Byla e2VP-2746-799/2016
Dėl baudos vykdymo procese skyrimo UAB „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761, buveinės adresas Vilnius, Islandijos g. 4, direktoriui L. P., asmens kodas (duomenys neskelbtini)

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Vida Butanavičiūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Nijolės Genutienės pareiškimą dėl baudos vykdymo procese skyrimo UAB „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761, buveinės adresas Vilnius, Islandijos g. 4, direktoriui L. P., asmens kodas ( - )

Nustatė

2pareiškėja prašo L. P., UAB „LitCon“ vadovui, skirti baudą už antstolės 2015-05-13 reikalavimo nevykdymą.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 str. 2 d. numatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Vykdomasis dokumentas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 str.). Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, kad procesinis sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, privalo aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (Antstolių įstatymo 3 str. 2 d., CPK 634 str. 2 d.). CPK 585 str. imperatyviai nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Jeigu neįvykdytas teisėtas antstolio reikalavimas, tai yra pagrindas šio reikalavimo nevykdžiusio asmens veiksmus vertinti kaip neteisėtus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2011).

5Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės kontoroje vykdomas vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo iš UAB „PEG grupė“, įmonės kodas 123228761, išieškotojos UAB „Virdana“ naudai. 2015-05-13 priimtas patvarkymas Nr. S-1487 dėl išieškotų lėšų pervedimo, kuriuo buvo reikalaujama skolininkui UAB „PEG grupė“ priklausančias lėšas pervesti į antstolio sąskaitą. UAB „LitCon“ 2015-06-08 atsakymu į antstolės patvarkymą nurodė, jog įmonės žinioje yra 18291,22 Eur suma priklausanti UAB „PEG grupė“, kuri yra sulaikyta pagal UAB „LitCon“ ir UAB „PEG grupė“, 2013 m. birželio 5 d. Nr. 8446-130605/2 ir 2014 m. kovo 14 d., Nr. 880S-140320/3 Tiekimo ir statybos rangos sutartį. Tuo pačiu nurodė, kad 2016 m. spalio 10 d. sueina grąžinimo terminas. 2016 m. spalio 6 d., antstolė pakartotinai kreipėsi į UAB „LitCon“ užklausdama, kada minėtos lėšos bus pervestos į antstolio sąskaitą. 2016-10-12 UAB „LitCon raštu SR-161012-01LV informavo, jog lėšų neturi. UAB „PEG grupė“ priklausančias lėšas pagal 2015 m. gruodžio 18 d., UAB „PEG grupė“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ reikalavimo perleidimo sandorį, pervedė naujam kreditoriui UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 14722,08 Eur sumą. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pagal 2016-08-24 įgaliojimą pateikė atsakymą, jog UAB „LitCon“ minėtas lėšas pervedė įmonei 2015-12-29.

6UAB „LitCon“ direktorius L. P. neįvykdė 2015-05-13 patvarkyme dėl skolos išieškojimo Nr. S-1487 suformuluoto reikalavimo, t.y. UAB „PEG grupė“ priklausančias lėšas nedelsiant pervesti į antstolio sąskaitą. Nėra duomenų apie tai, kad L. P. ar UAB „LitCon“ būtų apskundę antstolio 2015-05-13 patvarkymą, t.y. jie sutiko su jo teisėtumu ir pagrįstumu. Taip pat, nėra duomenų, jog įmonės vadovas būtų ėmęsis kokių nors veiksmų išsiaiškinti sandorio pagrįstumą, kuriuo remiantis 2015-12-29 buvo pervestos UAB „PEG grupė“ priklausančios lėšos įmonei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ar apie tokį reikalavimo perleidimą informavęs antstolį. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „LitCon“ direktorius L. P. neįvykdė antstolio patvarkymo, taip pat atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, antstolės reikalavimas tenkintinas. Teismas sprendžia, kad neįvykdžius antstolio reikalavimo yra pagrindas UAB „LitCon“ vadovui L. P. skirti 145 eurų baudą fiksuota pinigine išraiška.

7Vadovaudamasis CPK 106 str., 593 str. 1, 2, 3, 5 d., 585 str. 1, 2 d., 616 str. 1 d. teismas

Nutarė

8Pareiškimą patenkinti.

9UAB „LitCon“, į.k. 123228761, vadovui L. P., asmens kodas ( - ) skirti 145 (vieno šimto keturiasdešimt penkių) eurų baudą už antstolio 2015-05-13 reikalavimo Nr. S-1487 pervesti areštuotas lėšas į antstolio sąskaitą nevykdymą.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai