Byla AN2-108-255/2019
Dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 11 d. nutarties dalies, kuria jam paskirta bauda

1

2Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Regina Bertašienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens N. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 11 d. nutarties dalies, kuria jam paskirta bauda.

3Teismas

Nustatė

41.

5Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2018 m. lapkričio 8 d. surašė administracinio nusižengimo protokolą N. D. pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 505 straipsnio 1 dalį už tai kad jis, būdamas UAB ( - ) direktoriumi, nuo 2018 m. birželio 19 d. iki 2018 m. lapkričio 8 d. nepateikė Akreditavimo tarnybai, vykdančiai jai pavestas funkcijas, prašomus dokumentus ir informaciją, reikalingą nagrinėti skundą dėl medicinos priemonės, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59(4) straipsnio 3 dalies 1 punktą.

62.

7Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose administracinio nusižengimo byla, kurioje dėl pažeidimo, numatyto ANK 505 straipsnio 1 dalyje, surašytas administracinio nusižengimo protokolas N. D., buvo paskirta nagrinėti 2019 m. sausio 28 d., tačiau į teismo posėdį neatvykus administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, bylos nagrinėjimas buvo atidėtas ir nutarta į kitą teismo posėdį N. D. atvesdinti. Administracinio nusižengimo byla paskirta nagrinėti 2019 m. vasario 11 d., tačiau ir į šį teismo posėdį administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo N. D. nebuvo atvesdintas.

83.

9Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 11 d. nutartimi administracinės bylos nagrinėjimas paskirtas 2019 m. vasario 25 d., į teismo posėdį nutarta dar kartą atvesdinti N. D. ir jam ta pačia nutartimi paskirta 10 MGL (500 Eur) dydžio bauda.

104.

11Atskiruoju skundu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo N. D. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 11 d. nutarties dalį dėl baudos paskyrimo. Skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas jam baudą, vadovavosi ANK 581 straipsniu, kuris reglamentuoja liudytojo teises ir pareigas, o ne baudų skyrimą. Pažymima, jog teismo teisė skirti baudas yra numatyta ANK 634 straipsnyje, kurio 1 dalies 3 punktas numato teisę skirti baudą tik jei be pateisinamų priežasčių į teismą neatvyksta liudytojas, specialistas ar ekspertas. Nurodoma, jog administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui už neatvykimą į teismą teismas apskritai negali skirti baudos, o pagal ANK 629 straipsnio nuostatas teismas gali tik atvesdinti administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį į teismo posėdį, o šiam vengiant atvykti ar būti atvesdintam – tik išnagrinėti bylą jam nedalyvaujant, tačiau neturi teisės skirti baudų už neatvykimą į teismo posėdį. Skunde pažymima, jog jis, N. D., nevengė atvykti į teismo posėdį, o prašė jį atidėti, be to, prie atskirojo skundo pateikia duomenis, jog teismo posėdžio metu buvo pas gydytoją.

125.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

146.

15Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 629 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinio nusižengimo byla gali būti nagrinėjama teismo posėdyje nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam ar jų atstovams, jeigu jiems tinkamai ir laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ir jeigu iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Kai yra gautas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, administracinio nusižengimo byla gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu teismas, pripažinęs neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta šį administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą. Minėto straipsnio 2 dalis numato, jog teismas gali nuspręsti, kad posėdyje būtinas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas ir jeigu pagal šaukimą šis asmuo vengia atvykti, teismo sprendimu policijos pareigūnas gali jį atvesdinti. O jeigu pagal teismo šaukimą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengia atvykti ar būti policijos atvesdintas, administracinio nusižengimo byla gali būti nagrinėjama šiam asmeniui nedalyvaujant. Iš paminėtos teisės normos analizės darytina išvada, jog administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui vengiant dalyvauti ar būti atvesdintam į teismo posėdį, teismas turi teisę nagrinėti administracinio nusižengimo bylą jam nedalyvaujant, tačiau baudos skyrimo teisė teismui tokiu atveju įstatyme nėra numatyta.

167.

17Iš administracinio nusižengimo byloje esančių duomenų matyti, jog pirmosios instancijos teismas administracinio nusižengimo bylą, kurioje dėl pažeidimo, numatyto ANK 505 straipsnio 1 dalyje, surašytas administracinio nusižengimo protokolas N. D., paskyrė nagrinėti 2019 m. sausio 28 d., tačiau į teismo posėdį neatvykus administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, bylos nagrinėjimą atidėjo ir nutarė į kitą teismo posėdį N. D. atvesdinti. Administracinio nusižengimo byla buvo paskirta nagrinėti 2019 m. vasario 11 d., tačiau ir į šį teismo posėdį administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo N. D. nebuvo atvesdintas, todėl pirmosios instancijos teismas nutartimi bylos nagrinėjimą atidėjo, paskirdamas kitą teismo posėdžio datą, dar kartą nutarė administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį atvesdinti ir už piktybiškumą vengiant atvykti į teismą, paskyrė jam 10 MGL (500 Eur) dydžio baudą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens N. D. veiksmai neabejotinai rodo jo piktybiškumą ir vengimą atvykti į teismo posėdį, tačiau šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo procesinės teisės skirti jam už tai baudą, kadangi tokia teisė įstatyme nėra numatyta.

188.

19Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. vasario 11 d. nutartimi nepagrįstai paskyrė 10 MGL (500 Eur) dydžio baudą administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui N. D., todėl ši nutarties dalis naikintina.

20Vadovaudamasis ANK 656 straipsnio 6 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

21panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 11 d. nutarties dalį, kuria N. D. paskirta 10 MGL (500 Eur) dydžio bauda.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai