Byla 2-664-883/2019
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „AutoRC“ ir atsakovės UAB „AutoRC Klaipėda“ prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-664-883/2019 pagal ieškovės UAB „AutoRC“ ieškinį atsakovei UAB „AutoRC Klaipėda“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė UAB „AutoRC“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „AutoRC Klaipėda“ (toliau – ir atsakovė), prašydama priteisti iš atsakovės 43 158,30 Eur skolos, 1 986,90 Eur delspinigių, 870,24 Eur palūkanų, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos 3 342,19 Eur sumos skaičiuojant nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško skolos pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) apmokėjimo, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo 4 012,11 Eur skaičiuojant nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško skolos pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) apmokėjimo, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

62.

7Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 22 d. preliminariu sprendimu – ieškinį tenkino. Taip pat teismas 2019-08-26 nutartimi tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovės UAB „AutoRC“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovės UAB „AutoRC Klaipėda“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, neviršijant 46 015,44 Eur sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų atsakovei UAB „AutoRC Klaipėda“ leidžiant atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio bei privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, bei atsiskaityti su ieškove.

83.

9Atsakovei pareiškus prieštaravimus, byla paskirta nagrinėti žodinio proceso tvarka 2019 m. spalio 23 d. 10 val. Nagrinėjamu atveju, bylos šalys siekia bylą baigti taikos sutartimi, 2019-10-10 pateikė teismui prašymą patvirtinti tarp šalių 2019 m. spalio 3 d. sudarytą Taikos sutartį (toliau – ir Taikos sutartis) ir civilinę bylą nutraukti.

10Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkinamas.

114.

12Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.983 straipsnio 1 dalis). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi res judicata (galutinio teismo sprendimo) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 1, 2 dalys).

135.

14Šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 42 straipsnio 1 dalyje. CPK 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalys šią teisę gali įgyvendinti bet kurioje proceso stadijoje. Prieš tvirtindamas taikos sutartį teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnis). Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jei tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui.

156.

16Iš teismui pateiktos tvirtinti Taikos sutarties turinio matyti, kad bylos šalys ginčą, kuris nagrinėjamas Šiaulių apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-664-883/2019 pagal ieškovės UAB „AutoRC“ ieškinį atsakovei UAB „AutoRC Klaipėda“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, išsprendė taikiai, šalims priimtinomis sąlygomis, mažiausiomis ekonominėmis ir laiko sąnaudomis.

177.

18Šalių valia sudaryti Taikos sutartį išreikšta teismui pateiktoje sudarytoje Taikos sutartyje – pasirašytoje ieškovės UAB „AutoRC“ direktoriaus D. B. ir atsakovės UAB „AutoRC Klaipėda“ direktoriaus M. A.. Taikos sutartimi ieškovė atsisakė visų šioje byloje pareikštų reikalavimų (Taikos sutarties 4 ir 8 punktai); susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo (Taikos sutarties 9 ir 10 punktai). Taikos sutartimi šalys išsprendė ne tik ieškinyje pareikštus reikalavimus, tačiau, siekdamos užkirsti kelią ginčams kilti ateityje, susitarė ir dėl 2018 m. birželio 11 d. pirkimo – pardavimo sutarties 1.3.2. punkte nurodytame priede Nr.2 išvardintos įrangos grąžinimo ir kompensacijos mokėjimo dydžio ir terminų.

198.

20Teismui pateiktos Taikos sutarties turinys, sudarymo aplinkybės nesuponuoja išvados, kad ją sudariusių asmenų valia būtų išreikšta ydingai. CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių negalima būtų tvirtinti taikos sutarties, nenustatyta.

219.

22Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad bylos šalių sudaryta Taikos sutartis patvirtintina pagal joje išdėstytas sąlygas. Patvirtinus Taikos sutartį, byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

2310.

24Ieškovė Taikos sutartimi prašo grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio (Taiko sutarties 11 punktas), t. y. 495 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdamas į tai, kad bylos šalių procesinis elgesys buvo tinkamas – šalys proceso metu siekė ir baigė bylą Taikos sutartimi, teismas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei nepriteisia (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

2511.

26Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos nuo teismo nutarties priėmimo dienos (Taikos sutarties 12 punktas), todėl nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leidžiama vykdyti skubiai (CPK 152 str. 2 d.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

28patvirtinti ieškovės UAB „AutoRC“ (j. a. k. 145248161) ir atsakovės UAB „AutoRC Klaipėda“ (j. a. k. 304420356), 2019 m. spalio 3 d. sudarytą Taikos sutartį šiomis sąlygomis:

291.

30Šalys susitarė užbaigti Taikos sutartimi Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-664-883/2019 pagal ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės 43 158,30 Eur skolos, 1 986,90 Eur delspinigių, 870,24 Eur palūkanų, 8 proc. dydžio metines palūkanas už 3 342,19 Eur sumos, nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško skolos pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) apmokėjimo, 8 proc. dydžio metines palūkanas už 4 012,11 Eur sumą nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško skolos pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) apmokėjimo, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4 6015,44 Eur) nuo bylos iškėlimo (2019 m. rugpjūčio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 660 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

312.

32Šalys susitarė, kad pasirašydama šią sutartį atsakovė grąžina ieškovei nuosavybės teises į . pirkimo – pardavimo sutarties 1.3.2. punkte nurodytame priede Nr.2 išvardintą įrangą (toliau tekste – Įranga). Šios sutarties pasirašymo momentas tuo pačiu laikomas ir Įrangos fizinio perdavimo ieškovei momentu. O ieškovė įsipareigoja per septynias kalendorines dienas nuo šią Taikos sutartį patvirtinančio teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos sumokėti atsakovei 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų) ir per devynias kalendorines dienas sumokėti atsakovei 6 600 Eur (šešis tūkstančius šešis šimtus eurų) kompensacijas pagal šią Taikos sutartį, į Revolut sąskaitą ( - ).

333.

34Šalys išsprendė tarpusavio įsiskolinimų klausimą ir susitarė, kad viena kitai jokių reikalavimų neturi.

354.

36Ieškovė atsisako visų likusių ieškinio reikalavimų, o atsakovė sutinka su šiuo ieškovės reikalavimų atsisakymu.

375.

38Šalys sutinka užbaigti ginčą taikiai, šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, ir pareiškia, kad jokių kitų turtinių ar neturtinių reikalavimų, atsirandančių pagal ginčo šalis siejančius ir/ar siejusius sandorius, viena kitai neturi ir ateityje neturės.

396.

40Šalys susitaria, kad šios sutarties sudarymo momentu yra baigiamas pirkimo – pardavimo sutarties vykdymas ir, kad nei viena iš minimo sandorio šalių neturi ir nebeturės viena kitai absoliučiai jokių pretenzijų dėl minėtosios pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tinkamumo.

417.

42Šalys susitaria, kad ši sutartis yra laikoma negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pagrindu atsakovui perduotu valdyti patalpų grąžinimo ieškovei aktu.

438.

44Šalys dar kartą apibendrintai patvirtina, jog šia Taikos sutartimi išsprendžia absoliučiai visus jau kilusius ar galinčius ateityje kilti ginčus, kurie teisiniu požiūriu įmanomi pagal iki šios sutarties sudarymo ginčo šalių sudarytus sandorius.

459.

46Šalys susitaria, kad teismo išlaidos, susijusios su teisminiu šios civilinės bylos nagrinėjimu, atsiradusios nuo bylos iškėlimo teisme iki šios sutarties patvirtinimo, priteistos valstybės biudžetui, įskaitant ir pašto išlaidas, bus padengtos atsakovės lėšomis.

4710.

48Šalys išsprendė atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidų klausimą, todėl ieškovė ir atsakovė lieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir jų viena iš kitos nereikalauja.

4911.

50Teismui patvirtinus šią sutartį ieškovė prašo teismo grąžinti jai 75 proc. nuo sumokėto žyminio mokesčio sumos.?

5112.

52Teismui patvirtinus šią sutartį, siekiant išvengti galimų nuostolių ir žalos, šalys prašo teismo panaikinti atsakovo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones nuo teismo nutarties priėmimo dienos. Nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdymą, pavesti vykdyti skubiai.

5313.

54Šalys patvirtina, kad yra susipažinusios su šios sutarties sąlygomis ir reikalavimais, bei įsipareigoja jų laikytis.

5514.

56Šalys patvirtina, jog joms yra išaiškintos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje.

5715.

58Šalys patvirtina, kad ši sutartis atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus ir nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų įstatymo ginamų teisių ar teisėtų interesų.

5916.

60Šalys prašo teismą patvirtinti sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

6117.

62Teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Teismui nepatvirtinus ir/ar atsisakius tvirtinti sutartį, ji vis tiek laikoma galiojančia ir sukelia šalims teisines pasekmes.

6318.

64Šalys sutinka tiek su visomis sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu teisme.

6519.

66Kiekviena šios sutarties sąlyga yra šalių individualiai aptarta, šią sutartį prieš jos pasirašymą abi šalys perskaitė, suprato visų jos nuostatos turinį ir neverčiamos, neįkalbėtos ir kitaip nepaveiktos ją sudarė kaip teisiškai įpareigojantį dokumentą, visiškai atitinkantį jų valią ir tikruosius ketinimus. Šalys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, prašo teismą sutarties tvirtinimo klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant.

67Civilinę bylą Nr. 2-664-883/2019 nutraukti.

68Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovės UAB „AutoRC Klaipėda“ atžvilgiu Šiaulių apygardos teismo 2019-08-26 nutartimi (turto arešto akto identifikavimo kodas 2019048591).

69Grąžinti ieškovei UAB „AutoRC“ (j. a. k. 145248161) 495 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2019 m. rugpjūčio 20 d. mokėjimu Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

70Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

71Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „AutoRC“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 22 d. preliminariu sprendimu... 8. 3.... 9. Atsakovei pareiškus prieštaravimus, byla paskirta nagrinėti žodinio proceso... 10. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkinamas.... 11. 4.... 12. Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį... 13. 5.... 14. Šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi įtvirtinta Lietuvos... 15. 6.... 16. Iš teismui pateiktos tvirtinti Taikos sutarties turinio matyti, kad bylos... 17. 7.... 18. Šalių valia sudaryti Taikos sutartį išreikšta teismui pateiktoje... 19. 8.... 20. Teismui pateiktos Taikos sutarties turinys, sudarymo aplinkybės nesuponuoja... 21. 9.... 22. Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad bylos šalių... 23. 10.... 24. Ieškovė Taikos sutartimi prašo grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio (Taiko... 25. 11.... 26. Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2... 28. patvirtinti ieškovės UAB „AutoRC“ (j. a. k. 145248161) ir atsakovės UAB... 29. 1.... 30. Šalys susitarė užbaigti Taikos sutartimi Šiaulių apygardos teisme... 31. 2.... 32. Šalys susitarė, kad pasirašydama šią sutartį atsakovė grąžina... 33. 3.... 34. Šalys išsprendė tarpusavio įsiskolinimų klausimą ir susitarė, kad viena... 35. 4.... 36. Ieškovė atsisako visų likusių ieškinio reikalavimų, o atsakovė sutinka... 37. 5.... 38. Šalys sutinka užbaigti ginčą taikiai, šioje sutartyje nurodytomis... 39. 6.... 40. Šalys susitaria, kad šios sutarties sudarymo momentu yra baigiamas pirkimo... 41. 7.... 42. Šalys susitaria, kad ši sutartis yra laikoma negyvenamųjų patalpų nuomos... 43. 8.... 44. Šalys dar kartą apibendrintai patvirtina, jog šia Taikos sutartimi... 45. 9.... 46. Šalys susitaria, kad teismo išlaidos, susijusios su teisminiu šios... 47. 10.... 48. Šalys išsprendė atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidų klausimą, todėl... 49. 11.... 50. Teismui patvirtinus šią sutartį ieškovė prašo teismo grąžinti jai 75... 51. 12.... 52. Teismui patvirtinus šią sutartį, siekiant išvengti galimų nuostolių ir... 53. 13.... 54. Šalys patvirtina, kad yra susipažinusios su šios sutarties sąlygomis ir... 55. 14.... 56. Šalys patvirtina, jog joms yra išaiškintos sutarties sudarymo pasekmės,... 57. 15.... 58. Šalys patvirtina, kad ši sutartis atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus... 59. 16.... 60. Šalys prašo teismą patvirtinti sutartį ir civilinę bylą nutraukti.... 61. 17.... 62. Teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią... 63. 18.... 64. Šalys sutinka tiek su visomis sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu... 65. 19.... 66. Kiekviena šios sutarties sąlyga yra šalių individualiai aptarta, šią... 67. Civilinę bylą Nr. 2-664-883/2019 nutraukti.... 68. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovės UAB „AutoRC... 69. Grąžinti ieškovei UAB „AutoRC“ (j. a. k. 145248161) 495 Eur žyminio... 70. Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam... 71. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai....