Byla 2-849-834/2010

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Dirgėlienė, Sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, Jūratei Kaušylienei, Dalyvaujant ieškovo VĮ Anykščių miškų urėdijos atstovui Vytautui Grikėnui, Atsakovo UAB „Swedspan G. B. “ atstovui advokatui Haroldui Ivanauskui, Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo valstybės įmonės Anykščių miškų urėdijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Swedspan G. B.“ dėl netesybų išieškojimo ir,-

Nustatė

2Ieškovas valstybės įmonė Anykščių miškų urėdija ieškiniu atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Swedspan G. B.“ kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo 18 920, 40 Lt baudą , 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, jog tarp šalių 2008m. gruodžio 15d., buvo sudarytos dvi sutartys, tai yra ilgalaikė apvaliosios medienos pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 9-23 sutartis ir apvaliosios medienos pusmetinė pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 9-14, pagal kurias ieškovas įsipareigojo pateikti dalimis, o atsakovas nupirkti apvaliąją medieną. Du mėnesius pirkimas vyko, vėliau atsakovas nustojo pirkti medieną. Gavo pranešimą, jog įmonėje kilo gaisras. Tačiau pagal gaisrininkų atsakaitą toks gaisras nelaikomas gaisru, kalta yra pati įmonė. Buvo gauti rastai, kad medienos pirkimas sustabdomas. Todėl abi sutartys neįvykdytos. Pusmetinė sutartis baigėsi birželio 30 d., o ilgalaikė turėjo galioti penkis metus. Tačiau pagal sutarties 7.1. punktą buvo nutraukta. 2009-07-15 pranešus buvo nutraukta po 10 dienų. Pirmiausia 2010 m. kovo 15 dieną kreipėsi į Marijampolės miesto apylinkės teismą. Tačiau dėl trūkumų nepašalinimo ieškinys buvo grąžintas. Į Anykščių rajono apylinkės teismą kreipėsi 2010 m. liepos 9 d.. Laikotarpiu nuo sutarties nutraukimo iki reipimosi į teismą buvo rašytos pretenzijos, buvo siųsti pranešimai. Dėl praktikos ir patirties stokos buvo praleisti terminai.

3Atsakovo atstovas ieškinio nepripažino, prašė panaikinti priimtą preliminarų sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, jog atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdė ne dėl savo kaltės, tai yra, jog įmonėje kilo gaisras. Gamyba buvo stabdoma ir buvo vykdomi tiek pačios gamybos linijos atstatymo darbai, tiek visos priešgaisrinės sitemos tobulinimas. Ieškovas apie tai buvo informuotas. Ieškovas prašo baudinių netesybų. Tačiau nepateikė duomenų apie realiai patirtus nuostolius Mediena buvo parduota tretiesiems asmenims. Atsakovo atstovas prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškovo ieškinį atmesti, nes pagal Civilinio kodekso reikalavimus ieškiniams dėl netesybų taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Sutrumpintas senaties terminas baigėsi 2009 m. gruodžio 30 dieną. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1936 litų advokato pagalbai apmokėti, tai yra prieštaravimų ir atstovavimo teisme išlaidos.

4Preliminarus teismo sprendimas naikintinas, ieškovo ieškinys atmestinas.

5Bylos medžiaga, ieškovo ir atsakovo atstovų paaiškinimais nustatyta, kad šalys 2008m, gruodžio 15d., sudarė terminuotą apvaliosios medienos pusmetinę pirkimo- pardavimo sutartį Nr.9-14 ir ilgalaikę apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartį Nr.9-23, pagal kurias ieškovas VĮ Anykščių miškų urėdija įsipareigojo pateikti dalimis, o atsakovas – UAB „Swedspan G. B.“ – nupirkti apvaliąją medieną. Ieškovas, vykdydamas sutarčių įsipareigojimus, 2009m. vasario 03 d., buvo paruošęs pardavimui medieną, kurią atsakovas turėjo atsiimti iki 2009-02-28. Todėl ieškovas, vadovaudamasis sutarties 6.2 punktu, 2009 m. birželio 11d. pateikė atsakovui pretenzijas ir pagal ilgalaikę pirkimo –pardavimo sutartį pareikalavo sumokėti baudą už nenupirktą medieną 14 120 Lt (b.l. 16), pagal pusmetinę apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartį pareikalavo sumokėti baudą už nenupirktą medieną 4800 Lt ( b.l. 17). Atsakovas 2009-03-13 informavo ieškovą, jog dėl objektyvių aplinkybių, tai yra dėl to , jog įvyko gaisras medžio drožlės gamybos linijoje, ko pasekoje buvo sustojusi medžio drožlės plokštės gamyba, gamybos linija neatstatyta, negali medienos pirkimo pilnai įvykdyti ( b.l.14). Ieškovas 2009-11-04 raštu dar kartą kreipėsi į atsakovą reikalaudamas iki 2009m. lapkričio 18d. sumokėti baudą(b.l. 18). 2010m. liepos 12d. ieškovas Anykščių rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovui dėl baudos išieškojimo ir prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Teismui priėmus preliminarų sprendimą, atsakovas dėl jo pateikė prieštaravimus, prašydamas panaikinti priimtą preliminarų sprendimą ir taikyti ieškinio senaties terminą. Ieškovas į atsakovo prieštaravimus, atsiliepimo nepateikė. Nurodė, jog pirmiausia 2010 m. kovo 15 dieną kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą. Nepašalinus trūkumų ieškinys buvo grąžintas 2010 m. kovo 31 d. Į Anykščių rajono apylinkės teismą ieškiniu kreipėsi 2010 m. liepos 09 d. Senaties terminą praleido dėl patirties stokos.

6Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį ginčui dėl baudos ir ieškinį atmesti, nes ieškovas praleido įstatymo nustatytą 6 mėnesių terminą pažeistajai teisei apginti. Prašymas visiškai pagrįstas ir tenkintinas. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Viena iš netesybų rūšių yra bauda. Pagal LR Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų (baudų, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos , kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. CK 1.127 straipsnio 2-5 dalyje nurodytais atvejais ieškinio senaties terminų eigos pradžia tam tikriems reikalavimams pareikšti nustatoma remiantis objektyviais kriterijais. Nustatyta, jog sutarčių 6.2 punkte įtvirtinta nuostata, jog šalis neįvykdžiusi pirkimo- pardavimo apvaliosios medienos numatytais sutartyje ketvirtiniais terminais ir kiekiais, turi mokėti 10 procentų nuo neįvykdyto sandorio dalies vertės dydžio baudą. Ši sutarties sąlyga ir Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 54 punkto nuostata įtvirtina aiškų terminą ketvirtį. Tai reiškia, jog yra nustatytas prievolės sumokėti įvykdymas iškart pasibaigus vienam kuriam nors iš ketvirčių, priklausomai nuo to, kada pažeidimas yra padaromas. Kaip nustatyta, atsakovas nepirko iš ieškovo medienos jau 2009 m. kovo 13 d. informuodamas apie tai ieškovą raštu. Taigi ieškovas apie savo tariamai pažeistą teisę jau žinojo pasibaigus I ketvirčiui, o po to ir pasibaigus II ketvirčiui, tačiau į teismą su ieškiniu per įstatymo nustatytą 6 mėnesių terminą nesikreipė, o atsakovui 2009-06-10 ir 2009-11-04 pateikė pretenziją, reikalaudamas sumokėti sutartyse numatytą baudą. Ieškovo atstovas posėdžio metu paaiškino, jog atsakovui 2009 m. liepos 15 d. buvo pranešta apie ilgalaikės sutarties nutraukimą, kuri buvo nutraukta praėjus 10 dienų po pranešimo. Taigi, seka išvada , jog ilgalaikė sutartis buvo nutraukta 2009 m. liepos mėnesį Teismui ieškinį padavė tik 2010m. liepos 12d. Abiejų tarp šalių pasirašytų sutarčių ( tiek ilgalaikės apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutarties, tiek apvaliosios medienos pusmetinės pirkimo- pardavimo sutarties ) 9.4 punkte įtvirtinta nuostata, jog ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo skolos susidarymo dienos, pardavėjas dėl skolos išieškojimo turi kreiptis į teismą.

7Apvaliosios medienos pusmetinė pirkimo-pardavimo sutartis galiojo iki 2009m. birželio 30d. Kaip nustatyta iš ieškovo atstovo paaiškinimų teismo posėdžio metu ilgalaikė apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartis buvo nutraukta 2009 m. liepos mėnesį. Nors ieškovo atstovas nurodė, jog pirmiausia kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą 2010 m. kovo 15 d. Ieškinys buvo grąžintas nepašalinus trūkumų. Tačiau teismui tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Tačiau ir šiuo atveju, laikytina, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas.

8Esant nustatytai aplinkybių visumai, priimtas teismo preliminarus sprendimas naikintinas, o ieškovo ieškinys atmestinas.

9Kadangi teismas taikė ieškinio senatį, todėl neanalizuoja ieškovo reikalavimo sumokėti baudą pagrįstumo.

10CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovo atstovas posėdžio metu prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas 1936 Lt bei pateikė PVM sąskaitą faktūrą (b.l.60-61). Šiuo atveju bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo.

11Sutinkamai su LR CPK 96 str. nuostatomis iš ieškovo į valstybės biudžetą išieškotinos teismo turėtos pašto išlaidos.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 256 str., 270 str.

Nutarė

13Panaikinti 2010m. liepos 16d. preliminarų teismo sprendimą, kuriuo Valstybės įmonei Anykščių miškų urėdijai iš UAB „Swedspan G. B.“ buvo priteista 18 920,40 Lt bauda, 6 procentų dydžio metinių palūkanų, 284 litai žyminio mokesčio.

14Ieškovo Valstybės įmonės Anykščių miškų urėdijos ieškinį atsakovui UAB „Swedspan G. B.“ dėl baudos išieškojimo atmesti.

15Priteisti iš ieškovo Valstybės įmonės Anykščių miškų urėdijos atsakovui UAB „Swedspan G. B.“ 1936 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

16Išieškoti iš VĮ Anykščių miškų urėdijos į valstybės biudžetą 14,05 Lt teismo turėtų pašto išlaidų.(sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300 , įmokos kodas 5660 )

17Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai