Byla e2-1635-1097/2020
Dėl netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė, sekretoriaujant Ingridai Žuraitei, vertėjaujant Giedriui Račkauskui, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Schetelig Z66“ atstovams advokatui Vytautui Kalmatavičiui ir įmonės vadovui V. B., atsakovo Keraplast Technology Gmbh atstovei advokatei Astai Astrauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Schetelig Z66“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Megaseta“ ir Keraplast Technology Gmbh dėl netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė UAB ,,Schetelig Z66“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB ,,Megaseta“ ir Keraplast Technology Gmbh, prašydama priteisti iš atsakovų solidariai 33 791,11 Eur netesybų, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

62.

7Ieškovė nurodė, kad 2018 m. spalio 22 d. UAB ,,Polistirolas“ ir atsakovė UAB ,,Megaseta“ sudarė nuomos sutartį Nr. POL-NS2018/10, kuria atsakovei buvo išnuomotos 477,09 kv. m ploto patalpos, esančios ( - ), Vilnius. 2018 m. spalio 29 d. susitarimo pagrindu UAB ,,Polistirolas“ nuomotojos teises ir pareigas pagal nuomos sutartį perleido ieškovei UAB ,,Schetelig Z66“. 2019 m. kovo 4 d. sudarytas susitarimas dėl nuomos sutarties pakeitimo, kuriuo UAB ,,Megaseta“ visas iš nuomos sutarties kylančias teises ir pareigas perleido atsakovui Keraplast Technology Gmbh. Be to, ieškovė ir atsakovas Keraplast Technology Gmbh sudarė laidavimo sutartį Nr. Z66/2019/03/04, kuria atsakovas laidavo už tinkamą atsakovės UAB ,,Megaseta“ prievolių pagal nuomos sutartį įvykdymą ieškovei.

83.

9Ieškovės teigimu, nuomininkė atsakovė UAB ,,Megaseta“ 2019 m. liepos mėnesį nustojo vykdyti iš nuomos sutarties kylančias pinigines prievoles ir iš patalpų išsivežė prekes bei kitą turtą, t. y. pradėjo išsikraustymo procesą. 2019 m. liepos 30 d. atsakovė ieškovei el. paštu pranešė, kad patalpos vasaros metu tapo netinkamos atsakovės vykdomai veiklai dėl per patalpų stogą patenkančios saulės šviesos ir karščio, todėl atsakovė nuo 2019 m. liepos 22 d. (t. y. atgaline data) nutraukė nuomos sutartį. Iki šio rašto atsakovė nereiškė ieškovei jokių pretenzijų dėl patalpų netinkamumo naudoti prekybos veiklai. Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 1 d. raštu informavo atsakovę, kad jos veiksmai prieštarauja nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 6.4 punktui ir nurodė sutartyje nustatytas teisines pasekmes. Atsakovei išsikrausčius iš patalpų, 2019 m. rugpjūčio 1 d. buvo pasirašytas patalpų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame fiksuota patalpų būklė, tačiau pažymėta, jog šis raštas nereiškia ieškovės sutikimo dėl nuomininkės įvykdyto sutarties nutraukimo prieš terminą. Atsakovė toliau nemokėjo nuomos mokesčio ir kitų sutartyje nustatytų mokėjimų, todėl ieškovė 2019 m. rugpjūčio 9 d. pranešimu konstatavo atsakovės padarytus sutarties pažeidimus ir informavo, kad nuomos sutartis bus nutraukta nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. Atsakovė nuomos sutarties vykdymo pažeidimų neištaisė, todėl sutartis buvo nutraukta nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d.

104.

11Ieškovė nurodė, kad dėl atsakovės UAB ,,Megaseta“ veiksmų patyrė 31 517,94 Eur nuostolių: atsakovė išdaužė durų stiklo paketą, patalpose paliko savo sumontuotas gipso kartono pertvaras, sugadino dalį patalpų grindų plytelių, įlenkė Sandwish plokštę; be to, ieškovė turėjo samdyti nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugų tiekėją naujam nuomininkui surasti ir negavo nuomos mokesčio pajamų iki 2019 m. lapkričio 1 d., o iki 2020 m. lapkričio 1 d. nuomos mokestis bus mažesnis, nei mokėjo atsakovė. Ieškovė 2019 m. rugsėjo 11 d. atliko atsakovės ieškovei mokėtinų sumų įskaitymą į atsakovės pagal nuomos sutartį sumokėtą depozitą (įskaityta 4853,21 Eur). Nepadengta liko 26 664,73 Eur nuostolių. Pagal nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punktą atsakovė turėtų mokėti 38 644,32 Eur netesybų (baudą). Nagrinėjamu atveju nuomos sutartyje nustatyta netesybų suma yra didesnė nei nuostoliai, todėl nuostoliai įskaitomi į netesybų sumą, o ieškovė ieškiniu reikalauja priteisti nuomos sutartyje nustatytas netesybas, sumažinus jas iš depozito įskaityta suma. Atsakovas Keraplast Technology Gmbh laidavo atsakovės UAB ,,Megaseta“ prievolių pagal nuomos sutartį tinkamą įvykdymą, todėl atsakovai atsako kaip solidarūs skolininkai.

125.

13Atsakovas Keraplast Technology Gmbh atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovas nurodė, kad nuomos sutartis buvo nutraukta atsakovės vienašaliu pareiškimu dėl ieškovės kaltės, nes ieškovė neužtikrino galimybės naudoti patalpas pagal paskirtį, t. y. dėl patalpų dizaino/konstrukcijos – visiškai stiklinio stogo, saulei prikaitinus patalpomis tapo neįmanoma naudotis; be to, dėl perteklinės saulės šviesos buvo iškreipiamos atsakovės parduodamų plytelių spalvos ir padaugėjo prekių grąžinimų. 2019 m. birželio mėnesį ieškovė, reaguodama į atsakovės prašymus užtikrinti patalpų naudojimą pagal paskirtį, įrengė kondicionierius, žadėjo užtamsinti stiklinį stogą. Nepaisant įrengtų kondicionierių, darbo sąlygos buvo pavojingos sveikatai, klientai skundėsi dėl per didelio karščio ir tiesioginių saulės spindulių spalvas iškreipiančio apšvietimo. Atsakovė suprato, kad ieškovė negali pašalinti pažeidimo, t. y. negali užtikrinti patalpų naudojimo pagal paskirtį, ir raštišku pranešimu kreipėsi į ieškovę dėl vienašalio nuomos sutarties nutraukimo, nurodydama, jog patalpas atlaisvins nuo 2019 m. liepos 22 d. Atsakovė patalpas ieškovei grąžino 2019 m. rugpjūčio 1 d., o ieškovė pranešimą apie sutarties nutraukimą gavo 2019 m. liepos 30 d., todėl nuomos sutartis laikytina pasibaigusia nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d.

146.

15Atsakovo teigimu, ieškovės 2019 m. rugpjūčio 9 d. pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. nesukėlė jokių teisinių padarinių, nes sutartis jau buvo nutraukta atsakovės UAB ,,Megaseta“ iniciatyva ir patalpos buvo grąžintos ieškovei. Be to, ieškovės nurodomos sutarties nutraukimo priežastys – patalpų naudojimas ne pagal paskirtį ir mokesčių pagal sutartį nemokėjimas – negali būti pripažįstamos teisėtais pagrindais sutarčiai nutraukti. Ieškovė nurodė, kad atsakovė patalpas naudojo ne pagal paskirtį (sutarties 6.2.2 punktas), tačiau tuo metu patalpos jau buvo grąžintos ieškovei, t. y. atsakovė jomis nebesinaudojo. Taip pat ieškovė negalėjo sutarties nutraukti 6.2.5–6.2.6 punktų pagrindais, t. y. dėl nemokėjimo pagal nuomos sutartį, nes įspėjime apie sutarties nutraukimą nėra aiškiai suformuluotas reikalavimas – ar ieškovė reikalauja papildyti depozitą pagal nuomos sutartį, ar sumokėti nuomos mokestį/kitus mokesčius. Be to, pranešimo rengimo metu ieškovė disponavo 21 837 Eur dydžio atsakovės sumokėtu depozitu, kuris galėjo būti naudojamas nuomotojo reikalavimams pagal sutartį vykdyti, t. y. ieškovė turėjo teisę įskaityti atsakovės nesumokėtus nuompinigius ir kitus su nuomos mokesčiu susijusius mokėjimus. Jeigu iš tiesų įmokos pradelsimą ieškovė būtų laikiusi esminiu sutarties pažeidimu ir sutartį galėjo nutraukti jau 2019 m. balandžio mėnesį, nes už naudojimąsi patalpomis atsakovas Keraplast jau buvo įsiskolinęs ieškovei 1358,21 Eur. Tokių veiksmų ieškovė nesiėmė ir sutartį nutraukė šiuo pagrindu tik prieš tai atsakovei nutraukus sutartį. Ieškovė, nesutinkanti su vienašaliu atsakovės sutarties nutraukimu, turėtų jį ginčyti, tačiau to nepadarė, perėmė patalpas ir, siekdama pasipelnyti atsakovo sąskaitą, nepagrįstai reikalauja netesybų.

167.

17Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovė neįrodė ir nepagrindė atsakovės UAB ,,Megaseta“ neteisėtų veiksmų, padarytos žalos ir jų priežastinio ryšio, todėl reikalavimas atlyginti nuostolius nepagrįstas. Atsakovė neteisėtų veiksmų neatliko, pagrįstai vienašališkai nutraukė nuomos sutartį, todėl ieškovės patirti nuostoliai negali būti pripažįstami atsakovės neteisėtų veiksmų rezultatu. Tiesioginių nuostolių, patirtų pabloginus patalpas, dydžio ieškovė neįrodė. Nesant atsakovės neteisėtų veiksmų, nepagrįstas ir reikalavimas priteisti netesybas.

188.

19Atsakovė UAB ,,Megaseta“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė; į teismo posėdį neatvyko.

209.

21Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus; rėmėsi procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais. Papildomai nurodė, kad ginčo patalpos buvo visada užimtos ir naudojamos, jokių pretenzijų dėl perteklinės šviesos ar karščio nuomininkai nėra reiškę. Ieškovės nuomone, atsakovė išsikėlė iš ginčo patalpų dėl nepasiteisinusio verslo. Ieškovės teigimu, nuomos sutartis buvo nutraukta jos iniciatyva, nes atsakovė sutartį iš esmės pažeidė išsikraustydama iš nuomotų patalpų. Tuščios patalpos kenkia ieškovės verslui, įvaizdžiui. Nuomininko veiksmai ir siųsti raštai paneigia, kad sutartis galėjo būti nutraukta nuo 2019 m. liepos mėnesio, nes, rašydama 2019 m. rugpjūčio 18 d. išsiųstą raštą, atsakovė akivaizdžiai laikė, kad sutartis galiojo. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad perduotų patalpų trūkumai fiksuoti ne tik įvardijant priėmimo-perdavimo akte, tačiau ir nuotraukose, kurios buvo nusiųstos perdavime dalyvavusiems asmenims. Be to, ieškovės patirti nuostoliai atitinka prašomas priteisti netesybas pagal sutartį. Taip pat ieškovė prašė priimti sprendimą už akių atsakovės UAB ,,Megaseta“ atžvilgiu.

2210.

23Teismo posėdžio metu atsakovas Keraplast Technology Gmbh prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas; rėmėsi procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais. Papildomai nurodė, kad visas buvusias skolas už nuomos mokestį ieškovė galėjo išskaityti iš pagal sutartį sumokėto depozito, kuris buvo pakankamo dydžio padengti visas galimas skolas, tiek nuomos mokesčio, tiek priėmimo-perdavimo akte užfiksuotų nuostolių atlyginimo. Ieškovė privalėjo skolas pirmiausia padengti iš įmokėto depozito, tačiau, neišnaudojusi depozito, pranešė apie skolas ir pareikalavo jas sumokėti. Tačiau, atsakovo vertinimu, tuo metu sutartis jau buvo nutraukta vienašališkai atsakovės UAB ,,Megaseta“. Atsakovo teigimu, ieškinys turėtų būti reiškiamas kitu pagrindu – ginčijant atsakovės atliktą sutarties nutraukimą ir reikalaujant pripažinti jį neteisėtu.

24Teismas konstatuoja:

25Ieškinys tenkintinas.

2611.

27Nagrinėjamu atveju kilo šalių ginčas dėl to, kurios šalies iniciatyva ir dėl kurios šalies kaltės buvo nutraukta patalpų nuomos sutartis, ir kokios turi būti taikomos nuomos sutarties nutraukimo pasekmės.

2812.

29Šiame kontekste nustatytos faktinės aplinkybės, susijusios su nuomos sutarties sudarymu, vykdymu ir nutraukimu:

3012.1.

312018 m. spalio 22 d. nuomos sutarties Nr. POL-NS2018/10 pagrindu atsakovei UAB ,,Megaseta“ išnuomotos 477,09 kv. m ploto patalpos, esančios ( - ), Vilnius: 2018 m. spalio 29 d. susitarimo pagrindu UAB ,,Polistirolas“ nuomotojos teises ir pareigas pagal nuomos sutartį perleido ieškovei UAB ,,Schetelig Z66“. 2018 m. lapkričio 15 d. nuomos sutartis Nr. POL-NS2018/10 pakeista, nurodant, kad nuomotojas UAB ,,Polistirolas“ patalpas nuomoja nuomininkui Keraplast Techology Gmbh. 2019 m. sausio 17 d. patalpų perdavimo-priėmimo aktu nuomotojas UAB ,,Schetelig Z66“ perdavė, o nuomininkas Keraplast Technology Gmbh perėmė patalpas; akto 2.1 punkte įtvirtinant, kad nuomininkas susipažino su patalpų būkle ir akto pasirašymo dieną neturi pretenzijų dėl patalpų būklės. 2019 m. kovo 4 d. susitarimu dėl 2018 m. spalio 22 d. nuomos sutarties pakeitimo UAB ,,Schetelig Z66“, Keraplast Technology Gmbh ir UAB ,,Megaseta“ susitarė, kad Keraplast Technology Gmbh perleidžia visas teises ir pareigas pagal nuomos sutartį naujajam nuomininkui UAB ,,Megaseta“. Be to, esamas nuomininkas Keraplast Technology Gmbh įsipareigojo su nuomotoju UAB ,,Schetelig Z66“ sudaryti laidavimo sutartį ir laiduoti nuomotojui už naujojo nuomininko UAB ,,Megaseta“ tinkamą prievolių pagal nuomos sutartį vykdymą.

3212.2.

332019 m. kovo 4 d. laidavimo sutartimi Nr. Z66/2019/03/04 laiduotojas Keraplast Technology Gmbh laidavo kreditoriui UAB ,,Schetelig Z66“ už UAB ,,Megasta“ (skolininko) prievolių, kylančių iš 2018 m. spalio 22 d. nuomos sutarties, tinkamą įvykdymą kreditoriui (sutarties 1.1 punktas). Sutarties 2.1 punkte įtvirtinta, kad skolininkui tinkamai neįvykdžius visų ar dalies prievolių pagal nuomos sutartį, laiduotojas ir skolininkas kreditoriui atsako kaip solidarūs skolininkai.

3412.3.

352019 m. liepos 30 d. ieškovė UAB ,,Schetelig Z66“ gavo atsakovės UAB ,,Megaseta“ raštą, kuriame atsakovė pranešė, kad nuo 2019 m. liepos 22 d. atlaisvina nuomojamas patalpas, nes jų neįmanoma naudoti pagal nuomos sutartį: stiklinis stogas vasaros sezono metu lemia nekontroliuojamą patalpų temperatūros padidėjimą, dėl ko darbuotojų savijauta neleidžia atlikti pareigų, be to, stiprūs saulės spinduliai patalpoje iškreipia prekių spalvų ypatybes klientams jas renkantis ir padidėjo prekių grąžinimas. Dėl to ateityje nėra galimybės naudotis patalpomis nuomos sutartyje apibrėžtiems tikslams.

3612.4.

372019 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu ieškovė UAB ,,Schetelig Z66“ pranešė nuomininkei UAB ,,Megaseta“, kad, atsakydama į 2019 m. liepos 30 d. el. laišką, nesutinka su sutarties nutraukimu, sutartis yra galiojanti ir vykdytina, ją nutrakti galima tik sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Pagal sutarties 6.4 punktą, tuo atveju, jei nuomininkas mano, jog patalpos tapo netinkamos naudoti pagal paskirtį, jis turi raštu įspėti nuomotoją apie sutarties nutrakimą, nurodydamas patalpų netinkamumo veiklai priežastis, o nuomotojas turi per 30 dienų pašalinti nuomininko nurodytas priežastis, jei tokių yra. Nuomininkas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik tuo atveju, jei per įspėjimo laikotarpį nuomotojas nepašalina nurodytų priežasčių. UAB ,,Megaseta“ veikė nesilaikydama nurodytų sutarties nutraukimo terminų ir tvarkos. Taip pat nurodoma, kad nuomotojos vertinimu, nėra jokių aplinkybių, kurioms esant patalpos būtų tapusios netinkamomis naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį. Natūralus patalpų apšvietimas per lubas negali būti laikomas aplinkybe, apie kurią nuomininkei nebuvo žinoma priimant patalpas ir kuri paverčia patalpas netinkamomis naudoti, be to, septynis mėnesius patalpos buvo tinkamos naudoti be jokių pastabų ir niekas nepasikeitė. Nuomotojos vertinimu, pageidavimą nutraukti sutartį pirma laiko lėmė priežastys, susijusios su blogais atsakovės veiklos Vilniuje rezultatais, o ne patalpų netinkamumas. Nuomotoja pažymėjo, kad nesutinka su sutarties nutraukimu ir jos atstovai susitikime dalyvaus tik siekdami užtikrinti patalpų saugumą ir tinkamai užfiksuoti jų būklę, tačiau tai nereiškia sutikimo nutraukti sutartį. Taip pat nurodoma, kad patalpų grąžinimas ir galimas tolimesnis patalpų nebenaudojimas bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu, kuriam esant nuomotoja nutrauks sutartį pagal 6.2 punktą ir taikys sutartyje nustatytas netesybas.

3812.5.

392019 m. rugpjūčio 1 d. UAB ,,Schetelig Z66“ ir UAB ,,Megaseta“ pasirašė patalpų perdavimo-priėmimo aktą, kuriuo patalpos perduotos nuomotojai UAB ,,Schetelig Z66“. Akto 2.1 punkte fiksuota patalpų būklė: išdaužtas aliuminio durų stiklas, likusios nuomininkės įrengtos gipso kartono pertvarkos, suformuotos patalpų centrinėje dalyje, pakeistas WC patalpos plotas. Akto 4.1 punkte nurodyta, kad aktas fiksuoja patalpų perdavimą nuomotojai, tačiau akto pasirašymas nereiškia nuomotojos sutikimo dėl nuomininkės įvykdyto sutarties nutraukimo prieš terminą. Nuomotoja reikalauja ir reikalaus iš nuomininkės pilno atsiskaitymo už naudojimąsi patalpomis iki šio akto sudarymo dienos imtinai bei pilno visų nuomotojos nuostolių dėl sutarties nutraukimo prieš terminą atlyginimo sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

4012.6.

41Atsakovė UAB ,,Megaseta“ raštu ieškovei UAB ,,Schetelig Z66“ nurodė, kad, atsižvelgdama į 2019 m. rugpjūčio 1 d. patalpų perdavimą perdavimo-priėmimo aktu, nutraukia nuomos sutartį nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d. Taip pat teigė, kad nuomos sutartimi numatytą depozitą laiko tinkama priemone užtikrinti nuomininkės įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą, įskaitant sutarties nutraukimo sąlygas, nurodytas nuomotojos 2019 m. rugpjūčio 1 d. pranešime. Taip pat prieštaraujama reikalavimui dėl baudos. Prie rašto pridedamas 2019 m. rugpjūčio 1 d. susitarimo dėl nuomos sutarties nutraukimo projektas, kuriame nurodyta, kad šalys nutraukia nuomos sutartį nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d., depozitas lieka nuomotojos nuosavybė visų nuomininkės įsipareigojimų įvykdymui.

4212.7.

432019 m. rugpjūčio 9 d. UAB ,,Schetelig Z66“ pranešimu UAB ,,Megaseta“ ir Keraplast Technology Gmbh nurodė, kad kreipiasi dėl netinkamo nuomos sutarties vykdymo ir teikia pranešimą dėl sutarties nutraukimo prieš terminą dėl nuomininkės UAB ,,Megaseta“ kaltės. Pranešime nurodoma, kad nuomininkė pašalino iš nuomojamų patalpų visas prekes ir kitą turtą, šalys pasirašė perdavimo-priėmimo aktą ir nuomininkė atsiuntė susitarimo nutraukti sutartį abipusiu susitarimu projektą, todėl konstatuojama, jog nuomininkė galutinai ir negrįžtamai išsikraustė iš nuomojamų patalpų ir pažeidė sutarties specialiųjų sąlygų 3 punkto, bendrųjų sąlygų 1.2 punkto įsipareigojimus naudoti patalpas prekybinei veiklai. Be to, pažeidė sutarties specialiųjų sąlygų 4 punkto bei bendrųjų sąlygų 6.7 punkto nustatytą nuomos terminą. Taip pat nurodomi nuomininkų nesumokėti mokėjimai ir informuojama apie sutarties nutraukimą dėl UAB ,,Megaseta“ kaltės nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. Reikalaujama sumokėti nuomos sutartyje numatytą baudą (38 644,32 Eur).

4412.8.

452019 m. rugsėjo 11 d. pranešimu apie depozito įskaitymą UAB ,,Schetelig Z66“ informavo UAB ,,Megaseta“ ir Keraplast Technology Gmbh, kad, šiems neištaisius sutarties vykdymo pažeidimų, nuomos sutartis laikoma nutraukta nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. dėl nuomininkės kaltės.

46Dėl nuomos sutarties nutraukimo

4713.

48Ieškovės teigimu, nuomos sutartis nutraukta ieškovės iniciatyva dėl atsakovės UAB ,,Megaseta“ kaltės nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d., nes atsakovė iš esmės pažeidė sutartį – nesilaikydama nuomos sutartyje nustatytos tvarkos ir terminų 2019 m. liepos mėnesį nustojo mokėti pagal nuomos sutartį ir išsikraustė iš patalpų. Atsakovo teigimu, nuomos sutartis nutraukta atsakovės UAB ,,Megaseta“ iniciatyva dėl ieškovės kaltės nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d., nes ieškovė neužtikrino, kad patalpos būtų tinkamos naudoti atsakovės veiklai pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Atsakovas teigė, kad apie negalėjimą patalpomis naudotis pagal paskirtį ieškovei buvo žinoma, tačiau ji situacijos nepataisė, todėl atsakovė raštišku pranešimu kreipėsi į ieškovę dėl vienašalio nuomos sutarties nutraukimo ir nurodė, kad patalpas atlaisvins nuo 2019 m. liepos 22 d.; 2019 m. rugpjūčio 1 d. patalpos grąžintos ieškovei ir, atsižvelgiant į tai, jog ieškovė pranešimą apie nuomos sutarties nutraukimą gavo 2019 m. liepos 30 d., sutartis laikytina pasibaigusia nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovės 2019 m. rugpjūčio 9 d. pranešimas apie sutarties nutrakimą nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. nesukuria jokių teisinių padarinių, nes sutartis jau buvo nutraukta atsakovės iniciatyva ir patalpos 2019 m. rugpjūčio 1 d. grąžintos ieškovei, be to, ieškovė pranešimo rengimo metu disponavo 21 837 Eur dydžio atsakovės sumokėtu depozitu, kuris galėjo būti naudojamas ieškovės reikalavimams pagal sutartį vykdyti.

4914.

50Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Sutarties laisvės principas apima ir sutarties šalių teisę bet kada nutraukti sutartį jų bendru sutarimu. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad nutraukiant sutartį vienašališkai svarbu laikytis sutarties nutraukimo pagrindų ir tvarkos, antraip toks (neteisėtas) nutraukimas nesukurs pageidaujamų teisinių padarinių. Pareiškimas apie sutarties nutraukimą pagal teisinį turinį yra vienašalis sandoris, todėl jis gali būti veiksmingas nutraukiant sutartį (dvišalį sandorį) tik tada, kai atliktas laikantis tam nustatytos tvarkos. Bendruosius pagrindus nutraukti sutartį reglamentuoja CK 6.217 straipsnis, o tvarką – 6.218 straipsnis. Pagal CK 6.217 straipsnį sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma, pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą; antra, šalys gali pačios susitarti, ką jos laikys esminiu pažeidimu (CK 6.217 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012). Sutarties šalims įstatymas leidžia susitarti ir dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis, jeigu jos neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, t. y. sutarties šalys gali vienašališkai nutraukti terminuotą sutartį prieš terminą arba inicijuoti tokios sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu tokia teisė joms yra nustatyta sutartyje, ir kai realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios, jų pačių sutartyje nurodytos sąlygos ar aplinkybės. Jeigu šalys susitarė, kad tam tikros sutarties sąlygos pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, tai nebūtina, kad jos būtų susitarusios šį pažeidimą vertinti kaip esminį. CK 6.217 straipsnio 5 dalis leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais ir tada, kai sutarties pažeidimas nėra esminis, tačiau yra nustatomi sutartyje aptarti vienašališki jos nutraukimo pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2014; 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2014).

5115.

52Nagrinėjamu atveju šalys nuomos sutartyje susitarė tiek dėl vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų, tiek dėl tokio nutraukimo tvarkos (CK 6.217 straipsnis 5 dalis). Pagal sutarties 6.2 punktą, nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėdamas apie tai nuomininką raštu prieš 14 kalendorinių dienų, jeigu: nuomininkas daugiau kaip 3 darbo vienas vėluoja sumokėti depozitą ir / ar pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą (sutarties 6.2.1 punktas); nuomininkas naudoja patalpas ne pagal patalpų paskirtį (sutarties 6.2.2 punktas); nuomininkas ilgiau negu 20 kalendorinių dienų vėluoja mokėti nuomotojui nuomos mokestį ir / arba kitus sutartyje numatytus mokėjimus arba primokėti trūkstamą depozito sumą (sutarties 6.2.6 punktas). Sutarties 6.3 punkte nustatyta, kad nuomotojas turi teisę nutraukti sutartį vadovaudamasis 6.2 punktu tik tuo atveju, jeigu nuomotojas raštu arba el. paštu įspėjo nuomininką apie sutarties nutraukimą, tačiau nuomininkas nepašalino pažeidimo per nuomotojo pranešime nurodytą protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos. Sutarties 6.4 punkte įtvirtintos sąlygos ir tvarka nuomininkui vienašališkai nutraukti sutartį. Nustatyta, kad nuomininkas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėdamas apie tai nuomotoją raštu prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu: patalpos dėl priežasčių, nepriklausančių nuo nuomininko, tampa netinkamos naudoti pagal sutartyje nurodytą paskirtį (sutarties 6.4.2 punktas). Sutarties 6.5 punkte šalys susitarė, kad nuomininkas turi teisę nutraukti sutartį pagal sutarties 6.4 punktą tik tuo atveju, jeigu nuomotojas nepašalina pažeidimo iki įspėjimo termino pabaigos.

5316.

54Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad nuomininkė atsakovė UAB ,,Megaseta“ nesilaikė sutartyje įtvirtintos sutarties vienašalio nutraukimo prieš terminą tvarkos. Atsakovė 2019 m. liepos 30 d. pranešė ieškovei, kad atlaisvina patalpas nuo 2019 m. liepos 22 d. Nėra šalių ginčo dėl to, kad patalpos iš tiesų buvo atlaisvintos ir 2019 m. rugpjūčio 1 d. perduotos ieškovei. Pagal nuomos sutarties 6.4.2, 6.5 punktus, nuomininkės iniciatyva dėl patalpų netinkamumo sutartis galėjo būti nutraukta vienašališkai prieš 30 kalendorinių dienų įspėjant apie tai nuomotoją ir sudarant šiai sąlygas pašalinti patalpų netinkamumo priežastis. Byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kad atsakovė būtų sutartyje nustatyta tvarka kreipusis į ieškovę dėl patalpų trūkumų šalinimo, nustačiusi terminą šiems veiksmams atlikti ir įspėjusi apie būsimą sutarties nutraukimą neįvykdžius patalpų pakeitimų (CPK 178, 185 straipsniai). Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad nuomotos ginčo patalpos iš esmės nepasikeitė nuo jų perdavimo nuomininkei momento – jos nuo pat pradžių buvo stikliniu stogu. Nuomininkė, sudarius nuomos sutartį, perėmė patalpas ir patvirtino jų tinkamumą. Nėra duomenų, kad atsakovė būtų reiškusi pretenzijas ieškovei dėl patalpų netinkamumo iki pat vasaros sezono. Dėl to, vien aplinkybė, kad atsakovė, būdama verslininkė ir savo verslo profesionalė, sudarydama nuomos sutartį ir matydama patalpų konstrukcinius ypatumus, iš esmės pati neįvertino sezoniškumo ir galimo saulės šviesos ir šilumos pokyčio atėjus vasarai bei šviesos įtakos jos prekių spalvų suvokimui, nesuteikia jai teisės, nesilaikant sutartyje nustatytos tvarkos, nutraukti sutartį savo nuožiūra. Atsakovė nepateikė duomenų, kad būtų bandžiusi išsaugoti sutartinius santykius ar bendradarbiauti su ieškove (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis), o bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė pirmiausia išsikėlė iš patalpų ir tik tada ėmėsi sutarties nutraukimo įforminimo veiksmų. Šiame kontekste reikšminga tai, kad, kaip formuluojama teismų praktikoje, nesilaikant sutartyje nustatytos tvarkos atliktas sutarties nutraukiamas nesukuria pageidaujamų teisinių padarinių. Dėl to nėra pagrindo pripažinti, kad nuomos sutartis buvo teisėtai ir pagal sutarties sąlygas nutraukta atsakovės pranešimu. Paaiškėjus, jog nurodytos patalpos vis dėlto nėra tinkamos atsakovės veiklai, ši turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikydamasi joje įtvirtintos tvarkos bei sąlygų, tačiau šios tvarkos atsakovė nesilaikė. Įvertinus jos nurodomas sutarties nutraukimo priežastis, nėra pagrindo pripažinti, kad toks sutarties nutraukimas vyko išimtinai dėl ieškovės kaltės ar nesugebėjimo pritaikyti patalpas atsakovės veiklai. Dėl to nėra pagrindo pripažinti, kad ginčo nuomos sutartis buvo tinkamai nutraukta atsakovės vienašališku pranešimu dėl patalpų netinkamumo veiklai.

5517.

56Šios išvados nepaneigia atsakovo teiginiai, kad, atsižvelgiant į tai, jog ieškovė pranešimą apie nuomos sutarties nutraukimą gavo 2019 m. liepos 30 d., sutartis laikytina pasibaigusia nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d. Laikytina, kad tokia atsakovo pozicija formuluojama kaip gynybiniai argumentai byloje, atsižvelgiant į kilusį šalių ginčą dėl sutarties nutraukimo tvarkos laikymosi. Atsakovo pozicija dėl sutarties nutraukimo momento nenuosekli: viena vertus, jis teigia, kad ieškovė negalėjo nutraukti sutarties 2019 m. rugpjūčio 9 d. pranešimu nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d., nes sutartis jau buvo nutraukta atsakovės iniciatyva ir patalpos grąžintos; kita vertus, teigia, jog sutartis buvo nutraukta nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d. atsakovės iniciatyva; o atsakovės UAB ,,Megaseta“ raštas ieškovei UAB ,,Schetelig Z66“ ir atsakovės parengtas 2019 m. rugpjūčio 1 d. susitarimo dėl nuomos sutarties nutraukimo projektas rodo dar kitą atsakovės iniciatyvą derinant sutarties pabaigos klausimą. Tokio projekto rengimas ir pateikimas derinti patvirtina, kad sutarties tinkamai nutraukta nelaikė ir pati atsakovė.

5718.

58Ieškovė teigia, kad ginčo nuomos sutartį vienašališkai nutraukė ji 2019 m. rugpjūčio 9 d. pranešimu įspėjusi atsakovę UAB ,,Megaseta“ dėl sutarties pažeidimo (nesinaudojimo patalpomis, nuomos mokesčio nemokėjimo) ir nurodžiusi, kad, nepašalinus sutarties pažeidimų, sutartis bus nutraukta nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. Kaip matyti iš pirmiau aptartų rašytinių įrodymų (sprendimo 12.4, 12.7, 12.8 punktai), ieškovė laikėsi nuomos sutartyje įtvirtintos vienašalio sutarties nutraukimo tvarkos: įspėjo atsakovę apie sutarties pažeidimus, suteikė terminą jiems pašalinti, ir, jų nepašalinus, praėjus nustatytam terminui pranešė apie sutarties nutraukimą. Įvertinus šalių neginčijamas aplinkybes, kad nuo 2019 m. liepos pabaigos atsakovė UAB ,,Megaseta“ jau buvo išsikėlusi iš ginčo patalpų, jog 2019 m. rugpjūčio 1 d. šalys jau buvo pasirašiusios patalpų perdavimo-priėmimo aktą, kuriuo patalpos grąžintos ieškovei, taip pat atsižvelgiant į atsakovo pripažįstamą aplinkybę, jog nuomininkai buvo skolingi nuomotojai nuomos mokesčio, pripažintina, kad buvo nuomos sutartyje apibrėžtos sąlygos, leidžiančios ieškovei (nuomotojai) vienašališkai nutraukti sutartį (sutarties 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6 punktai). Dėl to konstatuotina, kad ieškovė nuomos sutartį vienašališkai nutraukė esant sutartyje nustatytoms tokio nutraukimo sąlygoms ir laikydamasi sutartyje įvirtintos tvarkos. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės atliktas nuomos sutarties nutraukimas pripažintinas teisėtu.

5919.

60Šios išvados nepaneigia atsakovo teiginiai, kad patalpų nenaudojimas negali būti laikomas jų naudojimu ne pagal paskirtį. Atsakovei tinkamai nenutraukus sutarties, o tiesiog išsikėlus iš patalpų, ieškovė turėjo pagrindą protingai suvokti, kad šalių sutartiniai teisiniai santykiai nesitęs ir tokį patalpų atlaisvinimą traktuoti kaip sutarties pažeidimą, pasireiškusį patalpų nenaudojimu. Be to, nepaneigti ieškovės teiginiai, kad tuščios patalpos reprezentacinėje pastato dalyje neigiamai veikia ir kitų nuomininkų veiklą, ieškovės verslą, todėl patalpų atlaisvinimas gali būti pagrįstai laikomas sutarties pažeidimu.

6120.

62Išvados apie teisėtą vienašalį nuomos sutarties nutraukimą ieškovės iniciatyva nepaneigia atsakovo teiginiai, kad visas buvusias skolas pagal nuomos sutartį ieškovė galėjo padengti iš atsakovės sumokėto depozito. Pagal nuomos sutarties 2.9 punktą, depozitas laikomas nuomininko įsipareigojimų pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo priemone ir iš depozito sumos nuomotojas turi teisę išskaičiuoti savo reikalavimų nuomininkui sumas, jeigu nuomininkas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį. Pagal nuomos sutarties 6.2.5 punktą, nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei nuomininkas ilgiau negu 20 dienų vėluoja mokėti nuomotojui nuomos mokestį ir /arba kitus sutartyje numatytus mokėjimus arba primokėti trūkstamą depozito sumą. Iš šių sutarties nuostatų matyti, kad sutarta dėl nuomotojos teisės, o ne pareigos, naudotis depozitu. Pagal sutartį nuomotoja turėjo teisę pasirinkti, ar reikalingas sumas padengti iš depozito ir reikalauti papildyti depozito sumą, ar reikalauti sumokėti mokesčius pagal sutartį. Dėl to nėra pagrindo pripažinti, kad vien depozito įmokėjimas užkirstų kelia ieškovei naudotis sutarties 6.2.5, 6.2.6 punktuose įtvirtinta teise nutraukti sutartį nuomininkei vėluojant mokėti pagal nuomos sutartį.

6321.

64Nurodytos išvados dėl sutarties nutraukimo nepaneigia ir atsakovo teiginiai, kad ieškovė sutartį nutraukė formaliai reaguodama į atsakovės atliktą sutarties nutraukimą ir siekdama pasipelnyti atsakovų sąskaita. Šiuos teiginius atsakovas grindžia nurodydamas, kad nuomininkų skolų pagal sutartį buvo jau gerokai anksčiau, tačiau ieškovei tai nebuvo priežastis sutarčiai nutraukti. Tačiau vien aplinkybė, kad ieškovė toleravo tam tikrų skolų buvimą, neduoda pagrindo kitaip vertinti jos veiksmų atsakovei išsikėlus iš patalpų, nes iš sutarties sąlygų matyti, jog skolų buvimas suteikia nuomotojui teisę, o ne pareigą, nutraukti sutartį. Tam tikra skolų tolerancijos riba gali būti pagrįstai laikoma siekiu išsaugoti sutartį ir tęsti sutartinius santykius. Tačiau akivaizdu, kad toks tikslas ir bendradarbiavimo forma tampa beprasme, kai patalpos nuomininko realiai apleidžiamos.

6522.

66Apibendrinant konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju faktinės aplinkybės leidžia teigti, jog šalių sutartiniai nuomos teisiniai santykiai nutrūko dėl atsakovės UAB ,,Megaseta“ pasirinkimo pasitraukti iš nuomotų ginčo patalpų. Atsakovei priėmus šį sprendimą ir be perspėjimo apleidus patalpas, abi šalys ėmėsi veiksmų fiksuoti sutarties nutraukimą jų iniciatyva, siekdamos sau palankių sutarties nutraukimo pasekmių. Tačiau toks šalių elgesys nepaneigia aplinkybės, kad atsakovė, kaip verslininkė, suklydo dėl patalpų tinkamumo, neįvertino sezonų kaitos įtakos naudojantis šiomis patalpomis ir, pagal sutarties sąlygas turėjo teisę nutraukti sau nebereikalingą sutartį. Vis dėlto, šis veiksmas turėjo būti atliktas pagal sutartyje įtvirtintą tvarką. Šios tvarkos nesilaikius, nekilo atsakovės pageidaujamos teisinės pasekmės, o jos elgesys apleidžiant patalpas ir tik po to imantis veiksmų teisiškai nutraukti sutartį, leido ieškovei fiksuoti sutarties pažeidimą ir vienašališkai nutraukti sutartį dėl to. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovė pagrįstai ir teisėtai nutraukė ginčo nuomos sutartį dėl atsakovės kaltės.

6723.

68Šios išvados nepaneigia atsakovo teiginiai, kad ieškovė, nesutikdama su atsakovės UAB ,,Megaseta“ pranešimu apie sutarties nutraukimą, turėjo jį ginčyti. Nagrinėjamos situacijos kontekste itin reikšminga faktinė aplinkybė, kad šalių susirašinėjimas ir bendravimas sutarties nutraukimo klausimu kilo iš esmės atsakovei jau apleidus patalpas, t. y. jomis nebesinaudojant. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė patalpas apleido nesilaikydama sutarties nutraukimo tvarkos, ieškovė turėjo pagrindą laikyti sutartį galiojančia ir vykdytina, konstatuoti sutarties pažeidimą ir nutraukti sutartį. Ieškovės nesutikimas su atsakovės pranešimu apie sutarties nutraukimą atgaline data buvo aiškiai ir nuosekliai išreikštas bei deklaruotas nuo pat pradžių. Dėl to nėra pagrindo pripažinti ieškovės veiksmus nesąžiningais ar netinkamais.

69Dėl nuomos sutarties nutraukimo pasekmių

7024.

71Atsižvelgdama į nurodytas ginčo sutarties nutraukimo aplinkybes, ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai sutarties 7.2 punkte įtvirtintas netesybas – 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą (38 644,32 Eur), ir, įskaičiusi dalį šios baudos į atsakovės sumokėtą depozitą (4853,21 Eur), prašo priteisti likusią dalį baudos – 33 791,11 Eur.

7225.

73Pagal ginčo nuomos sutarties 7.2 punktą nuomininkas patvirtino, kad tokią baudą laiko pagrįstais ir iš anksto numatytais nuomotojo nuostoliais, dėl kurių dydžio nuomotojas neprivalo pateikti jokių papildomų įrodymų. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis sudaryta verslo subjektų laisva valia ir šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis), nustačius sąlygas sutarties 7.2 punktui taikyti (t. y. konstatavus, kad nuomos sutartis nuomotojos pagrįstai nutraukta anksčiau numatyto termino dėl sutarties 6.2 punkte įvirtintų priežasčių), ieškovės reikalavimas priteisti sutartines netesybas (baudą) pripažintinas pagrįstu ir tenkintinu.

7426.

75Ieškovė, grįsdama reikalavimo dėl baudos priteisimo proporcingumą ir sąžiningumą, pateikia duomenis apie tai, kad ši prašoma priteisti bauda savo dydžiu yra artima realiai patirtiems nuostoliams (31 517,94 Eur nuostolių: atsakovė išdaužė durų stiklo paketą, patalpose paliko savo sumontuotas gipso kartono pertvaras, sugadino dalį patalpų grindų plytelių, įlenkė Sandwish plokštę; be to, ieškovė turėjo samdyti nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugų tiekėją naujam nuomininkui surasti ir negaus nuomos mokesčio pajamų iki 2019 m. lapkričio 1 d., o iki 2020 m. lapkričio 1 d. nuomos mokestis bus mažesnis, nei mokėjo atsakovė. Ieškovės teigimu, atlikus depozito įskaitymą, nepadengta liko 26 664,73 Eur nuostolių).

7627.

77Atsakovas plačiai argumentuoja nurodydamas, kad ieškovės skaičiuojami nuostoliai yra nepagrįsti. Atsakovas teigia, kad: 1) 2019 m. rugpjūčio 1 d. patalpų priėmimo-perdavimo akte nurodyti konkretūs trūkumai, tarp kurių nefiksuotas nei Sandwich plokštės sugadinimas, nei grindų apgadinimas, todėl atsakovas pripažįsta tik tuos patalpų būklės trūkumus, kurie užfiksuoti abiejų šalių priėmimo-perdavimo akte; 2) nėra atsakovo neteisėtų veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio dėl ieškovės nurodytų nuostolių, susijusių su negautomis nuomos mokesčio pajamomis, su nuomos mokesčio skirtumu lyginant su naujuoju nuomininku, su tarpininkui sumokėtomis išlaidomis ieškant naujojo nuomininko, nes, atsakovo teigimu, ginčo nuomos sutartį pagrįstai ir teisėtai nutraukė nuomininkė UAB ,,Megaseta“.

7828.

79Teismo vertinumu, nurodyti atsakovo teiginiai ir argumentai nepaneigia ieškovės reikalavimo priteisti netesybas. Atsakovas, ginčydamas ieškovės reikalavimą priteisti netesybas pagal sutarties 7.2 punktą, remiasi teiginiais dėl neteisėto sutarties nutraukimo ieškovės iniciatyva. Dėl to jau buvo pasisakyta šiame sprendime konstatuojant, kad nėra pagrindo laikyti ieškovės atliktą vienašalį sutarties nutraukimą dėl atsakovės UAB ,,Megaseta“ sutarties pažeidimo neteisėtu ar nepagrįstu. Be to, atsižvelgiant į nuomos sutarties nutraukimo aplinkybes, įvertinus ieškovės reikalavimą priteisti netesybas pagal sutartį, o ne nuostolių atlyginimą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad prašomas priteisti netesybas nuomininkai, pasirašydami nuomos sutartį ir jos 7.2 punktą, pripažino pagrįstais ir neįrodinėtinais nuomotojo nuostoliais, patirtų nuostolių dydžio klausimas tampa antraeiliu ir nepaneigia ieškovės teisės reikalauti priteisti netesybas pagal sutartį.

8029.

81Ieškovės pateikiami duomenys apie realius nuostolius vertintini tiek, kiek patvirtina netesybų proporcingumą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė pateikė įrodymus apie išlaidas, turėtas patalpoms sutvarkyti po perėmimo iš nuomininkės, taip pat apie išlaidas, turėtas ieškant naujo nuomininko ir nuomos kainos skirtumus (ieškinio priedai Nr. 12, 13, 14; DOK-12434). Dalį išlaidų patalpoms sutvarkyti atsakovas pripažįsta, nurodamas, jog iš tiesų patalpų perdavimo-priėmimo akte tam tikri patalpų sugadinimai buvo fiskuoti. Atsižvelgiant į pirmiau aptartas sutarties nutraukimo ir sutarčių teisinių santykių pabaigos aplinkybes konstatuotina, kad naujo nuomininko paieškos ir su tuo susiję praradimai taip pat yra priežastiniu ryšiu susiję su atsakovės apsisprendimu išsikraustyti iš ginčo patalpų nesilaikant sutartyje nustatytos tvarkos, kas lėmė sutarties nutraukimą dėl nuomininkės veiksmų. Įvertinęs pateiktus duomenis, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo laikyti, kad prašomos priteisti netesybos pagal sutartį būtų neproporcingo ar neprotingo dydžio, įvertinus realius nuomotojos praradimus.

8230.

83Netesybų prigimtis yra dvejopa. Pirma, netesybos yra vienas iš prievolių užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnio 1 dalis) ir atlieka skatinamąją bei užtikrinamąją prievolių įvykdymo funkciją. Sutarties šalys iš anksto susitaria bei nustato atsakomybės už prievoles pažeidimo dydį ir turi galimybę netesybas išieškoti už patį prievolės pažeidimo faktą, nereikalaujant įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nurodytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Antra, netesybos yra viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Taigi, bendriausia prasme kreditoriaus gaunama iš skolininkų už prievolės pažeidimą netesybų suma kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius. Tačiau sutartyje šalims susitarus dėl atsakomybės už sutarties pažeidimą netesybų forma, nepanaikinama kreditoriaus teisė reikalauti atlyginti nuostolius. Tokiu atveju, kai kreditorius pasirenka už sutarties pažeidimą reikalauti iš skolininko tiek atlyginti nuostolius, tiek mokėti netesybas, netesybos pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalies ir 6.258 straipsnio 2 dalies reikalavimus yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą, nes kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2013).

8431.

85Nagrinėjamu atveju ieškovė pasirinko nereikalauti nuostolių atlyginimo, o prašo priteisti šalių sutartas netesybas pagal sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad nenustatyta pagrindų mažinti prašomas priteisti netesybas, šis ieškinio reikalavimas tenkintinas.

86Dėl solidarios atsakovų atsakomybės

8732.

88Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, skolininkas, laiku neįvykdęs pagrindinės prievolės, ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. 2019 m. kovo 4 d. susitarimu dėl 2018 m. spalio 22 d. nuomos sutarties pakeitimo UAB ,,Schetelig Z66“, Keraplast Technology Gmbh ir UAB ,,Megaseta“ susitarė, kad Keraplast Technology Gmbh perleidžia visas teises ir pareigas pagal nuomos sutartį naujajam nuomininkui UAB ,,Megaseta“, o esamas nuomininkas Keraplast Technology Gmbh įsipareigojo su nuomotoju UAB ,,Schetelig Z66“ sudaryti laidavimo sutartį ir laiduoti nuomotojui už naujojo nuomininko UAB ,,Megaseta“ tinkamą prievolių pagal nuomos sutartį vykdymą. 2019 m. kovo 4 d. laidavimo sutartimi Nr. Z66/2019/03/04 laiduotojas Keraplast Technology Gmbh laidavo kreditorei UAB ,,Schetelig Z66“ už UAB ,,Megasta“ (skolininkės) prievolių, kylančių iš 2018 m. spalio 22 d. nuomos sutarties, tinkamą įvykdymą kreditoriui (sutarties 1.1 punktas). Sutarties 2.1 punkte įtvirtinta, kad skolininkei tinkamai neįvykdžius visų ar dalies prievolių pagal nuomos sutartį, laiduotojas ir skolininkė kreditorei atsako kaip solidarūs skolininkai. Atsižvelgiant į tai, ieškinio reikalavimas netesybas priteisti solidariai iš atsakovės UAB ,,Megaseta“ ir už ją laidavusio atsakovo Keraplast Technology Gmbh pagrįstas ir tenkintinas.

89Dėl procesinių palūkanų

9033.

91CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis nustato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, tenkintinas ieškovės reikalavimas dėl palūkanų priteisimo ir ieškovei iš atsakovų priteisiamos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (33 791,11 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

92Dėl sprendimo už akių atsakovės UAB ,,Megaseta“ atžvilgiu

9334.

94Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad atsakovė UAB ,,Megaseta“ nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir neatvyko į teismo posėdį, prašė šios atsakovės atžvilgiu priimti sprendimą už akių.

9535.

96Pagal CPK 285 straipsnio 1 dalies nuostatas, sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Be to, sprendimas už akių gali būti priimtas dėl vieno ar kelių ieškovų ar atsakovų, kai šie, esant nurodytoms sąlygoms, neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį arba per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ar paruošiamojo dokumento byloje, kurioje yra keli ieškovai ar atsakovai. Priimant sprendimą už akių yra atliekamas formalus atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimas, t. y. teismas įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9736.

98Nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas solidariems atsakovams: nuomos sutartį pažeidusiai nuomininkei UAB ,,Megaseta“ ir jos laiduotojui atsakovui Keraplast Technology Gmbh. Atsakovės UAB ,,Megaseta“ laiduotojas aktyviai dalyvavo, teikė procesinius dokumentus ir prieštaravimus dėl ieškovės reikalavimų UAB ,,Megaseta“ atžvilgiu, taip pat įrodinėjo reikšmingas aplinkybes, todėl teismo proceso metu buvo nustatytos esminės bylos aplinkybės ir byla išnagrinėta iš esmės. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškinys reikštas solidariems atsakovams, o byla išnagrinėta iš esmės, sprendimo už akių priėmimas vieno iš solidariųjų atsakovų atžvilgiu netikslingas, neatitinka sprendimo už akių priėmimo tikslo bei paskirties. Dėl to teismas atmeta prašymą priimti sprendimą už akių atsakovės UAB ,,Megaseta“ atžvilgiu.

99Dėl bylinėjimosi išlaidų

10037.

101Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškinys yra patenkintas, ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – 2635,50 Eur (770 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 470,97 Eur dokumentų vertinimo į vokiečių kalbą išlaidos, 1394,53 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai) (DOK-12440), t. y. po 1317,75 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 79, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6, 10 punktai, 98 straipsnis). Prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma atitinka užmokesčio dydžius, patvirtintus Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio (patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. redakcija), protingumo bei proporcingumo reikalavimus, todėl priteistina ieškovei iš atsakovų.

10238.

103Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (10,47 Eur) viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2) nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (5 Eur), todėl iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina 10,47 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, t. y. po 5,24 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 92, 96 straipsniai).

104Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

105ieškinį patenkinti.

106Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Schetelig Z66“ (j. a. k. 304049072) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Megaseta“ (j. a. k. 304874402) ir atsakovo Keraplast Technology Gmbh (j. a. k. HRB83170) solidariai 33 791,11 Eur (trisdešimt tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt vieną eurą 11 ct) netesybų ir 6 (šešių) proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (33 791,11 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

107Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Schetelig Z66“ (j. a. k. 304049072) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Megaseta“ (j. a. k. 304874402) ir atsakovo Keraplast Technology Gmbh (j. a. k. HRB83170) lygiomis dalimis 2635,50 Eur (du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt penkis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, t. y. po 1317,75 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septyniolika eurų 75 ct) iš kiekvieno atsakovo.

108Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Megaseta“ (j. a. k. 304874402) ir atsakovo Keraplast Technology Gmbh (j. a. k. HRB83170) 10,47 Eur (dešimt eurų 47 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, t. y. po 5,24 Eur (penkis eurus 24 ct) iš kiekvieno atsakovo. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjus, mokėjimo kvitus reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

109Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB ,,Schetelig Z66“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, kad 2018 m. spalio 22 d. UAB ,,Polistirolas“ ir atsakovė... 8. 3.... 9. Ieškovės teigimu, nuomininkė atsakovė UAB ,,Megaseta“ 2019 m. liepos... 10. 4.... 11. Ieškovė nurodė, kad dėl atsakovės UAB ,,Megaseta“ veiksmų patyrė 31... 12. 5.... 13. Atsakovas Keraplast Technology Gmbh atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį... 14. 6.... 15. Atsakovo teigimu, ieškovės 2019 m. rugpjūčio 9 d. pranešimas apie nuomos... 16. 7.... 17. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovė neįrodė ir nepagrindė atsakovės... 18. 8.... 19. Atsakovė UAB ,,Megaseta“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė; į teismo... 20. 9.... 21. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus; rėmėsi... 22. 10.... 23. Teismo posėdžio metu atsakovas Keraplast Technology Gmbh prašė ieškinį... 24. Teismas konstatuoja:... 25. Ieškinys tenkintinas. ... 26. 11.... 27. Nagrinėjamu atveju kilo šalių ginčas dėl to, kurios šalies iniciatyva ir... 28. 12.... 29. Šiame kontekste nustatytos faktinės aplinkybės, susijusios su nuomos... 30. 12.1.... 31. 2018 m. spalio 22 d. nuomos sutarties Nr. POL-NS2018/10 pagrindu atsakovei UAB... 32. 12.2.... 33. 2019 m. kovo 4 d. laidavimo sutartimi Nr. Z66/2019/03/04 laiduotojas Keraplast... 34. 12.3.... 35. 2019 m. liepos 30 d. ieškovė UAB ,,Schetelig Z66“ gavo atsakovės UAB... 36. 12.4.... 37. 2019 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu ieškovė UAB ,,Schetelig Z66“ pranešė... 38. 12.5.... 39. 2019 m. rugpjūčio 1 d. UAB ,,Schetelig Z66“ ir UAB ,,Megaseta“ pasirašė... 40. 12.6.... 41. Atsakovė UAB ,,Megaseta“ raštu ieškovei UAB ,,Schetelig Z66“ nurodė,... 42. 12.7.... 43. 2019 m. rugpjūčio 9 d. UAB ,,Schetelig Z66“ pranešimu UAB ,,Megaseta“ ir... 44. 12.8.... 45. 2019 m. rugsėjo 11 d. pranešimu apie depozito įskaitymą UAB ,,Schetelig... 46. Dėl nuomos sutarties nutraukimo ... 47. 13.... 48. Ieškovės teigimu, nuomos sutartis nutraukta ieškovės iniciatyva dėl... 49. 14.... 50. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti... 51. 15.... 52. Nagrinėjamu atveju šalys nuomos sutartyje susitarė tiek dėl vienašališko... 53. 16.... 54. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta,... 55. 17.... 56. Šios išvados nepaneigia atsakovo teiginiai, kad, atsižvelgiant į tai, jog... 57. 18.... 58. Ieškovė teigia, kad ginčo nuomos sutartį vienašališkai nutraukė ji 2019... 59. 19.... 60. Šios išvados nepaneigia atsakovo teiginiai, kad patalpų nenaudojimas negali... 61. 20.... 62. Išvados apie teisėtą vienašalį nuomos sutarties nutraukimą ieškovės... 63. 21.... 64. Nurodytos išvados dėl sutarties nutraukimo nepaneigia ir atsakovo teiginiai,... 65. 22.... 66. Apibendrinant konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju faktinės aplinkybės... 67. 23.... 68. Šios išvados nepaneigia atsakovo teiginiai, kad ieškovė, nesutikdama su... 69. Dėl nuomos sutarties nutraukimo pasekmių ... 70. 24.... 71. Atsižvelgdama į nurodytas ginčo sutarties nutraukimo aplinkybes, ieškovė... 72. 25.... 73. Pagal ginčo nuomos sutarties 7.2 punktą nuomininkas patvirtino, kad tokią... 74. 26.... 75. Ieškovė, grįsdama reikalavimo dėl baudos priteisimo proporcingumą ir... 76. 27.... 77. Atsakovas plačiai argumentuoja nurodydamas, kad ieškovės skaičiuojami... 78. 28.... 79. Teismo vertinumu, nurodyti atsakovo teiginiai ir argumentai nepaneigia... 80. 29.... 81. Ieškovės pateikiami duomenys apie realius nuostolius vertintini tiek, kiek... 82. 30.... 83. Netesybų prigimtis yra dvejopa. Pirma, netesybos yra vienas iš prievolių... 84. 31.... 85. Nagrinėjamu atveju ieškovė pasirinko nereikalauti nuostolių atlyginimo, o... 86. Dėl solidarios atsakovų atsakomybės... 87. 32.... 88. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, skolininkas, laiku neįvykdęs pagrindinės... 89. Dėl procesinių palūkanų... 90. 33.... 91. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis nustato, kad kai abi... 92. Dėl sprendimo už akių atsakovės UAB ,,Megaseta“ atžvilgiu... 93. 34.... 94. Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad atsakovė UAB ,,Megaseta“ nepateikė... 95. 35.... 96. Pagal CPK 285 straipsnio 1 dalies nuostatas, sprendimas už akių gali būti... 97. 36.... 98. Nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas solidariems atsakovams: nuomos... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 100. 37.... 101. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas teismo... 102. 38.... 103. Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (10,47 Eur) viršija... 104. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 105. ieškinį patenkinti.... 106. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Schetelig Z66“ (j. a. k.... 107. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Schetelig Z66“ (j. a. k.... 108. Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovės uždarosios akcinės... 109. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...