Byla I-5699-189/2007
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui adv. Dainiui Burduliui, atsakovo atstovei Lianai Stravinskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Philip Morris Lietuva“ skundą Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2006-12-21 nutarimą Nr. 3K06/323 taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimą, paskiriant bendrovei 4000 Lt baudą. Paaiškino, kad bauda skirta už tai, kad bendrovė, pagal 2006-10-30 važtaraštį FG06/1397, nemokamai perdavė UAB „TNS Gallup“ 3 dėžes, t.y. 750 pakelių, tabako gaminių (be ženklinimo – nenurodytas pavadinimas, gamintojas), pažymėtų kodais G19, H28, B73. Šie tabako gaminiai buvo skirti tyrimui, kurio tikslas išrinkti patraukliausią cigarečių Marlboto Menthol skonį iš trijų variantų. Bendrovė yra tabako gamintojas, kuriai 2000-05-23 yra išduota licencija Nr. 16 gaminti tabako gaminius bei 2004-05-20 – licencija Nr. 10L-50t verstis didmenine prekyba tabako gaminiais. 2006-01-25 sutartyje su UAB TNS „Gallup“ Nr. 06-015-Li-08 bendrovė pavedė jai atlikti tyrimus pagal užduotis, pateiktas prie šios sutarties. 2006-06-29 trišaliu susitarimu dėl teisių ir įsipareigojimų perdavimo visos bendrovės teisės ir įsipareigojimai pagal 2006-01-29 rinkos tyrimų paslaugų sutartį buvo perduotos UAB „Philip Morris Baltic“. Pagal sutarties priedą Nr. 11 UAB „Philip Morris Baltic“ pavedė UAB „TNS Gallup“ atlikti tyrimą tikslu išrinkti patraukliausią Marlboro Menthol skonį iš trijų variantų, rūkančiųjų 19-29 metų amžiaus vyrų ir moterų, dažniausiai arba atsitiktinai rūkančių Marlboro Menthol arba Barclay Menthol cigaretes, grupėje. Bendrovė perdavė UAB TNS „Gallup“ tyrime naudoti 15000 vienetų cigarečių, tačiau šių cigarečių UAB „TNS Gallup“ nepirko, jos liko bendrovės nuosavybėje ir yra skirtos naudoti išimtinai tyrimo tikslais. Bendrovės perduotos cigaretės tyrimo tikslais buvo supakuotos į specialius tyrimui skirtus pakelius. Cigarečių, supakuotų į nepažymėtas prekės ženklu pakuotes, perdavimas rinkos tyrimų bendrovei konkrečių, tarpusavio sutartimi reglamentuojamų tyrimų tikslu negali būti laikomas nei reklama, nei įsigijimo ar vartojimo skatinimu.

4Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba), atsiliepimu (b.l. 12-13) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pareiškėjos paaiškinimai, kad bendrovė neplatino tabako gaminių nemokamai, jog neperdavė cigarečių UAB „TNS Gallup“ nuosavybėn, prieštarauja Tarnybos nustatytoms faktinėms aplinkybėms. 2006-11-30 rašte tarnybai nurodyta, kad važtaraščio FG 06/1397 pagrindu į UAB „TNS Gallup“ nugabentos 3 dėžės (15000 vnt.) tyrimams skirtų cigarečių. Kita tabako gaminių perdavimo akto šalis UAB „TNS Gallup“ nurodė, kad iš Kliento, t.y. pareiškėjos atstovo gavo 3 dėžes cigarečių. Cigarečių perdavimo faktą bylos nagrinėjimo tarnyboje metu patvirtino ir įgaliotas pareiškėjos atstovas B.Undzėnas. Pareiškėja, teikdama tabako gaminius nemokamai, pažeidė imperatyvų draudimą nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius ir (ar) jų naujus pavyzdžius. Be to, UAB „TNS Gallup“ neįgijo teisės disponuoti tabako gaminiais, ši bendrovė nemokamai teikė (dalino) cigaretes tretiesiems asmenims suvartojimo tikslais, t.y. disponavo jais savo nuožiūra. Nutarime pareiškėjos veiksmai nebuvo kvalifikuoti kaip tabako gaminių įsigijimo skatinimas ar reklama, už tai nebuvo taikytos ekonominės sankcijos. Pareiškėja nubausta už tabako gaminių pateikimą nemokamai. Draudimas platinti tabako gaminius nemokamai įtvirtintas Tabako kontrolės įstatymo 18 str., kuris nesieja jame įtvirtintų draudimų su tabako gaminių reklama ar vartojimo skatinimu.

5Skundas atmestinas.

6Byloje nustatyta, kad pareiškėja pagal 2006-10-30 važtaraštį FG 06/1397 nemokamai perdavė UAB „TNS Gallup“ 3 dėžes (15000 vnt.), t.y. 750 pakelių tabako gaminių ( be ženklinimo – nenurodytas pavadinimas, gamintojas ir kt.), pažymėtų kodais G.19, H28, B73, tyrimui, kurio tikslas išrinkti patraukliausią Marlboro Menthol skonį iš trijų variantų (b.l. 16, 17, 18-20, 21-22, 25, 26,27, 28, 29, 30-31, 32,33,34,35,36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48-49).

7Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius ir (ar) jų naujus pavyzdžius. Pagal šio įstatymo 26 str. 11 d., už šio įstatymo 18 str. nustatytų draudimų pažeidimą juridiniai asmenys baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų bauda.

8Pareiškėjos paaiškinimas, kad cigarečių, supakuotų neženklintose pakuotėse naudojimas tarpusavio sutartimi reglamentuojamų tyrimų tikslu negali būti laikomas nei reklama, nei įsigijimo ar vartojimo skatinimu, nepagrįstas, nes Tabako kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 2 p. nustatytas imperatyvus draudimas nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius ir (ar) jų naujus pavyzdžius, todėl pažeidimo sudėčiai pakanka aplinkybės, kad tabako gaminiai buvo pateikti nemokamai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkinti skundo pagrindo nėra.

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

10atmesti skundą kaip nepagrįstą.

11Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai