Byla II-16-308/2012
Dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros vedėjo V. B. 2011-12-16 priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-48-1 AM 038767 ir jo pagrindu paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei , dalyvaujant pareiškėjai J. L.,suintereuoto asmens- Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei I. J. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos J. L. skundą dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros vedėjo V. B. 2011-12-16 priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-48-1 AM 038767 ir jo pagrindu paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo

Nustatė

2Pareiškėja J. L. pateiktu skundu prašo panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros vedėjo V. B. 2011-12-16 priimtą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje ir bylą nutraukti.

3Pareiškėja skunde nurodė, kad nagrinėjant administracinę bylą, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę dalyvauti. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo nedalyvauja , tai turi būti žinoma, jog jam laiku yra pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą arba jo neatvykimo priežastys pripažįstamos nesvarbiomis. J. L. nurodo, kad institucija, nagrinėjusi bylą pažeidė jos teises ir įstatymo reikalavimus, nes išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą jai nedalyvaujant, nors buvo pateikti jos prašymai atidėti bylos nagrinėjimą dėl ligos.

4J. L. taip pat nurodė, kad ji nepadarė jokio administracinio teisės pažeidimo. Administracinio teisės pažeidimo nutarime nurodoma, kad ji 2011-04-14 17 val. prie Paversekio kaimo esančiose žemės ūkio naudmenose degino pernykštę žolę. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo J. L. nurodė, kad toks teiginys yra pramanytas ir niekuo nepagrįstas. Ji paaiškino, kad pareigūnai 2011-04-25 atvyko pas ją į namus , neprisistatė ir kaltino ją, jog ji išdegino žolę, liepė važiuoti kartu su jais į vietą. Ji patvirtino, kad nuvažiavusi matė, jog lauke, esančiame už 1,5 km nuo jos namų matėsi išdegusi žolė šalia jos žemės sklypo einančio kelio pakelėje ir už jos sklypo esantis Mikšėnų žemės sklypas. J. L. nurodė, kad tarp išdegusio žemės sklypo ir jos žemės sklypo yra įsiterpęs dar vienas žemės sklypas. J. L. skunde nurodė, kad jai priklausnatis 3,88 ha žemės sklypas nebuvo išdegęs, nes ten nebuvo kam degti , kadangi nebuvo pernykštės žolės, nes Nacionalinė mokėjimų agentūra griežtai reikalauja, kad pievos būtų nušienautos laiku. Ji nurodė, kad laukuose pareigūnai kažką rašė ir liepė jai pasirašyti , tačiau ji atsisakiusi, kadangi yra baigusi tik 4 lenkų mokyklos klases ir negalėjusi perskaityti ranka rašyto teksto.

5Skunde J. L. nurodė, kad Administracinio teisės pažeidimo teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Nurodo, kad byloje nėra surinkta jokių duomenų, kad ji degino sausą žolę pareigūnų nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku, todėl administracinė byla turi būti nutraukta. Ji taip pat nurodo, kad surašant protokolą buvo padarytas dar vienas pažeidimas, jog ji nedalyvavo surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą. J. L. teigia, kad pareigūnai turėjo svarstyti ir galimybę taikyti jai švelnesnę atsakomybę, taikydami ATPK 301 str. J. L. teigia, kad ji negalėjo susipažinti su administracinės bylos medžiaga ilgą laiką, nes nežinojo, kad jai yra surašytas protokolas, nedalyvaudama bylos svarstyme neturėjo galimybių reikšti prašymus, pateikti įrodymus, naudotis teisine pagalba ir apskųsti nutarimą byloje. Be to ji skunde nurodė, kad nuobauda buvo paskirta praėjus 8 mėnesiams nuo teisės pažeidimo padarymo dienos.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja J. L. paaiškino, kad žolės ji nedegino ir nežino , kodėl pareigūnai reikalavo, kad ji prisipažintų. Ji paaiškino ,kad 2011-04-14 buvo išvažiavusi į Varėną, į namus parvažiavusi prieš 17 val.,kur ją iš Varėnos parvežė brolienė S. Ž. gyv. Krūminių k.Dar prieš tai su benzininiu pjūklu buvo persipjovusi koją ,tai sunkiai ir vaikščiojusi ir net norėdama nebūtų galėjusi nueiti į lauką.2011-04-23 atvažiavo pareigūnai ir ją apkaltino,kad ji išdeginusi žolę.Nuvažiavus su pareigūnais į laukus ji jiems rodė, kad jos laukuose žolė yra nušienauta,o žolė buvo išdeginta tik pakelėje prie pat kelio,kur nėra jos žemės.Kas ten galėjo padegti žolę prie kelio nežinanti ,kadangi galėjo padegti koks nors praeinantis žmogus .Tą dieną nenušienautą žolę degino kaimynė S. K.,o S. M. žolę ten degino dviejose vietose prie jos žemės sklypo. Pareigūnai nekvietė jokios komisijos,kuri būtų galėjusi išsiaiškinti,kur konkrečiai žolė buvo išdeginta ir ar būtent jai priklausančiame lauke.Pareigūnai surašydami protokolą ir priimdami nutarimą skirti baudą rėmėsi kokiais tai nenurodomais kaimynais,kur ją žolės deginimu tada galėjo apkaltinti bet koks žmogus,kuris iš tikrųjų nieko net nebuvo matęs.

7Suinteresuoto asmens, institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą , atstovas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašo palikti galioti paskirtą nuobaudą . Nurodė,kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros pareigūnai 2011-04-16 gavo anoniminį pranešimą,kad yra deginama žolė prie J. L. namų ir kad žolę degino pati J. L..Į vietą nuvyko du pareigūnai,kurie rado išdegintos žolės plotus,apklausė kaimynus,kurie patvirtino,kad J. L. degino žolę,bet kaimynai atsisakė tą patvirtinti oficialiai.Todėl remiantis tokia surinkta informacija buvo nutarta skirti baudą J. L. už žolės deginimą ir 2011-04-26 buvo priimtas nutarimas,kuriuo J. L. buvo paskirta 600 lt bauda.

8Skundas tenkintinas.

9Varėnos rajono agentūra 2011-04-20 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, Nr.VR-48 AM Nr.036883, kuriame nurodė, kad J. L. 2011-04-14 apie 17 val. prie Paversekio kaimo esančiose ž.ū. naudmenose degino sausą žolę. J. L. 2 plotuose išdegino 500 m2 ir 910 m2 sausos žolės. Nurodo, kad tokia veika yra draudžiama įstatymų. Protokole J. L. pasirašyti atsisakė. Kaip asmuo galintis paliudyti pažeidimą buvo nurodytas J. P.,kuris teismo žiniomis dirba Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros pareigūnu.

102011-04-26 Varėnos rajono agentūra priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-48 AM 038764, kuriuo pripažino, jog J. L. padarė pažeidimą, numatytą LR ATPK 831 str. 2d. ir paskyrė jai 600 Lt baudą.

11J. L. 2011-07-19 dėl šio nutarimo pateikė skundą Varėnos rajono apylinkės teismui , prašydama atnaujinti terminą skundui paduoti , panaikinti nutarimą ir nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą. Teismas 2011-07-29 nutartimi atsisakė atnaujinti terminą skundui paduoti. Ši teismo nutartis buvo panaikinta 2011-09-28 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuria buvo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-07-29 nutartis ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros 2011-04-26 nutarimas ir administracinė byla grąžinta Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūrai nagrinėti iš naujo.

122011-12-16 Varėnos rajono agentūra priėmė naują nutarimą , kuriuo pripažino, kad J. L. 2011-04-14 – 17 val. degino žolę Paversekio kaime ir nubaudė ją 600 Lt dydžio bauda.

13Institucija priėmusi nutarimą rėmėsi savo 2011-04-20 d.surašytu protokolu,kuriame yra nurodyta “Šių metų balandžio 14 dieną apie 17 val.pilietė J. L. prie Paversekio kaimo Matuizų sen. esančiose ž.ū.naudmenose degino sausą žolę nesugrėbtą,nesurinktą,degino ištisai.Aplinkosauginiai reikalavimai draudžia deginti ražienas,nenupjautas ir nesugrėbtas žoles,nendres,javus ir kitas ž.ū.kultūras.Pilietė J. L. prie savo nuosavybės teise turimo žemės išdegino 500 m2 sausos žolės plote-kelkraštį,kitoje vietoje,taip pat prie savo nuosavybės teise valdomo ž.ū.paskirties sklypo,išdegino 910 m2 sausos žolės plotą.Jos teigimu kelininkai nenupjovė ,tai ji padegė sausą žolę,kad ji neplistų į jos sklypą nuo pakelės.Kitoje vietoje padegė dėl to,kad labai bloga žolė ir trukdo ganyti gyvulius.“ Skiltyje pažeidėjo paaiškinimas nurodyta,kad „Pilietė J. L. rašyti paaiškinimą atsisakė,pasirašyti atsisakė,protokolą paimti į rankas atsisakė.Sakė,kad degino ir nieko čia blogo nematanti,benzinas irgi smirda,bet visgi važinėja su automobiliais ir degina ir nieko“.

14LR ATPK 248 str.nurodo administracinių teisės pažeidimų bylos uždavinius:laiku,visapusiškai,pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes,išspręsti ją tiksliai pagal įstatymus ir kt. Iš surinktų įrodymų visumos matyti,kad institucija surašiusi administracinį teisės pažeidimo protokolą ir skyrusi nuobaudą laikė,kad J. L. kaltė dėl nurodyto pažeidimo yra įrodyta.Tačiau suinteresuotas asmuo-Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nei priimant nutarimą,nei nagrinėjant pareiškėjos skundą nepateikė įrodymų,kurie neginčijamai patvirtintų,kad būtent J. L. būtų padegusi nurodytus žolės plotus Paversekio k 2011-04-14.Iš bylos medžiagos matyti,kad į įvykio vietą buvo nuvykta tik balandžio 20 d.ir pagal suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimą tik paklausinėjus anonimiškai vietinius gyventojus buvo nustatyta,kad žolę padegė J. L..Tačiau suinteresuotas asmuo negali nurodyti tų asmenų,kurie aplinkos apsaugos pareigūnams nurodė, jog žolę padegė J. L. ir šių asmenų negalima betarpiškai išklausyti teismo posėdyje ir įvertinti jų paaiškinimus kaip įrodymus.Iš 2011-09-27 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2-747-308/2011 matyti,kad žolę Paversekio kaime 2011 m balandžio 14d.apie 18 val.visai šalia J. L. žemės sklypo degino S. M.,bei nėra paneigta galimybė,kad jis ar kokie tai kiti asmenys galėjo uždegti ir J. L. inkriminuojamus sausos žolės plotus arba kad kokie tai kaimynai galėjo piktavališkai apkalbėti J. L. nurodant ją žolės padegimu.Aplinkos apsaugos pareigūnai protokole nurodo,kad J. L. kalbėdamasi su jais pripažinusi žolės deginimo faktą,tačiau toks pripažinimas nėra užfiksuotas techninėmis priemonėmis(garso ar vaizdo įrašu)ir negalima patvirtinti,kad toks pokalbis iš tikrųjų vyko,kadangi J. L. neigia buvus tokį pokalbį.Šiuo atveju nėra surinkta jokių tiesioginių ar netiesioginių įrodymų,kurie galėtų neginčijamai ir objektyviai pagrįsti J. L. kaltę dėl sausos žolės deginimo 2011 m balandžio 14d.Paversekio k.Dėl to šiuo atveju taikytinos LR ATPK 249 str.2d.normos dėl vadovavimosi LR baudžiamojo proceso kodekso normomis,taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui, ir kadangi nėra įrodyta patrauktos administracinėn atsakomybėn J. L. kaltė pagal LR ATPK 831 str.2d.,tai administracinio teisės pažeidimo byla prieš ją nutrauktina ir jai paskirta nuobauda panaikintina.

15Kai nutarimas panaikinamas ir byla nutraukiama , tai turi būti grąžinamos išieškotos pinigų sumos ir kiti taikyti apribojimai , susiję su anksčiau priimtu nutarimu.

16Vadovaudamasis LR ATPK 300 str., 302 str. 1d.2 p., 302 2 str., 302 4 str.

Nutarė

17Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros vedėjo V. B. 2011 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr.VR-48-1 AM 038767 dėl 600 Lt baudos skyrimo J. L. pagal LR ATPK 831 str.2d. panaikinti ir bylą nutraukti.

18Nutartis gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per 20 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos , skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme .

Proceso dalyviai