Byla 2-3243-570/2014
Dėl skolos už pateiktą šilumos energiją, karštą vandenį bei delspinigių išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „LITESKO”, atstovaujamos filialo „Marijampolės šiluma”, ieškinį atsakovei R. G. dėl skolos už pateiktą šilumos energiją, karštą vandenį bei delspinigių išieškojimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „LITESKO”, atstovaujama filialo “Marijampolės šiluma” prašo priteisti iš atsakovės R. G. dėl 1201,32 Lt skolos už pateiktą šiluminę energiją, karštą vandenį, 31,09 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 72 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovė, vykdydama tarp jos ir atsakovės 2011-09-26 šilumos energijos tiekimo vartojimo ir atsiskaitymo su buto savininku sutartį Nr.2916746 (toliau-Sutartis), laikotarpyje nuo 2013-06-01 iki 2014-04-30 pateikė atsakovei adresu, produkcijos (šiluminės energijos ir karšto vandens) bei eksploatavo ir prižiūrėjo šildymo ir karšto vandens sistemas. Sutarties 11 punkte numatyta, kad vartotojas (atsakovas) už suvartotą šilumą energiją buto šildymui ir karštam vandeniui pagal tiekėjo pateiktas sąskaitas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip iki paskutinės poataskaitinio mėnesio dienos. Už patiektą produkciją ir suteiktas paslaugas atsakovė turėjo atsiskaityti iki kito mėnesio pabaigos (2003-06-30 LR Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-260 48 p., 2003-06-30 Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-258 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“ 130.2 p., 2003-07-10 Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-289 ir kt.), tačiau šios prievolės neįvykdė. Ieškovės paskaičiavimais atsakovės skola sudaro 1201,32 Lt. Delspinigiai už laiku nesumokėtus mokesčius sudaro 31,09 Lt.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – mokesčių paskaičiavimo pažyma (b.l.3-4), pretenzija (b.l.5), sutartis (b.l.6-10), prašymas dėl žyminio mokesčio pervedimo (b.l.12-13), mokėjimo nurodymas (b.l.14).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės išieškotina 1201,32 Lt (347,93 Eur) skola už patiektą šiluminę energiją, karštą vandenį bei kitas suteiktas paslaugas.

11Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 d. numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus delspinigių, todėl iš atsakovės priteistini delspinigiai – 31,09 Lt (9 Eur).

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-07-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo ieškovei priteistina 72 Lt (20,85 Eur) bylinėjimosi išlaidos, t.y. 72 Lt žyminis mokestis.

14Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios mažiau nei 10 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LITESKO”, atstovaujamai filialo „Marijampolės šiluma”, juridinio asmens kodas 110818317, filialo kodas 110844810, buveinės adresas Gamyklų g. 8, Marijampolės m. a.s. Nr. LT437044060005302799, AB SEB bankas, iš atsakovės R. G., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta, 1201,32 Lt (vieną tūkstantį du šimtus vieną litą 32 ct) (347,93 Eur (tris šimtus keturiasdešimt septynis eurus 92 ct)) skolos už pateiktą šiluminę energiją, karštą vandenį, 31,09 Lt (trisdešimt vieną litą 9 ct) (9 Eur (devynis eurus) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (skolą bei delspinigius) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-07-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt (septyniasdešimt du litus) (20,85 Eur (dvidešimt eurų 85 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė UAB „LITESKO”, atstovaujama filialo „Marijampolės šiluma”, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai