Byla 2VP-39459-566/2017

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė

2sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei I. Š.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės Astos Stanišauskaitės prašymą taikyti sprendimo neįvykdymo pasekmes, suinteresuoti asmenys UAB „Senamiesčio ūkis“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

5Antstolė Asta Stanišauskaitė kreipėsi į teismą su pareiškimu, nurodydama, kad antstolei pateiktas vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-18 išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-2204-872/2017 dėl skolininko UAB „Senamiesčio ūkis“ įpareigojimo savo lėšomis per tris mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. atkurti buvusią pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), fasado spalvą ir sutvarkyti statybvietę, o skolininkui sprendimo neįvykdžius, priteisti iš skolininko po 30 Eur baudą į ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. Nurodo, kad 2017-08-25 antstolė surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. S017-13981. Atsižvelgiant į tai, vadovaudamasi CPK 771 straipsnio 2 dalimi, antstolė pateiktu pareiškimu prašo leisti skaičiuoti UAB „Senamiesčio ūkis“ po 30 Eur baudą į ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo (b.l. 1,2).

6Suinteresuotas asmuo – išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime su antstolės prašymu sutinka. Nurodo, jog UAB „Senamiesčio ūkis“ neįvykdė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-19 sprendimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (b.l. 18,19).

7Suinteresuoto asmens – išieškotojo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė palaikė antstolės prašymą, nurodė, jog teismo sprendimas nėra įvykdytas, todėl prašė taikyti UAB „Senamiesčio ūkis“ baudą.

8Suinteresuotas asmuo – skolininkas UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepime su antstolės prašymu nesutinka. Nurodo, jog nuo 2016 metų nevykdo pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), administratoriaus funkcijų, todėl neturi namo techninės dokumentacijos. Tačiau, skolininkas geranoriškai ėmėsi pastangų įvykdyti teismo sprendimą ir kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos tikslu sužinoti namo fasado spalvos kodą, kad tinkamai įvykdyti teismo sprendimą. Iki šiol atsakymas nėra gautas, todėl sprendimas neįvykdytas dėl objektyvių priežasčių. Prašo antstolės prašymas atmesti. (b.l. 6,7,8).

9Prašymas tenkintinas.

10Iš byloje pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0177/17/01442 medžiagos nustatyta, kad antstolei Astai Stanišauskaitei pateiktas vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-18 išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-2204-872/2017 dėl skolininko UAB „Senamiesčio ūkis“ įpareigojimo savo lėšomis per tris mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. atkurti buvusią pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), fasado spalvą ir sutvarkyti statybvietę, o skolininkui sprendimo neįvykdžius, įpareigoti skolininką mokėti po 30 Eur baudą į ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. Antstolė 2017-08-25 surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. S017-13981 nustatydama, jog teismo sprendimas nėra įvykdytas, t.y. atraminės pastato sienutės bei cokolinių sienų dalių spalva skiriasi nuo bendro pastato vaizdo, minėti savavališkos statybos padariniai nėra pašalinti (vykd.b.l. 20,21,23). Atsižvelgiant į tai, antstolė kreipėsi į teismą su prašymu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsniu taikyti sprendimo neįvykdymo pasekmes ir leisti skaičiuoti skolininkui teismo sprendime nurodytą baudą už teismo sprendimo nevykdymą (b.l. 1,2).

11Nagrinėjamu atveju skolininkas teismo sprendimu buvo įpareigotas savo lėšomis per tris mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. atkurti buvusią pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) fasado spalvą ir sutvarkyti statybvietę. Minėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs 2017-02-20 ir turėjo būti įvykdytas iki 2017-05-22. 2017-08-25 Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas patvirtina, kad teismo sprendime nustatytas įpareigojimas nėra įvykdytas. Byloje pateikta skolininko informacija, jog nuo 2016 metų skolininkas nevykdo pastato administravimo funkcijų bei skolininko kreipimasis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos nesudaro pagrindo atleisti skolininką nuo sprendimo įvykdymo. Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, jog sprendimas neįvykdytas dėl nepateisinamų priežasčių. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą taikyti skolininkui sprendimo neįvykdymo pasekmes (CPK 771 straipsnio 2 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms antstolės Astos Stanišauskaitės prašymas taikyti teismo sprendime nurodytas pasekmes – leisti UAB „Senamiesčio ūkis“ skaičiuoti po 30 Eur baudą į ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2017-05-23, tenkintinas.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 str., 593 str., 771 str.,

Nutarė

13Antstolės Astos Stanišauskaitės prašymą tenkinti.

14Leisti skaičiuoti UAB „Senamiesčio ūkis“ po 30 Eur baudą į ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, baudą skaičiuojant nuo 2017-05-23.

15Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai