Byla 2-66-446/2015
Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant ieškovui E. K., atsakovei R. K., institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovui Tomui Bimbai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. K. ieškinį atsakovei R. K., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo ir

Nustatė

3Ieškovas prašo pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. sprendimu priteisto materialinio išlaikymo dydį vaikams M. K. ir E. K., sumažinti teikiamą išlaikymą vaikams ir priteisti iš jo vaikų išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 250 Lt iki vaikų pilnametystės.

4Ieškovas nurodė, kad jis dirba tolimųjų reisų vairuotoju, tačiau dėl susiklosčiusios politinės ir ekonominės padėties su Rusija, jo darbo užmokestis sumažėjo, nes sumažėjo darbinių komandiruočių į Rusiją. Kitoje tarptautinių pervežimų bendrovėje jis negali įsidarbinti, nes dėl ligų, susijusių su stuburu, jis negali išvykti į itin ilgalaikes komandiruotes Vakarų Europos šalyse. Jam nėra nustatytas darbingumo sumažėjimas, tačiau jis šiuo metu yra laikinai nedarbingas dėl nugaros skausmų. Be to, jo nuomone, atsakovė nepakankamai aprūpina vaikus rūbais, jos nupirkti rūbai nėra tokie geri ir kokybiški, kokius jis galėtų nupirkti vaikams. Jeigu būtų priteista po 250 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui, jis galėtų tokio dydžio išlaikymą vaikams mokėti pinigais ir jiems nupirkti savo nuožiūra reikalingų rūbų ar kitokių daiktų.

5Atsakovė prašo ieškinį atmesti, kadangi vaikai auga, vis daugiau reikia skirti lėšų jų avalynei, rūbams, ypatingai maistui. Vyresniajam sūnui 16 metų, jis yra aukštas, atletiškas, tvirto sudėjimo, jam reikalingi suaugusio vyro rūbai ir avalynė. Jaunesnysis sūnus 11 metų amžiaus, augantis vaikas, kuriam dėl lėšų stygiaus ne visada gali nupirkti naujų rūbų, jam tenka nešioti vyresniojo išaugtus drabužius, tačiau ji stengiasi tinkamai rūbus prižiūrėti, kad jos vaikai kuo ilgiau galėtų nešioti nupirktus drabužius. Ji nuosavybės teisėmis įsigijo butą ( - ), kad vaikai turėtų nuosavą būstą, kurį perkant jai teko skolintis pinigų, skolos iki šiol nėra išmokėjusi. Ji niekur nedirba, tačiau turi gyvenimo draugą, su kuriuo kartu gyvena, jis padeda jai išlaikyti vaikus, būstą, maisto produktais, daržovėmis jos šeimą paremia sugyventinio mama, gyvenanti kaime. Vaikų tėvas E. K. nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio su vaikais nesimatė, nebendravo, jais visiškai nesidomi, jų nelanko, ji įsitikinusi, kad vaikų tėvas siekia visiškai nusišalinti ne tik nuo vaikų auklėjimo, bet ir nuo jų išlaikymo.

6Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, teikdamas išvadą byloje (26-27 b. l.) nurodė, kad netikslinga sumažinti E. K. vaikų išlaikymo dydį iki 250 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui.

7Ieškinys nepagrįstas ir atmestinas.

8Lietuvos Respublikos CK 3.156 straipsnio 2 dalyje ir 3.192 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Vykdydami šią prievolę, tėvai užtikrina savo nepilnamečių vaikų teisę į tinkamam vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas, kurias sudaro vaiko poreikių maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui patenkinimas.

9Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad jie abu turi lygias pareigas išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nepriklausomai nuo to, gyvena su jais kartu ar skyrium.

10Lietuvos Respublikos CK 3.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepilnamečių vaikų tėvai, nutraukdami santuoką bendru sutarimu (CK 3.51 straipsnis), sudaro sutartį, kurioje numato tarpusavio pareigas materialiai išlaikant savo nepilnamečius vaikus, taip pat tokio išlaikymo tvarką, dydį ir formas; šią sutartį tvirtina teismas, prieš tai patikrinęs, ar ji nepažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno iš sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų (CK kodekso 3.53 straipsnis). Kaip matyti iš 2014 m. birželio 6 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimo (15-17 b. l.), šalių santuoka buvo nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, patvirtinus sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių; šios sutarties 3 punktu ieškovas įsipareigojo savo nepilnamečių vaikų M. K. ir E. K. išlaikymui iki jie sulauks pilnametystės kas mėnesį mokėti periodines išmokas – po 400 Lt kiekvienam vaikui. Taigi, šalys laisva valia, įvertinusios savo tuometę turtinę padėtį ir vaikų poreikius, susitarė dėl vaikų išlaikymo, kurį teiks ieškovas, dydžio ir formos, o susitarimą patvirtinus teismo sprendimu, jis įgijo teismo sprendimo galią.

11Tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, todėl įstatyme nustatyta galimybė pakeisti priteisto išlaikymo dydį (formą). Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.201 straipsnio, reglamentuojančio išlaikymo dydžio ir formos pakeitimą, nuostatas pagrindas išlaikymo dydžiui pakeisti yra iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis, taip pat pasikeitę vaikų poreikiai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti būtina nustatyti pagrindą, kurį sudaro konkrečios faktinės aplinkybės, t. y. esminiai tėvo turtinės padėties pasikeitimai arba vaiko poreikių pasikeitimas; išlaikymą teikiančio tėvo turtinės padėties nedidelis pasikeitimas nėra pagrindas keisti išlaikymo dydį; sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Taigi, teismo sprendimas gali būti pakeistas, sumažinant teismo priteistą išlaikymo sumą, tik tuo atveju, jei nustatomas reikšmingas aplinkybių pasikeitimas, įvykęs būtent po teismo sprendimo, ir jei dėl to iš esmės sumažėja vaikų poreikiai arba iš esmės pablogėja įpareigoto mokėti išlaikymą vaiko tėvo turtinė padėtis.

12Ieškovas, prašydamas sumažinti iš jo priteistą išlaikymą, turėjo įrodyti faktines aplinkybes, sudarančias pagrindą sumažinti išlaikymą, t. y. esminį, o ne mažareikšmį savo turtinės padėties pablogėjimą arba vaikų poreikių sumažėjimą. Ieškinys byloje buvo pareikštas motyvuojant pablogėjusia ieškovo turtine padėtimi; šį teiginį ieškovas grindė savo pajamų sumažėjimu ir sveikatos pablogėjimu. Tačiau įrodymų, patvirtinančių darbingumo sumažėjimą, jis nepateikė, teisme patvirtino, kad jis iki šiol yra darbingas, dirbantis, nėra socialiai remtinas. Iš pažymos apie darbo užmokestį (11 b. l.) matyti, kad jis dirba, jo atlyginimas vidutiniškai 1300-1100 Lt per mėnesį. Tačiau įrodymų, apie tai, kad jis siekia susirasti geriau apmokamą darbą, tačiau dėl objektyvių priežasčių negalėjo to padaryti, nepateikė. Laikinas nedarbingumas, kuris, kaip nurodė ieškovas, jam šiuo metu nustatytas dėl nugaros skausmų, negali būti pripažintas esmine turinės padėties pablogėjimo aplinkybe, suteikiančia teisę vaikų tėvui nusišalinti nuo vaikų išlaikymo.

13Pagal Aukščiausiojo Teismo nustatytą orientacinį išlaikymo kriterijų – vieno vaiko išlaikymui minimalių poreikių patenkinimui per mėnesį reikalingos lėšos atitinka vieną minimalią mėnesio algą, kuri šiuo metu yra 300 eurų, t. y. iš kiekvieno tėvo kiekvienam vaikui po 150 eurų per mėnesį. Ieškovo teikiamas išlaikymas kiekvienam vaikui yra 115,85 Eur (400 Lt) per mėnesį, t. y. mažesnis nei pusė minimalios algos. Ieškovas jokiais įrodymais ir paskaičiavimais nepaneigė, kad jo vieno vaiko išlaikymui reikia mažiau lėšų, nei buvo šalių susitarta pasirašant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Šalių susitarta suma, reikalinga jų vieno vaiko išlaikymui, mažesnė nei Aukščiausiojo teismo nustatytas orientacinis kriterijus, todėl ji laikytina realia ir būtina vaiko maistui, aprangai, lavinimui, tinkamos aplinkos sukūrimui, ugdymui, mokymui, sveikatos priežiūrai. Akivaizdu, kad vaikams augant, jų poreikiai auga, išlaidos, įvertinus nuolat augančias maisto produktų, kitų prekių, paslaugų kainas, didėja. Iš atsakovės paaiškinimų matyti, kad jos turtinė padėtis taip pat sunki, tačiau duomenų byloje apie tai, kad atsakovė netinkamai rūpintųsi vaikais, neišlaikytų jų, vaikų lėšas naudotų ne pagal paskirtį, nėra, tokiu būdu, atsakovė tinkamai vykdo savo pareigą auginti ir išlaikyti vaikus. Ieškovo aiškinimas, kad sumažinus periodinių išmokų dydį, jis turėtų galimybę vaikams nupirkti rūbų ir kitokių daiktų geresnės kokybės nei nuperka mama, patvirtina, jog ieškovas turi galimybių teikti išlaikymą, kurį jis įsipareigojo teikti vaikams nutraukiant santuoką su vaikų motina. Be to, pažymėtina ir tai, kad šalių vaikai gyvena su atsakove, būtent jai tenka kasdienio rūpinimosi vaikais našta, kad vaikai būtų aprengti, pamaitinti, vaikams susirgus jai tenka slaugyti juos, ji atsakinga už tinkamos namų aplinkos sukūrimą ir sąlygų augti ir mokytis vaikams sudarymą, kas reikalauja ne tik didesnių nei vaikų tėvui dvasinių sąnaudų, bet ir finansinių išlaidų. Vaiko tėvui, su kuriuo vaikai negyvena, sudarant galimybes teikti nedidelį išlaikymą vaikams, reikštų sudarymą sąlygų vaiko tėvui faktiškai nusišalinti nuo vaikų išlaikymo.

14Ieškovas, nutraukdamas santuoką bendru sutuoktinių sutikimu, pats geranoriškai prisiėmė tokio dydžio išlaikymo prievolę, susitardamas dėl jos vykdymo sutuoktinių sudarytoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurią teismas patvirtino; taigi jis įvertino savo turtinę padėtį kaip pakankamą tokio dydžio prievolei vykdyti, nuo sutarties, kurioje šalys susitarė ir dėl vaikų išlaikymo, patvirtinimo praėjo labai trumpas laiko tarpas – pusė metų, įrodymų apie savo padėties nepablogėjimą per tą laikotarpį ieškovas nepateikė, taip pat nėra duomenų apie vaikų poreikių sumažėjimą (šios aplinkybės ieškovas ir neįrodinėjo, ja nesirėmė), teismas nenustatė aplinkybių, kurias įvertinus, galima būtų daryti išvadą, kad išlaikymas ieškovo vaikams, kurį jis įsipareigojo ir privalo teikti, yra nepagrįstai didelis. Esant tokioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo taikyti CK 3.201 straipsnio nuostatas dėl išlaikymo dydžio sumažinimo, todėl ieškinys atmestinas.

15Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalies nuostatas jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos valstybės biudžetui išieškomos iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas. Kadangi ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų šioje byloje neatleistas, ieškinį atmetus iš jo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios šioje byloje yra 5 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p.) (1 b. l.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 178, 185, 259, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

17E. K. ieškinį dėl 2014 m. birželio 6 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-563-446/2014 nustatyto išlaikymo dydžio nepilnamečiams vaikams E. K., gimusiam 1998 m. birželio 17 d., ir M. K., gimusiam 2003 m. gruodžio 13 d., sumažinimo atmesti.

18Priteisti iš E. K. 5 Eur (penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

19Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. K.... 3. Ieškovas prašo pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 6... 4. Ieškovas nurodė, kad jis dirba tolimųjų reisų vairuotoju, tačiau dėl... 5. Atsakovė prašo ieškinį atmesti, kadangi vaikai auga, vis daugiau reikia... 6. Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius,... 7. Ieškinys nepagrįstas ir atmestinas.... 8. Lietuvos Respublikos CK 3.156 straipsnio 2 dalyje ir 3.192 straipsnio 1 dalyje... 9. Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156... 10. Lietuvos Respublikos CK 3.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepilnamečių... 11. Tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą... 12. Ieškovas, prašydamas sumažinti iš jo priteistą išlaikymą, turėjo... 13. Pagal Aukščiausiojo Teismo nustatytą orientacinį išlaikymo kriterijų –... 14. Ieškovas, nutraukdamas santuoką bendru sutuoktinių sutikimu, pats... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalies nuostatas jeigu ieškinys... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 178, 185, 259, 265, 270 straipsniais,... 17. E. K. ieškinį dėl 2014 m. birželio 6 d. Kelmės rajono apylinkės teismo... 18. Priteisti iš E. K. 5 Eur (penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 19. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...