Byla 2YT-27986-854/2018
Dėl antstolio Ramūno Kamarausko veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolis Ramūnas Kamarauskas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. Š. skundą dėl antstolio Ramūno Kamarausko veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolis Ramūnas Kamarauskas.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja A. Š. pateikė skundą dėl antstolio Ramūno Kamarausko veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio 2018 m. birželio 6 d. patvarkymą, kuriuo netenkintas pareiškėjos prašymas nutraukti vykdomąją bylą suėjus vykdymo senaties terminui, bei vykdomąją bylą Nr. 0055/09/04292 nutraukti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio pagrindu dėl senaties. Nurodė, kad nuosprendis pareiškėjos atžvilgiu įsiteisėjo 2008 m. birželio 5 d., antstolis vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti 2009 m. lapkričio 10 d. Nuo minėtos datos antstolis nesiėmė jokių aktyvių veiksmų baudai išieškoti. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad nuo 2009 m. iki 2017 m. pareiškėja dirbo pagal darbo sutartis keliose bendrovėse. Nurodytu laikotarpiu antstolis formaliai išsiuntinėjo pareiškėjos darbdaviams patvarkymus dėl pinigų išieškojimo. Išsiuntęs patvarkymus, antstolis nekontroliavo jų vykdymo, darbdaviai nebuvo nubausti už antstolio patvarkymų nevykdymą. Tik 2016 m., prisijungęs prie kito antstolio vykdomo išieškojimo, antstolis gavo 13,28 Eur sumą skolai Valstybinei mokesčių inspekcijai padengti. Laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2017 m. antstolis taip pat nesiėmė vykdymo veiksmų vykdyti išieškojimą iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio turto. Tik praėjus 10 metų po nuosprendžio įsiteisėjimo antstolis areštavo 1/10 pareiškėjos turto. Paaiškino, kad pareiškėja niekada nevengė vykdyti nuosprendžio, neslėpė savo turto, nepadarė naujos nusikalstamos veikos, tačiau iki šiol nuosprendis nėra įvykdytas.

4Antstolis Ramūnas Kamarauskas 2018 m. liepos 11 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir persiuntė teismui. Nurodė, kad nuosprendis, kurio pagrindu vykdomas išieškojimas, įsiteisėjo 2008 m. birželio 5 d., 2009 m. lapkričio 2 d. vykdomasis raštas antstoliui pateiktas vykdyti 2009 m. lapkričio 10 d. BK 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatyta, kad nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per trejus metus, kai paskirta ne laisvės atėmimo bausmė (šiuo atveju bauda). Pagal to paties straipsnio 2 dalį senaties terminas yra skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki nuosprendžio vykdymo pradžios. Tokiu būdu apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties pradžia yra 2008 m. birželio 5 d., o nuosprendžio vykdymo senaties termino eiga baigiasi antstoliui pradėjus nuosprendį vykdyti, t. y. 2009 m. lapkričio 10 d. Antstolio teigimu, nuosprendžio senaties terminas negali būti taikomas, nes nuosprendis dėl paskirtos baudos vykdymo pradėtas nepažeidžiant BK 96 straipsnyje nustatytų terminų. Pažymėjo, kad viso vykdymo proceso metu antstolis atliko įvairius vykdymo veiksmus. Tuo tarpu pareiškėja netinkamai vykdė savo kaip skolininkės pareigas – nepranešė apie savo darbo vietos pasikeitimą, nesidomėjo vykdymo eiga, būdama įmonės vadove, nevykdė antstolio patvarkymų dėl skolos išieškojimo, taip kliudydama antstoliui kuo operatyviau išieškoti skolą.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.

6Byla nagrinėjam rašytinio proceso tvarka, šalims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

7Skundas atmestinas.

8Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0055/09/04292 nustatyta, kad antstolis Ramūnas Kamarauskas vykdo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 2 d. baudžiamojoje byloje Nr. 1-80-576/07 išduotą vykdomąjį raštą dėl 3 620,25 Eur (12 500 Lt) baudos išieškojimo iš skolininkės A. Š. (v. b. l. 2, 3).

92018 m. gegužės 18 d. vykdomojoje byloje gautas skolininkės A. Š. prašymas vykdomąją bylą nutraukti BK 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio pagrindu, kadangi nuosprendis nebuvo įvykdytas per trejus metus (v. b. l. 132).

102018 m. birželio 6 d. patvarkymu antstolis pareiškėjos prašymo nutraukti vykdomąją bylą netenkino (v. b. l. 133).

11Pareiškėja skunde prašo panaikinti antstolio 2018 m. birželio 6 d. patvarkymą bei vykdomąją bylą nutraukti, suėjus senaties terminui. Pareiškėjos teigimu, nuosprendis turėjo būti įvykdytas per trejus metus, tačiau iki šiol nėra įvykdytas. Pažymėjo, kad antstolis nesiėmė aktyvių veiksmų baudai išieškoti, o pareiškėja niekada nevengė vykdyti nuosprendžio.

12CPK 629 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad vykdomoji byla nutraukiama, jeigu šiam išieškojimui pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas.

13Pagal BK 96 straipsnį, reglamentuojantį apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatį, apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jeigu jis nebuvo įvykdytas per trejus metus, kai paskirta ne laisvės atėmimo bausmė (BK 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis), ir per šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą laiką nuteistasis nevengia atlikti paskirtos bausmės ir nepadaro naujos nusikalstamos veikos (BK 96 straipsnio 1 dalies 2 punktas). BK 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki nuosprendžio vykdymo pradžios. Pagal to paties straipsnio 3 dalį, jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę, senaties eiga sustoja; šiuo atveju ji atsinaujina nuo tos dienos, kurią nuteistasis pats atvyko atlikti bausmės ar buvo sulaikytas; tačiau nuosprendis negali būti vykdomas, jeigu po jo įsiteisėjimo dienos praėjo penkiolika metų, o kai paskirtas laisvės atėmimas daugiau kaip dešimčiai metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos, – dvidešimt metų ir senaties eiga nenutrūko dėl naujos nusikalstamos veikos padarymo.

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-80-576/07, kurio pagrindu antstolis vykdo baudos išieškojimą iš skolininkės A. Š., įsiteisėjo 2008 m. birželio 5 d. Nuosprendžio pagrindu 2009 m. lapkričio 2 d. išduotą vykdomąjį raštą antstolis priėmė vykdyti 2009 m. lapkričio 10 d. patvarkymu. Taigi 2009 m. lapkričio 2 d. vykdomasis raštas dėl baudos išieškojimo pradėtas priverstinai vykdyti nepraleidus įstatyme nustatyto senaties termino.

15Skunde pareiškėja nurodė, kad ji niekada nevengė vykdyti nuosprendžio, dirbo keliose darbovietėse, turi nuosavybės teise priklausančio turto, netrukdė antstoliui vykdyti išieškojimo, tačiau antstolis nesiėmė jokių aktyvių veiksmų baudos išieškojimui ir iki šiol nuosprendis nėra įvykdytas. Su tokiais pareiškėjos argumentais nesutiktina.

16BK 96 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę, senaties eiga sustoja. Šiuo atveju senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos, kurią nuteistasis pats atvyko atlikti bausmės ar buvo sulaikytas. Taigi nagrinėjamu atveju turi būti nustatyta, ar antstolis atliko vykdymo veiksmus baudai išieškoti, taip pat būtina išsiaiškinti, ar pareiškėja nevengė atlikti jai paskirtos bausmės – sumokėti ar netrukdyti išieškoti jai paskirtą baudą, t. y. ar nėra pagrindo pripažinti, kad baudos vykdymo senaties eiga buvo sustojusi. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad per visą vykdymo laikotarpį antstolis ėmėsi priemonių, kad nuosprendis būtų įvykdytas. Antstolis tikrino skolininkės turtinę padėtį, teikė užklausas Gyventojų registrui, Nekilnojamojo turto registrui, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrui, Lietuvos Respublikos transporto priemonių registrui, antstolių informacinei sistemai ir kt. Antstolis taip pat areštavo skolininkei priklausantį nekilnojamąjį turtą, priėmė patvarkymus areštuoti skolininkės lėšas, vykdyti išieškojimą iš skolininkės darbo užmokesčio, patvarkymus dėl prisijungimo prie išieškojimo, dėl išieškotų lėšų paskirstymo ir kt. Taigi atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad vykdymo veiksmai dėl baudos išieškojimo iš pareiškėjos buvo atliekami nuolat ir nuosekliai.

17Pažymėtina, kad visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. CPK 644 straipsnis numato skolininko pareigą nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus, aktyviai domėtis vykdymo eiga bei kitas skolininko pareigas vykdymo procese, tačiau vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja neatliko jokių aktyvių veiksmų, siekiant sumokėti paskirtą baudą, nors pati nurodė, jog laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2017 m. ji dirbo net keliose bendrovėse ir gavo su darbo santykiais susijusias pajamas. Pareiškėja taip pat neinformavo antstolio ir apie pasikeitusią darbovietę. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad baudos išieškojimas užsitęsė dėl pačios pareiškėjos vengimo vykdyti paskirtą baudą, domėtis vykdymo proceso eiga, bendradarbiauti su antstoliu, o ne dėl antstolio neveikimo. Teismas taip pat pripažįsta, jog pareiškėja nepateikė duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog dėl antstolio neveikimo iš pareiškėjos nebuvo išieškota priteista bauda, todėl nėra pagrindo nutraukti vykdymo procesą vykdomojoje byloje dėl senaties. Atitinkamai nėra pagrindo panaikinti antstolio 2018 m. birželio 6 d. patvarkymo, kuriuo netenkintas pareiškėjos prašymas nutraukti vykdomąją bylą suėjus vykdymo senaties terminui. Tokiu atveju teismas pareiškėjos A. Š. skundą dėl antstolio Ramūno Kamarausko veiksmų atmeta kaip nepagrįstą.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais,

Nutarė

19atmesti pareiškėjos A. Š. skundą dėl antstolio Ramūno Kamarausko veiksmų.

20Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė rašytinio... 2. Teismas... 3. pareiškėja A. Š. pateikė skundą dėl antstolio Ramūno Kamarausko... 4. Antstolis Ramūnas Kamarauskas 2018 m. liepos 11 d. patvarkymu pareiškėjos... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 6. Byla nagrinėjam rašytinio proceso tvarka, šalims apie teismo posėdžio... 7. Skundas atmestinas.... 8. Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0055/09/04292 nustatyta, kad antstolis... 9. 2018 m. gegužės 18 d. vykdomojoje byloje gautas skolininkės A. Š. prašymas... 10. 2018 m. birželio 6 d. patvarkymu antstolis pareiškėjos prašymo nutraukti... 11. Pareiškėja skunde prašo panaikinti antstolio 2018 m. birželio 6 d.... 12. CPK 629 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad vykdomoji byla nutraukiama,... 13. Pagal BK 96 straipsnį, reglamentuojantį apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo... 14. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr.... 15. Skunde pareiškėja nurodė, kad ji niekada nevengė vykdyti nuosprendžio,... 16. BK 96 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jeigu nuteistasis po nuosprendžio... 17. Pažymėtina, kad visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290,... 19. atmesti pareiškėjos A. Š. skundą dėl antstolio Ramūno Kamarausko... 20. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...