Byla 2A-318/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant trečiojo asmens valstybės įmonės ,,Valstybės turto fondas“ atstovei N. Š., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos ,,Nemuno sanatorija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys ir priešieškinis atmesti, civilinėje byloje Nr. 2-774-38/2006 pagal ieškovo bankrutuojančios viešosios įstaigos ,,Nemuno sanatorija“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Desola“ ir Lietuvos profesinei sąjungai ,,Solidarumas“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Profsąjungų mokymo ir tyrimo institutas“, valstybės įmonė Valstybės turto fondas, dėl nuostolių atlyginimo bei pagal atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ priešieškinį ieškovui bankrutuojančiai viešajai įstaigai ,,Nemuno sanatorija“ dėl valdymo teisės pažeidimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas BVšĮ ,,Nemuno sanatorija“ 2004 m. lapkričio 9 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB ,,Desola“ ir Lietuvos profesinei sąjungai ,,Solidarumas“, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų 900 000 Lt nuostolių atlyginimą už laiku negrąžintą turtą. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2004 m. vasario 2 d. nutartimi iškėlė VšĮ „Nemuno sanatorija“ bankroto bylą, o administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Bankrutuojančiai įmonei toliau tęsiant veiklą, 2004 m. balandžio 30 d. ieškovas ir atsakovas UAB „Desola“ sudarė nuomos sutartį Nr.1, pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui ilgalaikį ir trumpalaikį turtą iki 2004 m. spalio 1 d. Taip pat buvo pasirašytas ir turto perdavimo-priėmimo aktas, prie kurio pridėtas išnuomoto turto sąrašas. Iš viso ieškovas perdavė minėtam atsakovui turto už bendrą 941 508,73 Lt sumą. Be to, 2004 m. balandžio 30 d. ieškovas ir atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ pasirašė laidavimo sutartį, pagal kurią šis atsakovas 900 000 Lt suma laidavo už atsakovo UAB „Desola“ prievolę pasibaigus nuomos sutarčiai grąžinti nuomos dalyku esančius daiktus tokios būklės, kokios jie buvo perduoti, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą ir normalius veiklos netekimus. Ieškovas nurodė, kad minėta nuomos sutartimi išnuomotas turtas jam iki šiol nėra grąžintas, todėl atsakovai privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.

5Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsakovas Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas“ nurodė, kad atsakovai savo prievolių ieškovui nepažeidė, nes pats ieškovas nerodo jokios iniciatyvos atiimti išnuomotą turtą. Be to, dalis perduoto turto ieškovui nepriklausė, o taip pat dalis nuomos sutartimi perduoto turto buvo suvartojamieji daiktai (vynas, arbata, kava ir pan.), kurie negali būti nuomos sutarties objektu. Atsakovas UAB ,,Desola“ nurodė, jog jis sudarė bendros jungtinės veiklos sutartį su UAB „Profsąjungų mokymo ir tyrimo institutas“ dėl veiklos sanatorijos „Nemunas“ bazėje ir tuo pagrindu išnuomotą turtą perdavė pastarajai bendrovei. Tačiau UAB „Profsąjungų mokymo ir tyrimo institutas“ vienašališkai nutraukė sutartį ir perėmė viso išnuomoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto kontrolę. Dėl šios priežasties visas išnuomotas turtas liko UAB „Profsąjungų mokymo ir tyrimo institutas“ žinioje.

6Atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą paimti iš sanatorijos ,,Nemunas“ kilnojamuosius daiktus, aprašytus ginčo nuomos sutarties prieduose, bei atlaisvinti šiam atsakovui priklausančias patalpas, esančias Druskininkuose, T. Kosciuškos g. 6. Tokius reikalavimus atsakovas grindė nurodydamas, jog išnuomoti daiktai šiuo metu užima pakankamai daug vietos jam priklausančiame pastate ir tuo apsunkina jo veiklą. Ieškovas su pareikštu priešieškiniu nesutiko.

7Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė. Dėl šio teismo sprendimo ieškovas BVšĮ ,,Nemuno sanatorija“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškinys, toje dalyje priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti.

8Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos tvarka, ieškovas BVšĮ ,,Nemuno sanatorija“ ir atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ pateikė teismui tvirtinti 2007 m. rugpjūčio 27 d. sudarytą taikos sutartį (t. 3, b. l. 23).

9Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

10Sutinkamai su CPK 140 straipsnio trečiąja dalimi, šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje, bet kurioje bylos nagrinėjimo teisme instancijoje. Kaip žinoma, taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas dispozityvumo principas, šalių teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

11Nagrinėjamoje byloje ieškovas BVšĮ ,,Nemuno sanatorija“ ir atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ sudarė paminėtą taikos sutartį, kurioje šalys patvirtino, jog sudarius šią sutartį išsprendžiami visi ginčai tarp šalių dėl ieškinio ir jokių kitokių reikalavimų, susijusių su ieškiniu viena kitai šalys neturi bei ateityje neturės. Taip pat šalys patvirtino, jog joms yra suprantamos teismo išaiškintos Taikos sutarties sudarymo pasekmės, tai yra, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinama pateikta taikos sutartis ir civilinė byla nutraukiama, nebėra galimybės kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 293-294 str., CK 6.985 str. 1 d.). Be to, sutarties šalys susitarė, kad ši taikos sutartis yra pagrindas panaikinti visus draudimus ir apsunkinimus, kurie buvo nustatyti atsakovų turtui nagrinėjamoje civilinėje byloje. Šalys sutartyje patvirtino, kad šiai taikos sutarčiai sudaryti yra gautas BVšĮ ,,Nemuno sanatorija“ kreditorių komiteto posėdžio pritarimas, bei pridėjo šio nutarimo kopiją prie sutarties (t. 3, b. l. 24).

12Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šį ginčą bei paskirstyti turėtas bylinėjimosi išlaidas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui, todėl patvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.).

13Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, skundžiamas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimas panaikinamas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

14Teisėjų kolegija iš ieškovo BVšĮ ,,Nemuno sanatorija“ ir atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ priteisia valstybei po 21,20 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (t. 13, b. l. 10)(CPK 94 str. 2 d.).

15Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 150 straipsnio penktąja dalimi, panaikina Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, tai yra solidariųjų atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Desola“ ir Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ turto areštą 900 000 Lt sumai, kiek nebuvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 18 d. nutartimi (t. 2, b. l. 209).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmos dalies 5 punktu, 293 straipsnio pirmos dalies 5 punktu, 87 straipsnio antrąja dalimi,

Nutarė

17Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimą.

18Patvirtinti ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos ,,Nemuno sanatorija“ (įmonės kodas 5211116) bei atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ (įmonės kodas 290806370) 2007 m. rugpjūčio 27 d. pasirašytą taikos sutartį, šiomis sąlygomis:

191. Per penkias darbo dienas nuo ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos ,,Nemuno sanatorija“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo dėl pritarimo taikos sutarčiai gavimo atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ sumoka ieškovui bankrutavusiai viešajai įstaigai ,,Nemuno sanatorija“ 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią banke AB Hansabankas.

202. Iškilus ginčui, tai yra pareiškus atskirąjį skundą ar atsiradus kitoms aplinkybėms, kurios kliudytų ginčą spręsti taikiai, ieškovas bankrutavusi viešoji įstaiga ,,Nemuno sanatorija“ per penkias darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos besąlygiškai įsipareigoja grąžinti atsakovui Lietuvos profesinei sąjungai ,,Solidarumas“ minėtus 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų).

213. Per tris darbo dienas nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ sumoka ieškovui bankrutavusiai viešajai įstaigai ,,Nemuno sanatorija“ 130 000 Lt (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių litų) į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) , esančią banke AB Hansabankas.

224. Atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ atsisako visų turtinių ir neturtinių pretenzijų į ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos ,,Nemuno sanatorija“ kilnojamąjį turtą.

235. Šalys patvirtina, kas šia sutartimi išsprendžiami visi ginčai tarp šalių dėl ieškinio ir jokių kitokių reikalavimų, susijusių su ieškiniu, jos viena kitai neturi bei neturės ateityje.

246. Šalys atsisako nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo viena iš kitos.

257. Šalys susitaria, kad ši taikos sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama tik rašytiniu šalių pasirašytu susitarimu.

268. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą apie šalių buveinės vietos pasikeitimą, apie kitas aplinkybes, reikšmingas šios sutarties vykdymui.

27Priteisti iš ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos ,,Nemuno sanatorija“ bei atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ valstybei po 21,20 Lt (dvidešimt vienas litas 20 ct) išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

28Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, tai yra solidariųjų atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Desola“ ir Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ turto areštą 900 000 Lt sumai, kiek nebuvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 18 d. nutartimi.

29Civilinę bylą Nr. 2A – 318/2007 nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas BVšĮ ,,Nemuno sanatorija“ 2004 m. lapkričio 9 d. kreipėsi į... 5. Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsakovas Lietuvos profesinės... 6. Atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ pareiškė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį ir... 8. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos tvarka, ieškovas BVšĮ ,,Nemuno... 9. Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 10. Sutinkamai su CPK 140 straipsnio trečiąja dalimi, šalys turi teisę... 11. Nagrinėjamoje byloje ieškovas BVšĮ ,,Nemuno sanatorija“ ir atsakovas... 12. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis... 13. Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 14. Teisėjų kolegija iš ieškovo BVšĮ ,,Nemuno sanatorija“ ir atsakovo... 15. Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 150 straipsnio penktąja dalimi, panaikina... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 17. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimą.... 18. Patvirtinti ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos ,,Nemuno sanatorija“... 19. 1. Per penkias darbo dienas nuo ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos... 20. 2. Iškilus ginčui, tai yra pareiškus atskirąjį skundą ar atsiradus kitoms... 21. 3. Per tris darbo dienas nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo atsakovas... 22. 4. Atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ atsisako visų... 23. 5. Šalys patvirtina, kas šia sutartimi išsprendžiami visi ginčai tarp... 24. 6. Šalys atsisako nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo viena iš kitos.... 25. 7. Šalys susitaria, kad ši taikos sutartis gali būti keičiama ar... 26. 8. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą apie šalių... 27. Priteisti iš ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos ,,Nemuno... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartimi... 29. Civilinę bylą Nr. 2A – 318/2007 nutraukti....