Byla 2-722-824/2012
Dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Diana Navickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. A. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. M., R. M., antstolei Brigitai Tamkevičienei ir P. K. unijai dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas prašo nustatyti, kad skolininko dalį bendrojoje nuosavybėje bei naudojimosi tvarką ta dalimi. Nurodė, kad Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro vykdomųjų įrašų Nr. MV7-7301 ir Nr. MV7-7303 pagrindu antstolės Brigitos Tamkevičienės kontoroje vykdomas 69425,30 Lt ir 17374,32 Lt skolos išieškojimas iš skolininko A. M., S. A., a.k. ( - ) naudai. Antstolė, vykdydama išieškojimą iš skolininko, Turto arešto aktais areštavo skolininko ir jo sutuoktinės R. M. santuokos metu įgytą turtą bei įpareigojo išieškotoją kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo areštuotame turte.

3Skolininkas ir suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pateiktą prašymą nepateikė, apie patikslinto pareiškimo nagrinėjimo datą ir laiką informuoti tinkamai.

4Patikslintas pareiškimas tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių nustatyta, kad 2011-08-02 Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarė Virgilija J. M. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. MV7-7301 dėl 20000,00 Eur (ekvivalentas litais 69056,00 Lt) ir 369,30 Lt notaro atlyginimo už vekselio vykdomojo įrašo darymą, viso dėl 69425,30 Lt išieškojimo iš A. M., a.k. ( - ) S. A. naudai (b.l. 36). 2011-08-02 Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarė Virgilija J. M. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. MV7-7303 dėl 5000,00 Eur (ekvivalentas litais 17264,00 Lt) ir 110,32 Lt notaro atlyginimo už vekselio vykdomojo įrašo darymą, viso dėl 17374,32 Lt išieškojimo iš A. M., a.k. ( - ) S. A. naudai (b.l. 37). Antstolė B.Tamkevičienė 2011-08-02, 2011-08-03 ir 2012-01-25 Turto arešto aktais Nr. S-11015700, Nr. S-11015711, Nr. S-11015723, Nr. S-11015731, ir Nr. S-12002464 areštavo santuokos metu įgytą A. M. ir R. M. kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (civ.b.l. 27-35, vykdomoji byla Nr. 0005/11/01540, b.l. 34-36) ir pasiūlė pareiškėjui kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje nuosavybėje (vykdomoji byla Nr. 0005/11/01540, b.l. 74-76). VĮ “Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis A. M. ir R. M. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas: pastatas – svarstyklės (unikalus Nr. ( - ) pastatas – administracinis (unikalus Nr. ( - )), pastatas – daržinė (unikalus Nr. ( - )), pastatas – sandėlis (unikalus Nr. ( - )), pastatas – tvartas (unikalus Nr. ( - )) ir kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, lauko tualetas, šulinys) (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ). (b.l. 40-44), ½ dalis pastato – sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir ½ dalis pastato – svarstyklių (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ). (b.l. 28-29), Nekilnojamojo turto registre įregistruoti A. M. vardu (vykdomoji byla Nr. 0005/11/01540, b.l. 24-30, 83-85). Taip pat 29,1600 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (šulinys, tvora) (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ) r., Nekilnojamojo turto registre įregistruoti A. M. vardu bei įkeisti hipotekos kreditoriui Palangos kredito unijai (b.l. 45-47, 51-52). Taip pat 5,3777 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), įsigytas 207-12-28 pirkimo-pradavimo sutartimi, tačiau nekilnojamojo turto registre daiktinių teisių (nuosavybės) pasikeitimas A. M. vardu neįregistruotas (b.l. 48-50). VĮ „Registrų centras“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis A. M. priklauso UAB „Dangė“, į.k. 140496060, buveinės adresas Liepų g. 54, Klaipėdoje, 720000 vnt. vardinių paprastųjų akcijų, kurios vienos nominali vertė 5,00 Lt (vykdomoji byla Nr. 0005/11/01540, b.l. 39-42). Iš UAB „Dangė“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo nustatyta, kad įmonės akcininkais yra sutuoktiniai A. M. ir R. M.. 2012-01-31 Palangos kredito unijos duomenimis A. M. finansiniai įsipareigojimai pagal 2010-11-23 paskolos sutartį Nr. 10-00102, įskaitant palūkanas ir delspinigius, yra 565229,81 Lt (vykdomoji byla Nr. 0005/11/01540, b.l. 91). VĮ „Regitra“ duomenimis R. M. vardu registruotas automobilis „BMW 320“, valst. Nr. ( - ) A. M. vardu registruotas automobilis „A. A.“, valst. Nr( - ) (b.l. 53-54).

6Lietuvos Respublikos CK 3.117 str. 1 d. preziumuojama, kad bendro turto dalys yra lygios, o Lietuvos Respublikos CK 3.88 str. 2 d. preziumuoja, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Lietuvos Respublikos CPK 3.112 str. numato, kad išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles, atsiradusias iš sandorių, sudarytų po santuokos įregistravimo be kito sutuoktinio sutikimo, galima iš bendro turto sutuoktinio dalies, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Šiuo atveju antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0005/11/01540 nustatė, kad skolininko A. M. vardu turto, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą, nėra.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad skolininko prievolė yra asmeninė, tačiau kreditoriaus reikalavimui patenkinti nepakanka asmeninio skolininko A. M. turto. Kadangi skolininko asmeninio turto nepakanka išieškojimui, turi būti išieškoma iš skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje su sutuoktine R. M..

8Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas ne tik turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, bet ir įmonė bei iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo (Lietuvos Respublikos CK 3.88 str., 3.116 str., CPK 667 str.). Remiantis šia įstatymo nuostata, konstatavus, kad UAB „Dangė“ vardinės paprastosios akcijos priklauso sutuoktiniams A. M. ir R. M. bendrosios jungtinės nuosavybės teise, ir nesant duomenų, kad sutuoktinių dalys tame turte galėtų būti nelygios, pareiškėjo prašymas dėl UAB „Dangė“ akcijų padalinimo tenkintinas. Reikšminga šioje byloje ir tai, kad suinteresuotas asmuo R. M. nepareiškė prieštaravimų dėl minėto turto dalies pripažinimo A. M. nuosavybe.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.117 str. 1 d. teismas nustato, kad dalis bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įsigyto bei A. M. vardu Nekilnojamojo turto registre registruoto nekilnojamojo turto priklauso skolininkui ir į šį turtą galima nukreipti išieškojimą. P. K. miesto 7-ojo notarų biuro vykdomųjų įrašų Nr. MV7-7301 ir Nr. MV7-7303 dėl skolos išieškojimo iš A. M., konstatavus, kad turtas, kurį antstolė areštavo, priklauso sutuoktiniams A. M. ir R. M. bendrosios jungtinės nuosavybės teise, ir nesant duomenų, kad sutuoktinių dalys tame turte galėtų būti nelygios, pareiškėjo patikslintas pareiškimas tenkintinas iš dalies, t.y. 29,1600 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (šulinys, tvora) (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - )., Nekilnojamojo turto registre įregistruoti A. M. vardu nedalintini ir naudojimosi tvarka jais nenustatytina, kadangi jiems įregistruota hipoteka, be to, pagal įsiskolinimą užtenka turtą dalinti kreditorinio reikalavimo ribose.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 612 str., 667 str. teismas

Nutarė

11patikslintą pareiškimą tenkinti iš dalies.

12Nustatyti, kad skolininkui A. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso:

  1. pastatas – svarstyklės (unikalus Nr. ( - )), kurių bendras plotas 20,55 kv.m, pastatas – administracinis (unikalus Nr. ( - )), kurio bendras plotas 147,48 kv.m, pastatas – daržinė (unikalus Nr. ( - )), kurios užstatytas plotas 138,00 kv.m, pastatas – sandėlis (unikalus Nr. ( - )), kurio užstatytas plotas 61,00 kv.m, pastatas – tvartas (unikalus Nr. ( - )), kurio užstatytas plotas 58,00 kv.m, ir kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, lauko tualetas, šulinys) (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ).;
  2. ½ dalis UAB „Dangė“, į.k. 140496060, buveinės adresas Liepų g. 54, Klaipėdoje, vardinių paprastųjų akcijų, kurios vienos nominali vertė 5,00 Lt;
  3. transporto priemonė „Alisa Alisa“, valst. Nr. ( - ).

13Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui R. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso:

  1. ½ dalis pastato – sandėlio (unikalus Nr. ( - )), kurio bendras plotas 1813,06 kv.m, ir ½ dalis pastato – svarstyklių (unikalus Nr. ( - )), kurių bendras plotas 105,86 kv.m, esančių ( - );
  2. 5,3777 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - )
  3. ½ dalis UAB „Dangė“, į.k. 140496060, buveinės adresas Liepų g. 54, Klaipėdoje, vardinių paprastųjų akcijų, kurios vienos nominali vertė 5,00 Lt;
  4. transporto priemonė „BMW 320“, valst. Nr. ( - )

14Kitoje dalyje patikslintą pareiškimą atmesti.

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai