Byla B2-924-590/2018
Dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Senasis akvedukas“ bankroto administratorės UAB „Banca rupta“ prašymą dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Senasis akvedukas“ bankroto administratorės UAB „Banca rupta“ prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2013-09-13 nutartimi UAB „Senasis akvedukas“ iškelta bankroto byla, įmonės administratore paskirta UAB „Banca rupta“. 2013-12-11 nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Senasis akvedukas“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, kuris buvo tikslintas 2014-02-06, 2014-04-01, 2014-05-14, 2014-10-02, 2014-12-30 ir 2018-02-08 nutartimis. 2014-02-06 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Įmonės bankroto administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl likviduojamos UAB „Senasis akvedukas“ pabaigos. Nurodė, kad įmonės biuro baldai ir trys keleiviniai automobiliai yra parduoti, kito turto įmonė neturėjo. Lėšos, gautos pardavus turtą panaudiotos tik bankroto administravimo išlaidoms padengti, kreditorių (pirmos eilės) reikalavimai dalinai patenkinti iš Garantinio fondo skirtų lėšų. Įmonės likvidavimo procedūra yra baigta, todėl bankrutavusios įmonės veikla turi būti pripažinta pasibaigusia dėl bankroto.

4Prašymas dėl sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo tenkinamas.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai administratorius pateikia teismui įmonės likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus bei Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Iš administratorės pateikto prašymo bei bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Senasis akvedukas“ turto nebeturi, duomenų apie debitorinius įsiskolinimus nėra, įmonė veiklos nevykdo, darbuotojų nėra, 2018-03-02 įvykęs kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorę kreiptis į teismą, prašant teismo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2013-11-22 pažyma Nr. VR-14.6-1845 liudija, kad agentūra duomenų, jog BUAB „Senasis akvedukas“ sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas, neturi, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad neišnagrinėtų bylų, kuriose bankrutavusi įmonė būtų šalimi, ar jai būtų pareikšti kokie nors materialūs reikalavimai, nėra, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūra pabaigta, yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punktu, 32 straipsnio 4 dalimi; Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 ir 279 straipsniais, teismas

Nutarė

7tenkinti BUAB „Senasis akvedukas“ bankroto administratorės UAB „Banca rupta“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

8Bankrutavusią UAB „Senasis akvedukas“ (juridinio asmens kodas 123399730, buveinės adresas Justiniškių g. 16, Vilnius) pripažinti likviduota dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

9Pavesti BUAB „Senasis akvedukas“ administratorei UAB „Banca rupta“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

10Įpareigoti bankroto administratorę per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai