Byla 2-1173-476/2016
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, UAB „Palink“, Raseinių rajono savivaldybės administracija, antstolė Eurika Rulienė, antstolis Kęstutis Košys, antstolis Artūras Bložė, Dalia Tautkienė

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant Linai Indilienei, dalyvaujant ieškovei R. R., ieškovės atstovei advokatei Raimondai Klimienei, trečiajam asmeniui Daliai Tautkienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. R. pareikštą ieškinį atsakovui R. R. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, UAB „Palink“, Raseinių rajono savivaldybės administracija, antstolė Eurika Rulienė, antstolis Kęstutis Košys, antstolis Artūras Bložė, Dalia Tautkienė, ir

Nustatė

3ieškovė prašo nutraukti santuoką, sudarytą 1978 m. liepos 15 d. su atsakovu R. R., įrašo Nr. ( - ), dėl atsakovo kaltės. Išlaikymo vienas kitam priteisti neprašo. Žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Raseinių r., ( - ), pripažinti asmenine ieškovės nuosavybe. Įsiskolinimus kreditoriams pripažinti asmeninėmis ieškovės skolomis. Nutraukus santuoką palikti santuokos metu turėtas pavardes.

4Ieškovė R. R. paaiškino, kad su atsakovu susituokė 1978 m. liepos 15 d. Gyvendami santuokoje susilaukė trijų vaikų, kurie jau yra pilnamečiai. Apie 1985 metus atsakovas bendrą gyvenimą su ja nutraukė ir išvyko gyventi į Rusiją. Ji yra gavusi keletą laiškų, tačiau jie buvo gauti prieš trisdešimt metų. Atsakovas vaikų neišlaikė, nesirūpino šeima, jos gerove. Atsakovas šeimą paliko daugiau nei prieš trisdešimt metų, kur jis yra dabar, jai nežinoma. R. R. mano, kad jų santuoka yra tik formalumas, nes per tiek laiko atsakovas taip ir negrįžo į Lietuvą, be to, pasikeitė ir Lietuvos valstybės santvarka. Kaip informavo Gyventojų registrų centras, duomenų apie R. R. deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje nėra. Daugiau nei trisdešimt metų ji gyvena viena, užaugo vaikus. Duomenų apie atsakovo faktinę gyvenamąją vietą ieškovė neturi. Jokių ryšių atsakovas nepalaiko ir su savo vaikais. Ji u skolintus pinigus įsigijo žemės sklypą. Prašė šį žemės sklypą pripažinti jos asmenine nuosavybe. Taip pat ji turi keletą baudų, kurias išieško antstoliai. Prašė šias skolas pripažinti jos asmeninėmis skolomis.

5Atsakovui R. R. 2016-07-21 procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, pranešant pranešimą interneto tinklalapyje www.teismai.lt, vadovaujantis LR CPK 130 str. nustatyta tvarka (b. l. 22). Atsakovas R. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį taip pat neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), todėl byla nagrinėtina jam nedalyvaujant.

6Trečiasis asmuo valstybinė mokesčių inspekcija apie santuokos nutraukimą informuota 2016-07-25 pranešimu, atsiliepimo į ieškinį teismo nustatyta tvarka ir laiku nepateikė, jos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuota tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

7Trečiasis asmuo UAB „Palink“ apie santuokos nutraukimą informuotas 2016-07-25 pranešimu. Atsiliepimo į ieškinį teismo nustatyta tvarka ir laiku nepateikė, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį informuotas tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

8Trečiasis asmuo Raseinių rajono savivaldybės administracija apie santuokos nutraukimą informuotas 2016-07-22 pranešimu. Pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovės ieškiniu sutinka. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b. l. 31-32).

9Trečiasis asmuo antstolė Eurika Rulienė apie santuokos nutraukimą informuota 2016-07-22 pranešimu. Atsiliepimo į ieškinį teismo nustatyta tvarka ir laiku nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį informuota tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

10Tretieji asmenys antstoliai Kęstutis Košys ir Artūras Bložės apie santuokos nutraukimą informuoti 2016-07-25 pranešimu. Atsiliepimo į ieškinį teismo nustatyta tvarka ir laiku nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį informuoti tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėtina tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

11Trečiasis asmuo Dalia Tautkienė paaiškino, kad ji R. R. paskolino 2660,00 Eur žemės pirkimui, sumokėjo 600,00 Eur skolą už šiukšles. Prašė ieškinį patenkinti.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad (b. l. 5) šalys susituokė 1978 m. liepos 15 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ). Gyventojų registro pažyma (b. l. 9) patvirtina, kad Lietuvos Respublikos gyventojų registre duomenų apie R. R., gim. ( - ) deklaruotą gyvenamąją vietą nėra. Iš VĮ Regitra pažymos (b. l. 10) matyti, kad ieškovės vardu registruotų transporto priemonių nėra. Iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 12-14) matyti, kad ieškovės vardu registruotas 3,0002 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Raseinių r., ( - ), įgytas 2015-04-10 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu.

13Civilinio kodekso 3.60 str. nustato sąlygas, kurioms esant santuoka gali būti nutraukiama dėl sutuoktinio kaltės. Civilinio kodekso 3.60 str. 2 d. kaltę dėl santuokos iširimo apibrėžia, kaip sutuoktinių pareigų pažeidimą iš esmės. Sutuoktiniai, sudarę santuoką, įgyja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso trečioje knygoje numatytas teises ir pareigas, kurios pagal įstatymus atsiranda kaip santuokos pasekmė (Civilinio kodekso 3.26 -3.30,3.35-3.36,3.385,3.92 str.). Tai lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos. Ieškovė nurodo, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes šis nevykdė pagrindinių sutuoktinio pareigų nuo 1985 metais kai išvyko į Rusiją. Atsakovas apie savo buvimo vietą ieškovei nepranešė, paliko šeimą, ja nesirūpino.

14Ieškovės paaiškinimas įrodo, kad atsakovas daugiau kaip trisdešimt metų savo kaip sutuoktinio pareigų nevykdo. Atsakovas po viešų skelbimų specialiame interneto tinklalapyje, teismui prašymų nepateikė, į posėdį neatvyko. Atsakovas pažeidė sutuoktinio pareigas ir šių įrodymų visuma leidžia teismui daryti išvadą, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, todėl ieškinys tenkintinas ir santuoka nutrauktina dėl atsakovo kaltės (Civilinio kodekso 3.60 str. 3 d.).

15Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės: ieškovei – R., atsakovui – R.(CK 3.69 str. 1 d.).

16Šalys išlaikymo viena kitai nereikalauja (CK 3.72 str.), sutuoktiniai nepilnamečių vaikų neturi.

17Lietuvos Respublikos CK 3.59 str. nustato, kad teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimus. Byloje nustatyta, kad 2015-04-10 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 11SU-111-(14.11.53.) pagrindu, ieškovės vardu registruotas 3,0002 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Raseinių r., ( - ). Ieškovė sklypą įvardijo kaip savo asmeninę nuosavybę, motyvuodama tuo, kad jis įgytas tuo metu, kai atsakovas jau trisdešimt metų kartu nebegyveno. CK 3.88 str. 3 d. nustatyta, kad turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkai viešajame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai, o kai turtas įregistruotas vieno sutuoktinio vardu, jis pripažįstamas kaip bendroji sutuoktinių nuosavybė, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė. Kaip matyti iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 12-14) sklypas įregistruotas kaip R. R. nuosavybė, nenurodant, kad tai yra bendroji jungtinė nuosavybė. Atsižvelgiant į tai, 3,0002 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Raseinių r., ( - ), pripažintinas asmenine R. R. nuosavybe.

18Vadovaujantis CK 3.118 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, turi būti padalintas ne tik turto aktyvas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas), bet ir pasyvas (skoliniai įsipareigojimai kreditoriams) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

19Teismas nustatė, kad ieškovė turi šiuos kreditorius: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Raseinių rajono savivaldybės administracija, UAB „Palink“, Dalia Tautkienė, antstolė Eurika Rulienė, antstolis Kęstutis Košys ir antstolis Artūras Bložė. Apie iškeltą santuokos nutraukimo bylą kreditoriams pranešta tinkamai (b. l. 23-29). Kreditorius Raseinių rajono savivaldybės administracija pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovės ieškiniu sutinka. Kiti kreditoriai atsiliepimų į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Minėtos skolos buvo įgytos, tuomet kai atsakovas jau buvo išvykęs ir su ieškove faktiškai negyveno bei ryšių nepalaikė, todėl jos pripažintinos asmeninėmis ieškovės R. R. skolomis, kurias ji turi grąžinti iš asmeninių lėšų (CK 3.115 str.).

20Tenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Todėl iš atsakovo R. R. valstybės naudai priteistinas 41,00 Eur žyminis mokestis (dėl santuokos nutraukimo) bei 15,75 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos pagal 2016-09-20 pateiktą Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus pažymą Nr. NTP-7-9835, sudaro 176,50 Eur. Šios valstybės patirtos išlaidos už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą ieškinį tenkinus taip pat priteistinos iš atsakovo R. R. (CPK 79 str.; 80 str., 1 d. 5 p., 96 str., 99 str.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.59 str., 3.60 str. 3.126 str. civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-265 str., 268-270 str., 384 str.,

Nutarė

22ieškinį patenkinti visiškai.

23Nutraukti ieškovės R. R., a. k. ( - ) ir atsakovo R. R., gim. ( - ), santuoką, įregistruotą 1978 m. liepos 15 d. Tauragės rajono savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), dėl atsakovo R. R. kaltės.

24Po santuokos nutraukimo ieškovei R. R., a. k. ( - ) palikti santuokinę pavardę – R., o atsakovui R. R., gim. ( - ), - R.

25VĮ Registrų centre R. R., a. k. ( - ), vardu registruotą 3,0002 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantį Raseinių r., ( - ) įgytą pagal 2015-04-10 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu, pripažinti asmenine R. R. nuosavybe.

26Skolas kreditoriams: Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Raseinių rajono savivaldybės administracijai, UAB „Palink“, Daliai Tautkienei, antstolei Eurikai Rulienei, antstoliui Kęstučiui Košiui ir antstoliui Artūrui Bložei, pripažinti asmeninėmis R. R., a. k. ( - ), skolomis.

27Priteisti iš atsakovo R. R., gim. 1954-04-10, valstybės naudai 56,75 Eur (penkiasdešimt šešis eurus, 75 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai (į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

28Priteisti iš atsakovo R. R., gim. 1954-04-10, valstybės naudai 176,50 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt šešis eurus, 50 ct) teisinės pagalbos išlaidų, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB banke „Swedbank“, banko kodas 7300, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis - antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimas.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. R.... 3. ieškovė prašo nutraukti santuoką, sudarytą 1978 m. liepos 15 d. su... 4. Ieškovė R. R. paaiškino, kad su atsakovu susituokė 1978 m. liepos 15 d.... 5. Atsakovui R. R. 2016-07-21 procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo... 6. Trečiasis asmuo valstybinė mokesčių inspekcija apie santuokos nutraukimą... 7. Trečiasis asmuo UAB „Palink“ apie santuokos nutraukimą informuotas... 8. Trečiasis asmuo Raseinių rajono savivaldybės administracija apie santuokos... 9. Trečiasis asmuo antstolė Eurika Rulienė apie santuokos nutraukimą... 10. Tretieji asmenys antstoliai Kęstutis Košys ir Artūras Bložės apie... 11. Trečiasis asmuo Dalia Tautkienė paaiškino, kad ji R. R. paskolino 2660,00... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad (b. l. 5) šalys susituokė 1978 m. liepos 15... 13. Civilinio kodekso 3.60 str. nustato sąlygas, kurioms esant santuoka gali būti... 14. Ieškovės paaiškinimas įrodo, kad atsakovas daugiau kaip trisdešimt metų... 15. Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės: ieškovei... 16. Šalys išlaikymo viena kitai nereikalauja (CK 3.72 str.), sutuoktiniai... 17. Lietuvos Respublikos CK 3.59 str. nustato, kad teismas, nutraukdamas santuoką,... 18. Vadovaujantis CK 3.118 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, turi būti... 19. Teismas nustatė, kad ieškovė turi šiuos kreditorius: Valstybinė mokesčių... 20. Tenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.59 str., 3.60... 22. ieškinį patenkinti visiškai.... 23. Nutraukti ieškovės R. R., a. k. ( - ) ir atsakovo R. R., gim. ( - ),... 24. Po santuokos nutraukimo ieškovei R. R., a. k. ( - ) palikti santuokinę... 25. VĮ Registrų centre R. R., a. k. ( - ), vardu registruotą 3,0002 ha žemės... 26. Skolas kreditoriams: Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 27. Priteisti iš atsakovo R. R., gim. 1954-04-10, valstybės naudai 56,75 Eur... 28. Priteisti iš atsakovo R. R., gim. 1954-04-10, valstybės naudai 176,50 Eur... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...