. D. skundą tenkinti.

12Taikyti LR ATPK 301 str. ir pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2008-02-22 nutarimą N. D. atžvilgiu, skiriant N. D. administracinę nuobaudą - 100 litų dydžio baudą už pažeidimą, numatytą LR ATPK 5118 str. 4 d..

13Ši nutartis per 10 d. gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai