Byla 2-103-494/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant E.Drungilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei K. S., atsakovui V. V., jo atstovei adv. J.Dubrovskajai, trečiajam asmeniui L. V., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui V. V., trečiajam asmeniui L. V. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu (b.l.1-4) prašė: 1) įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti savavališkai pastatytą 8,23 m ilgio, 6,44 m pločio, 5,69 m aukščio pastatą, esantį ( - ) žemės sklype (kad. Nr. ( - )) ir sutvarkyti statybvietę; 2) teismo sprendime nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti savavališkai pastatytą 8,23 m ilgio, 6,44 m pločio, 5,69 m aukščio pastatą, esantį ( - ) žemės sklype (kad. Nr. ( - )) bei sutvarkyti statybvietę pats, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo.

3Ieškinyje nurodė, kad vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-07-19 įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (toliau – STR „Nesudėtingi statiniai“) priedo „Nesudėtingų statinių sąrašas“ 1 lentelės 2 eilute, statiniai, kurių didžiausias aukštis 5 m, o didžiausias plotas 50 kv. m priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams, o statiniai, kurių didžiausias aukštis 8,5 m, didžiausias plotas 80 kv. m priskiriami II grupės nesudėtingiems statiniams. Atsižvelgiant į tai, atsakovo pastatytas 8.23 m ilgio, 6.44 m pločio ir 5.69 m aukščio, t.y. 53 kv. m pastatas priskirtinas II grupės nesudėtingų statinių grupei. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 2 str. 17 d., naujo statinio statyba – statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį. Nagrinėjamu atveju atsakovo pastatytas statinys ant buvusio gyvenamojo namo pamatų ir vadovaujantis 2012-09-05 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (toliau – NTR išrašas) išrašu nėra įregistruotas, todėl teigtina, kad atsakovas atliko naujo statinio statybą. Žemės sklypas, kuriame pastatytas ginčo statinys, nuosavybės teise priklauso J.T. V., tačiau vadovaujantis 2012-05-09 Vilniaus rajono apylinkės teismo įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta, kad minėtą žemės sklypą po 2005-01-26 J.T. V. mirties priėmė atsakovas V. V. ir tretysis asmuo L. V., faktiškai pradėdami jį faktiškai valdyti, todėl minėti asmenys yra žemės sklypo bendraturčiai.

4LR Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. įtvirtinta, kad naujo nesudėtingo statinio statybai reikalingas supaprastintas statybos projektas LR Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais. LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – STR „Statybą leidžiantys dokumentai“) 6 priedo 3.2 p. įtvirtinta, kad rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui privalomi statant II grupės nesudėtingą statinį paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose. Rašytinio pritarimo supaprastintam statinio projektui privalomumą reglamentuoja LR Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. Remiantis LR Statybos įstatymo 2 str. 2 d. 2 p. 2 str. 71 p., 23 str 28 p. nuostatomis, atsakovas, pastatydamas ginčo statinį žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), privalo turėti supaprastintą statybos projektą, suderintą teisės aktų nustatyta tvarka, kuris prilygsta statybą leidžiančiam dokumentui.

5Atsakovas pažeidė aukščiau nurodytų Įstatymų nuostatas, todėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – Departamentas) vyriausiasis specialistas dėl savavališkos statybos darbų statiniui 2008-12-15 surašė savavališkos statybos aktą Nr.( - ), kuriuo konstatavo, kad atsakovas savavališkai pastatė ūkinį statinį, ( - ). Atsakovas surašant minėtą aktą dalyvavo, jį pasirašė. Atsakovui surašytas 2008-12-15 Statinio statybos stabdymo aktas Nr. ( - ), kuriuo pareikalauta atsakovo sustabdyti bet kokius ginčo statinio statybos darbus. Taip pat už savavališkos statybos darbus 2008-12-15 atsakovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ). 2008-12-29 administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimu Nr. ( - ) atsakovui paskirta 1000 Lt bauda. Pažymėjo, kad atsakovas savavališkos statybos akto, jam skirtos baudos neskundė. 2008-12-15 Departamentas surašė reikalavimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Nr. ( - ), kuriuo įpareigojo atsakovą likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y. ūkinį pastatą nugriauti savo lėšomis ir iki 2009-06-15 sutvarkyti statybvietę. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas reikalavimas pagal teisės aktų reikalavimus tinkamai atsakovui nebuvo įteiktas, todėl atsakovui buvo surašytas naujas 2011-10-12 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ), t.y. pareikalauta ne vėliau kaip iki 2012-04-12 savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą ūkinį pastatą, ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovas 2012-03-20 pateikė Inspekcijai prašymą Nr. ( - ) pratęsti terminą savavališkos statybos padarinių pašalinimui, nurodydamas, kad kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą dėl palikimo į žemės sklypą priėmimo fakto nustatymo. Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012-03-23 sprendimu dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo Nr.( - ), 2011-10-12 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. įvykdymo terminą pratęsė iki 2012-07-12. Inspekcijos 2012-07-26 faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr.( - ) ir 2012-07-24 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. ( - ) įrodo, kad reikalavimą ne vėliau kaip iki 2012-07-12 pašalinti savavališkos statybos padarinius ir sutvarkyti statybvietę, ( - ), atsakovas neįvykdė.

6Ieškovo atstovė, palaikydama ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti bei papildomai nurodė, kad neprieštarauja, jog atsakovui pagal Statybos įstatymo 28 str., būtų suteiktas protingas terminas gauti leidimą statybai.

7Atsakovas V. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko visiškai ir nurodė, kad paminėtas ūkinis pastatas stovi ant mamos žemės sklypo, negalėjo susitvarkyti laiku dokumentų, nes trūko lėšų. Nurodė, kad dabar tvarko žemės dokumentus bei prašė skirti jam terminą susitvarkyti pastato dokumentus.

8Atsakovo atstovė su ieškiniu sutiko, prašė suteikti atsakovui galimybę dokumentams susitvarkyti.

9Tretysis asmuo L. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu nurodė, kad ūkinis pastatas pastatytas be leidimo, atsakovas yra jo brolis, buvo sunku su pinigais, todėl negalėjo laiku sutvarkyti dokumentų.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

112008-12-15 atsakovui V. V. (jam dalyvaujant) buvo surašytas Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento savavališkos statybos aktas Nr. ( - ), dėl ( - ), esančio pastatyto ūkinio pastato (6.07 x 8.30 m) savavališkos statybos, nurodant, kad tai yra naujo statinio statyba, pastatas priskirtas II grupės nesudėtingam statiniui, statybos leidimo bei projekto – nėra.

122008-12-15 atsakovui (jam dalyvaujant) buvo surašytas Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento savavališkos statybos sustabdymo aktas Nr. ( - ), dėl ( - ), esančio pastatyto ūkinio pastato (6.07 x 8.30 m) savavališkos statybos, iš atsakovo pareikalauta sustabdyti statybos darbus, nurodant, kad statybos darbus atliko atsakovas V. V. ūkio būdu, neturint statybos leidimo bei projekto.

13Atsakovui V. V. 2008-12-15 Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyr. specialistas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ( - ) (b.l.8) už tai, kad atsakovas pažeisdamas Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 p. bei STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 2 p. nuostatas, pastatė ūkinį pastatą (6.07 x 8.30 m), ( - ), bei 2008-12-29 Nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) (b.l.9) atsakovui pagal ATPK 159 str. 5 d., paskirta 1000 Lt bauda.

142011-09-20 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr.( - ) su foto nuotraukomis (b.l.10-13), užfiksuota, kad patikrinus vietoje ūkinio pastato (statytojas V. V.), ( - ), statybą, nustatyta, kad ūkinis pastatas (6.07 x 8.30 m) stovi minėtoje vietoje, jame niekas negyvena.

152011-10-12 reikalavimu Nr. ( - ), atsakovas V. V. buvo įpareigotas iki 2012-04-12 savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y., nugriauti savavališkai pastatytą ūkinį pastatą, ( - ), ir sutvarkyti statybvietę.

162012-03-20 atsakovas pateikė Inspekcijai prašymą pratęsti terminą savavališkos statybos padarinių pašalinimui, nurodydamas, kad kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą dėl palikimo į žemės sklypą priėmimo fakto nustatymo; Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012-03-23 sprendimu dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo Nr.( - ), 2011-10-12 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr.( - ) įvykdymo terminą pratęsė iki 2012-07-12 (b.l.15-16).

172012-07-24 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos surašė Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinių įvykdymo patikrinimo Aktą Nr. ( - ) (b.l.18), kuriame konstatuota, kad atsakovas V. V. nustatytu terminu savavališkos statybos - ūkio pastato, ( - ), padarinių nepašalino.

18Žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - )), kuriame pastatytas ginčo statinys, nuosavybės teise priklauso J.T. V.; 2012-05-09 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1127-341/2012 nustatyta, kad V. V. ir tretysis asmuo L. V. po tėvo S. V., mirusio ( - ) ir motinos J.T. V., mirusios ( - ), mirties, pastarųjų palikimą priėmė, faktiškai pradėdami jų turtą valdyti (b.l. 21-25).

19Taigi, kaip nustatyta byloje, o ir tarp šalių ginčo dėl to, jog atsakovas yra ūkinio pastato (6.07 x 8.30 m ), ( - ), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) statytojas, jog paminėtas ūkinis pastatas pastatytas savavališkai, pažeidžiant įstatymų ir poįstatyminių norminių aktų reikalavimus, t. y. be leidimo ir neturint projekto, nėra. Atsakovas visiškai su ieškiniu sutiko.

20Pagal Statybos įstatymo 2 str. 17 d., naujo statinio statyba – statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį. LR Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. įtvirtinta, kad naujo nesudėtingo statinio statybai reikalingas supaprastintas statybos projektas LR Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais. LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – STR „Statybą leidžiantys dokumentai“) 6 priedo 3.2 p. įtvirtinta, kad rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui privalomi statant II grupės nesudėtingą statinį paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose. Rašytinio pritarimo supaprastintam statinio projektui privalomumą reglamentuoja LR Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. Remiantis LR Statybos įstatymo 2 str. 2 d. 2 p. 2 str. 71 p., 23 str 28 p. nuostatomis, atsakovas, pastatydamas ginčo statinį žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), privalo turėti supaprastintą statybos projektą suderintą teisės aktų nustatyta tvarka, kuris prilygsta statybą leidžiančiam dokumentui.

21Nuo 2011-01-01 įsigaliojo nauja redakcija CK 4.103 str. redakcija, šio str. 1 d. nustato, jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai statytojas neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai; šio str. 2 d. nustato, kad asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą; pagal 3 d., teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

22Statybos įstatymo 28 str. 7 d. nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Šio str. 8 d. nustatyta, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą. Pagal šio str. 9 d., priimdamas vieną iš šio straipsnio 7 dalyje nurodytų sprendimų, teismas savo sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis; šio str. 10 d. nustato, kad su savavališkos statybos padarinių šalinimu susijusių procedūrų atlikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Pagal 11 d., statybinės medžiagos ir statybinės atliekos, likusios savavališkai pastatytus ar statomus statinius (jų dalis) nugriovus, išardžius ar atstačius į buvusią padėtį (atkūrus), yra statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens nuosavybė.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog savavališkų statybų kontekste valstybės kišimasis į nuosavybės teisę paprastai pasireiškia neteisėto statinio nugriovimu ar įpareigojimu jį nugriauti ir Europos Žmogaus Teisių Teismo laikomas atitinkančiu bendrąjį visuomenės interesą, t. y. turinčiu teisėtą tikslą, jei šiomis priemonėmis siekiama atkurti teisės viršenybę (pašalinant neleistiną ir neteisėtą statinį), užtikrinti statybos normų laikymąsi, tvarkingą teritorijų planavimą, aplinkos apsaugą ar net bendrosios dalinės nuosavybės sistemos funkcionavimą. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimai dažniausiai (ne)konstatuojami dėl ribojimo proporcingumo aspekto pažeidimo. Nuosavybės teisę ribojanti priemonė turėtų nustatyti teisingą visuomenės bendrųjų interesų poreikių ir reikalavimų, keliamų individo fundamentalių teisių apsaugai, pusiausvyrą, kuri nebus nustatyta, jei asmuo patirs individualią ir pernelyg didelę naštą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad savavališkos statybos yra susijusios su teritorijų planavimo sritimi, kurioje valstybė naudojasi plačiomis vertinimo laisvės ribomis ir teismas paprastai proporcingu laiko ribojimą, kuriuo siekiama atkurti vietovės padėtį, kuri būtų buvusi, jei būtų laikomasi įstatymų, ir kuris garantuotų visišką aplinkos apsaugą bei atgrasintų kitus asmenis nuo panašių pažeidimų (žr. pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimą byloje Nr. 21861/03 ( - ) v. ( - )). Dėl to Teismas ypač pabrėžia aplinkosauginį interesą, saugomų teritorijų vientisumo užtikrinimo aspektą. Nors Konvencijoje nėra nuostatų, specialiai skirtų aplinkosaugai, šiandienos visuomenė yra vis labiau suinteresuota saugoti aplinką. CK 4.103 straipsnio normos, nustatančios statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinius teisinius padarinius, pagal suformuotą teismų praktiką turi būti taikomos kartu su viešosios teisės normomis, reglamentuojančiomis savavališkos statybos padarinių šalinimą, bei Civilinio kodekso normomis, reglamentuojančiomis savininko teisių gynimo bei bendrosios nuosavybės įgyvendinimo teisinius santykius; teisiniai neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi atsižvelgiant į interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principus (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-02-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2007; 2008-01-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2011-12-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2011).

24Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į teisinį ginčo santykių reglamentavimą, į tai, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas naujo statinio – ūkinio pastato (negyvenamojo pastato), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), įregistruoto atsakovo ir trečiojo asmens motinos J.T. V., nuosavybės teise, nugriovimo klausimas, į tai, kad teritorija, kurioje yra ginčo objektas nėra priskiriama prie saugomų teritorijų, o minėtam žemės sklypui (kadastrinis Nr. ( - )), yra nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos: vandens apsaugos juostos ir zonos plotas – 0.1200 ha (b.l.21-25, 38-39), į ginčo šalių interesų derinimo, teisingumo ir protingumo, sąžiningumo principus, darytina išvada, kad ginčo ūkinio pastato savavališka statyba nesukėlė itin neigiamų pasekmių aplinkai ar visuomenės interesams, kad šis ginčo objektas besąlygiškai turėtų būti nugriaunamas (CK 1.5 str.).

25Todėl yra pagrindas, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p., nustatyti atsakovui V. V. pakankamai protingą terminą (nagrinėjamu atveju – septynis mėnesius) ir atsakovui leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą ginčo objekto statybai įteisinti, t.y. taikyti alternatyvų griovimui pažeistos teisės gynimo būdą. O neįvykdžius teismo nurodymo, atsakovui turi būti taikomas Statybos įstatymo 28 str. 9 d. nurodymas – savavališkai pastatyto statinio nugriovimas. Esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, ieškinys tenkintinas iš dalies.

26Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovas ir atsakovas V. V. yra atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų (b.l.45-47), tai 144,00 Lt žyminio mokesčio ir 19,24 Lt pašto išlaidos, viso 163,24 Lt, atlygintinos iš valstybės lėšų (CPK 96 str.4 d.).

27Vadovaudamasis LR CPK 259, 260-270 str., str., teismas

Nutarė

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29Įpareigoti atsakovą V. V., a.k. ( - ), per 7 (septynis) mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos (nuo 2013-07-04), teisės aktų nustatyta tvarka parengti 8,23 m ilgio, 6,44 m pločio, 5,69 m aukščio ūkinio pastato, esančio žemės sklype (kad. Nr. ( - )), ( - ), projektinę dokumentaciją ir gauti šio statinio statybą leidžiantį dokumentą.

30Atsakovui V. V., a.k. ( - ), neįvykdžius įpareigojimo per 7 (septynis) mėnesius, nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti statinio – 8,23 m ilgio, 6,44 m pločio, 5,69 m aukščio ūkinio pastato, esančio žemės sklype (kad. Nr. ( - )), ( - ), projektinę dokumentaciją ir statinio statybą leidžiantį dokumentą, – įpareigoti atsakovą V. V., a.k. ( - ), savo lėšomis per 3 mėnesius (pasibaigus nustatytam septynių mėnesių terminui) nugriauti žemės sklype (kad. Nr. ( - )), ( - ), esantį 8,23 m ilgio, 6,44 m pločio, 5,69 m aukščio ūkinį pastatą bei sutvarkyti statybvietę.

31Nustatyti, kad atsakovui V. V., a.k. ( - ), per nustatytą 3 (trijų) mėnesių terminą aukščiau nurodyto teismo sprendime įpareigojimo neįvykdžius, t.y. savo lėšomis per 3 mėnesius (pasibaigus nustatytam septynių mėnesių terminui) nugriauti žemės sklype (kad. Nr. ( - )), ( - ), esantį 8,23 m ilgio, 6,44 m pločio, 5,69 m aukščio ūkinį pastatą bei sutvarkyti statybvietę, leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (į. k. ( - )) nugriauti nurodytą ūkinį pastatą bei sutvarkyti statybvietę atsakovo V. V. lėšomis.

32Spendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas ieškiniu (b.l.1-4) prašė: 1) įpareigoti atsakovą savo lėšomis... 3. Ieškinyje nurodė, kad vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-07-19 įsakymu... 4. LR Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. įtvirtinta, kad naujo nesudėtingo... 5. Atsakovas pažeidė aukščiau nurodytų Įstatymų nuostatas, todėl Vilniaus... 6. Ieškovo atstovė, palaikydama ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė... 7. Atsakovas V. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu su... 8. Atsakovo atstovė su ieškiniu sutiko, prašė suteikti atsakovui galimybę... 9. Tretysis asmuo L. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. 2008-12-15 atsakovui V. V. (jam dalyvaujant) buvo surašytas Vilniaus... 12. 2008-12-15 atsakovui (jam dalyvaujant) buvo surašytas Vilniaus apskrities... 13. Atsakovui V. V. 2008-12-15 Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 14. 2011-09-20 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr.( - ) su foto... 15. 2011-10-12 reikalavimu Nr. ( - ), atsakovas V. V. buvo įpareigotas iki... 16. 2012-03-20 atsakovas pateikė Inspekcijai prašymą pratęsti terminą... 17. 2012-07-24 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 18. Žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - )), kuriame pastatytas ginčo statinys,... 19. Taigi, kaip nustatyta byloje, o ir tarp šalių ginčo dėl to, jog atsakovas... 20. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 17 d., naujo statinio statyba – statybos... 21. Nuo 2011-01-01 įsigaliojo nauja redakcija CK 4.103 str. redakcija, šio str. 1... 22. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog savavališkų statybų... 24. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į teisinį ginčo santykių... 25. Todėl yra pagrindas, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p.,... 26. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovas ir atsakovas V. V. yra... 27. Vadovaudamasis LR CPK 259, 260-270 str., str., teismas... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Įpareigoti atsakovą V. V., a.k. ( - ), per 7 (septynis) mėnesius nuo šio... 30. Atsakovui V. V., a.k. ( - ), neįvykdžius įpareigojimo per 7 (septynis)... 31. Nustatyti, kad atsakovui V. V., a.k. ( - ), per nustatytą 3 (trijų) mėnesių... 32. Spendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus...