Byla 2A-38-381/2016
Dėl nuostolių, netesybų ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-621-524/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fima“ dėl nuostolių, netesybų ir palūkanų priteisimo.

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Fima“ (toliau – ir UAB „Fima“ arba ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ (toliau – ir UAB „Vlantana“ arba atsakovė), kuriame prašė priteisti iš atsakovės 696 821,62 Lt skolos už atliktus darbus, 253 642,48 Lt delspinigių, 9 proc. dydžio metines palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė UAB „Vlantana“ pateikė teismui priešieškinį, kuriame prašė pripažinti, kad rangos darbai pagal Statybos rangos sutartį ( - ) atsakovės buvo priimti 2014 m. kovo 14 d., priteisti iš ieškovės 401 151,28 Lt statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 55 614,24 Lt nuostolių, 365 048,32 Lt netesybų, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei UAB ,,Fima“ iš atsakovės UAB ,,Vlantana“ 696 821,62 Lt (201 813,49 Eur) skolos už atliktus darbus, 9 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2013 m. liepos 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7 095,60 Lt (2 055,03 Eur) išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme, 4 498,12 Lt (1 302,75 Eur) kitų bylinėjimosi išlaidų ir 9 858,65 Lt (2 855,26 Eur) sumokėto žyminio mokesčio paduodant ieškinį; priteisė atsakovei UAB ,,Vlantana“ iš ieškovės UAB „Fima“ 456 765, 52 Lt (132 288, 43 EUR ) defektų šalinimo išlaidų, 9 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. kovo 24 d.) iki sprendimo visiško įvykdymo, 5 308, 80 Lt (1537, 53 EUR) išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme, 3 393, 30 Lt (982, 77 EUR) kitų bylinėjimosi išlaidų ir 6 922, 72 Lt (2004, 96 EUR) sumokėto žyminio mokesčio paduodant priešieškinį.

5Ieškovė UAB „Fima“ ir atsakovė UAB ‚,Vlantana“, nesutikdamos su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinius skundus. Ieškovė UAB „Fima“ apeliaciniame skunde prašė pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą, tenkinti ieškinį visiškai, priešieškinį atmesti, paskirti pakartotinę ekspertizę byloje, priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė UAB „Vlantana“ apeliaciniame skunde prašė pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą, priteisti iš ieškovės atsakovei 456 765,52 Lt defektų šalinimo išlaidų, 365 048,32 Lt delspinigių, 9 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

62016 m. vasario 23 d. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka apeliantai UAB „Fima“ ir UAB „Vlantana“ pareiškė prašymą perduoti jų ginčą spręsti teisminei mediacijai. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. kovo 1 d. nutartimi perdavė civilinę bylą Nr. 2A-38-381/2016, pradėtą pagal ieškovės UAB „Fima“ ir atsakovės UAB „Vlantana“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-621-781/2014, teisminei mediacijai Lietuvos A. T. teisėjui (mediatoriui) Andžejui Maciejevski.

72016 m. balandžio 6 d., pasibaigus teisminei mediacijai ir ginčo šalims pasiekus taikų susitarimą bei pasirašius taikos sutartį, civilinė byla Nr. 2A-38-381/2016, pradėta pagal ieškovės UAB „Fima“ ir atsakovės UAB „Vlantana“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo, grąžinta Lietuvos apeliaciniam teismui.

82016 m. balandžio 11 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovės UAB „Fima“ atstovo advokato Henriko Celencevičiaus prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo, bylos medžiagos pripažinimo nevieša ir žyminio mokesčio grąžinimo. Prašyme ieškovės atstovas nurodė, kad šalių sudarytoje taikos sutartyje yra neskelbtinų komercinę paslaptį sudarančių duomenų apie ginčo šalių susitarimą, kurie negali būti laisvai prieinami tretiesiems asmenims. Todėl siekiant apsaugoti šių neskelbiamų ir komercinę paslaptį sudarančių duomenų slaptumą, būtina nustatyti, kad teismo nutartis, kuria bus patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis, yra nevieša civilinės bylos Nr. 2A-38-381/2016 medžiaga. Prašyme ieškovės atstovas taip pat prašė atskira teismo nutartimi išspręsti klausimą dėl 75 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, ir 100 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, grąžinimo.

92016 m. balandžio 12 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovės UAB „Vlantana“ atstovės advokatės R. D.-Kaupienės prašymas dėl šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo. Prašyme atsakovės atstovė nurodė, kad šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės.

10Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina

11CPK 42 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi. Ši teisė išplaukia iš CPK 13 straipsnyje įtvirtinto byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo principo ir ja šalys gali pasinaudoti bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

12Nagrinėjamu atveju byloje dalyvaujantys asmenys teisminės mediacijos metu pasiekė taikų susitarimą ir 2016 m. balandžio 4 d. pasirašė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Taikos sutarties 6 punkte šalys patvirtino, kad jiems žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, taip pat kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus dėl to civilinę bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).

13Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas, sprendžia, kad taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas sutartį patvirtinti pagal šias taikos sutartyje išdėstytas pagrindines šalių įsipareigojimų dydį ir jų esmę atspindinčias sąlygas (CK 6.983 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis):

14„( - )“.

15Teismui patvirtinus ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, o civilinė byla nutraukiama (293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

16Ieškovės atstovas, patvirtinus taikos sutartį, prašė taikos sutartyje nurodytus komercinę paslaptį sudarančius duomenis pripažinti nevieša medžiaga. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad šalių sudarytoje taikos sutartyje nurodyta informacija gali turėti komercinę vertę, tenkina ieškovės atstovo prašymą bei anksčiau šioje teismo nutartyje nurodytas šalių sudarytos taikos sutarties 1-6 sąlygas pripažįsta konfidencialia civilinės bylos Nr. 2A-38-381/2016 medžiaga, kuri negali būti teikiama susipažinti ir kopijuoti (CK 1.116 straipsnio 1 dalis, CPK 10 straipsnio 2 dalis).

17Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla, sudarius taikos sutartį užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau.

18Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „Fima“ už paduotą ieškinį sumokėjo 13 505 Lt (3 911 Eur) žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 8), taip pat 1 860 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (t. 6, b. l. 113).

19Atsakovė UAB „Vlantana“ sumokėjo 12 362 Lt (3 580 Eur) žyminio mokesčio už priešieškinį (t 3, b. l. 93-94) ir 100 Lt (29 Eur) žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (t. 3, b. l. 127 – 130), taip pat 806 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (t. 6, b. l. 83).

20Šalims sudarius taikos sutartį ieškovei UAB „Fima“ grąžinama 2 933 Eur (10 129 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį ir 1 395 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, iš viso 4 328 Eur žyminio mokesčio. Atitinkamai atsakovei UAB „Vlantana“ grąžinama 2 707 Eur (9 347 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto pirmosios instancijos teisme ir 605 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, iš viso 3 312 Eur žyminio mokesčio. Grąžinti 100 procentų žyminio mokesčio, įsimokėto už šalių apeliacinius skundus, nėra pagrindo, kadangi taikos sutartis sudaryta pradėjus bylos nagrinėjimą apeliacine tvarka iš esmės (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

21Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartimi ieškovės UAB „Fima“ reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei UAB „Vlantana“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai – piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, neviršijant 950 464,10 Lt sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, areštas (t. 1, b. l. 107-108).

22Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartimi atsakovės UAB „Vlantana“ priešieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – ieškovei UAB „Fima“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai – piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių ieškovei ir esančias pas ieškovę arba trečiuosius asmenis, neviršijant 821 813, 84 Lt sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, areštas (t. 3, b. l. 95-96). Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeistos, areštuojant tik konkrečias ieškovei UAB „Fima“ priklausančias transporto priemones (t. 3, b. l. 120-121).

23Taikos sutartimi šalys susitarė, kad atsakovės UAB „Vlantana“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki atsakovė įvykdys šalių taikos sutarties 1 punkte nurodytą sąlygą. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Fima“ įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šios taikos sutarties 1 punkte nurodytos sąlygos įvykdymo kreiptis į teismą dėl atsakovės UAB „Vlantana“ turtui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubos tvarka. Tuo tarpu ieškovės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos, teismui patvirtinus taikos sutartį. Atsižvelgiant į šias taikos sutarties sąlygas, patvirtinus šalių taikos sutartį, panaikinamos ieškovės UAB „Fima“ atžvilgiu Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartimi taikytos ir 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovės UAB „Vlantana“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki taikos sutarties 1 punkte numatytos sąlygos įvykdymo (CPK 149 straipsnio 1 dalis, 150 straipsnio 2 ir 3 dalys).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 149 straipsnio 1 dalimi, 150 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą.

26Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ 2016 m. balandžio 4 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje 2A-38-381/2016 šiomis sąlygomis: (konfidenciali informacija neskelbtina).

27Pripažinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ patvirtintos 2016 m. balandžio 4 d. taikos sutarties 1-6 sąlygas, išdėstytas šios teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje, konfidencialia informacija civilinėje byloje Nr. 2A-38-381/2016, kuri negali būti teikiama susipažinti ir kopijuoti.

28Civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fima“ dėl nuostolių, netesybų ir palūkanų priteisimo, nutraukti.

29Panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ priešieškinio reikalavimų užtikrinimui Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartimi taikytas ir Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi pakeistas laikinąsias apsaugos priemones – ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fima“ priklausančių transporto priemonių, išvardintų Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutarties rezoliucinėje dalyje, areštą.

30Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartimi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ reikalavimų užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai – piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, neviršijant 950 464,10 Lt sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, areštą, palikti galioti iki atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Vlantana“ įvykdys taikos sutarties 1 punkte numatytą sąlygą. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Fima“ privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šios taikos sutarties 1 punkte nurodytos sąlygos įvykdymo kreiptis į teismą dėl atsakovės UAB „Vlantana“ turtui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubos tvarka.

31Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fima“ (juridinio asmens kodas 121289694) 4 328 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus dvidešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto į valstybės biudžetą.

32Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ (juridinio asmens kodas 163377040) 3 312 Eur (tris tūkstančius tris šimtus dvylika eurų) žyminio mokesčio, sumokėto į valstybės biudžetą.

33Išsiųsti šios nutarties kopiją, nenurodant joje šios nutarties motyvuojamojoje dalyje konfidencialia informacija pripažintų duomenų, Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Fima“ (toliau – ir UAB „Fima“... 3. Atsakovė UAB „Vlantana“ pateikė teismui priešieškinį, kuriame prašė... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį ir... 5. Ieškovė UAB „Fima“ ir atsakovė UAB ‚,Vlantana“, nesutikdamos su... 6. 2016 m. vasario 23 d. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka apeliantai UAB... 7. 2016 m. balandžio 6 d., pasibaigus teisminei mediacijai ir ginčo šalims... 8. 2016 m. balandžio 11 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovės UAB... 9. 2016 m. balandžio 12 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovės UAB... 10. Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina... 11. CPK 42 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šalių teisė užbaigti bylą taikos... 12. Nagrinėjamu atveju byloje dalyvaujantys asmenys teisminės mediacijos metu... 13. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas,... 14. „( - )“.... 15. Teismui patvirtinus ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, pirmosios... 16. Ieškovės atstovas, patvirtinus taikos sutartį, prašė taikos sutartyje... 17. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, sudarius taikos sutartį, šalims... 18. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „Fima“ už... 19. Atsakovė UAB „Vlantana“ sumokėjo 12 362 Lt (3 580 Eur) žyminio mokesčio... 20. Šalims sudarius taikos sutartį ieškovei UAB „Fima“ grąžinama 2 933 Eur... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartimi ieškovės UAB... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartimi atsakovės UAB... 23. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad atsakovės UAB „Vlantana“ atžvilgiu... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą.... 26. Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ir atsakovės... 27. Pripažinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ir atsakovės... 28. Civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“... 29. Panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartimi ieškovės... 31. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fima“ (juridinio asmens... 32. Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ (juridinio... 33. Išsiųsti šios nutarties kopiją, nenurodant joje šios nutarties...