Byla 2-667-212/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė, sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, dalyvaujant ieškovui P. Š. ir jo atstovui adv. Vincui Sabeckiui, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Modestai Morkūnienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų pakeitimo pagal P. Š. ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir

Nustatė

2Ieškovas ir jo atstovas prašo įpareigoti atsakovę pakeisti 2008-10-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. Ž4-582 penktą punktą ir nustatyti, kad skolos likutis už žemės sklypus yra 44 848 Lt ir jį ieškovas sumoka lygiomis dalimis iki 2014-01-15. Prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2008-10-23 su Panevėžio apskrities viršininko įgaliotu asmenimi sudarė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį pagal kurią įsigijo 49,75 ha žemės už 218 400 Lt. Avansu 2008-10-08 sumokėjo 21 840 Lt. Nupirko 6 žemės sklypus, kuriuos prieš tai apie 10 metų nuomavo iš valstybės. Žemė buvo žemės ūkio paskirties, per visą nuomos laiką investavo nemažai lėšų. Atsakovė nurodė, kad sutarties pagrindu yra VĮ Registrų centro pažymos, pagal kurias visų žemės sklypų vertė 95 790 Lt, tačiau šiomis pažymomis nesivadovavo, nes sklypų pardavimo kaina ženkliai skyrėsi nuo VĮ Registrų centro įvertinimo. Prieš sudarant sutartį, jis nebuvo supažindintas su perkamų žemės sklypų vertinimu, kurį atliko UAB „Matininkai“. Nesupranta, kokiu pagrindu atsakovė parduodamos valstybinės žemės kainą padidino 122 610 Lt. Jis kreipėsi į UAB korporaciją „Matininkai“ dėl žemės sklypų įvertinimo. Pagal šios korporacijos vertinimą 2009 metais visų jo įsigytų žemės sklypų vertė buvo 181 500 Lt, o 2010 metais – 106 000 Lt. Mano, kad atsakovė, parduodama žemės sklypus už žymiai aukštesnę kainą, elgėsi nesąžiningai. Dėl pasikeitus žemės sklypų kainos būtų teisinga sumažinti sutartyje nustatytą kainą iki 106 000 Lt, t. y. iki nustatytos 2010 metams žemės vertės. Mano, kad pasirašius 2008-10-23 sutartį pasikeitė aplinkybės sutarčiai tinkamai vykdyti, todėl 2009-08-24 atsakovei pasiūlė keisti sutarties sąlygą dėl žemės kainos, tačiau atsakovė atsisakė tai padaryti. Reikalavimą grindžia CK 6. 228 str. 1 ir 2 dalimis ir prašo keisti sutarties sąlygą, nustatant žemės sklypų kainą 106 000 Lt. Sudaryta sutartis yra neteisinga ir tuo atžvilgiu, kad jis nėra žemės sklypų savininkas, negali laisvai disponuoti žeme, kol ji neišpirkta.

3Atsakovė (dabar Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) su ieškovo reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas 2008-03-04 prašymu kreipėsi į Panevėžio rajono žemėtvarkos skyrių su papildomu prašymu pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę lengvatinėmis sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą. Nurodė, kad pirks 49,75 ha žemės, kad jam buvo taikyta valstybės parama įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę. Atsakovė parduodamų žemės sklypų vertę nustatė pagal įstatymą, žemės sklypus įvertino turto vertintojai su kuriais buvo sudaryta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Ieškovas 2008-09-15 sutarties projekte patvirtino, kad sutinka su žemės sklypų pirkimo sąlygomis ir kaina. Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu nurodytos VĮ Registrų centro Panevėžio filialo 2008-10-10 pažymos apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Šias pažymas užsako notaras, kad įsitikintų, jog turtas be suvaržymų ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims. Pirkimo-pardavimo sutartis parengta ir sudaryta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-18 nutarimo Nr. 236 nuostatas, todėl keisti jos nėra pagrindo.

4Ieškinys atmestinas.

5Byloje nustatyta, kad ieškovas, būdamas ūkininku, 2008-03-04 Panevėžio apskrities viršininko administracijai pateikė prašymą parduoti jam 49,75 ha valstybės žemės sklypą Sodelių kadastro vietovėje lengvatinėmis sąlygomis, be aukciono (b. l. 88-91). Surinkus būtinus dokumentus, 2008-09-15 Lietuvos Respublika, atstovaujama Panevėžio apskrities viršininko įgalioto asmens ir ieškovas P. Š. pasirašė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektą, kuriame patvirtinti perkamų žemės sklypų dydžiai ir kaina (b. l. 92-109). Ieškovas parašu patvirtino, kad sutinka su perkamų žemės sklypų kaina ir kitomis sutarties projekte išdėstytomis sąlygomis. Ieškovui 2008-10-09 įmokėjus mokestį už perkamą valstybinę žemę, šalys 2008-10-23 pasirašė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. Ž4-582 (b. l. 113-116). Pagal šią sutartį ieškovui parduoti šie žemės sklypai:

617,60 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), 82 000 Lt vertės;

73,15 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), 11 000 Lt vertės;

88,60 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), 35 000 Lt vertės;

95,55 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), 22 000 Lt vertės;

1014,70 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), 68 000 Lt vertės;

110,15 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), 400 Lt vertės.

12Pagal sutarties 5 punktą, kurį ieškovas prašo pakeisti, ieškovas įsipareigojo už nupirktus žemės sklypus sumokėti iki 2014-01-15. Ieškovas neginčija 0,15 ha žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) kainos ir neprašo jos keisti. Esant išvardintoms aplinkybėms, atmestinas ieškovo argumentas, kad prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį jis nebuvo supažindintas su VĮ Registrų centro ir UAB korporacija „Matininkai“ pateiktais žemės sklypų įvertinimais. Be to, ir teismo posėdyje ieškovas teigė, kad neturėjo laiko domėtis ir gilintis į dokumentus bei žemės įvertinimą. Ieškovo prašymu UAB korporacija „Matininkai“ 2010-01-19 ir 2010-02-23 įvertino ieškovo įsigytus žemės ūkio paskirties žemės sklypus ir nustatė, kad 2009-02-02 šio turto vertė buvo 181 500 Lt, o 2010-01-06 – 106 000 Lt (b. l. 77). Būtent dėl šių įvertinimų, t. y. sumažėjusios rinkos kainos, prašo keisti sutarties 5 punktą ir turto kainą.

13Ieškovui žemės sklypai parduoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pagrindu (toliau Įstatymas). Įstatymo 5 straipsnis reglamentuoja, kad „...<šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytiems asmenims šio įstatymo 5 straipsnio nustatytais atvejais suteikiama pirmumo teisė be aukciono pirkti parduodamus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus už rinkos kainą, kuri apskaičiuojama pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą“. Tikslu atlikti nekilnojamojo turto vertinimą, atsakovė, tuometinė Panevėžio apskrities viršininko administracija, 2008-05-12 sudarė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. V18-36 su UAB korporacija „Matininkai“, kuri ir atliko ieškovui parduotų žemės sklypų įvertinimą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą (b. l. 100-107). Žemė įvertinta 2008-08-08, t. y. pardavimo dienai. Keisti sutarties 5 punktą dėl to, kad pasikeitė nekilnojamojo turto kainos dėl pasaulio ekonominės krizės, nėra pagrindo.

14Ieškovas reikalavimą grindžia Civilinio kodekso normomis, tačiau įstatymas reglamentuoja, kad atskirų rūšių sutarčių specialiosios normos gali būti nustatytos ir kituose įstatymuose (CK 6. 154 – 6. 155 str.). Kaip jau minėta, ieškovui žemės ūkio paskirties žemė buvo parduota Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pagrindu. Šis įstatymas yra speciali norma, kuria siekiama užtikrinti, kad Lietuvos nacionalinis turtas – žemės ūkio paskirties žemė būtų naudojama racionaliai, skatinant žemės rinką ir konkurencingą žemės ūkį, sudarant sąlygas racionaliai tvarkomų žemėvaldų suformavimui bei žemės konsolidacijai; išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką, užtikrinti higienos sąlygų ir gyvūnų gerovės normų laikymąsi (Įstatymo 1 str.).

15Ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 12, 178 str.). Pagal CPK 79, 88, 92 straipsnių nuostatas iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (b. l. 2), 14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais teismas

Nutarė

16P. Š. ieškinį dėl valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų pakeitimo atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atmesti.

17Priteisti iš P. Š., a. k. ( - ) 14 Lt (keturiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

18Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduoti Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai