Byla 2-327-613/2014
Dėl skolos priteisimo ir žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, teismo posėdyje, sekretoriaujant Sandrai Žiobakaitei, dalyvaujant ieškovei T. S., ieškovės atstovei advokatei S.Baracevičienei, atsakovo atstovei advokatei T.Borik, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės T. S. ieškinį atsakovams V. A. A., UAB „Logatera“, trečiajam asmeniui R. B., dėl skolos priteisimo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį atsakovams, nurodė, kad 2011-10-22 buvo įregistruota UAB „Logatera“. 2002-04-29 UAB „Logatera“ vadovu buvo išrinktas V. A. A. Ieškovė T. S. ir atsakovas V. A. A. yra UAB „Logatera“ akcininkai. UAB „Logatera“ yra registruota Vilniuje, tačiau nuo pat pradžios UAB „Logatera“ veikla buvo vykdoma tik Klaipėdoje, UAB „Logatera“ akcininkai ir vadovas gyvena Klaipėdoje. Kadangi pagal UAB „Logaetra“ vadovo V. A. A. žodžius, UAB „Logatera“ veiklos vystymui trūko lėšų, UAB „Logatera“ akcininikė ieškovė T. S. eile paskolos sutarčių, patvirtintų kasos pajamų orderiais paskolino UAB „Logatera“: 2003-08-01 sutartimi- 6000 Lt, 2003-08-13 sutartimi-7000 Lt, 2003-08-22 sutartimi -5900 Lt; 2003-09-02 sutartimi-11000 Lt, 2003-09-04- 7100 Lt, 2004-02-02 sutartimi-6600 Lt, 2004-03-16 sutartimi-2500 Lt, 2004-04-02 sutartimi-9000 Lt, 2004-04-15 sutartimi-1000 Lt, 2004-04-22 sutartimi-788 Lt, 2004-04-26 sutartimi-832 Lt., 2004-06-14 mokėjimo pavedimu Nr. 117312271-2000 Lt, iš viso 59 720 Lt. Grynuosius pinigus visais atvejais priėmė kasos pajamų orderiuose kasininku pasirašinėjęs UAB „Logatera“ vadovas A. V. A.. Nurodytos skolos akcininkei nėra pilnai sugrąžintos. Pagal banko pavedimus ieškovei buvo sugrąžinta 2451,82 Lt bei grynais buvo grąžinta apie 15000 Lt. Tad ieškovei skola šiai dienai apytiksliai sudaro 42268,18 Lt, nes į ieškovės prašymą pateikti duomenys dėl faktinio skolos dydžio atsakovai buhalterinių dokumentų apie skolos išmokėjimą bendrovės vardu nepateikė. 2001-11-19 panaudos sutartimi ieškovė iki 2002-12-31 perdavė UAB „Logatera“ kompiuterinės įrangos 4000 Lt vertės. Tačiau iki šios dienos šis turtas nėra ieškovei grąžintas ir jo likimas ieškovei nėra žinomas. Kadangi turtas nėra grąžintas, todėl atsakovė UAB „Logatera“ turi ieškovei atlyginti patirtą žalą pinigine išraiška 4000 Lt. UAB „Logatera“ vadovas A. V. A. nesilaiko įstatymų reikalavimų ir neteikia ieškovei kaip UAB „Logatera“ akcininkei jokių duomenų apie UAB „Logatera“ veiklą-ieškovė nei karto nuo UAB „Logatera“ veiklos pradžios nebuvo kviečiama į UAB „Logatera“ visuotinį akcininkų susirinkimą, UAB „Logatera“ vadovas nepateikė akcininkei tvirtinti jokių UAB „Logatera“ metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. VĮ „Registrų centras“ pateiktoje UAB „Logatera“ 2004-04-30 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo kopijoje susirinkime dalyvavusia ir susirinkimo sekretoriumi išrinkta nurodyta akcininkė T. S., tačiau nurodytame susirinkime ieškovė nedalyvavo ir ant pateikto dokumento yra ne ieškovės T. S. parašas. Kadangi VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Logatera“ pateikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus už 2003 m., 2004 m., 2006 m., tačiau nei vienus iš šių dokumentų tvirtinant ieškovė nedalyvavo. Ieškovė spėja, kad UAB „Logatera“ vadovas A. V. A. klastoja UAB „Logatera“ dokumentus. Ieškovės įtarimus dėl dokumentų klastojimo patvirtina ir ieškovės atleidimo iš UAB „Logatera“ aplinkybės. 2004-09-07 ieškovė buvo priimta į UAB „Logatera“ pagal darbo sutartį. Argumentuodamas lėšų trūkumu UAB „Logatera“ vadovas A. V. A. aiškino ieškovei uždelsimus atsiskaityti su ja pagal darbo sutartį. Nuo priėmimo momento iki ieškinio pateikimo ieškovė nėra gavusi pagal sudarytą darbo sutartį pinigų išmokėjimo iš UAB „Logatera“ kasos, o per banką buvo gauta: 2004-12-08 -900,82 Lt., 2005-02-15-320 Lt.; 2005-03-16-320 Lt., 2005-04-01320 Lt; 2005-05-11-320 Lt; 2007-04-20- 250 Lt; 2007-05-08- 500 Lt; 2007-06-05- 400 Lt; 2007-08-29-400 Lt. Iš šių pavedimų matyti (mokėtojas UAB „Logatera“ ) atlyginimas sudarė už 2005 m. sausio mėn.-320 Lt; už 2005 m. vasario mėn.-320 Lt; už 2005 m. kovo mėn.-320 Lt, už 2005 m. balandžio mėn.-320 Lt. Ieškovė į darbą buvo priimta 2004-09-07, atleista 2006-01-04. Viso buvo dirbta 16 mėnesių, todėl ieškovei priklausytų išmokėti darbo užmokestį už 16 mėnesių, kas sudaro 5120 Lt ( 16 mėn ×320 Lt). Kadangi ieškovei banko pavedimu buvo pervesta 1280 Lt., todėl UAB „Logatera“ ieškovei yra skolinga 3840 Lt darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius). VSDF duomenimis nuo 2006-01-04 ieškovė buvo iš UAB „Logatera“ atleista, nors ieškovė nerašė atsakovui prašymo atleisti iš darbo bei nėra gavusi įspėjimo apie atleidimą iš UAB „Logatera“. Ieškovė spėja UAB „Logatera“ vadovą A. V. A. suklastojus dokumentus dėl ieškovės atleidimo iš darbo. Pagal į bylą V. A. A. pateiktą AB „Swedbank“ banko išklotinę UAB „Logatera“ perveda V. A. A. pinigines lėšas : 2002-10-30 1268 Lt; 2002-11-29 -700 Lt; 2002-12-03-2000 Lt; 2005-04-04-1500 Lt; 2005-05-11-2000 Lt. Viso buvo pervesta 7468 Lt. Tokiu būdu, pervedant pinigus į asmeninę sąskaitą, V. A. A. padarė žalą ieškovei kaip UAB „Logatera“ akcininkei, neatsiskaičius su ieškove kaip UAB „Logatera“ kreditore. Be to, 2002-11-05 V. A. A. savo rašteliu patvirtino, jog nebuvo išmokėjęs ieškovei 24700 Lt, kuriuos įformino UAB „Logatera“ kasos išlaidų orderiu Nr. 38. Kadangi ši pinigų suma bendrovės buhalterijoje yra atvaizduota kaip išmoka ieškovei, todėl V. A. A. privalo išmokėti 24700 Lt ieškovei. Ieškovės žiniomis UAB „Logatera“ vadovas A. V. A. ieškinio pateikimo metu dirba ne tik UAB ‚Logatera“, bet ir kitame ūkio subjekte, teikiančiame analogiškas paslaugas kaip ir UAB „Logatera“, dėl ko yra nukentėję ar gali nukentėti UAB „Logatera“ interesai ir padaryta žala. Pagal 2006-12-31 UAB „Logatera“ balanso duomenis bendrovėje liko ilgalaikio turto už 124 878 Lt., piniginių lėšų 33210 Lt, todėl A. V. A. kaip bendrovės direktorius turėjo pakankamai finansinių lėšų atsiskaityti su ieškove kaip su UAB „Logatera“ kreditore, todėl nepateisinamas V. A. A. teiginys, jog įmonė nevykdo veiklos. Susipažinus su atsakovo įsipareigojimais pagal kredito sutartį išaiškėjo, kad 2006-01-30 V. A. A. sudarė kredito sutartį su AB „Sampo bankas“ 101 367,00 eurų įsigyti 79,88 kv.m. bendro ploto butą adresu Santariškių g. 37a-23, Vilnius, todėl įtaria, kad šio banko paskolai dengti buvo panaudotos bendrovės lėšos. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimai UAB „Logatera“ yra glaudžiai susiję su galimai neteisėta A. V. A. veikla, todėl A. V. A. trauktinas atsakovu ir solidariu skolininku. Atsakovas A. V. A. iš ieškovės skolinosi pinigų ne tik UAB „Logatera“ vardu, bet ir savo vardu asmeniniams poreikiams tenkinti. 2002-03-22 sutartimi atsakovas A. V. A. iš ieškovės skolinosi pinigų ne tik UAB „Logatera“ vardu, bet ir savo asmeniniams poreikiams tenkinti. 2002-03-22 sutartimi atsakovas A. V. A. kartu su ieškove bei R. B. lygiomis dalimis pasiskolino 20000 Lt iš N. B. UAB „Logatera“ reikalams tvarkyti. Paskolos grąžinimo terminas sutartyje buvo numatytas po vienerių metų, tai yra iki 2003-03-22. Kadangi atsakovas A. V. A. jam tenkančios skolos dalies N. B. negrąžino, todėl ieškovė buvo priversta kreditorei N. B. savo lėšomis padengti A. V. A. skolos dalį-6679 Lt. Šios skolos dalies A. V. A. nėra grąžinęs, todėl reikalavimo perėjimu ieškovei perėjo N. B. reikalavimo teisė atsakovui A. V. A. dėl 6679 Lt skolos grąžinimo. 2002-05-15 V. A. A. pasiskolino iš pilietės V. G. 750 Lt ir 200 JAV dolerių iki 2002-12-30, kadangi A. V. A. laiku negrąžino skolos, todėl paprašė ieškovės sumokėti jo skolą V. G. su pažadu, kad atsiskaitys su ieškove vėliau. Ieškovė 2006-12-19 sumokėjo už A. V. A. 1550 Lt, todėl jai perėjo kreditorinis reikalavimas šiai sumai. 2002-12-05 ieškovė paskolino V. A. A. 1600 Lt ir 1000 JAV dolerių, kas pagal oficialų lito ir JAV dolerio kursą 2002-05-15 sudarė 4000 Lt, viso 5600 Lt, kurių atsakovas negrąžino. Taip pat 2002-12-05 paskolos rašteliu atsakovas A. V. A. patvirtino, jog iš ieškovės T. S. pasiskolino 2600 Lt, kuriuos pasak raštelio panaudojo UAB „Logatera“ akcijų padidinimui.. Pagal V. A. A. prašymą, nesurašant paskolų raštelio, ieškovė pildant V. A. A. banko sąskaitą laikotarpyje nuo 2003-02-07 iki 2005-04-12 pervedė 3610 Lt. Viso V. A. A. buvo paskolinta 11810 Lt, iš kurių grąžinta buvo 4500 Lt, todėl V. A. A. liko skolingas ieškovei 7310 Lt. Be to atsakovas laikotarpyje nuo 2002-03-21 iki 2006-09-28 gyveno ieškovės bute adresu Liepojos g. 7-10, Klaipėda, ir nemokėjo mokesčių už komunalinius patarnavimus, todėl iš atsakovo V. A. A. priteistina 7993,81 Lt, kuriuos ieškovė sumokėjo. Prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Logatera“ ir V. A. A. ieškovės T. S. naudai 42268,18 Lt pagal T. S. 2003-08-01, 2003-08-13, 2003-08-22, 2003-09-02, 2003-09-04, 2004-02-02, 2004-03-16; 2004-04-02;2004-04-15, 2004-04-22, 2004-04-26 suteiktas paskolas UAB „Logatera“; priteisti iš atsakovo V. A. A. 6679 Lt ieškovės T. S. naudai ieškovės T. S. perimtos skolos pagal 2002-03-22 skolos sutartį, priteisti iš atsakovo V. A. A. įsiskolinimą 7310 Lt ieškovės naudai, priteisti iš atsakovės UAB ‚logatera“ ieškovės T. S. naudai 4000 Lt žalos už negrąžintą turtą, perduotą pagal 2001-11-19 panaudos sutartį; priteisti iš atsakovės UAB „Logatera“ ieškovės T. S. naudai 3840 Lt neišmokėto darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius); priteisti iš atsakovo V. A. A. ieškovės T. S. naudai 7993,81 Lt už komunalinius patarnavimus, priteisti iš atsakovo V. A. A. ieškovės T. S. naudai 24700 Lt, priteisti iš atsakovo V. A. A. ieškovės naudai 1550 Lt, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas V. A. A. pateikė atsiliepimą, nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas. UAB „Logatera“ priėmė iš T. S. 59720 Lt. Pažymėtina, kad tik dviejuose (2003-08-01 ir 2003-08-13 kasos pajamų orderiai) iš 11 ieškovės pateiktų orderių nuorašų yra vien tik atsakovo parašas. Kituose orderiuose taip pat yra pasirašiusi ir tuometinė UAB „Logatera“ buhalterė R. D.. Nepaisant to, kas priėmė iš ieškovės pastarosios perduotus pinigus, o taip pat kas pasirašė kasos pajamų orderiuose, ieškovės perduoti pinigai buvo įnešti į UAB „Logatera“ kasą ir naudojami šios bendrovės veikloje. Todėl 57720 Lt suma yra UAB „Logatera“ skola ieškovei, todėl ieškovė neturi jokios teisės reikalauti, kad aukščiau paminėta skola būtų priteista solidariai iš atsakovo ir UAB „Logatera“. LR CK 6.6 straipsnyje yra nurodyta, kad solidarioji skolininkų pareiga nėra preziumuojama. Tai reiškia, kad ieškovas privalėjo įrodyti atsakovo pareigą už 57720 Lt skolą atsakyti solidariai kartu su UAB „Logatera“, tačiau to nepadarė. Kaip nurodyta ieškinyje, ieškovas perdavė 57720 Lt būtent UAB „Logatera“ šios bendrovės veiklos vystymuisi. Įsteigus UAB „Logatera“ pastarosios bendrovės veiklos pradžiai buvo būtinos piniginės lėšos, dėl ko ieškovė ir paskolino aukščiau nurodytą sumą UAB „Logatera“. Kaip pripažįsta ieškovė banko pavedimais jai buvo grąžinta 2451,82 Lt bei 15000 Lt grynais. Šia suma mažintinas ieškovės reikalavimas. Tokiu būdu UAB „Logatera“ skolinga ieškovei 42268,18 Lt. UAB „Logatera“ neatsisako savo pareigos grąžinti šią sumą ir įsipareigoja, atsiradus galimybei grąžinti skolą. Atsakovas V. A. A. nepripažįsta, kad yra skolingas ieškovei dar ir 24700 Lt. Bendrovė skolinga ieškovei 24700 Lt, nes 2002-12-05 raštelį atsakovas pasirašė bendrovės vardu. Bendrovė privalo grąžinti šią sumą. Atsakovas pripažįsta, kad pasiskolino iš ieškovės 2002-12-05- 2600 Lt, 2002-12-05 -1600 Lt ir 1000 JAV dolerių, pagal ieškinio pateikimo kursą 3812,40 Lt, pasiskolino iš N. G. -750 Lt., 200 JAV dolerių, šias lėšas 1550 Lt grąžino ieškovei; pasiskolino iš N. B. -20000 Lt lygiomis dalimis su ieškove ir R. B.. Iš banko išrašų matosi, kad V. A. A. grąžino ieškovei 2007-10-22 750 Lt, 2007-10-08-800 Lt, 2007-09-28 -800 Lt, 2007-09-20 -1000 Lt, 2006-11-03-300 Lt, 2006-07-18- 300 Lt, 2006-04-06 -250 Lt, 2005-04-29 -300 Lt. Tokiu būdu V. A. A. grąžino T. S. 4500 Lt. Nesutinka su ieškovės skaičiuojama pagal 2002-12-05 paskolos raštelį mokėtina suma. Pagal 2002-12-05 paskolos raštelį pasiskolino raštelį iš atsakovės 1600 Lt ir 1000 JAV dolerių. Paskolos terminas nebuvo numatytas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovė tik ieškinyje pareikalavo grąžinti skolą, atsakovas skaičiuoja užsienio valiutos kursą pagal ieškinio pareiškimo dienos kursą (CK 6.36 str.). Lietuvos banko JAV dolerių kursas 2008-05-01 buvo 2, 2124 Lt. Tokiu būdu, pareiškiant ieškinį pagal 2002-12-05 paskolos raštelį, ieškinio kaina galėjo būti ne daugiau 3812,40 Lt (2,2124+1600 Lt). Sutinka, kad yra skolingas ir įsipareigoja grąžinti ieškovei 7962,40-4500 Lt = 3462,40 Lt. Ieškovė teigia, kad pagal 2002-03-22 paskolos sutartį grąžino kreditorei N. B. už atsakovą 6679 Lt, todėl ieškovė turi teisę reikalauti, kad aukščiau nurodytą sumą atsakovas ieškovei grąžintų. Pažymėtina, kad ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų pagrindžiančių faktą, kad pastarasis sumokėjo 6679,00 Lt kreditoriui N. B. už atsakovą. CK 6.109 str.1d. nustato, jog reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš skolininką ( šiuo atveju atsakovą) tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Todėl ieškovė, jeigu ji iš tiesų sumokėjo kreditorei N. B. už atsakovą 6679,00 Lt, privalėjo apie tai raštu informuoti atsakovą. Ieškovas taip pat neįrodė, kad kreditorius N. B. reikalavo, jog ieškovas padengtų atsakovo skolos dalį. Ieškovė nepagrįstai reikalauja teismo 6679,00 Lt sumą priteisti iš atsakovo. Nesutinka su ieškovės reikalavimu grąžinti be paskolos raštelio ieškovės pervestus į atsakovo sąskaitą 2003-02-07 bei 2005-04-12 3610 Lt, nes šie pinigai nebuvo skolinami. Šie pinigai buvo pervesti atsakovui, nes T. S. kartais prašė atsakovo atlikti jai kažkokius veiksmus-nupirkti bilietus, daiktus, ir po pirkimų iš atsakovo asmeninių pinigų, T. S. atlygino atsakovui nuostolius. CK 6.871 str.3d. nustatyta, kad rašytinės formos paskolos sutarties reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Pervedime nenurodyta paskirtis-paskola, tai yra nenurodytas paskolos perdavimas atsakovui, todėl nėra jokių įrodymų, kad atsakovas pasiskolino iš T. S. lėšas. Jeigu būtų pasiskolinęs iš T. S., egzistuotų skolos raštelis, kaip ir kitais atvejais, kuriuos atsakovas pripažįsta. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad 2001-11-19 panaudos sutartimi UAB „Logatera“ perduota kompiuterinė įranga nėra grąžinta. Tarp šalių susiklostę kompiuterinės įrangos panaudos santykiai tęsiasi iki šiol, tai yra kompiuterinė įranga atsakovo žiniomis buvo UAB „Logatera“ žinioje. Ieškovė niekada nesikreipė į įmonę su prašymu grąžinti kompiuterinę įrangą, kas gali būti padaryta šiuo metu. Pagal CK 6.629 str. panaudos davėjas turi teisę reikalauti sugrąžinti perduotą daiktą, o ne reikalauti pinigų už perduotą daiktą. Atsakovas sutinka grąžinti įrangą ieškovei, ieškovei pranešant kur pristatyti įrangą. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovas, būdamas UAB „Logatera“ vadovu, neteikia ieškovei kaip akcininkei duomenų apie įmonės veiklą. Atsakovo turimais duomenimis ieškovė nė karto nesikreipė į įmonę dėl kokios nors informacijos pateikimo. Ieškovė nepagrįstai kaltina atsakovą fiduciarinių pareigų pažeidimu bei neteisėta veikla, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas yra solidariai atsakingas už UAB „Logatera“ skolą ieškovei. CK XXII skyriuje yra įtirtintos būtinosios sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp veiksmų ir atsiradusios žalos, kaltė ir žala. Ieškovė neįrodė, kad egzistuoja bent viena būtina sąlyga atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti. Ieškovė nurodo, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2002 m. kovo 21 d. iki 2006 m. rugsėjo 28 d. gyveno ieškovo bute ir nemokėjo mokesčių už komunalinius patarnavimus, todėl iš atsakovo turėtų būti priteista 7993,81 Lt. Tokie reikalavimai nepagrįsti, nes ieškovė nepateikė jokio įrodymo, kad nuo 2002 m. kovo 21 d. iki 2006 m. rugsėjo 28 d. atsakovas gyveno ieškovės bute, esančiame ( - ). Ieškovas tvirtina, kad negyveno bute adresu ( - ). Tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta žodinė neatlygintinė panaudos sutartis ir buvo inter alia sutarta, jog atsakovas už komunalinius patarnavimus suteiktus butui adresu ( - ), nemokės. Teismo prašo taikyti ieškinio senatį ieškovo reikalavimui dėl darbo užmokesčio priteisimo, patenkinti ieškovo ieškinį dalyje dėl priteisimo iš vienintelio skolininko UAB „Logatera“ 42268,18 Lt bei ieškinį dalyje dėl 3462,40 Lt V. A. A. asmeninės skolos priteisimo, kitoje dalyje ieškinį atmesti.

4Tretysis asmenuo R. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Dėl ieškovės reikalavimų priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Logatera“ ir V. A. A. 42268,18 Lt ir reikalavimo priteisti 24700,00 Lt iš atsakovo A. V. A.. Bylos nagrinėjimo metu šalių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų (II tomas) pagrindu nustatytos faktinės aplinkybės dėl kurių ginčo tarp šalių nėra, o būtent kad 2011-10-22 buvo įregistruota UAB „Logatera“. 2002-04-29 UAB „Logatera“ vadovu buvo išrinktas V. A. A. Ieškovė T. S. ir atsakovas V. A. A. yra UAB „Logatera“ akcininkai. UAB „Logatera“ yra registruota Vilniuje, tačiau nuo pat pradžios UAB „Logatera“ veikla buvo vykdoma Klaipėdoje. UAB „Logatera“ akcininkė ieškovė T. S. į bylą pateiktais patvirtintais kasos pajamų orderiais pagal paskolos sutartis paskolino UAB „Logatera“ 2003-08-01 kasos pajamų orderiu- 6000 Lt (b.l.18, I t.- kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594782), 2003-08-13 kasos pajamų orderis-7000 Lt (b.l.18-kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594781), 2003-08-22 kasos pajamų orderiu -5900 Lt (b.l.19, It.- kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594785); 2003-09-02 kasos pajamų orderiu-11000 Lt (b.l.19, I t.-kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594789), 2003-09-04- 7100 Lt (b.l.20, I t.-kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594792), 2004-02-02 kasos pajamų orderiu-6600 Lt (b.l.20, It.-kasos pajamų orderis Nr. LAE Nr. 5594794), 2004-03-16 kasos pajamų orderiu-2500 Lt (b.l.21, I t.-kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594795), 2004-04-02 kasos pajamų orderiu-9000 Lt (b.l. 21-kasos pajamų orderis Nr. LAENr.5594796), 2004-04-15 kasos pajamų orderiu-1000 Lt (b.l.22-kasos pajamų orderis LAENr.5594797), 2004-04-22 kasos pajamų orderiu-788 Lt (b.l.22-kasos pajamų orderis LAENr.5594798), 2004-04-26 kasos pajamų orderiu-832 Lt (b.l.23-kasos pajamų orderis LAENr.5594799), 2004-06-14 mokėjimo pavedimu Nr. 117312271-2000 Lt (b.l.101, III t.-mokėjimo pavedimas), iš viso 59 720,00 Lt.

7Atsakovas V. A. A. pripažįsta, kad nurodyti pinigai buvo įnešti į UAB „Logatera“ kasą ir naudojami bendrovės veikloje, tačiau nesutinka, kad atsakomybė būtų solidari atsakovo kaip įmonės direktoriaus ir UAB „Logatera“; mano, kad skola turi būti priteista iš UAB „Logatera“.

8Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo V. A. A. 24 700,00 Lt. Ieškovė tvirtina, kad apie 2002-2003 metus ieškovė susitiko su atsakovu ir atsakovas davė ieškovei pasirašyti kasos pajamų orderį 24 700,00 Lt sumai, pasakydamas, kad po kelių dienų atiduos pinigus. Tokiu būdu atsakovas išrašė ieškovei paskolos raštelį 24 700,00 Lt sumai, nurodydamas kasos pajamų orderio sumą, šiuo pinigus atsakovas yra asmeniškai skolingas ieškovei, o ne įmonė. Atsakovas tvirtina, kad šie 24 700,00 Lt buvo priimti UAB „Logatera“, o jis kaip įmonės direktorius pasirašė, šiuos pinigus yra skolinga UAB „Logatera“, o ne atsakovas. Byloje pateiktas rašytinis įrodymas 2002-11-05 UAB „Logatera“ direktoriaus V. A. A. pasirašytas raštelis, kuriame nurodoma, kad V. A. A. patvirtina, kad T. S. nurodytos sumos orderyje Nr. 38- 24700,00 Lt negavo (b.l.108, III t.).

9Civilinėje byloje surinkti įrodymai, o būtent AB SEB banko pateikti čekiai (b.l.34-58, IV t.) patvirtina, kad V. A. A. čekiais iš UAB „Logatera“ nuėmė 68 128 Lt sumą per laikotarpį nuo 2004 m. birželio 18 d. iki 2005 m. vasario 22 d.

10Ieškovė pripažįsta, kad iš UAB „Logatera“ paskolintų pinigų jai buvo sugrąžinta 2451,82 Lt pagal banko pavedimus ir 15000 Lt grynais, likusi skolos suma sudaro 42268,18 Lt.

11Atsakovai UAB „Logatera“ ir V. A. A. įrodymų , kad likusi 42268,18 Lt skolos dalis būtų grąžinta ieškovei į bylą nepateikė. Atsakovas V. A. A. sutinka, kad UAB „Logatera“ skolinga ieškovei 42268,18 Lt (b.l.133, III t.-atsiliepimas). UAB „Logatera“ sutinka šią sumą grąžinti ieškovei.

12Iš į bylą V. A. A. pateiktos AB „Swedbank“ banko išklotinės (b.l.79-87, III t.) nustatyta, kad UAB „Logatera“ perveda V. A. A. pinigines lėšas : 2002-10-30 1268 Lt; 2002-11-29 -700 Lt; 2002-12-03-2000 Lt; 2005-04-04-1500 Lt; 2005-05-11-2000 Lt, viso buvo pervesta 7468 Lt.

13Iš prijungtos Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamosios bylos Nr. 1-1230-158/2012 nustatyta, kad V. A. A. pripažintas kaltu pagal LR BK 223 str.1d. ir jam paskirta bausmė. Teismo baudžiamuoju įsakymu nustatyta, kad V. A. A. laikotarpiu nuo 2002-04-19 iki 2008-01-01, būdamas UAB „Logatera“ direktoriumi, aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinė apskaitą ir klastojo dokumentus. Teismas pripažino įrodytu, kad kaltinamasis V. A. A. būdamas atsakingu už UAB „Logatera“ apskaitos organizavimą, aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „Logatera“ buhalterinę apskaitą, dėl ko laikotarpyje nuo 2004-01-01 iki 2008-01-01 iš dalies negalima nustatyti UAB „Logatera“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

14Pagal 2006-12-31 UAB „Logatera“ balanso duomenis bendrovėje liko ilgalaikio turto už 124 878 Lt, piniginių lėšų 33210 Lt (b.l.109, III t.), kas leidžia daryti išvadą, jog UAB „Logatera“ turėjo finansinių lėšų atsiskaityti su ieškove kaip UAB „Logatera“ kreditore.

15Juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus (LR CK 2.81 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d., bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovas juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams ir kt. (CK 2. 87 str. 1-6 d.). Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Pagal CK 2. 87 str. 7 d. juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

16Teismų praktikoje vadovų atsakomybė įmonės kreditoriams pagrindžiama deliktinės civilinės atsakomybės pagrindu (CK 6.263 str.), t.y. įrodinėjant, kad vadovas pažeidė jam įstatymuose numatytas pareigas tinkamai organizuoti įmonės veiklą ir dėl tokio pažeidimo įmonės kreditoriui atsirado žala. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas (CK 6.246–6.249 str.). Pažymėtina, kad tokio pobūdžio bylose iš civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

17Darytina išvada, kad aukščiau nurodyti įrodymai, o būtent teismo baudžiamasis įsakymas kuriuo V. A. A. buvo nuteistas už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, taip įrodymai apie tai, kad V. A. A., einant AB „Logatera“ direktoriaus pareigas, buvo pervedami pinigai iš UAB „Logatera“ sąskaitos į asmeninę sąskaitą, V. A. A., taip pat AB SEB banko pateikti čekiai, patvirtinantys kad V. A. A. čekiais iš UAB „Logatera“ nuėmė 68 128 Lt per laikotarpį nuo 2004 m. birželio 18 d. iki 2005 m. vasario 22 d., padarė žalą ieškovei kaip UAB „Logatera“ akcininkei, neatsiskaičius su ieškove kaip UAB „Logatera“ kreditore, patvirtina atsakovo V. A. A. kaip juridinio asmens valdymo organo-direktoriaus atsakomybę. Laikytina, kad įrodyti visos civilinės atsakomybės sąlygas, t.y., kad atsakovo veiksmai (neveikimas) buvo neteisėti, bendrovei buvo padaryta reali žala, žala atsirado būtent dėl atsakovo veiksmų (neveikimo), tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys.

18Juridinis asmuo atsako pagal savo prievoles jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu (CK 2.50 str.). Kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsakovo pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai (CK 2.50 str.3d.). UAB „Logatera“ atsako LR CK 6.873 str. pagrindu, kurio 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

19Ieškovės reikalavimas dalyje dėl 42268,18 Lt priteisimo tenkintinas ir priteistina ieškovei 42268,18 Lt iš atsakovo UAB „Logatera“ ir subsidiariai iš atsakovo V. A. A.. Ieškovės reikalavimas dalyje dėl 24 700 Lt tenkintinas ir priteistina ieškovei 24 700 Lt iš atsakovo UAB „Logatera“ ir subsidiariai iš atsakovo V. A. A., atsižvelgiant į tai, kad paskolos raštelis šiai sumai išrašytas UAB „Logatera“ direktoriaus, tačiau atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus CK 2.50 str. 3d. pagrindu nustatytina subsidiari atsakovo V. A. A. atsakomybė.

20Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo V. A. A. 6679,00 Lt ieškovės naudai ieškovės T. S. perimtos skolos pagal 2002-03-22 skolos sutartį. Byloje pateiktas rašytinis įrodymas –skolos raštelis (b.l.26, I t), iš kurio nustatyta, kad 2002-03-22 sutartimi atsakovas V. A. A. kartu su ieškove bei R. B. lygiomis dalimis pasiskolino 20000 Lt iš N. B.. Paskolos grąžinimo terminas sutartyje buvo numatytas po vienerių metų, tai yra iki 2003-03-22. Ieškovė teigia, kad atsakovas V. A. A. jam tenkančios skolos dalies N. B. negrąžino, todėl ieškovė buvo priversta kreditorei N. B. savo lėšomis padengti V. A. A. skolos dalį-6679,00 Lt. Ieškovė mano, kad tuo pagrindu, jog šios skolos dalies V. A. A. nėra grąžinęs, todėl reikalavimo perėjimu ieškovei perėjo N. B. reikalavimo teisė atsakovui V. A. A. dėl 6679,00 Lt skolos grąžinimo. Atsakovas V. A. A. nesutinka su šia reikalavimo dalimi, argumentuodamas, kad ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų pagrindžiančių faktą, kad sumokėjo 6679,00 Lt kreditoriui N. B. už atsakovą.

21CK 6.109 str.1d. nustato, jog reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš skolininką ( šiuo atveju atsakovą) tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Todėl ieškovė, jeigu ji iš tiesų sumokėjo kreditorei N. B. už atsakovą 6679,00 Lt, privalėjo apie tai raštu informuoti atsakovą. Ieškovas taip pat neįrodė, kad kreditorius N. B. reikalavo, jog ieškovas padengtų atsakovo skolos dalį. Ieškovė nepagrįstai reikalauja teismo 6679,00 Lt sumą priteisti iš atsakovo.

22Atsakovo argumentai dėl šio reikalavimo teismo laikytini pagrįstais. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikritimų pagrindu (CPK 178 str.). Ieškovė be pačios paaiškinimo, kitų rodymų apie tai, kad grąžino kreditorei N. B. už atsakovą 6679 Lt į bylą nepateikė, taip pat nepateikė ir įrodymų, patvirtinančių, kad skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, nepateikė įrodymų, kad skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Šių argumentų pagrindu reikalavimas dėl 6679,00 Lt priteisimo atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

23Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Logatera“ 4000,00 Lt žalos už negrąžintą turtą perduotą pagal 2001-11-19 panaudos sutartį. Bylos nagrinėjimo metu iš rašytinės panaudos sutarties ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2001-11-19 panaudos sutartimi ieškovė iki 2002-12-31 perdavė UAB „Logatera“ kompiuterinės įrangos 4000 Lt vertės (b.l.17, I t.). Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad kompiuterinė įranga nėra ieškovei grąžinta. Panaudos sutartimi UAB „Logatera“, panaudos gavėjas, ir akcininkė T. S., panaudos davėja susitarė, kad panaudos gavėjas laikinai ir neatlygintinai naudosis kompiuterine įranga iki 2002 m. gruodžio 31 d. Šalys pripažįsta, kad kompiuterinė įranga nėra grąžinta ieškovei. Atsakovas nemato kliūčių grąžinti kompiuterinę įrangą ieškovei, ieškovei pranešant kur pristatyti įrangą. Pagal CK 6.629 str. panaudos davėjas turi teisę reikalauti sugrąžinti perduotą daiktą, o ne reikalauti pinigų už perduotą daiktą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutinka grąžinti įrangą ieškovei, ieškovei panešant kur pristatyti įrangą, ieškovei neteikiant jokių įrodymų apie tai, kad atsakovas būtų atsisakęs grąžinti įranga, nėra duomenų, jog atsakovas negalėtų grąžinti kompiuterinės įrangos ar daiktas būtų neišlikęs, darytina išvada, kad reikalavimas dėl 4000,00 Lt žalos atlyginimo yra nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

24Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo V. A. A. įsiskolinimą 7310,00 Lt. Ieškovė paaiškino, kad 2002-05-15 V. A. A. pasiskolino iš pilietės V. G. 750 Lt ir 200 JAV dolerių iki 2002-12-30, kadangi V. A. A. laiku negrąžino skolos, todėl paprašė ieškovės sumokėti jo skolą V. G. su pažadu, kad atsiskaitys su ieškove vėliau. Ieškovė 2006-12-19 sumokėjo už V. A. A. 1550 Lt, todėl jai perėjo kreditorinis reikalavimas šiai sumai. Byloje yra pateiktas tai patvirtinantis paskolos raštelis (b.l.11, I t.).Atsakovas pripažįsta šią skolą. 2002-12-05 ieškovė paskolino V. A. A. 1600 Lt ir 1000 JAV dolerių, kas pagal oficialų lito ir JAV dolerio kursą 2002-05-15 sudarė 4000 Lt, viso 5600 Lt, kurių atsakovas negrąžino. Taip pat 2002-12-05 paskolos rašteliu atsakovas V. A. A. patvirtino, jog iš ieškovės T. S. pasiskolino 2600 Lt, kuriuos pasak raštelio panaudojo UAB „Logatera“ akcijų padidinimui. Byloje pateiktas tai patvirtinantis 2002-12-05 paskolos raštelis (b.l.12, I t.). Atsakovas pripažįsta, kad pasiskolino iš ieškovės 2002-12-05- 2600 Lt, 2002-12-05 -1600 Lt ir 1000 JAV dolerių, pagal ieškinio pateikimo kursą 3812,40 Lt. Iš banko išrašų matosi, kad V. A. A. grąžino ieškovei 2007-10-22 750 Lt, 2007-10-08-800 Lt, 2007-09-28 -800 Lt, 2007-09-20 -1000 Lt, 2006-11-03-300 Lt, 2006-07-18- 300 Lt, 2006-04-06 -250 Lt, 2005-04-29 -300 Lt. Tokiu būdu V. A. A. grąžino T. S. 4500 L (b.l.82-106- AB SEB banko T. S. sąskaitos išrašas). Ieškovė T. S. sutinka, kad jai banko pavedimais grąžinta 4500 Lt (b.l.105, III t.-ieškinio papildymas).Ieškovė nurodo, kad pagal V. A. A. prašymą, nesurašant paskolų raštelio, ieškovė pildant V. A. A. banko sąskaitą laikotarpyje nuo 2003-02-07 iki 2005-04-12 pervedė 3610 Lt. Atsakovas nesutinka su šia reikalavimo dalimi, nurodydamas, kad šie per banką pervedami pinigai nebuvo skolinami, o buvo atlyginimas už atsakovo atliktus veiksmus ieškovės naudai-bilietų pirkimas, daiktų pirkimas iš asmeninių atsakovo pinigų. Į bylą yra pateiktas atsakovo V. A. A. AB „Swedbank“ sąskaitos išrašas (b.l.79-89, III t.), iš kurio nustatyta, kad per laikotarpį nuo 2003-02-07 iki 2005-04-12 ieškovė pervedė į atsakovo sąskaitą 3610 Lt, nurodant kad pildoma V. A. A. sąskaitą. Teismas laiko įrodytomis faktinę aplinkybę, kad 3610 Lt ieškovės buvo perduoti atsakovui įnešant šią sumą į atsakovo banko sąskaitą. CK 6.870 str.1 d. nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis perduoda kitos šalies nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Atsakovo argumentai, kad šie pinigai buvo perduoti už jo atliekamus veiksmus, tokius kaip daiktų ar bilietų pirkimas ieškovei, laikytini neįrodytais, todėl teismo atmestini. Teismas laiko įrodytomis faktines aplinkybes, kad ieškovė iš viso pagal aukščiau nurodytas paskolos raštelius ir bankinius pavedimus paskolino atsakovui V. A. A. buvo 11810,00 Lt, iš kurių atsakovas grąžino 4500,00 Lt ieškovei, dėl sugrąžintos skolos dalies dydžio abi šalys sutinka, todėl V. A. A. liko skolingas ieškovei 7310,00 Lt. LR CK 6.873 str.1d. nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui nustatytu laiku ir terminais. CK 6.873 str. 2 d. Jeigu paskolos sumos grąžinimo terminas sutartyje nenustatytas arba paskola turi būti grąžinta pagal pareikalavimą, tai paskolos sumą paskolos gavėjas privalo grąžinti per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį, jeigu sutartis nenustato kitaip. Ieškovės reikalavimas šioje dalyje tenkintinas ir ieškovei T. S. priteistina 7310,00 Lt skola iš V. A. A..

25Dėl darbo užmokesčio priteisimo.

26Iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pažymos apie T. S. valstybinį draudimą (b.l.25, I t.) nustatyta, kad 2004-09-07 ieškovė buvo priimta į UAB „Logatera“ pagal darbo sutartį. Iš ieškovės paaiškinimo nustatyta, kad nuo priėmimo momento iki ieškinio pateikimo ieškovė nėra gavusi pagal sudarytą darbo sutartį pinigų išmokėjimo iš UAB „Logatera“ kasos, o per banką buvo gauta: 2004-12-08 -900,82 Lt., 2005-02-15-320 Lt.; 2005-03-16-320 Lt., 2005-04-01320 Lt; 2005-05-11-320 Lt; 2007-04-20- 250 Lt; 2007-05-08- 500 Lt; 2007-06-05- 400 Lt; 2007-08-29-400 Lt. Iš šių pavedimų matyti (mokėtojas UAB „Logatera“ ) atlyginimas sudarė už 2005 m. sausio mėn.-320 Lt; už 2005 m. vasario mėn.-320 Lt; už 2005 m. kovo mėn.-320 Lt, už 2005 m. balandžio mėn.-320 Lt. Ieškovė į darbą buvo priimta 2004-09-07, atleista 2006-01-04. Viso buvo dirbta 16 mėnesių, todėl ieškovei priklausytų išmokėti darbo užmokestį už 16 mėnesių, kas sudaro 5120 Lt ( 16 mėn ×320 Lt). Kadangi ieškovei banko pavedimu buvo pervesta 1280 Lt., todėl UAB „Logatera“ ieškovei yra skolinga 3840 Lt darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius). VSDF duomenimis nuo 2006-01-04 ieškovė buvo iš UAB „Logatera“ atleista. Kadangi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 29 d. baudžiamuoju įsakymu V. A. A. nuteistas už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga nustatyta, kad negalima nustatyti UAB „Logatera“ veiklos, jos turto nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, todėl darytina išvada jog atsakovas neįrodė, jog su ieškove buvo pilnai atsiskaityta pagal darbo sutartį ir nesant kitų paskaičiavimų, teismas priimdamas sprendimą remiasi ieškovės teikiamais skaičiavimais dėl jai priklausančio darbo užmokesčio. DK 206 str.1d. nustato, jog darbuotoją atleidžiant iš darbo, visis jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną. Ieškovei iš atsakovo UAB „Logatera“ priteistina 3840,00 Lt darbo užmokesčio. Atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį atmestinas. Darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus (DK 298 str.). Ieškinys teisme pareikštas 2008-04-28, ieškovė iš darbo atleista 2006-01-04, tai yra nesuėjus ieškinio senaties terminui buvo pareikštas ieškovės reikalavimas teisme.

27Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo V. A. A. 7993,81 Lt už komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2002-03-21 iki 2006-09-28. Ieškovė teigia, kad atsakovas gyveno jai nuosavybės teise priklausančiame bute adresu ( - ), ir turi apmokėti už komunalines paslaugas. Atsakovas tvirtina, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta žodinė neatlygintinė panaudos sutartis, buvo susitarta, kad atsakovas už komunalinius patarnavimus, suteiktus butui adresu ( - ), nemokės, nepripažįsta ieškovės nurodomo laikotarpio. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė paaiškino, kad su atsakovu V. A. A. susipažino R. B. įmonėje, atsakovas ieškovei pasakė, kad jis neturi kur gyventi, todėl ieškovė norėjo jam padėti, taip pat žinojo, jog atsakovas yra grįžęs iš įkalinimo įstaigos, todėl iš geros širdies norėjo padėti, nes atsakovui buvo sudėtinga situacija gyvenime, pati mokėjo už komunalines paslaugas, nes atsakovas pats nesugebėjo to padaryti. Atsižvelgiant į pačios ieškovės paaiškinimą, į tai, kad jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovo įsipareigojimą mokėti už ieškovės buto komunalines paslaugas, nepateikta, netgi pačiai ieškovei paaiškinant, jog ji teikė pagalbą atsakovui sunkioje jam gyvenime situacijoje suteikdama gyvenamąjį plotą, darytina išvada, jog reikalavimas šioje dalyje neįrodytas ir nepagrįstas todėl atmestinas (CPK 178 str.).

28Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovei priteistinas žyminis mokestis iš atsakovų, atitinkamai 1119,04 Lt priteistina iš atsakovo UAB „Logatera“ ir 1223,34 Lt iš atsakovo V. A. A. (CPK 93 str.2 d.).

29Kadangi patenkinta 79,43 proc. pareikštų reikalavimų, ieškovės patirtos advokato išlaidos sudaro 2832,00 Lt, 79,43 proc. nuo šios sumos sudaro 2249,45 Lt, šios advokato pagalbos išlaidos priteistinos iš atsakovų ieškovės naudai, iš kiekvieno atsakovo priteisiant po 1124,72 Lt (CPK 98 str. 1d.)

30Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teismas

Nutarė

31Priteisti ieškovei T. S. iš atsakovo UAB „Logatera“ ir subsidiariai iš V. A. A. 42 268,18 Lt pagal paskolos sutartis kasos pajamų orderiais įneštus į UAB „Logatera“ sąskaitą.

32Priteisti ieškovei T. S. 24 700,00 Lt iš atsakovo UAB „Logatera“ ir subsidiariai iš atsakovo V. A. A. pagal 2002-11-05 UAB „Logatera“ paskolos raštelį.

33Priteisti ieškovei T. S. iš atsakovo UAB „Logatera“ 3840,00 Lt darbo užmokesčio.

34Priteisti ieškovei T. S. 7310,00 Lt skolą iš atsakovo V. A. A..

35Priteisti ieškovei T. S. iš atsakovo UAB „Logatera“ 2243,76 Lt bylinėjimosi išlaidų ir iš atsakovo V. A. A. 2348,06 Lt bylinėjimosi išlaidų.

36Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, teismo... 2. Ieškovas pareiškė ieškinį atsakovams, nurodė, kad 2011-10-22 buvo... 3. Atsakovas V. A. A. pateikė atsiliepimą, nurodė, kad ieškinys yra... 4. Tretysis asmenuo R. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Dėl ieškovės reikalavimų priteisti solidariai iš atsakovų UAB... 7. Atsakovas V. A. A. pripažįsta, kad nurodyti pinigai buvo įnešti į UAB... 8. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo V. A. A. 24 700,00 Lt. Ieškovė... 9. Civilinėje byloje surinkti įrodymai, o būtent AB SEB banko pateikti čekiai... 10. Ieškovė pripažįsta, kad iš UAB „Logatera“ paskolintų pinigų jai buvo... 11. Atsakovai UAB „Logatera“ ir V. A. A. įrodymų , kad likusi 42268,18 Lt... 12. Iš į bylą V. A. A. pateiktos AB „Swedbank“ banko išklotinės... 13. Iš prijungtos Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamosios bylos Nr.... 14. Pagal 2006-12-31 UAB „Logatera“ balanso duomenis bendrovėje liko... 15. Juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas... 16. Teismų praktikoje vadovų atsakomybė įmonės kreditoriams pagrindžiama... 17. Darytina išvada, kad aukščiau nurodyti įrodymai, o būtent teismo... 18. Juridinis asmuo atsako pagal savo prievoles jam nuosavybės ar patikėjimo... 19. Ieškovės reikalavimas dalyje dėl 42268,18 Lt priteisimo tenkintinas ir... 20. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo V. A. A. 6679,00 Lt ieškovės naudai... 21. CK 6.109 str.1d. nustato, jog reikalavimo perleidimo faktas gali būti... 22. Atsakovo argumentai dėl šio reikalavimo teismo laikytini pagrįstais.... 23. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Logatera“ 4000,00 Lt žalos... 24. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo V. A. A. įsiskolinimą 7310,00 Lt.... 25. Dėl darbo užmokesčio priteisimo.... 26. Iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pažymos... 27. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo V. A. A. 7993,81 Lt už komunalines... 28. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovei priteistinas žyminis... 29. Kadangi patenkinta 79,43 proc. pareikštų reikalavimų, ieškovės patirtos... 30. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Priteisti ieškovei T. S. iš atsakovo UAB „Logatera“ ir subsidiariai iš... 32. Priteisti ieškovei T. S. 24 700,00 Lt iš atsakovo UAB „Logatera“ ir... 33. Priteisti ieškovei T. S. iš atsakovo UAB „Logatera“ 3840,00 Lt darbo... 34. Priteisti ieškovei T. S. 7310,00 Lt skolą iš atsakovo V. A. A..... 35. Priteisti ieškovei T. S. iš atsakovo UAB „Logatera“ 2243,76 Lt... 36. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...