Byla 2-1184-875/2012
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A. R

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, iškeltą pagal UAB „General Financing“ ieškinį dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A. R.,

Nustatė

2UAB „General Financing“ prašo priteisti iš atsakovo A. R. 220,90 Lt skolą, 514,96 Lt delspinigius, 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas nurodo, jog reikalaujamas priteisti įsiskolinimas susidarė atsakovui nemokant įmokų pagal 2011-03-15 sudarytą Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) finansavimo sandorį Nr. 1. Ieškovas prašo, kad atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį būtų priimtas sprendimas už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai asmeniškai ir pasirašytinai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (13 b.l.), bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsnio 1 dalimi teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

61. Teismo nustatytos aplinkybės. Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – 2011-03-15 sudarytos Sutarties finansavimo sandorį Nr. 1, kuris iš esmės yra Sutarties specialioji dalis (5 b.l.); Sutarties bendrąsias sąlygas (6, 7 b.l.); 2012-09-14 delspinigių skaičiavimo lentelę (8 b.l.) – nustatyta, kad ieškovas pagal nurodytą Sutartį 2011-03-15 suteikė atsakovui 1000,00 Lt kreditą vartojimo reikmėms, o atsakovas turėjo grąžinti suteiktą kreditą iki 2012-03-15 kartu su palūkanomis, sandorio sudarymo ir tvarkymo mokesčiais, kiekvieno mėnesio penkioliktą dieną sumokėdamas po 104,18 Lt, iš dvylika įmokų 1250,16 Lt sumai, kurią sudaro 1000,00 Lt paskola, 85,51 Lt sandorio sudarymo mokestis ir 164,65 Lt priskaičiuotos palūkanos. Tačiau atsakovas iki 2012-05-24 sumokėjo aštuonias įmokas iš viso 1042,26 Lt sumai ir daugiau įmokų nebemokėjo.

72. Dėl pagrindinės skolos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas nemokėjo įmokų 2011-03-15 sudarytame Sutarties finansavimo sandoryje Nr. 1 nustatyta tvarka ir tuo pažeidė Sutarties 3.1.1 punktą. CK 6.874 straipsnio 2 dalis suteikia kredito davėjui teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią negrąžintą kredito sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis, jei sutartyje yra numatytas kredito grąžinimas dalimis, o eilinė kredito dalis laiku negrąžinama. Analogiška nuostata įtvirtinta Sutarties 5.4.1 punkte. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 220,90 Lt skolą, įskaitant negražintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, sandorio sudarymo mokestį ir tvarkymo mokestį yra tenkintinas.

83. Dėl delspinigių. Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 220,90 Lt. Be šios sumos, ieškovas prašo priteisti 514,96 Lt delspinigius. Iš pridedamų bendrųjų Sutarties sąlygų 5.3 punkto ir finansavimo sandorio Nr. 1 II.B matyti, kad šia sutartimi yra nustatyti 0,5% (pusės procento) dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tai reiškia, kad metinis delspinigių dydis yra 182,5 procentai (365 d. x 0,5 proc./d.).

9Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, bet jos yra ir sutartinės civilinės atsakomybės forma, atliekanti kompensuojamąją funkciją, kai sutartis neįvykdoma ar vykdoma netinkamai. CK 6.258 straipsnio 2 dalyje kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma yra aiškiai įtvirtintos įskaitinės netesybos. CK 6.71 - 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Nepaisant to, nustatant netesybas šalių susitarimu, visuomet egzistuoja grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir piktnaudžiaudama skolininko sunkia materialine padėtimi, nepatytrimu, silpnavališkumu ar kitomis skolininką verčiančiomis neapgalvotai elgtis aplinkybėmis nustatyti neprotingai dideles netesybas. Todėl sutarties sąlyga dėl netesybų, kaip ir bet kokia kita sutarties sąlygą, vertintina sąžiningumo, teisingumo ir protingumo požiūriu. Susitarimų dėl netesybų dydžio vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet taip pat ir su viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamo dydžio netesybos, užuot atlikusios kompensacinę funkciją, gali peraugti į lupikavimą, pažeidžiantį viešą interesą. Tai, kad CK įtvirtintos būtent įskaitinės netesybos, kaip ir tai, kad CK draudžia baudines netesybas, ne vieną kartą nutartyse yra pabrėžęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-721/2002, Nr. 3K-3-866/2002, Nr. 3K-3-218/2003, Nr. 3K-3-1070/2003, Nr. 3K-3-316/2005, Nr. 3K-3-394/2005, Nr. 3K-3-405/2006 ir kt.).

10Minėtose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ne tik 0,5 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai, kokie ir yra numatyti Sutartie finansavimo sandoryje Nr.1, bet net už juos du su puse karto mažesni 0,2 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai visais atvejais laikytini neprotingai dideliais. Antai CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, o Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje net verslininkam nustatyta palūkanų norma, lygi vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normai, padidintai tik 7 procentiniais punktais. Sutarties finansavimo sandoryje Nr. 1 nustatyti 182,5 procentų per metus dydžio delspinigiai daugiau nei trisdešimt šešis kartus viršija CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatytą delspinigių dydį.

11Pažymėtina, jog nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05% pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas šalims sudarant paskolos sutartį dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba gali būti taikoma kaip orientacinė, vertinant šioje ir kitose iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose vartojimo kredito sutartyse nustatytus netesybų dydžius. Taigi turint omenyje ir taip aukštas sutartines palūkanas bei didelę metinę kredito normą, įvertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta valstybės priedermė reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, o šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkte preziumuojama, kad neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą nustatančios vartojimo sutarčių sąlygos yra nesąžiningos. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Iš esmės ta pati nuostata pakartota CK 6.258 straipsnio 3 dalyje.

13Ieškovo argumentą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, esą suteikiančios ieškovui teisinį pagrindą lupikauti, teismas atmeta kaip nerelevantišką. Ieškovo minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis yra priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007, kurioje buvo sprendžiamas ginčas tarp fizinių asmenų dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo pažeidus individualiai sudarytą preliminarią sutartį. Akmenės rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje ieškinį vartotojui dėl prisijungimo būdu sudarytos vartojimo kredito sutarties pažeidimo pareiškė ieškovas, kuris, būdamas juridiniu asmeniu ir profesionaliu kreditavimo rinkos dalyviu, pats tą sutartį ir parengė. Taigi iš esmės skiriasi faktinės aplinkybės, kuriomis remiamasi bylose. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje nurodoma, kad pagal formuojamą praktiką dėl priteistinų netesybų dydžio sprendžiama, be kita ko, atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

14CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos tik įskaitinės netesybos, kurios įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi aiškiai nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų, o baudines netesybas CK apskritai draudžia. Iš Sutarties 5.4 punkto matyti, jog ieškovas rezervavo sau teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų ne tik visas pagal Sutartį mokėtinas įmokas ir delspinigius, bet ir išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu. Vadinasi, priešingai nei teigia ieškovas, Sutartyje numatyti delspinigiai yra būtent įskaitinės, o ne išimtinės netesybos. Be to, pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir 6.258 straipsnio 3 dalį teismas ex officio gali mažinti tiek įskaitines, tiek šalių susitarimu nustatytas išimtines netesybas, jei jos yra aiškiai per didelės. Dėl šių priežasčių ieškovo argumentas apie Sutartyje esą numatytas išimtines netesybas nepagrindžia reikalaujamų priteisti delspinigių dydžio.

15Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, įvertinant galutinę sutarties kainą (1250,16 Lt), pradinę kredito sumą (1000,00 Lt), pagrindinės skolos dydį (220,90 Lt), uždelstą atsiskaityti laiką, atsižvelgiant į tai, kad prievolė žymia dalimi įvykdyta, nes 1042,26 Lt yra grąžinti, taip pat į tai, kad kreditorius nevertino kliento mokumo ir tuo prisiėmė dalį kredito negrąžinimo rizikos, bei vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovui priteistinų delspinigių dydis mažintinas dešimt kartų, vietoje reikalautų 514,96 Lt priteisiant 51,50 Lt delspinigių.

164. Dėl procesinių palūkanų. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ir atsakovas Sutartyje nesusitarė dėl kitokio dydžio metinių procesinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo priteistinos penkių procentų metinės palūkanos ir už pagrindinę skolą ir delspinigius.

175. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Nepaisant to, kad ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas minimalaus dydžio paprastasis žyminis mokestis, kurį, atsižvelgiant į nedidelę ieškinio sumą, ieškovas turėjo sumokėti pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės ieškovui priteistina 50,00 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2012-09-13 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) (4 b.l.). Papildomai 21,00 Lt žyminio mokesčio ieškovas sumokėjo be teisinio pagrindo. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad smulkiausia įstatymo struktūrinė dalis yra straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr.XI-1480 38 straipsniu buvo pakeistas, papildytas ir iš naujo išdėstytas CPK 80 straipsnis, o ne kuri nors atskira jo dalis ar punktas. Indeksacija neturėjo būti taikoma, nes ketvirčio vartojimo kainų indeksas nuo 2011-10-01, kai įsigaliojo CPK 80 straipsnio naują redakciją nustatęs 2011-06-21 įstatymas Nr.XI-1480, iki žyminio mokesčio mokėjimo neviršijo 110. Todėl ši permoka nepriteisiama, o ieškovas pagal CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktą gali kreiptis į teismą dėl jos grąžinimo.

18Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 10,00 Lt, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Valstybės Žinios, 2011, Nr.134-6373) valstybei nepriteistinos (1 b.l.).

19Vadovaudamasis CPK 26 ir 29 straipsniais, 285 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalimis teismas

Nutarė

20Ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo A. R., asmens kodas ( - ), 220,90 Lt (dviejų šimtų dvidešimties litų 90 ct) skolą, 51,50 Lt (penkiasdešimt vieno lito 50 ct) delspinigius, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą 272,40 Lt (dviejų šimtų septyniasdešimt dviejų litų 40 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-09-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt (penkiasdešimties litų 00 ct) žyminį mokestį ieškovui UAB „General Financing“, juridinio asmens kodas 300515252, Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DNB banke, banko kodas 40100.

22Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies.

23Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis rašytinio proceso... 2. UAB „General Financing“ prašo priteisti iš atsakovo A. R. 220,90 Lt... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai asmeniškai ir pasirašytinai įteikti... 4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. 1. Teismo nustatytos aplinkybės. Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus... 7. 2. Dėl pagrindinės skolos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –... 8. 3. Dėl delspinigių. Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra... 9. Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa:... 10. Minėtose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ne... 11. Pažymėtina, jog nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta... 13. Ieškovo argumentą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos,... 14. CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos tik... 15. Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, įvertinant galutinę sutarties kainą... 16. 4. Dėl procesinių palūkanų. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad... 17. 5. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Nepaisant to, kad ieškinys patenkintas iš... 18. Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 10,00 Lt, todėl pagal CPK 96... 19. Vadovaudamasis CPK 26 ir 29 straipsniais, 285 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalimis... 20. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo A. R., asmens kodas ( - ), 220,90 Lt (dviejų šimtų... 22. Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies.... 23. Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 24. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...