Byla 2A-671-153/2008

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Raimondo Buzelio,

3sekretoriaujant Dovilei Švitinytei,

4dalyvaujant ieškovo IĮ „Vildarsa“ atstovui advokatui A. B., atsakovo UAB „Lodeksa“ atstovei advokatei R. G.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo IĮ „Vildarsa“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-52-769/2008 pagal ieškovo IĮ „Vildarsa“ ieškinį atsakovui UAB „Lodeksa“ dėl sutarties prievolės nevykdymu patirtų nuostolių atlyginimo

Nustatė

6Ieškovas IĮ „Vildarsa“ prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Lodeksa“ 2 360 Lt nuostoliams atlyginti ir 84,96 Lt delspinigių, 74 Lt žyminio mokesčio.

7Ieškovas nurodė, atsakovas neatsiskaitė su juo už suteiktas paslaugas pagal šalių sudarytą neterminuotą 2005-01-24 sutartį Nr.09/05 dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo. Sutartis įsigaliojo 2005-02-01, atsakovas turėjo mokėti kas mėnesį po 250 Lt (be PVM), tačiau sumokėjo 2 006,26 Lt per du kartus (2005-04-05 ir 2005-08-22) už laikotarpį nuo sutarties sudarymo iki liepos mėn. 2006-05-19 atsakovui buvo pareikšta pretenzija. Už kiekvieną pavėluotą dieną atsakovas turi mokėti 0,02 procento delspinigius (Sutarties 10 punktas).

8Atsakovas UAB „Lodeksa“ prašė ieškinį atmesti, kadangi ieškovas per visą sutarties laiką nevykdė sutarties darbo saugos klausimais neinstruktavo ir nekonsultavo įmonės darbuotojų, netvarkė medicininių dokumentų. Šios aplinkybės buvo nustatytos Darbo inspekcijos patikrinimo metu bei tikrinant pakartotinai. Ieškovas negali reikalauti, jog už nieką būtų sumokėta, atsakovas sumokėjo daugiau, negu atlikta darbų.

9Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 19 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies iš atsakovo UAB „Lodeksa“ ieškovui IĮ „Vildarsa“ priteisė 1 475 Lt skolos ir 38,56 Lt delspinigių, 49 Lt žyminio mokesčio, valstybei 13 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš ieškovo IĮ „Vildarsa“ priteisė valstybei 6 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

10Teismas nustatė, kad pagal 2005 m. sausio 24 d. šalių pasirašytą sutartį Nr.09/05 dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo, kuri įsigaliojo nuo 2005 m.vasario1 d., ieškovas IĮ „Vildarsa“ (vykdytojas) įsipareigojo už 250 Lt plius PVM mėnesinį mokestį kontroliuoti atsakovo (užsakovo), UAB „Lodeksa“ įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuoti prevencines priemones, aprūpinti būtina saugos darbe dokumentacija, paruošti reikalingas instrukcijas ir pareiginius nuostatus, atstovauti užsakovo interesus Valstybinėje darbo inspekcijoje, informuoti apie pasikeitimus saugą ir sveikatą, darbo teisę reglamentuojančiuose norminiuose aktuose ir t.t. Nuo 2005 m. liepos mėn. iki 2006 m. vasario mėn. pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras UAB „Lodeksa“ neatsiskaitė ir liko skolinga 2 360 Lt (295*8 mėn.). 2006-06-28 atsakovas UAB „Lodeksa“ sutartį nutraukė, kadangi ieškovas IĮ “Vildarsa“ nevykdė sutartinių įsipareigojimų.

11Teismas nurodė, kad atsakovas pagal pasirašytos Sutarties sąlygas privalo atsiskaityti už tą laikotarpį, kai IĮ „Vildarsa“ teikė Sutartyje numatytas paslaugas (Sutarties 7 p.). Teismas nustatė, kad Sutartyje numatyti darbai buvo atliekami ir po 2005 metų birželio mėn., t.y. paskutinis mėnuo, už kurį atsakovas atsiskaitė. Atsakovui nustojus mokėti, darbai nebuvo atliekami. Remiantis liudytojų parodymais nustatyta, kad apmokėjimas už darbus ieškovui nutrūko, kai atsakovo įmonėje buvo priimta nauja buhalterė, kuri pradėjo dirbti nuo 2005 m. lapkričio mėn. Ieškovo atliktų darbų sąraše, pateiktame teismui, vėliausias dokumentas „UAB „Lodeksa“ dirbančiųjų 2005 m. lapkričio mėn. darbo laiko grafikas“. Teismas laikė, kad Sutartyje numatytas paslaugas vykdytojas IĮ „Vildarsa“ užsakovui UAB „Lodeksa“ teikė iki 2005 metų gruodžio mėn., todėl ieškinį tenkino iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteisė 1 475 Lt ( 295 Lt*5 mėn.) nesumokėtų mokesčių už teiktas paslaugas 2005 metų liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesius, ir 38,56 Lt delspinigių, skaičiuojant nuo sąskaitoje nurodytos apmokėjimo datos (2005-08-05, PVM sąskaita faktūra AAP Nr.0001737 ir t.t.) iki ieškinyje nurodytos 2006-02-21.

12Apeliaciniu skundu ieškovas IĮ „Vildarsa“ su teismo sprendimu nesutiko dalyje dėl nepriteistos ieškinio sumos ir prašė sprendimą panaikinti ir priteisti ieškovui visą ieškiniu reikalaujamą sumą su delspinigiais ir teismo išlaidom. Apeliantas nurodė šiuos nesutikimo motyvus:

131) teismas klaidingai aiškino ieškinio esmę ir sutarties sąlygas. Ieškovas reikalavo iš atsakovo sumokėti pagal Sutartį, pagal pateiktas atsakovui PVM sąskaitas-faktūras už laikotarpį nuo 2005 m. liepos mėn. iki 2006 m. vasario mėn. imtinai ir delspinigius, pagal sutartyje numatytas sąlygas, tik už nurodytą laikotarpį;

142) Sutarties sudarymo metu atsakovas UAB „Lodeksa“ buvo registruota Vilniuje, Krokuvos g., todėl pagal sutartį ieškovas privalėjo darbus atlikti Vilniuje. Vėliau atsakovui įmonę perkėlus į Marijampolę, atsirado nenumatytų išlaidų važinėjimui, padidėjo darbų apimtis, nes įmonės veiklai reikėjo viską paruošti iš naujo;

153) atsakovo direktorė patvirtino teisme, kad ji pati kreipėsi į Marijampolės rajono darbo inspekciją, kad pas ją būtų atliktas neeilinis patikrinimas, nors tuo metu atsakovui buvo žinoma kad nėra paruoštos visos instrukcijos ir visi reikalavimai. Atsakovas sąmoningai išprovokavo darbo inspekcijos patikrinimą, kad išvengti darbo inspekcijos nuobaudų, kadangi veiklą vykdė nuo 2004 m., bet jokios būtinos dokumentacijos neturėjo;

164) nuo 2006 m. liepos mėn. atsakovas nevykdė Sutarties ir neapmokėdavo ieškovo pateiktų sąskaitų, nors jokių pretenzijų iki nurodyto laikotarpio ir ieškovui nereiškė. Atsakovui buvo paruoštos visos būtinos instrukcijos ir vykdomos kitos sutarties sąlygos. Atsakovas nesikreipė į ieškovą dėl jo darbo trūkumų, neprašė jų ištaisyti, todėl atsakovas privalėjo sumokėti jam pateiktas PVM sąskaitas-faktūras už laikotarpį nuo 2005m. liepos mėn. iki 2006 m. vasario mėn. imtinai pagal sutartį;

175) teismas padarė šiuos procesinius pažeidimus: pradedant paskutinį posėdį nepaklausė ar ieškovas turi prašymų, papildymų. Teismas, pabaigęs bylos nagrinėjimą, nepaklausė ar šalys turi kokių prašymų, papildymų ir paskelbė teisminius ginčus. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti dokumentus, patvirtinančius išlaidas, susijusias su važinėjimu į teismo posėdžius bei advokato apmokėjimo išlaidas, pareikšdamas, kad jų nepriims, nes jau paskelbti teisminiai ginčai. Todėl visiškai nepagrįstai liko nepriteistos ieškovo turėtos pagrįstos išlaidos, kurias privalėjo atlyginti atsakovas.

18Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB“Lodeksa“ prašė apeliacinį skundą atmesti ir sprendimo nekeisti dėl šių motyvų:

191) apeliantas klaidina teismą, kad atsakovo įmonė kada nors veiklą vykdė Vilniuje. Tik buveinė buvo registruota Vilniuje, nes tose patalpose buvo vedama buhalterinė apskaita. Tačiau visi atsakovo darbuotojai, pati veikla visada buvo vykdoma Liucinavo km., Marijampolės savivaldybėje.

202) nepagrįsti apelianto teiginiai apie nenumatytas išlaidas važinėjimui, darbų apimčiai, nes įmonės veiklai reikėjo viską paruošti iš naujo. Apelianto nurodytas Darbo inspekcijos patikrinimas buvo atliktas netikėtai ir tai patvirtino šį patikrinimą atlikusi inspektorė;

213) dėl prašymų ir papildymų kalti patys ieškovo atstovai, kurie tarpusavyje kalbėdavosi, jog net neklausydavo ką sako teisėja. Teismas, atsisakydamas priimti papildomus dokumentus po to, kai bylos nagrinėjimas iš esmės buvo baigtas, paklausus ar šalys neturi prašymų, papildymų, jų nebuvus, paskelbus teisminius ginčus pasielgė pagal CPK numatytas normas. Jei teismas teisminių ginčų stadijoje būtų priėmęs naujus įrodymus, būtų pažeidęs procesinius reikalavimus, o tuo pačiu ir atsakovo teises.

22Apeliacinis skundas netenkintinas.

23Bylos medžiaga patvirtina, kad šalių teisės ir pareigos atsirado sutartinių santykių pagrindu. 2005m. sausio 24d. tarp ieškovo individualios įmonės ,,Vildarsa, ir atsakovo UAB,,Lodeksa,, sudaryta paslaugų tiekimo (dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo) sutartis (1t.,b.l.6-8) Remiantis šalių sutartimi atsakovas UAB,,Lodeksa,, perdavė ieškovui individualiai įmonei ,,Vildarsa,, atsakovo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos teisių, pareigų ir atsakomybės klausimą už sutartyje nustatytą mokestį. (sutarties dalykas). Sutartyje nenurodyta sutarties vykdymo vietą, todėl neesant kitų įrodymų sprendžiama, kad ieškovas įsipareigojo teikti atsakovo įmonei paslaugas jo (atsakovo) darbo vietoje (CK 6.52 str.1d.). Remiantis pateiktais byloje įrodymais (UAB,,Lodeksa,,) įstatais, darbo sutarties nuorašais, įmonės patikrinimo aktais, komandiruočių įsakymais (1t.,b.l.37-44,46,84,87-90) atsakovo įmonė randasi Liucinavo kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybės teritorijoje, o registruota Vilniuje (1t.,b.l.45). Byloje nepateikta jokių dokumentų, kad ieškovas teikė atsakovo įmonei paslaugas Vilniaus mieste. Todėl ieškovo motyvas, kad dėl atsakovo UAB,,Lodeksa,, įmonės buvimo vietos pasikeitimo ieškovas negalėjo tinkami įvykdyti sutarties įsipareigojimus, atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.). Sutarties 4p. nustatyta, kad vykdytojas (ieškovas) yra atsakingas užsakovui (atsakovui) už šios sutarties sąlygų tinkamą vykdymą ir šios atsakomybės niekam negali perleisti. Tokiu būdu apelianto motyvai, kad kaltas dėl sutarties netinkamo vykdymo pats atsakovas, nes atsakovo įmonės direktorė inicijavo įmonės patikrinimą, o buhalterė neturėjo visų dokumentų yra nepagrįsti, nes už ieškovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas ieškovas. Ieškovas sutartinius įsipareigojimus privalėjo vykdyti tinkamai ir per protingą terminą, tačiau iš pateiktų byloje įrodymų matyti, kad LR VDI atlikus atsakovo įmonės patikrinimą tiek 2005 kovo 17-21d., tiek 2007m., patikrinimo metu nustatė įvairius pažeidimus, kurie buvo priskirti ieškovo kontrolei. Patikrinimo (2005m., 2007m.) metu konstatuoti saugos ir sveikatos, darbo santykių reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Visos nurodytos aplinkybės patvirtina atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvus, kad ieškovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė beveik du metus. Todėl atmestinas apelianto motyvas dėl nustatytų darbo inspekcijos akte trūkumų ištaisymo, nes tokių įrodymų byloje nepateikta. 2005-05-02 Pranešimas (1t.,b.l.108) dėl pažeidimo pašalinimo nepatvirtina fakto, jog ieškovas tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus po 2005m. gegužės mėn. Priešingai, bylos medžiaga įrodyta, kad ieškovo įmonės darbuotojai lankėsi atsakovo įmonėje tik 2005m. pirmame pusmetyje (1t.,b.l.54-59), kiti veiksmai buvo atliekami elektroniniu paštu (dokumentų priedas prie bylos). Todėl ieškovo įsipareigojimų vykdymas neatitiko sutarties vykdymo sąlygų (sutarties 5.1-5.6.-5.8. p.), tai konstatuota taip pat Darbo inspekcijos akte. Darbo inspekcijos išvados patvirtina, kad nustatyti atsakovo įmonėje pažeidimai tiesiogiai susiję su ieškovo prisiimtais sutartyje įsipareigojimais.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų kolegija civilinėje byloje 3K-3-422/2006, pasisakydama dėl įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, jog civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Šis principas reiškia, kad nėra reikalaujama absoliutaus teismo įsitikinimo. Kad būtų padaryta išvada apie tam tikro fakto buvimą įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. gruodžio 13 d. nutartį civilinėje byloje A. B. personalinė įmonė „Albina“ v. Vilniaus miesto valstybinė mokesčių inspekcija; Nr. 3K-3-945/1999; 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje V. D. v. T. E.; Nr. 3K-3-516/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Ir vėl“ v. UAB „Giedra“; Nr. 3K-3-474/2005, kt.).

25Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad jų nepakanka ieškovo reikalavimui pilnai tenkinti ir šią išvadą argumentuotai pagrindė. Pirmosios instancijos teismas sprendime vadovavosi rašytiniais įrodymais, kurie patvirtina, kad vėliausias rašytinis dokumentas datuojamas 2005m. lapkričio mėnesį, liudytojų A. J., Z. V. parodymais (1t.,b.l.70-72), kurie patvirtino, kad ieškovas jokių darbų 2006m. neatliko. Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nėra pagrindo nesutikti, kadangi jos nėra nuginčytos jokiais objektyviais įrodymais.

26Teismo posėdžio protokolas patvirtina (1t.,b.l.121), kad ieškovas pateikė teismui įrodymus dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų po bylos išnagrinėjimo iš esmės, todėl teismas atsisakė juos priimti. Esant tokioms aplinkybėms negalima sutikti su apelianto motyvais, kad teismas pažeidė civilinio proceso teisės normų reikalavimus.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad nagrinėjant bylą buvo nustatytos ir įvertintos svarbios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės ir atskleista bylos esmė, todėl teismo sprendimas nekeistinas, apeliacinis skundas netenkintinas (CPK 328 str.,326 str.1d.1p.).

28Atsakovo interesus apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatė R. G., atsakovas sumokėjo advokatei už suteiktas teisinės paslaugas (kvito Nr. 452349) 500,00 Lt. Atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos remiantis CPK 93 str.,98 str. Advokatė atsakovo vardu surašė atsiliepimą į apeliacinį skundą (2t.,b.l.19-20), dalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje, todėl atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos atitinka advokato darbo ir laiko sąnaudas byloje.

29Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

30Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 19 d. sprendimo nekeisti. Priteisti iš ieškovo individualios įmonės ,,Vildarsa,, (į.k.(duomenys nesklbtini) , a/s ( - ) AB SEB Vilniaus bankas, Naujamiesčio fil) bylinėjimosi išlaidas 500(penkis šimtus),00 Lt. atsakovui UAB,,Lodeksa,, į.k.( .(duomenys nesklbtini) a/s ( - ) AB bankas DNB NORD banko kodas 40100).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Raimondo Buzelio,... 3. sekretoriaujant Dovilei Švitinytei,... 4. dalyvaujant ieškovo IĮ „Vildarsa“ atstovui advokatui A. B., atsakovo UAB... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo IĮ... 6. Ieškovas IĮ „Vildarsa“ prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB... 7. Ieškovas nurodė, atsakovas neatsiskaitė su juo už suteiktas paslaugas pagal... 8. Atsakovas UAB „Lodeksa“ prašė ieškinį atmesti, kadangi ieškovas per... 9. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 19 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, kad pagal 2005 m. sausio 24 d. šalių pasirašytą sutartį... 11. Teismas nurodė, kad atsakovas pagal pasirašytos Sutarties sąlygas privalo... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas IĮ „Vildarsa“ su teismo sprendimu nesutiko... 13. 1) teismas klaidingai aiškino ieškinio esmę ir sutarties sąlygas. Ieškovas... 14. 2) Sutarties sudarymo metu atsakovas UAB „Lodeksa“ buvo registruota... 15. 3) atsakovo direktorė patvirtino teisme, kad ji pati kreipėsi į... 16. 4) nuo 2006 m. liepos mėn. atsakovas nevykdė Sutarties ir neapmokėdavo... 17. 5) teismas padarė šiuos procesinius pažeidimus: pradedant paskutinį... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB“Lodeksa“ prašė... 19. 1) apeliantas klaidina teismą, kad atsakovo įmonė kada nors veiklą vykdė... 20. 2) nepagrįsti apelianto teiginiai apie nenumatytas išlaidas važinėjimui,... 21. 3) dėl prašymų ir papildymų kalti patys ieškovo atstovai, kurie... 22. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 23. Bylos medžiaga patvirtina, kad šalių teisės ir pareigos atsirado... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų kolegija civilinėje byloje... 25. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje... 26. Teismo posėdžio protokolas patvirtina (1t.,b.l.121), kad ieškovas pateikė... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 28. Atsakovo interesus apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatė R. G.,... 29. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 30. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 19 d. sprendimo...