Byla 2-61-277/2010
Dėl žuvu ištekliams padarytos 287,10 litu žalos atlyginimo, n u s t a t e:

1Ignalinos rajono apylinkes teismo teisejas Algirdas Baliulis, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla pagal Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškini V. M. del žuvu ištekliams padarytos 287,10 litu žalos atlyginimo, n u s t a t e:

2Ieškovas pateike teismui ieškini, kuriuo prašo išieškoti iš atsakovo 287,10 litu žuvu ištekliams padarytos žalos atlyginima. Nurodo, kad atsakovas 2009 m. spalio 25 d., pažeisdamas Megejiškos žukles taisykles, tai yra neturedamas leidimo, su spiningu žvejojo Ignalinos rajono savivaldybes Dringio ežere (Aukštaitijos nacionalinio parko teritorija), ir sugavo 11 lydeku, tuo padarydamas aplinkai (žuvu ištekliams) 287,10 litu žala, kurios savo noru neatlygino.

3Atsakovas per teismo nustatyta termina atsiliepimo i pareikšta ieškini nepateike, todel, esant ieškovo prašymui, sprendimas priimamas už akiu.

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovo pateikti dokumentai - 2009 m. spalio 25 d. administracinio teises pažeidimo protokolas AM Nr. ( - ), 2009 m. spalio 27 d. nutarimas administracinio teises pažeidimo byloje Nr. 171-(09-AB), Žuvu ištekliams padarytos žalos apskaiciavimo aktas - patvirtina, kad atsakovas 2009 m. spalio 25 d., pažeisdamas Megejiškos žukles taisykles, neteisetai, t.y. neturedamas leidimo, gaude žuvis Ignalinos rajono savivaldybes Dringio ežere ir sugavo 11 lydeku, tuo padarydamas žuvu ištekliams 287,10 litu žala. Žala teisingai apskaiciuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 29 d. isakymu Nr. D1-692 „Del juridiniu ir fiziniu asmenu padarytos žalos ir nuostoliu, neteisetai sunaikinus ar neteisetai sugavus žuvis (ju ikrus) ir kitus vandens gyvunus, skaiciavimo indeksuotu ikainiu 2009 metams patvirtinimo“.

6Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 punktas nustato, kad asmenys, neteiseta veika padare žalos aplinkai, padarytaja žala privalo atlyginti. Pagal Lietuvos Respublikos laukines gyvunijos istatymo 24 straipsnio 1 dali juridiniai ir fiziniai asmenys privalo atlyginti del ju veiksmu ar neveikimo atsiradusia žala laukinei gyvunijai. Žala, padaryta asmeniui, turtui, o istatymu numatytais atvejais - ir neturtine žala privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.251 straipsnis). Atsakovas savo noru žalos neatlygino, todel 287,10 litu žalos atlyginimas iš jo turi buti išieškotas.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punkta, 82 straipsnio 1 dali už ieškini turi buti mokamas 65,00 Lt žyminis mokestis, todel, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo i valstybes biudžeta priteisiamos bylinejimosi išlaidos – 65,00 Lt žyminio mokescio.

8Remdamasis tuo, kas išdestyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 265, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

9Ieškini patenkinti.

10Išieškoti iš V. M., asmens kodas ( - ), gyvenancio ( - ), Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, imones kodas 190742867, naudai 287,10 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 10 ct) aplinkai (žuvu ištekliams) padarytos žalos atlyginima.

11Išieškoti iš V. M., asmens kodas ( - ), i valstybes biudžeta bylinejimosi išlaidas – 65,00 Lt (šešiasdešimt penkis litus 00 ct) žyminio mokescio.

12Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per dvidešimt dienu nuo sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti Ignalinos rajono apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

13Ieškovas per trisdešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Vilniaus apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai