Byla 2-1964-944/2017
Dėl tėvystės nuginčijimo, išvadą teikianti institucija byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja A. B., sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei, dalyvaujant ieškovui N. J., jo atstovei advokatei Valdai Grigonytei, atsakovei D. J., jos atstovei advokatei Daivai Jurevičienei, išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Gražinai Didžbalienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. J. ieškinį atsakovei D. J. dėl tėvystės nuginčijimo, išvadą teikianti institucija byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

3ieškovas prašė pripažinti, kad jis nėra A. J. ir P. J. tėvas ir panaikinti įrašus apie N. J. tėvystę šių asmenų gimimo liudijimuose. Nurodė, kad ieškovas turėjo rimtų sveikatos problemų prieš gimstant mergaitėms ir medikai praktiškai neprognozavo galimybės, kada nors tapti tėvu. Ieškovui suabejojus dėl tėvystės, prisiminė, kad atsakovė buvo išvykusi ilgalaikių komandiruočių. Dėl šių priežasčių ieškovas yra įsitikinęs, kad nėra biologinis mergaičių tėvas.

4Teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimus, nes mergaitė nėra jo biologinės dukros. Prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, jeigu teismas manys, kad jis praleistas. Paaiškino, kad jis sutinka su socialine tėvyste, nes su mergaitėmis toliau bendrauja, jos džiaugiasi jį matydamos ir pan.

5Atsakovė atsiliepimu su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad jos sutuoktinis nėra biologinis mergaičių tėvas, nes šalys jų susilaukė po dirbtinio apvaisinimo procedūros. Paaiškino, kad ieškovui nustatytas nevaisingumas 1999 m.

6Teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimus. atsakovė atsisakė pateikti duomenis kokioje klinikoje, pas kokį gydytoją buvo atlikti dirbtinio apvaisinimo procedūra.

7Išvadą teikianti institucija nurodė, kad ieškinio patenkinimas neatitinka vaiko interesų, nes nuginčijus tėvystę, jokių duomenų apie vaiko biologinį tėvą nėra. pažymėjo, kad ieškovas bendrauja su mergaitėmis, kurios jį identifikuoja, kaip tėvą. Esant tokioms aplinkybės ieškovas laikytinas socialiniu tėvu.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys atmestinas.

10Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė sudarė santuoką ( - ) (b. l. 11). santuokos metu ( - ) gimė A. J. (b. l. 12), ( - ) gimė P. J. (b. l. 13). Byloje pateikti atsakovo medicininiai duomenys dėl sveikatos būklės (b. l. 16–23), atsakovo laboratoriniai tyrimai (b. l. 24). Ieškovo ir atsakovės medicininiai duomenys iš klinikos ( - ) (b. l. 71–79, 83–85).

11Dėl ieškinio senaties termino.

12Tėvystės nuginčijimas susijęs su labai svarbiomis, pagrindinėmis asmeninėmis ir turtinėmis vaiko ir tėvų tarpusavio teisėmis ir pareigomis, taip pat apima įstatymų nereglamentuojamus tarpusavio santykius, todėl CK 3.152 straipsnyje nustatytas specialus, sutrumpintas vienerių metų terminas kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo ir šio termino skaičiavimo taisyklės.

13Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai besikreipiantis į teismą asmuo sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, t. y. nuo sužinojimo apie įrašą dienos, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad ieškovas apie duomenis vaikų gimimo liudijimuose, kuriuose tėvu nurodomas ieškovas, sužinojo nuo įrašo padarymo dienos. Dėl to, sprendžiant klausimą dėl ieškinio senaties termino pradžios, aktuali antra aplinkybė – kada ieškovui paaiškėjo aplinkybės, duodančios pagrindą abejoti jo tėvyste.

14Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad gimus dukroms jis labai džiaugėsi ir tikėjo, kad mergaitės yra jos dukros. Ieškovui abejonės kilo tik tuomet, kai atsakovė teismo įsakymu kreipėsi dėl išlaikymo vaikams priteisimo ir nurodė, gana mažas sumas. Ieškovas nurodė, kad tuo metu jis pateikė prieštaravimus dėl priimto teismo įsakymo, kuriuose nurodė, kad jis galimai nėra mergaičių tėvas, atsakovė ieškinio dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiams vaikams nepadavė.

15Teismas nurodo, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnis 3 d.) matyti, kad ieškovo minimas teismo įsakymas buvo priimtas 2015-03-09, prieštaravimai teismui pateikti 2015-04-16. Byloje pateiktas tyrimas dėl vaisingumo atliktas 2015-01-02 (b. l. 24). Esant tokio pobūdžio aplinkybėms pripažintina, kad atsakovas dar iki teismo įsakymo išdavimo ir prieštaravimų pateikimo teismui buvo atlikęs tyrimus, pagal kuriuos jis negali susilaukti vaikų, todėl termino pradžią sieti su teismo įsakymo išdavimu nėra pagrindo. Pagal ( - ) tyrimą matyti, kad jis atliktas 2015-01-02, vadinasi abejonės dėl tėvystės turėjo kilti anksčiau, ieškinys teismui pateiktas 2016-03-23, t. y. praėjus vienerių metų terminui nuo tyrimų atlikimo. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad senaties terminas reikalavimui dėl tėvystės nuginčijimo yra praleistas.

16Ieškovas prašo atnaujinti senaties terminą, jeigu teismas nuspręstų, kad jis praleistas. Teismas nurodo, kad termino atnaujinimas galimas, kai jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, kodėl nuo 2015-01-02 atliktų tyrimų dienos, ieškovas nesikreipė į teismą ir operatyviai nebandė ginti savo teisių. Pažymėtina, kad tėvystės nuginčijimas galimas tik teisminiu būdu, joks taikus susitarimas šiuo atveju pagal teisės normas negalimas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad byloje duomenų pateisinančių senaties termino praleidimą nėra, todėl pripažintina, kad ieškinys pateiktas, praleistus ieškinio senaties terminą.

17Teismas nurodo, kad ieškinio senaties terminas yra savarankiškas pareikšto reikalavimo atmetimo pagrindas, tačiau teismo vertinimu būtina pasisakyti dėl tėvystės nuginčijimo iš esmės.

18Dėl prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo bei tėvystės nuginčijimo.

19Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Dėl to, sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį teisinį konfliktą, turi būti siekiama išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Taigi ir tėvystės pripažinimo, nustatymo, nuginčijimo klausimai sprendžiami vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais (CK 3.142 straipsnio 2 dalis, 3.146 – 3.148, 3.150 straipsniai).

20Prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principas tėvystės (motinystės) nuginčijimo bylose reiškia, kad, sprendžiant su tėvystės nuginčijimu susijusius klausimus, svarbiausiais laikytini vaiko interesai. Vaiko interesai – tai pirmiausia įstatymuose nustatytos vaiko teisės ir galimybės šias teises įgyvendinti konkrečioje situacijoje. Vaiko interesais laikomas sudarymas jam tokių sąlygų, kurios lemtų visapusišką ir darnią raidą, kad vaikas būtų parengtas savarankiškai gyventi visuomenėje, taip pat užtikrintų jo sveikatą, darnią fizinę ir psichologinę raidą bei visuomenei priimtiną auklėjimą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bylos Nr. 3K-3-169/2010). Siekiant sudaryti sąlygas darniai vaiko fizinei ir psichologinei raidai, būtina įvertinti tai, kad tėvystė yra teisinis tėvo ryšys su vaiku, kuris reiškia socialinį ir teisinį vaiko ir tėvo ryšio pripažinimą, ir, nagrinėjant klausimą dėl tėvystės nuginčijimo, kiekvienu atveju yra svarbu nustatyti, kokie yra susiklostę vaiko ir tėvo santykiai (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. R. v. R. R., bylos Nr. 3K-3-9/2007). Sprendžiant apie tėvo santykį su vaiku, turi būti atsižvelgiama į daugelį objektyvių veiksnių bei į tėvo ketinimus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. I. F., bylos Nr. 3K-3-460/2007). Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant klausimą dėl tėvystės nuginčijimo turi būti randama teisinga pusiausvyra tarp asmens, siekiančio nuginčyti tėvystę, šeimos ir visuomenės interesų, tačiau visada būtina vadovautis vaiko interesais (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. R. v. R. R., bylos Nr. 3K-3-9/2007).

21Kasacinis teismas yra nurodęs, kad vaiko teisė žinoti savo kilmę yra vienas iš tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais saugomų ir ginamų vaiko interesų. Tai yra svarbus juridinis faktas, leidžiantis nustatyti už vaiko teisių įgyvendinimą atsakingus asmenis, vaiko tėvus. Nors paprastai vaiko kilmė yra grindžiama giminyste, t. y. vaiko ir tėvų kraujo ryšiu, tačiau svarbiausia yra ne biologinės tiesos, o vaiko tėvų, galinčių pasirūpinti vaiku ir užtikrinti jo ugdymą, nustatymas. Jeigu vaikas gimė santuokoje, vaiko tėvu laikomas jo motinos sutuoktinis (CK 3.140 straipsnio 1 dalis).

22Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad šalys gyvendamos santuokose siekė susilaukti palikuonių. Pastebėtina, kad byloje ginčo, kad ieškovas nėra biologinis mergaičių tėvas nėra. Atsakovė pripažino, kad ieškovas nėra biologinis tėvas, todėl DNR ekspertizė byloje nebuvo skiriama. Pagal byloje esančius klinikos ( - ) duomenis matyti, kad dar 1998 m. šalys kreipėsi į specialistus dėl to, kad negali susilaukti vaikų. Teismas pažymi, kad minėti duomenys minimalūs, tačiau faktui konstauoti, kad šalys suvokė esant problemą susilaukti vaikų, yra pakankami. Be to, byloje pateikti ieškovo medicininiai duomenys dėl jo sveikatos būklės. Pagal esančius duomenis matyti, kad ieškovas sirgo onkologine liga, Hodžkino limfoma gydytas galimai apie 1994 m. (b. l. 22, 2009-06-25 medicinos dokumentų išraše nurodyta, kad prieš 15 m. diagnozuota limfoma, gydytas chemoterapija, gauta remisija). Teismo posėdžio metu apklaustas, kaip liudytojas medikas, konkrečiai apie ieškovo sveikatos būklę dėl gebėjimo susilaukti palikuonių nurodyti negalėjo, nes nebuvo tokie tyrimai ieškovui atliekami. Pastebėtina, kad antrasis chemoterapijos kursas taikytas 2009 m., mergaitės gimė ( - ), jos buvo prižiūrimos ir auginamos ieškovo. Teisminio bylos nagrinėjimo metu bendravimas su mergaitėmis nenutrūko, pats ieškovas nurodė, kad ypač vyresnioji džiaugiasi bendravimu su juo, vadina jį tėčiu.

23Esant tokio pobūdžio aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovas sirgdamas sunkia liga priėmė gimusias mergaites, jomis rūpinosi ir prižiūrėjo. Vertinant vaiko interesų požiūriu, ieškovas mergaitėms suformavo savo, kaip tėvo įvaizdį. Pastebėtina, kad byloje nėra duomenų, kad būtų kitų asmenų, kurie laikytų save nepilnamečių mergaičių tėvu/ais. Taigi pripažintina, kad vaiko darnios ir harmoningos raidos požiūriu svarbiau tai, ką pats vaikas pripažįsta savo motina ar tėvu, nei biologinė motinystė ar tėvystė. Dėl to siekiant apsaugoti vaiko interesus, prioritetas teiktinas vaiko pozicijai santykių su tam tikru asmeniu atžvilgiu, o ne kraujo ryšiui su tuo asmeniu. Požiūris į tėvystę ne tik kaip į biologinį ryšį leidžia užtikrinti šeimos santykių teisinio reglamentavimo lankstumą ir atsižvelgti į gyvenimo realijas. Tai leidžia geriau apsaugoti vaiko interesus, nes tėvo (motinos) teisės ir pareigos gali būti nustatytos ir asmeniui, kurio su vaiku kraujo giminystė nesieja. Taigi šiuolaikinė šeimos teisė pripažįsta, kad biologinis vaiko ir tėvo ryšys nebėra vienintelis tėvystės pagrindas. Dėl to tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos konstatavimas ir, sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo, taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, o tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas tais atvejais, kai siekiama nustatyti tikrąją vaiko kilmę (CK 3.146 straipsnio 2 dalis).

24Atsakovė atsiliepimu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad jai buvo taikyta dirbtinio apvaisinimo procedūra, tačiau jokie duomenys dėl procedūros taikymo ar pan. nebuvo pateikti. Ieškovas nurodė, kad apie tokius galimus atsakovės veiksmus nieko nežinojo, t. y. nepripažino šios aplinkybės. Pastebėtina, kad atsakovė teisminio proceso metu laikėsi šios pozicijos, tačiau bet kokius duomenis atsisakė pateikti, pirmiausia motyvuodama konfidencialumu, vėliau, kad tuos duomenis sunaikino, ir neatsimena nei kokioje klinikoje, nei koks gydytojas šią procedūrą atliko. Teismas savo iniciatyva rinko įrodymus iš ( - ) veikiančių gydymo įstaigų, atliekančių dirbtinio apvaisinimo procedūras, tačiau šiose klinikose apie atsakovei galimai taikytas procedūras duomenų nebuvo. Esant tokio pobūdžio aplinkybėms pripažintina, kad atsakovės pozicija dėl jai taikytos dirbtinio apvaisinimo procedūros, nėra pagrįsta jokiais duomenimis. Susiklosčius tokia situacijai šiuo metu nėra jokių objektyvių duomenų apie biologinį/ius mergaičių tėtį/čius. Šios informacijos nežino, ar nenori pateikti atsakovė.

25Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovas nėra biologinis mergaičių tėvas, tačiau yra susiformavę ilgalaikiai vaikų ir tėvo santykiai, todėl socialinis ryšys atsirado ne tik iš tėvo, bet ir iš vaikų pusės. Šiuo atveju, esant neaiškiai perspektyvai nustatyti biologinį tėvą, o ieškovui kaip tėvui bendravus su vaikais nuo jų gimimo, biologinė tėvystė praranda aktualumą, nes svarbesni tampa pačių vaikų prisirišimas, jausmai. Išaiškintina, kad teismų praktikoje nesudaroma galimybės nuginčyti tėvystę asmeniui, nesančiam biologiniu vaiko tėvu, jei vaikų biologinio tėvo nustatymas byloje neaiškus ir, nuginčijus tėvystę, vaikui kiltų grėsmė likti be tėvo (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. T. v. A. A.-T., bylos Nr. 3K-3-304/2010). Esant tokio pobūdžio aplinkybėms ieškinys atmestinas (( - ) straipsnis).

26Išaiškintina, kad gimimo liudijime konstatuojami faktai apie vaiko tėvus. Pačiame gimimo liudijime nėra detalizuojama, kokiu pagrindu asmuo yra laikomas tėvu, t. y. biologiniu, socialiniu, įvaikinimo ar pan. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su socialine tėvyste, tačiau prašo panaikinti gimimo liudijimų įrašus apie tėvą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes reikalavimas panaikinti gimimo liudijimuose esančius įrašus, kad ieškovas yra nepilnamečių vaikų tėvas atmestinas.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų.

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, atlygintinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos. Teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto tarp šalių, taip pat įvertinęs šalių elgesį proceso metu. Ieškinį atmestus ir įvertinus šalių elgesį, kiekvienai iš šalių paliktinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

30ieškinį atmesti

31Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja A. B., sekretoriaujant Marijai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas prašė pripažinti, kad jis nėra A. J. ir P. J. tėvas ir... 4. Teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimus, nes mergaitė nėra jo... 5. Atsakovė atsiliepimu su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad jos sutuoktinis nėra... 6. Teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimus. atsakovė atsisakė pateikti... 7. Išvadą teikianti institucija nurodė, kad ieškinio patenkinimas neatitinka... 8. Teismas... 9. ieškinys atmestinas.... 10. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė sudarė santuoką ( -... 11. Dėl ieškinio senaties termino.... 12. Tėvystės nuginčijimas susijęs su labai svarbiomis, pagrindinėmis... 13. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai besikreipiantis į... 14. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad gimus dukroms jis labai... 15. Teismas nurodo, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179... 16. Ieškovas prašo atnaujinti senaties terminą, jeigu teismas nuspręstų, kad... 17. Teismas nurodo, kad ieškinio senaties terminas yra savarankiškas pareikšto... 18. Dėl prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo bei... 19. Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių... 20. Prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principas... 21. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad vaiko teisė žinoti savo kilmę yra vienas... 22. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad šalys gyvendamos santuokose siekė... 23. Esant tokio pobūdžio aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovas sirgdamas... 24. Atsakovė atsiliepimu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad jai... 25. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovas nėra... 26. Išaiškintina, kad gimimo liudijime konstatuojami faktai apie vaiko tėvus.... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, atlygintinos jos turėtos... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 265... 30. ieškinį atmesti... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...