Byla 2-1194-260/2010

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Editai Vazgieni,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Adomui Kunčiui, teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą Nr.2-1194-260/2010 dėl skolos priteisimo pagal ieškovės UAB „Baltų tinklo prekyba“ ieškinį atsakovei Alytaus apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, UAB „Bildunga“ ir UAB „Elektrotinklas“,

Nustatė

4ieškovė UAB „Baltų tinklo prekyba“ ieškiniu (b.l. 4-8) prašė teismo priteisti iš atsakovės Alytaus apskrities viršininko administracijos 110.000 Lt skolos, 3.652 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad 2008 m. liepos 9 d. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Alytaus apskrities viršininko administracija ir UAB „Bildunga“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. LS-151/409-FS dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatų, esančių Ligoninės g. 12, Alytus, rekonstravimo. Sutarties darbų kaina 4.821.200 Lt. Pagal minėtą sutartį rangovas UAB „Bildunga“ įsipareigojo atlikti rekonstrukcijos darbus objekte, užsakovas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė įsipareigojo pateikti mokėtojui Alytaus apskrities viršininko administracijai mokėjimo dokumentus už rangovo UAB „Bildunga“ atliktus darbus, jei šie darbai bus atlikti tinkamai ir laiku. Rangos sutartimi buvo numatyta, kad už darbus, kurių vertė 1.127.367,32 Lt, atsiskaitoma iki 2008 m. gruodžio 19 d., už likusius darbus atsiskaitoma 2009 m. gavus finansavimą valstybės investicijų programoms. 2008 m. rugsėjo 15 d. rangovas UAB „Bildunga“ ir UAB „Elektrotinklas“ sudarė Sutartį Nr. ELT-0809/M-015 (subrangos sutartį), kuria UAB „Elektrotinklas“ įsipareigojo atlikti elektrotechninius darbus pagal Statybos rangos sutartį rekonstruojamame objekte. 2009 m. balandžio 24 d. tarp UAB „Bildunga“ ir UAB „Elektrotinklas“ buvo sudarytas Papildomas susitarimas, kuriuo subrangos sutartis buvo papildyta nuostata (2.2 p), pagal kurią UAB „Bildunga“ dėl savo nemokumo ar kitų priežasčių negalint atsiskaityti su UAB „Elektrotinklas“ už atliktus darbus, UAB „Elektrotinklas“ įgyja reikalavimo teisę į užsakovo gautinas sumas už objekte atliktus darbus pagal pasirašytą Statybos rangos sutartį. UAB „Elektrotinklas“ pareikalavus, UAB „Bildunga“ įsipareigoja per 10 d. pasirašyti Reikalavimo perleidimo sutartį tokia skolos apimtimi, kuria UAB „Bildunga“ bus nesumokėjusi UAB „Elektrotinklas“ pagal atliktus darbus. 2009 m. kovo 31 d. rangovas UAB „Bildunga“ išrašė atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BILD 001238 už atliktus darbus pagal Statybos rangos sutartį. Rangovas UAB „Bildunga“ tinkamai ir laiku atliko visus Statybos rangos sutartyje numatytus darbus, tačiau atsakovė pilnai šių darbų neapmokėjo ir liko skolinga rangovui UAB „Bildunga“ už jos naudai atliktus statybos darbus. Dėl šios priežasties UAB „Bildunga“ kaip užsakovas pagal subrangos sutartį, negalėjo atsiskaityti su subrangos darbų vykdytoju UAB „Elektrotinklas“. Vadovaujantis subrangos sutarties 2.2 p. 2009 m. balandžio 30 d. tarp UAB „Bildunga“ ir UAB „Elektrotinklas“ buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria UAB „Bildunga“ perdavė UAB „Elektrotinklas“ reikalavimo teises į pradinio skolininko Alytaus apskrities viršininko administracijos prievoles 80.000 Lt sumai pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr.BILD 001238. 2009 m. gegužės 18 d. tarp UAB „Bildunga“ ir UAB „Elektrotinklas“ buvo sudaryta dar viena Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. S-221a/09. Šia sutartimi UAB „Bildunga“ perdavė UAB „Elektrotinklas“ reikalavimo teises į pradinio kreditoriaus skolininko Alytaus apskrities viršininko administracijos prievoles 30.000 Lt sumai. Viso pagal sudarytas reikalavimo perdavimo sutartis UAB „Elektrotinklas“ įgijo atsakovo Alytaus apskrities viršininko administracijos atžvilgiu 110.000 Lt reikalavimą. Statybos rangos sutartis nenumatė šalims apribojimų perleisti iš šios sutarties kylančių reikalavimų, todėl reikalavimo perleidimas yra teisėtas ir galiojantis.

62005 m. vasario 23 d. tarp UAB „Elektrotinklas“ ir UAB „Baltų tinklo prekyba“ buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr.2005/0223/2. Skolininkas UAB „Elektrotinklas“ nėra įvykdęs savo prievolių, kylančių iš šios sutarties. Atsižvelgiant į tarp UAB „Bildunga“ ir UAB „Elektrotinklas“ 2009 04 30 sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria UAB „Elektrotinklas“ įgijo reikalavimo teisę į Alytaus apskrities viršininko administraciją 80.000 Lt sumai, 2009 m. gegužės 7 d. UAB „Elektrotinklas“ ir UAB „Baltų tinklo prekyba“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria buvo perduodamas reikalavimas Naujam kreditoriui - ieškovei UAB „Baltų tinklo prekyba“ į UAB „Elektrotinklas“ skolininko - Alytaus apskrities viršininko administracijos, prievoles 80.000 Lt sumai. Atsižvelgiant į tarp UAB „Bildunga“ ir UAB „Elektrotinklas“ 2009 05 18 sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria UAB „Elektrotinklas“ įgijo reikalavimo teisę į Alytaus apskrities viršininko administraciją 30.000 Lt sumai, 2009 m. birželio 3 d. tarp tų pačių šalių buvo pasirašyta dar viena Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria Pradinis kreditorius UAB „Elektrotinklas“ perdavė Naujajam kreditoriui UAB „Baltų tinklo prekyba“ reikalavimo teises į pradinio kreditoriaus skolininko - Alytaus apskrities viršininko administracijos prievoles 30.000 Lt sumai. Viso Reikalavimo perleidimo sutartimis UAB „Baltų tinklo prekyba“ įgijo reikalavimo teises į Alytaus apskrities viršininko administraciją bendrai 110.000 Lt (vieno šimto dešimt tūkstančių litų) sumai. Kadangi atsakovė nevykdo savo prievolės pagal Statybos rangos sutartį, vėluoja atsiskaityti su ieškove, UAB „Baltų prekybos tinklas“ kaip Alytaus apskrities viršininko administracijos kreditorius turi teisę taikyti įstatyme numatytus savo teisių gynimo būdus. Visose reikalavimo perleidimo sutartyse numatyta, kad naujajam kreditoriui perduodamos teisės ne tik į pagrindinę skolą, bet ir į palūkanas, delspinigius. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 straipsnio 2 dalis taip pat numato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Statybos rangos sutartimi (14.1 p.) numatyta, kad pažeidus šioje sutartyje numatytus apmokėjimo terminus pateikti mokėjimo dokumentus, užsakovas moka rangovui 0,02 % delspinigių nuo užsakymo kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Šiuo atveju delspinigiai sudaro 3.652 Lt (110.000x166 d.x0,02).

7Atsiliepime į ieškinį (b.l. 52-55) atsakovė Alytaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodo, kad Alytaus apskrities viršininko administracija yra biudžetinė įstaiga pilnai finansuojama iš valstybės biudžeto. Alytaus apskrities viršininko administracijos įgyvendinamos programos „Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų plėtra ir modernizavimas" priemonė (projektas) „Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatų Alytuje, Ligoninės g. 12, rekonstravimas" finansuojama iš valstybės investicijų programos. Šis projektas yra tęstinis ir finansuojamas nuo 2003 metų. 2009 m. šios programos finansavimas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 51 „Dėl Valstybės investicijų 2009-2011 metų programoje numatytų 2009 metams kapitalo investicijų paskirstymo. 2009 metams šiai programai iš valstybės investicijų programos buvo prašyta skirti 4. 300.000,00 Lt, bet dėl sunkios valstybės finansinės situacijos, minėtu nutarimu šiai programai buvo skirta tik 1.300.000,00 Lt. Atsižvelgiant į susidariusią sudėtingą ekonominę situaciją šalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengė Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą, kuriame numatytas kai kurių programų, tame tarpe ir valstybės investicijų programos projektų finansavimo mažinimas. Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. gegužės 9 d. priėmė „Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą“, kuriuo Alytaus apskrities viršininko administracija projektui „Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatų Alytuje, Ligoninės g. 12, rekonstravimas“ buvo sumažinti asignavimai 800.000,00 Lt, t. y. paliktas 2009 metams 500.000,00 Lt finansavimas.

82009 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 3-828-(3.8.) atsakovė kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą dėl tarpininkavimo, kad Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo projekte 2009 metams numatytas programos finansavimas 1.300.000,00 Lt būtų nesumažintas ir taip būtų apmokėtas kreditinis įsiskolinimas už jau atliktus darbus, tačiau atsakymas iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro negautas.

92008 m. gruodžio 31 d. už projekto „Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatų Alytuje, Ligoninės g. 12, rekonstravimas“ įgyvendinimą buvo likęs kreditinis įsiskolinimas 288.300,00 Lt, 200.000,00 Lt rangovui buvo sumokėti 2009 m. I-ą ketvirtį, 100.000,00 Lt pagal skolų perleidimo sutartis su subrangovais 2009 m. liepos mėnesį. Ekonominė situacija šalyje neleidžia tikėtis finansavimo padidinimo šiam projektui, todėl atsakovė mano, kad įsiskolinimo padengimas nusikels į 2010 metus. Pagrindinis rangovas UAB „Bildunga“ prieš pasirašydamas su subrangovais, šiuo atveju su UAB „Baltų tinklo prekyba“ sutartį, turėjo numatyti tokią aplinkybę kaip įspėti subrangovą, kad už suteiktus darbus gali būti vėluojama atsiskaityti, kadangi statybos rangos darbai tiesiogiai finansuojami iš valstybės biudžeto.

102009 m. balandžio 16 d. Alytaus apskrities viršininko administracija raštu Nr. 3-831-(3.8.) bei 2009 m. gegužės 7 d. raštu Nr. 3-980-(3.8) VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriui papildomai pranešė, kad apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 04 15 pasitarimo protokolą Nr.29 sprendimą laikinai sustabdyti Valstybės investicijų programos projektų finansavimą ir planuojamą valstybės projektų finansavimo mažinimą. Gavęs Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 04 16 raštą Nr. 3-831-(3.8.) VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės direktorius turėjo imtis skubių priemonių Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolinio sprendimo Nr. 29 vykdymui ir prisiimti atsakomybę dėl susidariusio kreditinio įsiskolinimo.

11Atsakovei PVM sąskaita-faktūra Nr. BILD 001238 nebuvo pateikta anksčiau (2009 03 31), negu Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 04 16 raštas Nr. 3-831-(3.8.), įspėjantis Alytaus apskrities viršininko administracijos reguliavimo sferoje esančių įstaigų vadovus stabdyti darbus. 2008 m. liepos 9 d. Statybos rangos sutartyje Nr. LS-151/409-FS nėra numatyta per kiek dienų „Užsakovas" turi pristatyti PVM sąskaitą-faktūrą „Mokėtojui", šios sutarties 11 punktas numato, kad už faktiškai atliktus darbus „Rangovui“ apmoka „Mokėtojas" per 15 dienų nuo dokumento gavimo pas „Mokėtoją“ dienos. Todėl šios PVM sąskaitos-faktūros Nr. BILD 001238 data nepatvirtina, kad „Mokėtojas" būtent šią dieną ir gavo. Kadangi pagal 2008 m. rugsėjo 2 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymą Nr. (1.39.) 160FV „Dėl įgaliojimo“ VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius J. K. įgaliotas priimti atliktus rekonstrukcijos darbus bei atlikti kitus veiksmus, tai reiškia, kad PVM sąskaita-faktūra Nr. BILD 001238 pirmiau buvo pateikta VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei ir tik vėliau ligoninės direktorius PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus pristatė Alytaus apskrities viršininko administracijai. Todėl Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 04 16 raštas Nr. 3-831-(3.8.), įspėjantis Alytaus apskrities viršininko administracijos reguliavimo sferoje esančių įstaigų vadovus stabdyti darbus, buvo išsiųstas anksčiau nei gauta PVM sąskaita-faktūra.

12Atsiliepime į ieškinį (b.l. 45-46) tretysis asmuo BUAB „Bildunga“ prašo ieškinį tenkinti, nurodo, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės, susijusios su sandoriais, kuriuose dalyvavo BUAB „Bildunga“ yra teisingos.

13Atsiliepime į ieškinį (b.l. 59-60) tretysis asmuo VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė su ieškinyje nurodytais reikalavimais nesutinka, palaiko atsakovės Alytaus apskrities viršininko administracijos atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus.

14Dubliku (b.l. 64-66) ieškovė prašė tenkinti ieškinį pilnai. Nurodo, kad atsakovės nurodytos aplinkybės nesukelia atsakovei prielaidų išvengti savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir nesudaro pagrindo atmesti ieškovės pagrįstus ir teisėtus reikalavimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.687 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Iš atsakovės atsiliepime nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovė neatsiskaitė už atliktus statybos rangos darbus ne tik už sumą, viršijančią 1.127.367,32 Lt, bet ir dalyje, neviršijančioje 1.127.367,32 Lt, kuri turėjo būti sumokėta iki 2008 12 19. Šią aplinkybę galėtų patvirtinti arba paneigti tretieji asmenys BUAB „Bildunga“ ir/ar UAB „Elektrotinklas“. Atsakovė praleido atliktų statybos rangos darbų apmokėjimo terminus, tuo pažeisdama Statybos rangos sutartį. Atsakovės ir trečiojo asmens VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės atsiliepimuose nurodytos aplinkybės apie negautą finansavimą nesudaro pagrindo atleisti atsakovę (mokėtoją) nuo prievolės atsiskaityti pagal sutartį. Atsiliepimuose nurodyti motyvai nenuginčija ieškovės teisėto ir pagrįsto ieškinio reikalavimo sumokėti už atliktus statybos rangos darbus, todėl ieškovės reikalavimas turėtų būti pilnai tenkinamas. Nei atsakovė, nei tretieji asmenys VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, BUAB „Bildunga“ ir/ar UAB „Elektrotinklas“ nepateikė teismui teisiškai reikšmingų argumentų, dėl kurių Statybos rangos sutartis ir ieškinyje nurodytos Reikalavimo perleidimo sutartys būtų negaliojančios, o iš jų kylantys reikalavimai neprivalomi vykdyti. Atsakovės nurodytos aplinkybės, susijusios su Statybos rangos sutartyje numatyta rangovo (UAB „Bildunga“) pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimo tvarka, yra reikšmingos nustatant sąskaitų pateikimo apmokėjimui tvarką tarp užsakovo VšĮ „Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ir Alytaus apskrities viršininko administracijos, tačiau neįtakoja rangovo ir mokėtojo santykių. Statybos rangos sutarties 10 punktas nustatė rangovo UAB „Bildunga“ pareigą pateikti užsakovui darbų atlikimo ir atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktus darbus, darbų atlikimo aktus, PVM sąskaitą-faktūrą) užsakovui ir užsakovo pareigą, patikrinus šiuos dokumentus, pateikti juos mokėtojui. Rangovas neturėjo jokios galimybės kontroliuoti atsiskaitymo dokumentų judėjimo tarp užsakovo ir mokėtojo, todėl visos atsiliepime atsakovės nurodytos pretenzijos, susijusios su nesavalaikiu sąskaitų-faktūrų pateikimu apmokėjimui ir atsakovės (mokėtojo) užsakovui siųstais pranešimais, įspėjančiais stabdyti rangos darbus, turėtų būti reiškiamos užsakovui, o ne rangovui.

15Triplike (b.l. 68-70) atsakovė Alytaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad nesutinka su dublike išdėstytais argumentais. Nurodo, kad Alytaus apskrities viršininko administracija pagal 2008 m. liepos 9 d. Statybos rangos sutartį Nr. LS-151/409-FS už darbus, kurių vertė 1.127.367,32 Lt yra visiškai atsiskaičiusi, šią aplinkybę galėtų patvirtinti tretieji asmenys. Alytaus apskrities viršininko administracija nesutinka su dublike pareikštu teiginiu, kad prieš tapdama civilinių teisinių santykių dalyve (atsakovė), privalėjo įvertinti savo galimybes tinkamai ir laiku įvykdyti savo prisiimamus sutartinius įsipareigojimus. Alytaus apskrities viršininko administracija yra biudžetinė įstaiga pilnai finansuojama iš valstybės biudžeto. Valstybės biudžetas yra programinis, todėl įgyvendinamų programų finansavimas vykdomas valstybės biudžeto lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas programas. Alytaus apskrities viršininko administracijos įgyvendinamos programos „Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų plėtra ir modernizavimas" priemonė (projektas) „Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatų Alytuje, Ligoninės g. 12, rekonstravimas“ finansuojama iš valstybės investicijų programos. Šis projektas yra tęstinis ir finansuojamas nuo 2003 metų. Kadangi minėtam projektui 2009 metams finansavimas paliktas tiktai 500.000,00 Lt, pagrindinis rangovas UAB „Bildunga“ prieš pasirašydamas su subrangovu UAB „Baltų tinklo prekyba“ sutartį, turėjo numatyti tokią aplinkybę kaip įspėti subrangovą, kad už suteiktus darbus, gali būti vėluojama atsiskaityti, kadangi statybos rangos darbai tiesiogiai finansuojami iš valstybės biudžeto. 2010 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos biudžete numatyta Alytaus apskrities viršininko administracijai kreditiniam įsiskolinimui už projektą „Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatų Alytuje, Ligoninės g. 12, rekonstravimas“ skirti 753.000,00 Lt, kurie turėtų būti sumokėti 2010 m. I -ketvirtį. Alytaus apskrities viršininko administracija 2009 m. birželio 19 d. raštu Nr. 3-1321-(3.8.) „Dėl įsiskolinimų“ įmonėms pagal sąrašą tame tarpe ir UAB „Baltų tinko prekyba“ informavo, kad įsiskolinimas 2009 metais bus dengiamas eilės tvarka, atsižvelgiant į jo susidarymo ir dokumentų pateikimo Alytaus apskrities viršininko administracijai datą.

16Bylą paskyrus nagrinėti teismo posėdyje, atsakovo, kuriam pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsakovas nepranešė teismui apie atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis, neprašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Ieškovo atstovas teismo posėdyje prašė priimti sprendimą už akių, ieškinį pilnai patenkinti, taip pat priteisti 4840 Lt bylinėjimosi, t.y. advokato atstovavimo išlaidų.

17Kadangi į teismo posėdį neatvyko atsakovo, kuriam pranešta apie posėdžio vietą ir laiką, atstovas, atsakovas nepateikė įrodymų, jog jo atstovas neatvyko dėl svarbios priežasties, o ieškovo atstovas prašo priimti sprendimą už akių, teismas pripažįsta, kad yra CPK 246 str. 2 d. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

18Sutinkamai su CPK 285 straipsnio 2 dalimi teismas vertina, kad ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, jog jo reikalavimas yra pagrįstas. Byloje pateiktos 2009 05 07 ir 2009 06 03 reikalavimų perleidimo sutartys (b.l.28-33) patvirtina, kad ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo 110.000 Lt skolos. Tą teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose – atsiliepime ir triplike – pripažino ir atsakovas, kuris tik paaiškino, kad negali laiku atsiskaityti dėl finansavimo problemų.

19Iš atsakovo ieškovui priteistina 110000 Lt skola, 3652 Lt delspinigiai, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (113652 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2009 m. lapkričio 18 d. , iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat bylinėjimosi išlaidos - 3273 Lt žyminis mokestis bei 4840 Lt advokato atstovavimo išlaidos (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., CPK 93 str., 98 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 ir 287 straipsniais, teismas

Nutarė

21priimti byloje sprendimą už akių.

22Ieškinį pilnai patenkinti.

23Priteisti ieškovui UAB „Baltų tinklo prekyba“ (juridinio asmens kodas 300051535, buveinės adresas Naugarduko g. 29, Vilnius) iš atsakovo Alytaus apskrities viršininko administracijos (juridinio asmens kodas 188697315, buveinės adresas Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, Alytus) 110000 Lt ( vieną šimtą dešimt tūkstančių litų) skolą ir 3652 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt du litus) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (113652 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2009 m. lapkričio 18 d. , iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat 8113 Lt (aštuonis tūkstančius vieną šimtą trylika litų) bylinėjimosi išlaidas.

24Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 straipsnio nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas ir tretieji asmenys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti per Kauno apygardos teismą apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgieni,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Adomui Kunčiui, teismo posėdyje... 4. ieškovė UAB „Baltų tinklo prekyba“ ieškiniu (b.l. 4-8) prašė teismo... 5. Ieškovė nurodė, kad 2008 m. liepos 9 d. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos... 6. 2005 m. vasario 23 d. tarp UAB „Elektrotinklas“ ir UAB „Baltų tinklo... 7. Atsiliepime į ieškinį (b.l. 52-55) atsakovė Alytaus apskrities viršininko... 8. 2009 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 3-828-(3.8.) atsakovė kreipėsi į... 9. 2008 m. gruodžio 31 d. už projekto „Viešosios įstaigos Alytaus apskrities... 10. 2009 m. balandžio 16 d. Alytaus apskrities viršininko administracija raštu... 11. Atsakovei PVM sąskaita-faktūra Nr. BILD 001238 nebuvo pateikta anksčiau... 12. Atsiliepime į ieškinį (b.l. 45-46) tretysis asmuo BUAB „Bildunga“ prašo... 13. Atsiliepime į ieškinį (b.l. 59-60) tretysis asmuo VšĮ Alytaus apskrities... 14. Dubliku (b.l. 64-66) ieškovė prašė tenkinti ieškinį pilnai. Nurodo, kad... 15. Triplike (b.l. 68-70) atsakovė Alytaus apskrities viršininko administracija... 16. Bylą paskyrus nagrinėti teismo posėdyje, atsakovo, kuriam pranešta apie... 17. Kadangi į teismo posėdį neatvyko atsakovo, kuriam pranešta apie posėdžio... 18. Sutinkamai su CPK 285 straipsnio 2 dalimi teismas vertina, kad ieškovo... 19. Iš atsakovo ieškovui priteistina 110000 Lt skola, 3652 Lt delspinigiai, 6... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2... 21. priimti byloje sprendimą už akių.... 22. Ieškinį pilnai patenkinti.... 23. Priteisti ieškovui UAB „Baltų tinklo prekyba“ (juridinio asmens kodas... 24. Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK... 25. Ieškovas ir tretieji asmenys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...