Byla 1A-28-255/2018
Dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 straipsnio 2 dalį 120 MGL (4 519,20 Eur) dydžio bauda

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Reginos Bertašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Daliaus Jocio ir Savinijaus Katausko, sekretoriaujant R. Tamošauskaitei, dalyvaujant prokurorei Rūtai Girgždutaitienei, nuteistajam V. K., nuteistojo gynėjui Vaclovui Janušauskui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. K. apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 straipsnio 2 dalį 120 MGL (4 519,20 Eur) dydžio bauda.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. V. K. nuteistas už tai, kad neteisėtai pasigamino ir laikė aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, gamino ir laikė naminius stiprius alkoholinius gėrimus, turėdamas tikslą juos realizuoti, t. y. 2017 m. gegužės 11 d., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, savo sodyboje, esančioje ( - ), ūkiniame pastate, turėdamas tikslą realizuoti naminius stiprius alkoholinius gėrimus, pasigamino aparatą, tinkamą naminei degtinei gaminti, bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, užraugdamas nenustatytą kiekį raugalo tinkamo naminei degtinei gaminti, iš jo pagamino 120 litrų naminės degtinės, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 40 procentų, ir ją laikė savininkės J. K. automobilyje ( - ) iki 2017 m. gegužės 11 d., o iš likusio raugalo, kurio stiprumas nuo 7,0 iki 12,1 procentų, pasikėsino pagaminti 83,4 litrus absoliutaus etilo alkoholio, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi 2017 m. gegužės 11 d. 11.19 val. aparatą naminei degtinei gaminti, raugalą ūkiniame pastate, naminę degtinę, laikomą automobilyje, surado Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato pareigūnai.
  2. Apeliaciniu skundu nuteistasis V. K. prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nuosprendį panaikinti ir jį pagal BK 201 straipsnio 2 dalį išteisinti arba minėtą nuosprendį pakeisti ir sušvelninti jam paskirtą baudą. Mano, jog yra nuteistas nepagrįstai, teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, o byloje surinkti įrodymai yra įvertinti pažeidžiant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio nuostatas, o baudžiamasis įstatymas buvo pritaikytas netinkamai.

52.1. Apeliaciniame skunde nuteistasis tvirtina, jog naminė degtinė ir aparatai jai gaminti yra ne jo, jis jų negamino ir jų ten nelaikė. Šiuos apartus jo ūkiniame pastate laikė asmuo, vardu ( - ), kuris paprašė jo, V. K., išnuomoti jam už 50 Eur patalpą ir tvirtino, jog ten garins grūdus žuvims. Nuteistojo teigimu, jis sutiko su minėto asmens pasiūlymu, o šis atsivežė kažkokį aparatą ir dar su kitais asmenimis ten dirbo, ką tiksliai, pasakyti negali, nes neturėjo laiko domėtis, tačiau matė rūkstančius dūmus ir šalia pastato išpiltus išbrinkusius grūdus, todėl manė, jog vyrai taip garina grūdus. Jokio įtarimo jie nesukėlė, kadangi dirbo švariai, tvarkingai, patalpą rakindavo. Be to, pažadėjo iš jo pirkti autobusiuką ir davė jam avansu 100 Eur, todėl jis leido jiems tuo autobusiuku naudotis. Nurodo, jog į sodybą atvykus policijos pareigūnams, jo namuose nebuvo, jis nedalyvavo surandant aparatą naminei degtinei gaminti ir nematė, kiek naminės degtinės buvo surasta. Mano, jog teismas nepagrįstai rėmėsi liudytojo R. D. parodymais, kadangi šis liudytojas jokių aplinkybių dėl aparato naminei degtinei gaminti ir surastos naminės degtinės negalėjo patvirtinti. Nuteistojo manymu, teismas jo kaltę grindė ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais, kurie jokios jo kaltės neįrodo ir jo su naminės degtinės gaminimu nesusieja. Pripažįsta, jog ūkinį pastatą jis išnuomojo iš materialinių paskatų ir tinkamai nesidomėjo, kuo užsiėmė nuomininkas. Tačiau mano, jog teismas privalo remtis objektyviais įrodymais, o ne prielaidomis, todėl jis dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 201 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti išteisintas.

62.2. Apelianto manymu, teismas, pripažinęs jį kaltu, paskyrė jam per griežtą bausmę. Pažymi, jog nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme jis neturėjo gynėjo, o teismas nesidomėjo ir jam nepatarė pateikti duomenų apie jo sveikatos būklę, šeiminę padėtį ir kitas svarbias aplinkybes, į kurias atsižvelgiama, skiriant bausmę. Nurodo, jog yra smulkus ūkininkas, yra tik iš dalies darbingas, nes jam nustatytas 50 proc. darbingumo netekimas. Šeimoje augina ir išlaiko du vaikus, dukra mokosi Klaipėdoje, o sūnus yra moksleivis. Nuteistojo manymu, paskirta bauda yra aiškiai per didelė ir skaudžiai atsilieps jo šeimos finansiniams interesams.

  1. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.
  2. Apeliacinis skundas atmestinas.
  3. Nuteistojo V. K. apeliaciniu skundu ginčijamos teismo išvados dėl jo kaltės ir nesutinkama su nuteistajam pirmosios instancijos teismo paskirta bausme, būtent šiais klausimais (dėl nuteistojo kaltės ir bausmės individualizavimo) apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.
  4. Apeliaciniu skundu nuteistasis neigia savo kaltę dėl nusikaltimo, numatyto BK 201 straipsnio 2 dalyje, t. y. jis nepripažįsta, jog jo sodyboje rastas naminės degtinės gaminimo aparatas, raugas, skirtas naminei degtinei gaminti, rasta naminė degtinė yra jo ir tvirtina, jog visi paminėti nusikalstamos veikos įrankiai ir pats nusikaltimo objektas yra kito asmens. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti, kadangi tai tėra nuteistojo V. K. iškelta gynybinė versija, kuria jis siekia išvengti kaltės dėl nusikaltimo padarymo.
  5. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas, grįsdamas nuteistojo V. K. kaltę, nepagrįstai vadovavosi liudytojo R. D. parodymais. Iš tiesų kaip liudytojas apklaustas R. D. nenurodė jokių aplinkybių, kurios pagrįstų nuteistojo V. K. kaltę, kadangi jis tiek apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 75), tiek teisme (b. l. 131) tvirtino, jog V. K. asmeniškai nepažįsta, iš jo tik žadėjo pirkti traktorių, tačiau V. K. jo nesuremontavo, todėl savo ketinimo pirkti transporto priemonę jis atsisakė, o apie naminės degtinės gaminimą jis nieko nežino. Tačiau šie liudytojo R. D. parodymai iš esmės paneigia nuteistojo V. K. gynybinę versiją, kurią jis iškėlė ikiteisminio tyrimo metu ir atkakliai jos laikėsi bylos teisminio nagrinėjimo metu (b. l. 95–96), jog aparatą naminei degtinei gaminti, (brogą) raugą ir naminę degtinę, rastus jo sodyboje – ūkiniame pastate ir automobilyje, laikė ne jis, o asmuo, vardu ( - ), kuris neva išsinuomojo iš jo ūkiniame pastate esančią patalpą ir pažadėjo iš V. K. pirkti automobilį, todėl šis leido jam juo naudotis. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog ši nuteistojo V. K. gynybinė versija atmestina kaip nepagrįsta, o jo kaltę pagrindžia byloje surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištirti duomenys, t. y. tyrėjos M. G. tarnybinis pranešimas (b. l. 8), įvykio vietos apžiūros protokolas su priedais (b. l. 12–21, 34), specialisto išvada Nr. 30-(125)-IS1-438 (b. l. 25–26), specialisto išvada Nr. 30-(124)-IS1-422 (b. l. 30–31) ir kiti byloje surinkti įrodymai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nuteistojo kaltei pagal BK 201 straipsnio 2 dalį pagrįsti surinkta pakankamai įrodymų, jie surinkti ir ištirti nepažeidžiant baudžiamojo įstatymo nuostatų.
  6. Atmestini kaip nepagrįsti ir apeliacinio skundo argumentai, jog nuteistajam V. K. paskirta per griežta bausmė. Apylinkės teismas, skirdamas nuteistajam V. K. bausmę, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, į tai, kad V. K. padarė vieną tyčinį apysunkį nusikaltimą, į tai, jog nėra jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, į tai, kad praeityje nėra teistas ar baustas administracine tvarka. Įvertinęs šias aplinkybes, apylinkės teismas nuteistajam V. K. pagal BK 201 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą skyrė švelniausią sankcijoje numatytą bausmę – baudą, ir jos dydį nustatė artimą sankcijoje numatytam jos minimumui. Todėl dar labiau švelninti nuteistajam V. K. paskirtą ir taip švelnią bausmę už jo padarytą apysunkį nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai apeliacinės instancijos teismas neturi jokio teisinio pagrindo.
  7. Įvertinusi anksčiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam V. K. bausmę, laikėsi bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų bei tinkamai vadovavosi BK VIII skyriuje išdėstytomis bausmių skyrimo nuostatomis.
  8. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra jokio pagrindo laikyti, jog nuteistasis V. K. yra pripažintas kaltu ir nuteistas nepagrįstai, o jam paskirta bausmė yra aiškiai per griežta ar paskirta pažeidžiant baudžiamąjį įstatymą. Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

7Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8nuteistojo V. K. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai