Byla e2-2165-435/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Kaminta“ ieškinį atsakovui UAB „Santechniniai darbai“, tretiesiems asmenims UAB „Pastatų inžinerinės technologijos“, A. D., UAB „Kamintos investicijos“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, A. A., T. C., UAB „SPKT“, V. M. dėl įpareigojimo pašalinti statybos rangos darbų trūkumus

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Kaminta“ ir atsakovo UAB „Santechniniai darbai“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Kaminta“ ieškinį atsakovui UAB „Santechniniai darbai“, tretiesiems asmenims UAB „Pastatų inžinerinės technologijos“, A. D., UAB „Kamintos investicijos“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, A. A., T. C., UAB „SPKT“, V. M. dėl įpareigojimo pašalinti statybos rangos darbų trūkumus,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Kaminta“ pateikė teisme ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti UAB „Santechniniai darbai“, per 40 dienų pašalinti vandentiekio, nuotekų, priešgaisrinio vandentiekio sistemų įrengimo bei santechnikos prietaisų montavimo darbų trūkumus administraciniame – gyvenamajame statinyje ( - ), esančias vandentiekio sistemas, pakeičiant STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimus atitinkančiomis sistemomis.

32015 m. gegužės 18 d. ieškovė ir atsakovė pateikė teismui prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriuo prašo rašytinio proceso tvarka atvirtinti ieškovės UAB „Kaminta“ ir atsakovo UAB „Santechniniai darbai“ sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti bei grąžinti ieškovei 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio. Šalys nurodo, kad jiems LR CPK 293 str., 294 str., bei CK 6.985 str. turinys bei teismo patvirtintos taikos sutarties nevykdymo pasekmės yra žinomos, išaiškintos ir suprantamos.

4Prašymas tenkintinas.

5Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta abiejų sutarties šalių valia, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitokių aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama. Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, todėl taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

6Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

7Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje yra 31,20 Eur, todėl patvirtinus šalių pateiktą taikos sutartį, šios išlaidos priteistinos iš šalių lygiomis dalimis valstybės naudai, pagal taikos sutarties 6 punktą (CPK 92 straipsnis).

8Patvirtinus taikos sutartį ieškovei grąžintinas 75 procentų sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 31,28 Eur (ieškovas už ieškinį buvo sumokėjęs 144 Lt žyminio mokesčio). Kadangi iš ieškovės valstybei priteistina 15,60 Eur procesinių dokumentų išlaidų, todėl vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 7 str. 1 d.), teismas užskaito priešpriešines sumas ir ieškovei iš valstybės biudžeto grąžina 15,68 Eur sumokėto žyminio mokesčio dalį (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 87 str. 2 d., 96 str.).

9Įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 140 str. 3 d., teismas

Nutarė

10Patvirtinti ieškovės UAB „Kaminta“, į.k. 234029740, Partizanų g. 47a, Kaunas, atstovaujama direktoriaus R. K., ir atsakovo UAB „Santechniniai darbai“, į.k. 134516067, Raudondvario pl. 78, Kaunas, atstovaujama direktoriaus A. B., 2015-05-15 sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Ieškovė atsisako reikalavimų pagal pareikštą 2014-11-07 ieškinį byloje dėl atsakovo įpareigojimo per 40 dienų pašalinti vandentiekio, nuotekų, priešgaisrinio vandentiekio sistemų įrengimo bei santechnikos prietaisų montavimo darbų trūkumus administraciniame - gyvenamajame statinyje ( - )
 2. Kauno apylinkės teismui patvirtinus Taikos sutartį, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovei 17000 EUR kompensaciją į sąskaitą Nr. ( - ), esančią Nordea banke tokia tvarka:
 1. 7000 EUR sumokama per 10 dienų įsiteisėjus teismui nutarčiai, kuria patvirtinama ši taikos sutartis;
 2. 6000 EUR suma sumokama iki 2015-07-20;
 3. 4000 EUR suma sumokama iki 2015-08-20.
 1. Atsakovui vėluojant sumokėti sutartas sumas, atsakovas sumoka 30 Eur dydžio netesybas už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Vėluojant mokėti ilgiau nei 7 dienas, šalys sutaria, kad visa sutarta suma turi būti sumokėta iš karto.
 2. Ieškovė pasirašydamas šią taikos sutartį, patvirtina, kad neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų atsakovui dėl vandentiekio, nuotekų, priešgaisrinio vandentiekio sistemų įrengimo bei santechnikos prietaisų montavimo darbų, kuriuos atsakovas atliko administraciniame - gyvenamajame statinyje ( - ). Šalys susitaria, kad yra pasibaigę atsakovo garantiniai įsipareigojimai pagal 2007-12-13 Statybos subrangos sutartį Nr. Sv 07-50/07/3-9-094, 2008-01-28 Statybos subrangos sutartį Nr. S 08-02 ir visas kitas sutarus, kurių pagrindu buvo vykdomi aukščiau nurodyti darbai. Atsakovas jokių prievolių, susijusiu su šiais darbais, neturi ir ateityje neturės.
 3. Aiškumo dėlei šalys pareiškia, kad ta aplinkybė, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei taikos sutarties 2 punkte numatytą piniginę kompensaciją, nereiškia, kad atsakovas pripažino, kad yra atsakingas už taikos sutarties 3 punkte nurodytų darbų defektus. Atsakovas savo atsakomybes už šių darbų defektus niekada nepripažino ir šiuo metu nepripažįsta. Šalių susitarimu piniginę kompensaciją atsakovas moka ieškovei tam, kad išspręsti ginčą taikiai, o ieškovė samdys kitus subrangovus, kurie ištaisys nustatytus darbų defektus.
 4. Visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, padengia šalys lygiomis dalimis.
 5. Šalys neatlygina viena kitai turėtų bylinėjimosi išlaidų ir nereiškia jokių su tuo susijusių reikalavimų,
 6. Šalys prašo teismo aukščiau išvardintomis sąlygomis Kauno apylinkės teisme nagrinėjamą bylą nutraukti.
 7. Šalys susitaria bendru prašymu kreiptis į Kauno apylinkės teismą ir imtis visų kitų būtinų veiksmų, kad ši taikos sutartis būtų patvirtinta teismo nutartimi.
10. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo pasekmės, nustatytos CPK 293 ir 294 str. bei CK 6.985 str.

11Civilinę bylą Nr. e2-2165-435/2015 nutraukti.

12Priteisti iš ieškovės UAB „Kaminta“, į.k. 234029740, Partizanų g. 47a, Kaunas, ir atsakovo UAB „Santechniniai darbai“, į.k. 134516067, Raudondvario pl. 78, Kaunas, po 15,60 Eur (penkiolika eurų 60 ct), viso 31,20 Eur, procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank” AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

13Grąžinti ieškovei UAB „Kaminta“, į.k. 234029740, Partizanų g. 47a, Kaunas, 15,68 Eur (penkiolika eurų 68 ct) žyminio mokesčio, šį mokestį grąžinti įpareigojant Valstybinę mokesčių inspekciją.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijų įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai