Byla 2-290/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alės Bukavinienės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 8 d. nutarties, kuria ieškinio dalis dėl reikalavimų Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui civilinėje byloje Nr. 2-736-51/2007 pagal ieškovo R. R. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, uždarajai akcinei bendrovei „Omnitel“ dėl neteisėtų veiksmų ir grąžinimo į darbą palikta nenagrinėta.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3R. R. 2000 m. vasario 29 d. skundu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Aukštesnįjį administracinį teismą ir prašė pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau - VSD) veiksmus dėl pasiūlymo atleisti jį iš darbo, taip pat prašė grąžinti jį į ankstesnes pareigas UAB „Omnitel“ bei išieškoti atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką (t. 1, b.l. 9). Bylą išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos Aukštesnysis administracinis teismas 2000 m. birželio 29 d. sprendimu šį skundą atmetė, o Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2000 m. rugsėjo 5 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą (t. 1, b.l. 58-62, 80-86). R. R., gindamas savo pažeistas teises, kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą (toliau – EŽTT), kuris 2005 m. balandžio 7 d. sprendime byloje R. ir G. v. Lietuvos Respublika pripažino, jog valstybės priimtos įstatymo normos, kurios draudžia asmenims, bendradarbiavusiems su sovietinėmis slaptosiomis kontržvalgybomis, ilgą laikotarpį dirbti tam tikrą darbą privačiose įmonėse, yra diskriminacinės ir pažeidžia asmens teisę į privataus gyvenimo gerbimą (Konvencijos 8 ir 14 str., t. 1, b.l. 110-118).

4R. R. Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo anksčiau nurodytoje administracinėje byloje, tačiau Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d. nutartyje konstatavo, kad ši byla priskirtina bendrosios kompetencijos teismui ir perdavė ją nagrinėti Vilniaus apygardos teismui (t. 1, b.l. 165-171).

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 11 d. nutartimi ieškovui nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti: 1) pateikti ieškinį, kuriame būtų nurodyti atsakovų juridinių asmenų kodai, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai ir kredito įstaigų rekvizitai (CPK 111 str. 2 d. 2 p.); 2) pateikti nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, informaciją, ar byla bus vedama per advokatą (CPK 135 str. 1 d. 5, 6 p. p.); 3) nurodyti ieškinio sumą bei suformuluoti ieškinio reikalavimus: kuriam iš atsakovų (ar vienam iš jų) ir koks ieškinio reikalavimas, pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, reiškiamas (CPK 135 str. 1 d. 2, 4 p., t. 1, b.l. 174-175).

6Ieškovas, du kartus tikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė teismo pripažinti VSD ir UAB „Omnitel“ veiksmus neteisėtais ir nepagrįstais, grąžinti jį į ankstesnes teisininko pareigas UAB „Omnitel“, priteisti iš abiejų atsakovų 127 692 Lt už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2000 m. vasario 23 d. iki 2007 m. kovo 23 d. Nurodė, kad UAB „Omnitel“ vadovai žinojo apie jo bendradarbiavimą su sovietinėmis slaptosiomis kontržvalgybomis, tačiau su juo sudarytą darbo sutartį nutraukė po to, kai iš VSD gavo bendradarbiavimo faktą patvirtinantį raštą. Paaiškino, jog minėtas raštas priimtas remiantis jį diskriminuojančio įstatymo (tai pripažino EŽTT 2005 m. balandžio 7 d. sprendime byloje R. ir G. v. Lietuvos Respublika) nuostatomis.

7Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 8 d. nutartimi ieškinio dalį dėl reikalavimų atsakovui VSD paliko nenagrinėtą. Teismas pažymėjo, jog tiek 2006 m. gruodžio 11 d. nutartyje, tiek ir 2007 m. vasario 20 d. protokolinėje nutartyje ieškovui pasiūlė pasirūpinti atstovavimu (CPK 161 str.) ir nurodė, jog ieškinio dalykas neaiškus, nes nesuformuluoti konkretūs neteisėti VSD veiksmai, iš kurių kildinamas ieškovo turtinis reikalavimas šiam atsakovui. Paaiškino, kad teismas neturi teisės už ieškovą suformuluoti materialinio teisinio reikalavimo atsakovui.

8Ieškovas R. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti. Skundą grindžia šiais motyvais:

  1. UAB „Omnitel“ atleido ieškovą iš darbo dėl neteisėtų VSD veiksmų – 2000 m. vasario 17 d. pateikto rašto, surašyto remiantis įstatymo dėl asmenų, bendradarbiavusių su sovietinėmis slaptosiomis kontržvalgybomis, nuostatomis, kurias EŽTT 2005 m. balandžio 7 d. sprendimu byloje R. ir G. v. Lietuvos Respublika, pripažino diskriminuojančiomis ir pažeidžiančiomis asmens teisę į privataus gyvenimo gerbimą (Konvencijos 8 ir 14 str.). Tai, kad atsakovai nežinojo apie šio įstatymo normų prieštaravimą tarptautiniams dokumentams, neatleidžia jų nuo atsakomybės.
  2. VSD konstatavo, jog ieškovas nuslėpė bendradarbiavimo su sovietinėmis slaptosiomis kontržvalgybomis faktą, o UAB „Omnitel“ įvykdė VSD nurodymą nutraukti su ieškovu darbo teisinius santykius. Kadangi žalos atsiradimą lėmė bendri atsakovų veiksmai, jų atsakomybė yra solidari, todėl jiems abiems ir pareikšti turtiniai reikalavimai.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas VSD prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos motyvus:

  1. VSD sprendimą dėl ieškovo bendradarbiavimo su sovietinėmis slaptosiomis kontržvalgybomis priėmė vadovaujantis galiojančiomis įstatymo nuostatomis.
  2. Ieškovo darbdavys yra UAB „Omnitel“, o ne VSD, kuris neturi įgaliojimų su ieškovu sudaryti ir nutraukti darbo teisinius santykius.
  3. Nei ieškinyje, nei atskirajame skunde ieškovas nenurodė, kuo pasireiškia VSD veiksmų, pažeidžiančių ieškovo teises, neteisėtumas.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Omnitel“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – palikti nenagrinėtą visą ieškinį, o ne jo dalį dėl reikalavimų atsakovui VSD. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

  1. Ieškovas nesuformulavo materialinių teisinių reikalavimų ne tik atsakovui VSD, bet ir atsakovui UAB „Omnitel“, todėl teismas turėjo palikti nenagrinėtą visą ieškinį, o ne tik atsakovui VSD pareikštus reikalavimus.
  2. Atsakovas UAB „Omnitel“ yra privatusis juridinis asmuo, kuris privalo vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir neturi įgaliojimų spręsti dėl atskirų įstatymų normų teisėtumo, todėl jis neturėjo jokio teisinio pagrindo atsisakyti vykdyti įstatymo dėl asmenų, bendradarbiavusių su sovietinėmis slaptosiomis kontržvalgybomis, nuostatų. Priešingu atveju jam grėsė sankcijos.
  3. Atsakovas UAB „Omnitel“ nebuvo įtrauktas į EŽTT 2005 m. balandžio 7 d. išnagrinėtos bylos R. ir G. v. Lietuvos Respublika nagrinėjimą, todėl ieškovas šio teismo sprendimu negali grįsti UAB „Omnitel“ pareikštų reikalavimų.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai Vilniaus apygardos teismas ieškovo R. R. ieškinyje išdėstytus reikalavimus atsakovui VSD paliko nenagrinėtus dėl to, jog jie neatitiko ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, ir ieškovas per teismo nustatytą terminą nepašalino šio procesinio dokumento trūkumų (CPK 296 str. 1 d. 11 p. ir 2 d.). Tokį procesinį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad ieškovas nesuformulavo aiškaus ieškinio dalyko, nenurodė konkrečių neteisėtų VSD veiksmų, iš kurių kildinamas ieškovo turtinis reikalavimas šiam atsakovui.

13Teisėjų kolegija nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

14Ieškinio reikalavimai paliekami nenagrinėti CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatytu pagrindu tuo atveju, kai teismas ištaiso teisinę klaidą, padarytą priimant pareiškimą nagrinėti. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą ir pastebėjęs ieškinio trūkumų, turi nustatyti terminą ištaisyti šiuos trūkumus, o jų nepašalinus, grąžinti procesinį dokumentą jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 2 ir 5 d., 138 str.). Ši byla yra sudėtinga, kelerius metus ji buvo nagrinėjama administracine tvarka, vėliau pagal priskirtinumą perduota spręsti bendrosios kompetencijos teismui. Administracinis teismas turėjo nurodyti, kad byla nėra priskirtina administraciniams teismams ir išaiškinti pareiškėjui teisę bendrosios kompetencijos teismui pareikšti ieškinį ginčo teisenos nustatyta tvarka. Tačiau administracinis teismas iškeltą administracinę bylą pagal priskirtinumą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Esant tokiai situacijai, Vilniaus apygardos teismas pagrįstai nustatė procesinio dokumento trūkumus ir paskyrė ieškovui terminą jiems pašalinti. Sprendžiant, ar ieškovas pašalino Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus, reikia kruopščiai išanalizuoti faktines bylos aplinkybes, ieškovo pareikštų reikalavimų pobūdį, nustatyti, ar ieškovas tinkamai suformulavo ieškinio dalyką ir pagrindą, atsižvelgti į pareiškimo palikimo nenagrinėto reikšmę ir teisines pasekmes.

15Asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra konstitucinė ir nekvestionuojama, tačiau ji turi būti įgyvendinama laikantis įstatymuose nustatytos tvarkos (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d.). Šios teisės įgyvendinimo tvarką numato CPK normos, kurios nustato atitinkamus reikalavimus teismui paduodamo ieškinio formai ir turiniui (CPK 135 str.). Kiekvienam į teismą besikreipiančiam asmeniui ši tvarka yra privaloma. Asmuo, pareiškiantis ieškinį, privalo tinkamai surašyti ieškinį, aiškiai suformuluoti jo dalyką ir pagrindą. Nesant ieškinio dalyko ar pagrindo, teisminis nagrinėjimas yra negalimas, kadangi nėra teisminio nagrinėjimo dalyko. Sprendžiant, ar ieškovas tinkamai įvykdė pareigą ieškinyje suformuluoti jo dalyką ir pagrindą, turi būti vadovaujamasi prioritetiniu asmens pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybos principu. Šis principas reiškia, jog teismas neturėtų CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytų atsisakymo priimti ieškinį pagrindų aiškinti plečiamai, taip pat ne bylos nagrinėjimo teisme stadijoje neturėtų reikalauti iš ieškovo įrodyti pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Tačiau ieškovo reikalavimas turi būti aiškus, jame turi būti nurodytos ieškinį pagrindžiančios aplinkybės, šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai, ieškinio suma, kiti duomenys (CPK 135 str. 1 d.). Reikalavimas nurodyti ieškinio dalyką (petitium) reiškia, kad ieškovas turi aiškiai suformuluoti savo prašymą, t. y. nurodyti, kokią pažeistą subjektinę teisę ir kokiu CK 1.138 straipsnyje numatytu būdu prašo apginti. Įstatymas taip pat reikalauja, kad ieškovas nurodytų ieškinio pagrindą (causa petendi) – faktines aplinkybes (įvykius, atsitikimus, veiksmus), kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą ir su kuriomis siejamas teisės normų taikymas (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Teisė suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą išimtinai priklauso ieškovui ir teismas neturi įgaliojimų už ieškovą įgyvendinti šios teisės. Priešingu atveju teismas vykdytų ne jam priskirtas funkcijas, iškiltų abejonė dėl teismo nešališkumo, o CPK 12 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas taptų deklaratyvus.

16Šioje byloje ieškovas, patikslinęs reikalavimus, pareiškė ieškinį dėl pinigų priteisimo (127692 Lt priteisimo iš atsakovų UAB „Omnitel“ ir VSD už nurodytą priverstinės pravaikštos laikotarpį) ir jo grąžinimo į ankstesnes pareigas UAB „Omnitel“, t. y. suformulavo ieškinio dalyką; nurodė faktinį ieškinio pagrindą (UAB „Omnitel“ neteisėtai nutraukė su juo darbo santykius dėl to, kad VSD ieškovo darbdaviui pateikė pažymą apie ieškovo bendradarbiavimą su sovietinėmis slaptosiomis kontržvalgybomis); pateikė išdėstytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus (VSD 2000 m. vasario 17 d. raštą, UAB „Omnitel“ vadovo 2000 m. vasario 23 d. įsakymą, anksčiau minėtą EŽTT 2005 m. balandžio 7 d. sprendimą, kitus įrodymus). Anksčiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovas pareiškė ieškinį dėl priteisimo (reikalavimas iš atsakovų priteisti ieškinyje nurodytą pinigų sumą už visą priverstinės pravaikštos laiką) bei teisinių santykių modifikavimo (reikalavimas grąžinti jį į ankstesnes pareigas UAB „Omnitel“). Ieškovas nurodė kuo, jo nuomone, pasireiškia atsakovo VSD neteisėti veiksmai (VSD veiksmų neteisėtumas pasireiškia 2000 m. vasario 17 d. rašto priėmimu ir perdavimu ieškovo darbdaviui UAB „Omnitel“). Tai, ar ieškovo nurodyti atsakovo VSD veiksmai susiję su ieškovui kilusiomis neigiamomis pasekmėmis, ar jie turėjo įtakos tokių pasekmių atsiradimui, sprendžiama ne bylos iškėlimo ir ieškinio trūkumų šalinimo stadijoje, bet teisminio nagrinėjimo stadijoje, nagrinėjant bylą iš esmės. Ieškovui tinkamai pareiškus ieškinį pagal CPK taisykles, teismas privalo nagrinėti jame pareikštus reikalavimus ir nepagrįstai neužkirsti asmeniui teisės į teisminę gynybą. Nors ieškinio dalies palikimas nenagrinėto neužkerta ieškovui galimybės pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas šią ieškinio dalį palikti nenagrinėtą, vėl kreiptis į teismą pareiškiant ieškinį (CPK 297 str. 2 d.), tačiau šioje byloje nebuvo teisinio pagrindo ieškinį ar jo dalį palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatytu pagrindu. Pažymėtina, kad ieškovas reikalavimus pareiškė prieš kelerius metus ir jie iki šiol nėra pradėti nagrinėti iš esmės. Tokia situacija, kai ilgą laikotarpį ne tik nėra pašalinamas visuomenėje kilęs ginčas, bet jis nė nepradedamas nagrinėti iš esmės, nors ieškovas yra pareiškęs reikalavimus atsakovui nepažeisdamas CPK normų, neatitinka teisinėje valstybėje vyraujančių efektyvios teisminės gynybos, greito bylos išnagrinėjimo, teisėtų lūkesčių principų, pažeidžia asmens teisę į teisminę gynybą.

17Atkreiptinas dėmesys, kad asmenį, kuriam reiškiami reikalavimai (atsakovą), pasirenka ieškovas. Bylą nagrinėjantis teismas, manydamas, jog ieškovo reikalavimai pareikšti netinkamam atsakovui ar netinkamiems atsakovams, neturi teisės atsisakyti juos nagrinėti ar savo iniciatyva pakeisti netinkamus atsakovus tinkamais, tačiau turi pareigą išaiškinti šalims jų teisę teikti motyvuotą prašymą dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama (CPK 45 str., 158 str. 3 d.). Iki teismo sprendimo priėmimo atsakovai laikytini tikėtinais materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektais. Ar jie iš tiesų yra šio santykio subjektai, ar jiems pareikšti reikalavimai pagrįsti, bus atsakyta išsprendus ginčą iš esmės (CPK 265 str.).

18Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė CPK normas, kurios nustato ieškinio turiniui keliamus reikalavimus ir nepagrįstai ieškinio dalį paliko nenagrinėtą, todėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartis naikintina, civilinė byla Nr. 2-736-51/2007 perduotina nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p., 338 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti civilinę bylą Nr. 2-736-51/2007 nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. R. R. 2000 m. vasario 29 d. skundu kreipėsi į Lietuvos Respublikos... 4. R. R. Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl... 5. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 11 d. nutartimi ieškovui nustatė... 6. Ieškovas, du kartus tikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė teismo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 8 d. nutartimi ieškinio dalį dėl... 8. Ieškovas R. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas VSD prašo pirmosios instancijos... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Omnitel“ prašo pirmosios... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai Vilniaus apygardos... 13. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo... 14. Ieškinio reikalavimai paliekami nenagrinėti CPK 296 straipsnio 1 dalies 11... 15. Asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra konstitucinė ir... 16. Šioje byloje ieškovas, patikslinęs reikalavimus, pareiškė ieškinį dėl... 17. Atkreiptinas dėmesys, kad asmenį, kuriam reiškiami reikalavimai (atsakovą),... 18. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 20. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti...