Byla Iv-1886-160/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė Zita Smirnovienė, susipažinusi su I. T. (I. T.) skundu,

Nustatė

3I. T. 2011-01-15 paštu išsiuntė skundą, kuriuo prašo panaikinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV Lietuvos olimpinio sporto centro 2010-06-30 įsakymą Nr. P-51, grąžinti į eitas pareigas, priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstines pravaikštas ir 10000 litų neturtinės žalos atlyginimo.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. CPK 1 str. 1 d. įtvirtinta, kad darbo ginčai nagrinėjami civilio proceso tvarka, t. y. apylinkės teisme pagal atsakovo buveinę. Pagal ABTĮ 16 str. 1 d. administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams. Iš skundo turinio ir jo priedų matyti, kad I. T. pagal darbo sutartį dirbo Lietuvos olimpinio sporto centre treneriu ir buvo atleistas iš darbo pagal LR DK 126 str. 1 d. Taigi pareiškėjas kelia ginčą iš darbo teisinių santykių, o toks ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, todėl skundą nagrinėti administraciniame teisme atsisakytina (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

6Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 105 ir 106 str.,

Nutarė

8Atsisakyti priimti I. T. skundą kaip nepriskirtiną administraciniam teismui.

9Išaiškinti, kad I. T., nesutinkantis su atleidimu iš darbo, gali paduoti ieškinį Vilniaus miesto I apylinkės teismui.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai