Byla 2A-13-40/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Liudvikos Tupienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Laivės Aleknavičienės, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant atsakovui T. S., jo atstovui advokatui Muradui Bakanui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo T. S. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. S. ieškinį atsakovui T. S. dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, bei atsakovo T. S. priešieškinį ieškovei J. S. dėl santuokos nutraukimo dėl ieškovės kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovė J. S. Šiaulių miesto apylinkės teismo paskutiniu patikslintu 2009-04-15 ieškiniu prašė nutraukti santuoką dėl atsakovo T. S. kaltės, nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti išlaikymą vaikui nuo 2005 m. balandžio mėn. iki vaiko pilnametystės, t.y. iki 2018-12-11, įskaitant įsiskolinimą už tris metus (viso 97800 Lt, skaičiuojant po 600 Lt kas mėnesį), išlaikymą prašė priteisti mišria forma, taip pat prašė padalinti bendrą sutuoktinių turtą.

4Atsakovas T. S. paskutiniu patikslintu 2009-03-19 priešieškiniu prašė santuoką nutraukti dėl ieškovės J. S. kaltės, kitaip padalinti bendrą turtą, nustatyti bendravimo su vaiku tvarką, priteisti 43800 Lt sumą dukters išlaikymui, bei šią sumą išskaityti iš jam priklausančios 74450 Lt kompensacijos už ½ dalintino santuokoje įgyto buto dalį.

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį patenkino iš dalies:

6- Nutraukė T. S. ir J. S. santuoką, sudarytą ( - ), dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Po santuokos nutraukimo paliko pavardes „S.“, „S.“.

7- Priteisė iš T. S. išlaikymą vienkartine išmoka, viso 51840 Lt, nepilnamečio vaiko V. S. išlaikymui, įpareigojant šias įmokas tvarkyti uzufrukto teise motiną J. S..

8- Nustatė nepilnamečio vaiko V. S. gyvenamąją vietą su jos motina J. S..

9- Padalino santuokoje įgytą nekilnojamą turtą sekančiai : butą, esantį ( - ), priteisė ieškovei J. S.; priteisė iš ieškovės J. S. atsakovui T. S. 61250 Lt kompensaciją už ieškovei tekusią didesnę nekilnojamo turto dalį, nustatant, jog nekilnojamas turtas asmeninės nuosavybės teise pereina J. S. nuo kompensacijos sumokėjimo momento.

10- Padalino santuokoje įgytą kilnojamą turtą sekančiai: priteisė atsakovui T. S. automobilį OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ), 1400 Lt vertės; priteisė iš atsakovo T. S. ieškovei J. S. 700 Lt kompensaciją už atsakovui tekusią didesnę kilnojamo turto dalį.

11- Nustatė bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką, įpareigojant ieškovę J. S., kol gyvenamoji vieta bus ne Lietuvos Respublikoje, užtikrinti vaiko buvimą Lietuvos Respublikoje kartu su tėvu T. S., iš anksto suderinus raštu, ne mažiau dviejų mėnesių per metus.

12- Kitus ieškinyje ir priešieškinyje išdėstytus prašymus atmetė. Šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas paliko šalims. Priteisė iš ieškovės J. S. ir atsakovo T. S. teismo išlaidų valstybei po 19,89 Lt iš kiekvieno už procesinio dokumento įteikimą.

13Teismas vertindamas tiek išlaikymo formą, tiek nekilnojamo turto dalijimą, pažymėjo, jog atsakovas šiuo metu yra dirbantis, atlyginimas nedidelis, jokio kito turto neturi, galimai neturės. Nurodė, kad abi šalys prašo bent dalį išlaikymo priteisti vienkartinės išmokos forma. Taip pat teismas laikė svarbia aplinkybe ir tai, jog ieškovė su dukra šiuo metu gyvena Anglijoje, tad periodinių mokėjimų galimybė yra apsunkinta. Nustatė 320 Lt periodinių išmokų kiekvieną mėnesį sumą, todėl išlaikymą priteisė vienkartine išmoka, priteisiant 51840 Lt (išlaikymo dydis skaičiuojamas nuo 2005-06- 01, kai nepilnametis vaikas išvyko į užsienį, iki vaiko pilnametystės 2018-12-11, viso 162 mėnesiai, tad 320X162, viso 51840 Lt). Nustatydamas bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką, teismas sutiko, jog ieškovė turi užtikrinti, jog atsakovas per metus su vaiku bendrautų ne mažiau dviejų mėnesių, tačiau nenustatė trijų mėnesių tokio bendravimo periodiškumo, kurio prašė atsakovas, kadangi teismas neturėjo duomenų apie mokslo metų Anglijoje trukmę, terminus bei suteikiamas atostogas, tad konstatavo, kad toks periodiškumo nustatymas gali trukdyti nepilnamečiui vaikui mokytis. Nurodė, kad šalys pateikė skirtingus santuokoje įgyto buto, esančio ( - ), turto vertinimus. Pažymėjo, kad abi šalys yra suinteresuotos skirtinga turto verte, todėl teismas vadovavosi aritmetine proporcija tarp didžiausios ir mažiausios turto vertės ir konstatavo, kad buto vertė sudaro 122500 Lt. Nurodė, kad ieškovė J. S. prašė palikti butą jai, priteisiant iš jos kompensaciją atsakovui, taip pat prašė nukrypti nuo lygių dalių principo, tačiau teismas nuo lygių dalių principo nenukrypo. Konstatavo, kad ieškovei teismo sprendimu skiriamas pakankamai didelis išlaikymas vaikui iš ieškovo, ji šiuo metu gyvena Anglijoje, duomenų, kada grįš į Lietuvą, nepateikta, tad jos interesai neleidžia teigti, jog teismas gali nukrypti nuo bendro turto lygių dalių principo. Pažymėjo, kad ieškovės turtinė padėtis geresnė, duomenų, jog ieškovė turi sveikatos sutrikimų, nepateikta, todėl aplinkybė, jog ieškovė sumokėjo didesnę kredito dalį už butą, nelaikytina svarbia priežastimi, kadangi ji tuo metu dirbo Anglijoje, jos darbo užmokestis buvo daug didesnis už atsakovo, be to, iki jai išvykstant į Angliją, šeima ir jos turtu rūpinosi didžiąja dalimi tik atsakovas T. S., todėl priteisė iš ieškovės atsakovui 61250 Lt kompensaciją už ieškovei tenkančią didesnę nekilnojamojo turto dalį. Pažymėjo, kad butas asmeninės nuosavybės teise ieškovei J. S. pereina nuo kompensacijos sumokėjimo momento, todėl esant šiai sąlygai, termino kompensacijai sumokėti nenustatė. Nurodė, kad šalys turimą kilnojamąjį turtą po lygiai dalinti neprašė, o prašė jį palikti atsakovui. Teismas, nustatęs, kad automobilis AUDI 80, valst. Nr. ( - ), įregistruotas T. S. vardu ( - ), o automobilis VW GOLF, valst. Nr. ( - ), įregistruotas T. S. vardu ( - ), t.y. iki santuokos sudarymo 2000-09-09, juos laikė asmenine atsakovo T. S. nuosavybe. Nustatė, kad automobilis OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ), įregistruotas T. S. vardu ( - ), todėl nesant prašymo pripažinti šį turtą asmenine nuosavybe, jį laikė bendrąja sutuoktinių nuosavybe. Nurodė, kad nesant šalių prieštaravimo dėl automobilio OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ), vienam asmeniui palikimo, šį turtą paliko atsakovui T. S., priteisiant iš jo 700 Lt kompensaciją.

14Apeliaciniu skundu atsakovas T. S. prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimą pakeisti iš dalies:

15-sumažinti priteistą nepilnamečio vaiko V. S. išlaikymo iš atsakovo T. S. dydį už laikotarpį nuo 2005-06-01 iki 2008-04-01 2180,00 Lt suma nuo 10560,00 Lt iki 8380,00 Lt, priteisiant šią sumą kaip vienkartinę išmoką ir jos mokėjimą išdėstant lygiomis dalimis per du metus;

16-pakeisti iš atsakovo T. S. priteistino išlaikymo nepilnamečiam vaikui V. S. mokėjimo formą už laikotarpį nuo 2008-04-01 iki vaiko pilnametystės iš vienkartinės išmokos į išlaikymo mokėjimą periodinėmis išmokomis po 320,00 Lt, nustatant, kad šis mokėjimas pradedamas nuo 2008-04-01;

17-sumažinti iš atsakovo T. S. priteistą mokėtiną išlaikymo nepilnamečiam vaikui V. S. sumą už laikotarpį nuo 2008-04-01 iki vaiko pilnametystės 1800,00 Lt suma;

18-priteisti iš ieškovės bylinėjimosi bei bylos vedimo išlaidas.

19Apeliacija grindžiama šiais argumentais:

201.Nurodo, kad neginčija priteistos 320,00 Lt išlaikymo sumos nuo ieškinio padavimo 2008-04-01 iki vaiko pilnametystės. Tačiau nesutinku su teismo nustatytu nepilnamečio vaiko išlaikymo 320 Lt dydžiu už laikotarpį nuo 2005-06-01 iki 2008-04-01. Teismas, priimdamas sprendimą, šioje dalyje nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos ir netgi prieštarauja paties savo sprendimui. Tiek atsiliepime į ieškinį, tiek atsiliepimuose į patikslintus ieškinius atsakovas nurodė, kad sutinka sumokėti nepilnametės dukters V. S. išlaikymui už 33 mėnesių laikotarpį iki ieškinio pareiškimo teisme dienos konkrečia pinigų sumą, t.y. 6600 Lt (apskaičiuojant šią sumą sekančiai - 33 mėnesiai x 200 Lt = 6.600 Lt). Sutinka mokėti tik už 33 mėnesius, nes dukra su juo gyveno iki 2005 metų birželio mėnesio ir jis ją pilnai išlaikė. Ieškovė tuo metu prie dukters išlaikymo neprisidėjo. Ieškovė ieškinį pareiškė 2008 m. balandžio mėnesio pradžioje, todėl ieškovės reikalaujamas mokėti laikotarpis už 36 mėnesius turi būti sumažintas trimis mėnesiais iki 33 mėnesių.

212.Nurodo, kad teismas teisingai nustatė išlaikymo dydžio skaičiavimo pradžią ir atsakovas neginčija. Tačiau teismas nustatė per didelę išlaikymo sumą 320,00 Lt už šį laikotarpį. Teismas pats sprendime nurodo, kad atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje numatoma, jog išlaikymo vaikui dydis sietinas su minimaliu darbo užmokesčiu, bei atkreipia dėmesį į tai, jog vaikui šiuo metu yra devyneri metai, nėra pateikta duomenų apie specialius, padidintus vaiko poreikius. Todėl teismas laikė, jog 800 Lt dydžio suma (šiuo metu galiojanti minimalios mėnesio algos suma), skirtina vaikui išlaikyti per mėnesį, yra protinga ir pagrįsta. Teismas nustatė, jog esant 800 Lt dydžio minimaliam darbo užmokesčiui iš atsakovo priteistinas 320,00 Lt dydžio išlaikymas. Tai sudaro 40% nuo šiuo metu LR Vyriausybės nustatytos 800 Lt minimaliosios mėnesio algos. Laikotarpyje nuo 2005-07-08 iki 2006-06-30 LR Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesio alga buvo 550 Lt. Tuo atveju 40% minimalios algos yra 220,00 Lt, todėl už šį laikotarpį priskaičiuotina 2860,00 Lt suma (220,00 Lt x 13 mėn. = 2860,00 Lt). Laikotarpyje nuo 2006-07-01 iki 2007-06-30 LR Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesio alga buvo 600 Lt. Tuo atveju 40% minimalios algos yra 240,00 Lt, todėl už šį laikotarpį priskaičiuotina 2880,00 Lt suma (240,00 Lt x 12 mėn. = 2.880,00 Lt). Laikotarpyje nuo 2007-07-01 iki 2007-12-31 LR Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesio alga buvo 700 Lt. Tuo atveju 40% minimalios algos yra 280,00 Lt, todėl už šį laikotarpį priskaičiuotina 1680,00 Lt suma (350 Lt x 6 mėn. = 1680,00 Lt). Laikotarpyje nuo 2008-01-01 LR Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesio alga - 800 Lt. Todėl už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2008-04-01 išlaikymo suma skaičiuotina pagal teismo sprendimą po 320,00 Lt. Skaičiuojant po 320,00 Lt už laikotarpį nuo 2005-06-01 iki 2008-04-01susidarytų 10560,00 Lt suma. Pagal atsakovo pateiktus skaičiavimus ši suma būtų tik 8380,00 Lt. Tokių būdu susidaro 2180,00 Lt skirtumas ir šia suma prašo mažinti priteistą išlaikymą už laikotarpį nuo 2005-06-01 iki 2008-04-01. Sutinka, kad ši 8380,00 Lt suma būtų priteista vienkartine išmoka, tačiau prašo šios sumos sumokėjimą išdėstyti lygiomis dalimis kas mėnesį per du metus.

223.Nurodo, kad teismas visiškai nepagrįstais priteisė iš atsakovo išlaikymą vienkartine išmoka, viso 51840 Lt. Teismas sprendimu pats konstatavo, jog atsakovo pajamos per mėnesį yra tik 1000 Lt. Teismas priteisė vienintelį atsakovo turimą nekilnojamąjį turtą ieškovei. Atsakovas jokio nekilnojamojo turto neturi, pajamos yra mažos, todėl neturi jokių galimybių sumokėti teismo priteistą išlaikymą 51840 Lt vienkartine išmoka. Prašo pakeisti teismo sprendimą iš išlaikymo nepilnamečiam vaikui sumokėjimo vienkartine išmoka už laikotarpį nuo 2005-06-01 iki vaiko pilnametystės į išlaikymo nepilnamečiam vaikui mokėjimą periodinėmis išmokomis, nustatant, jog šio išlaikymo mokėjimas pradedamas skaičiuoti nuo 2008-04-01. Nustatyto 320 Lt išlaikymo sumą už šį laikotarpį atsakovas neginčija.

234.Nurodo, kad atsiliepime bei priešieškinyje buvo nurodęs, kad išlaikymas būtų priteistas iš atsakovo vienkartine išmoka, tačiau tai darė, nes iki pat baigiamųjų kalbų manė, kad su ieškove pavyks susitarti taikiai. Kadangi atsakovas išlaikymui pagal teismo sprendimą turėtų sumokėti išlaikymą vienkartine 51840 Lt suma, o ieškovė turėtų atsakovui sumokėti 61250 Lt kompensaciją, tikėjosi, kad tai galės padaryti taikiai, bet nepavyko.

245.Nurodo, kad teismas priteisė iš atsakovo 51840,00 Lt (išlaikymo dydis skaičiuojamas nuo 2005-06-01, kai nepilnametis vaikas išvyko į užsienį, iki vaiko pilnametystės 2018-12-11, viso 162 mėnesiai, todėl 320X162, viso 51840 Lt). Tačiau po ieškinio pareiškimo teisme dienos atsakovas šešis mėnesius po 300,00 Lt geranoriškai mokėjo išlaikymą nepilnamečiam vaikui. Tokiu būdu susidaro, kad vaiko išlaikymui laikotarpyje nuo 2008-04-01 iki teismo sprendimo priėmimo sumokėjo 1800,00 Lt. Tačiau teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė ir šios sumos neišskaičiavo iš priteistinos išlaikymo sumos.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė J. S. prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nurodo, kad sprendžiant išlaikymo dydžio klausimą, turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, įtvirtintų LR CK 3.3 str. 1 d. – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą.

26Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

28Dėl išlaikymo formos

29Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas tiek 2008-10-10 priešieškiniu (I tomas b.l. 163), tiek 2008-11-01 pareiškimu dėl priešieškinio dalyko pakeitimo (II tomas b.l. 111-112), tiek 2008-11-01 atsiliepimu į patikslintą ieškinį (II tomas b.l. 116), tiek 2009-03-09 atsiliepimu į patikslintą ieškinį (III tomas b.l. 22-24), tiek 2009-03-19 pareiškimu dėl priešieškinio dalyko pakeitimo (III tomas b.l. 38-39), tiek teismo posėdžio metu, kai byla buvo baigta nagrinėti iš esmės (III tomas b.l. 76-83) prašė nepilnametės dukros V. S. išlaikymui priteisti konkrečią pinigų sumą. Tuo tarpu pateiktu apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį ir nuo ieškinio pateikimo dienos iki dukters pilnametystės išlaikymą priteisti periodinėmis išmokomis. Su teismo nustatyta 320 Lt suma už laikotarpį nuo 20008-04-01 iki 2018-12-11, t.y. iki dukters pilnametystės, sutinka.

30Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (LR CPK 312 str.). Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (LR CPK 301 str.). Apeliacinis procesas nėra laikomas nauju, pakartotiniu bylos nagrinėjimu, todėl, tikrindamas pirmosios instancijos teismo priimto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas negali peržengti bylos nagrinėjimo ribų, nustatytų pirmosios instancijos teismo. Leidus šalims reikšti naujus reikalavimus apeliacinės instancijos teisme, procesas apeliacinėje instancijoje įgytų naują kokybę ir nebūtų suderinamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės funkcija.

31Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija apeliacinio skundo argumentų dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

32Pažymėtina, kad LR CK 3.201 str. numatyta vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro teisė kreiptis į teismą ieškiniu dėl priteisto išlaikymo formos pakeitimo.

33Dėl išlaikymo dydžio

34Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, pagrįstai būtino nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžiui nustatyti kaip orientaciniu kriterijumi nurodė Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalią mėnesinę algą, kuri nuo 2008 m. sausio 1 d. yra 800 Lt (LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. Nr. 1368 nutarimas „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“). Su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais sutinka ir apeliantas, tik laiko nepagrįstomis pirmosios instancijos teismo išvadas, jog 800 Lt minimalios algos kriterijus taikytinas ir už laikotarpį nuo 2005-06-01 iki 2007-12-31, nes per šį laikotarpį LR Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos dydis kito, atitinkamai nuo 500 Lt iki 700 Lt.

35Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstomis pirmosios instancijos teismo išvadas, kad minimalios mėnesinės algos suma užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, todėl turėtų būti skiriama visais atvejais, tačiau nesutinka, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. galiojančios 800 Lt minimalios mėnesinės algos kriterijus būtų taikomas laikotarpyje nuo 2005-06-01 iki 2007-12-31.

36Teisėjų kolegija sutinka, jog iš atsakovo priteista 320 Lt išlaikymo dukrai suma sudaro 40 proc. nuo dabar galiojančios 800 Lt minimalios mėnesinės algos, todėl už laikotarpį nuo 2005-06-01 iki 2007-12-31 minėta procentinė dalis turėtų būti skaičiuojama nuo tuo laikotarpiu galiojančios LR Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos.

37Nuo 2004-05-01 iki 2005-06-30 minimali mėnesinė alga buvo 500 Lt (LR Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. Nr. 316 nutarimas „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), todėl už 2005-06-01 atsakovui tenkanti mokėti nepilnametės dukters išlaikymui suma sudaro 200 Lt.

38Nuo 2005-07-01iki 2006-12-31 minimali mėnesinė alga buvo 550 Lt (LR Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. Nr. 361 nutarimas „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), todėl už laikotarpį nuo 2005-07-01 iki 2006-12-31 atsakovui tenkanti per mėnesį mokėti nepilnametės dukters išlaikymui suma sudaro 220 Lt, o už visą nurodytą laikotarpį 3960 Lt (18 mėn. x 220 Lt =3960 Lt).

39Nuo 2007-01-01iki 2007-06-30 minimali mėnesinė alga buvo 600 Lt (LR Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. Nr. 298 nutarimas „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), todėl už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-06-30 atsakovui tenkanti per mėnesį mokėti nepilnametės dukters išlaikymui suma sudaro 240 Lt, o už visą nurodytą laikotarpį 1440 Lt (6 mėn. x 240 Lt =1440 Lt).

40Nuo 2007-07-01iki 2007-12-31 minimali mėnesinė alga buvo 700 Lt (LR Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nr. 543 nutarimas „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), todėl už laikotarpį nuo 2007-07-01 iki 2007-12-31 atsakovui tenkanti per mėnesį mokėti nepilnametės dukters išlaikymui suma sudaro 280 Lt, o už visą nurodytą laikotarpį 1680 Lt (6 mėn. x 280 Lt = 1680 Lt).

41Tokiu būdu iš laikotarpį nuo 2005-06-01 iki 2007-12-31 atsakovui tenkanti mokėti nepilnametės dukters išlaikymui suma sudaro 7280 Lt, kai tuo tarpu kaip skaičiavo pirmosios instancijos teismas kas mėnesį po 320 Lt, suma sudarytų 9920 Lt (31 mėn. x 320 Lt = 9920 Lt). Todėl iš atsakovo priteista 51840 Lt suma nepilnametės dukters išlaikymui mažintina 2640 Lt, kas sudaro 49200 Lt.

42Bylos duomenimis nustatyta, kad po ieškinio pateikimo dienos 2008 m. gruodžio 1 d. (II tomas b.l. 108) ir 2009 m. sausio 5 d. (II tomas b.l. 145) atsakovas T. S. vaiko išlaikymui į ieškovės J. S. sąskaitą Nr. ( - ), esančią ( - ), pervedė po 300 Lt, viso 600 Lt, o ne kaip nurodo apeliantas 1200 Lt, ką patvirtina ( - ) pateikti ieškovės J. S. ( - ) esančių bako sąskaitų išrašai (III tomas b.l. 118-122). Taip pat 2009 m. vasario 5 d. ir 2009 m. kovo 18 d. atsakovas vaiko išlaikymui į ieškovės J. S. sąskaitą pervedė dar po 300 Lt, viso 600 Lt (III tomas b.l. 34,35). Tokiu būdu po ieškinio teismui pateikimo dienos atsakovas T. S. nepilnametės dukters išlaikymui yra sumokėjęs 1200 Lt, tačiau pirmosios instancijos teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė ir nepagrįstai iš atsakovui tenkančios mokėti nepilnametės dukters išlaikymui sumos neišskaičiavo 1200 Lt.

43Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, bendra iš atsakovo priteistina išlaikymo nepilnamečiui vaikui vienkartinė išmoka sudaro ne 51840 Lt, kaip nusprendė pirmosios instancijos teismas, o 48000 Lt.

44Dėl išdėstyto, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas iš dalies, sumažinant priteistą iš atsakovo T. S. išlaikymą nepilnamečiui vaikui V. S. iki 48000 Lt vienkartinės išmokos. Kitoje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistu.

45Kadangi atsakovo apeliacinis skundas yra tenkintinas dalyje dėl išlaikymo dydžio, o ieškovai (šiuo atveju atsakovas buvo pareiškęs priešieškinį) bylose dėl išlaikymo priteisimo atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p.), todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 4 d.).

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

47Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimą pakeisti iš dalies.

48Priteistą iš atsakovo T. S. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) išlaikymą nepilnamečiui vaikui V. S. (a.k. ( - )) sumažinti iki 48000 Lt (keturiasdešimt aštuonių tūkstančių litų) vienkartinės išmokos.

49Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovė J. S. Šiaulių miesto apylinkės teismo paskutiniu patikslintu... 4. Atsakovas T. S. paskutiniu patikslintu 2009-03-19 priešieškiniu prašė... 5. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį... 6. - Nutraukė T. S. ir J. S. santuoką, sudarytą ( - ), dėl abiejų... 7. - Priteisė iš T. S. išlaikymą vienkartine išmoka, viso 51840 Lt,... 8. - Nustatė nepilnamečio vaiko V. S. gyvenamąją vietą su jos motina J. S..... 9. - Padalino santuokoje įgytą nekilnojamą turtą sekančiai : butą, esantį (... 10. - Padalino santuokoje įgytą kilnojamą turtą sekančiai: priteisė atsakovui... 11. - Nustatė bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką, įpareigojant ieškovę... 12. - Kitus ieškinyje ir priešieškinyje išdėstytus prašymus atmetė. Šalių... 13. Teismas vertindamas tiek išlaikymo formą, tiek nekilnojamo turto dalijimą,... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas T. S. prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo... 15. -sumažinti priteistą nepilnamečio vaiko V. S. išlaikymo iš atsakovo T. S.... 16. -pakeisti iš atsakovo T. S. priteistino išlaikymo nepilnamečiam vaikui V. S.... 17. -sumažinti iš atsakovo T. S. priteistą mokėtiną išlaikymo nepilnamečiam... 18. -priteisti iš ieškovės bylinėjimosi bei bylos vedimo išlaidas.... 19. Apeliacija grindžiama šiais argumentais:... 20. 1.Nurodo, kad neginčija priteistos 320,00 Lt išlaikymo sumos nuo ieškinio... 21. 2.Nurodo, kad teismas teisingai nustatė išlaikymo dydžio skaičiavimo... 22. 3.Nurodo, kad teismas visiškai nepagrįstais priteisė iš atsakovo... 23. 4.Nurodo, kad atsiliepime bei priešieškinyje buvo nurodęs, kad išlaikymas... 24. 5.Nurodo, kad teismas priteisė iš atsakovo 51840,00 Lt (išlaikymo dydis... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė J. S. prašo palikti nepakeistą... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Dėl išlaikymo formos... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas tiek 2008-10-10 priešieškiniu (I... 30. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti... 31. Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija apeliacinio skundo argumentų dėl... 32. Pažymėtina, kad LR CK 3.201 str. numatyta vaiko, jo tėvo (motinos) arba... 33. Dėl išlaikymo dydžio... 34. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 35. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstomis pirmosios instancijos teismo... 36. Teisėjų kolegija sutinka, jog iš atsakovo priteista 320 Lt išlaikymo dukrai... 37. Nuo 2004-05-01 iki 2005-06-30 minimali mėnesinė alga buvo 500 Lt (LR... 38. Nuo 2005-07-01iki 2006-12-31 minimali mėnesinė alga buvo 550 Lt (LR... 39. Nuo 2007-01-01iki 2007-06-30 minimali mėnesinė alga buvo 600 Lt (LR... 40. Nuo 2007-07-01iki 2007-12-31 minimali mėnesinė alga buvo 700 Lt (LR... 41. Tokiu būdu iš laikotarpį nuo 2005-06-01 iki 2007-12-31 atsakovui tenkanti... 42. Bylos duomenimis nustatyta, kad po ieškinio pateikimo dienos 2008 m. gruodžio... 43. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, bendra iš atsakovo priteistina... 44. Dėl išdėstyto, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas iš... 45. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas yra tenkintinas dalyje dėl išlaikymo... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 47. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimą pakeisti... 48. Priteistą iš atsakovo T. S. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) išlaikymą... 49. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....