Byla eB2-5665-881/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Rexi“, trečiasis asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Rexi“, trečiasis asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Rexi“. Nurodė, kad atsakovė nuo 2016 m. II ketvirčio nesilaikė nustatytos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos, todėl įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui didėjo ir 2017 m. liepos 21 d. pasiekė 3 064,85 Eur. Atsakovei taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės nebuvo veiksmingos.

3Atsakovė UAB „Rexi“ atsiliepimo į ieškinį ir įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų teismui nepateikė.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Remiantis ieškovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovės vardu nėra registruota nei nekilnojamojo turto, nei transporto priemonių. Duomenų, kad atsakovei priklausytų koks nors kitas materialus turtas ar atsakovė turėtų lėšų banko sąskaitose ar kasoje, byloje nėra. Finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakovė neteikė (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

7Atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, 2017 m. liepos 21 d. duomenimis, yra 3 064,85 Eur. Ieškovo atsakovei taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės buvo neveiksmingos.

8Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad UAB „Rexi“ laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių.

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius D. J., kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi, todėl atsakovės UAB „Rexi“ administratoriumi teismas skiria D. J..

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

12iškelti UAB „Rexi“ (į. k. 303450379, Šniūrų k., Šalčininkų r. sav.) bankroto bylą.

13Įmonės administratoriumi paskirti D. J. (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA194).

14Uždėti bankrutuojančios UAB „Rexi“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „Rexi“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

16Pavesti bankrutuojančios UAB „Rexi“ administratoriui:

171) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

182) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

193) ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

20Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Rexi“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Rexi“ nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

21Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Rexi“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims, apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.

23Nutartis, išskyrus jos dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą, nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus skyrimo neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 3. Atsakovė UAB „Rexi“ atsiliepimo į ieškinį ir įmonės finansinės... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 6. Remiantis ieškovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovės vardu nėra... 7. Atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, 2017 m.... 8. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad UAB „Rexi“ laikytina... 9. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, kad... 10. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, bankroto... 11. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR... 12. iškelti UAB „Rexi“ (į. k. 303450379, Šniūrų k., Šalčininkų r. sav.)... 13. Įmonės administratoriumi paskirti D. J. (bankroto administravimo paslaugas... 14. Uždėti bankrutuojančios UAB „Rexi“ nekilnojamajam turtui ir kitam... 15. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 16. Pavesti bankrutuojančios UAB „Rexi“ administratoriui:... 17. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 18. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 19. 3) ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti... 20. Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas UAB... 21. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Rexi“ valdymo organus per 15 dienų nuo... 22. Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 23. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo, per 10...