Byla 2-1630-652/2013
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovei I. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB ,,Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės I. Š. 245,50 Lt skolos, 632,65 delspinigių, 76,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti 2013-06-06. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2013-06-20. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (LR CPK 123 str. 1 d.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies, priimant sprendimą už akių.

5Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 (b. l. 7-10), 2013-04-03 išrašu prie priedo Nr. 1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b. l. 4), 2013-04-03 delspinigių paskaičiavimo aktu (b. l. 5), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 6), 2009-05-04 pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 11), 2002-11-18 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartimi (b. l. 12-13), paso kopija (b. l. 14), socialinio draudimo pažymėjimu (b. l. 15), 2003-11-30 PVM sąskaita faktūra (b. l. 16) ir kitais byloje esančiais įrodymais.

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, ir esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

82002-11-18 UAB ,,Tele2“ ir I. Š. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią UAB ,,Tele2“ atsakovei atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB ,,Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą, tačiau atsakovė jos neapmokėjo. 2009-03-31 UAB ,,Gelvora“ ir UAB ,,Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB ,,Tele2“ atlygintinai perleido UAB ,,Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal minėtą PVM sąskaitą faktūrą atsakovės atžvilgiu. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė pastarųjų nėra įvykdžiusi. Atsakovė laikoma pažeidusia prievoles, nes nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir yra skolinga ieškovui nesumokėtą sumą. Šiais savo veiksmais atsakovė pažeidė sutarčių vykdymo principus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str. reikalavimus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, todėl iš atsakovės priteistina 245,50 Lt skolos.

9Atsakovė neįvykdė sutarties, todėl vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta paslaugų sutarties 6.6. p., atsakovė neįvykdžiusi prievolės laiku apmokėti sąskaitą, privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtinos sumos, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 632,65 Lt delspinigių, ieškinyje nurodydamas delspinigių skaičiavimo tvarką (b. l. 5). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra akivaizdžiai per didelės, tuo nepažeidžiant sutarties laisvės principo. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei, sudarydamas sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl paskolos sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, jie daugiau kaip du kartus viršija paskolintą sumą. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas sprendžia, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, būtų teisinga ir protinga delspinigius sumažinti iki 100 Lt, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškinyje nurodyta 632,65 Lt delspinigių suma mažintina iki 100,00 Lt, kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-04-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., 6.872 str., 6.874 str. 1 d.).

11Pagal LR CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminio mokesčio bei 76,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas ieškovui (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 88 str. 1 d. 8 p., 93 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės I. Š., asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta -( - ), 245,50 Lt (du šimtus keturiasdešimt penkis Lt 50 ct) skolos, 100,00 Lt (vieną šimtą Lt 00 ct) delspinigių, 76,45 Lt (septyniasdešimt šešis Lt 45 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 % dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-04-09, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB ,,Gelvora“, įmonės kodas 125164834, adresas – Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai