Byla 2-3355-920/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Elektros polius“ atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Actualis“ ieškinį atsakovui S. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti 20302,25 Lt padarytą žalą.

3Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013-05-17 nutartimi iškėlė bankroto bylą įmonei UAB „Elektros polius“, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskiriant UAB „Actualis“, įgaliotas asmuo R. K.. Peržiūrėjus įmonės UAB „Elektros polius“ finansinius dokumentus, administratorius nustatė, kad yra pagrindas kreiptis į teismą dėl bankrutuojančiai įmonei padarytos žalos atlyginimo. Nurodė, kad atsakovas S. B. buvo UAB „Elektros polius“ direktoriumi ir vieninteliu akcininku laikotarpiu nuo 2006-08-01 iki 2011-04-05. Peržiūrėjus įmonės BUAB „Elektros polius“ dokumentus nustatyta, kad atsakovo, kaip įmonės direktoriaus, pareiga kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo atsirado dar 2009-04-28, kai atsakovas sudarė 2008 m. bendrovės balansą, finansinę atskaitomybę. Laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 bendrovės turtas siekė 27825 Lt (kai tuo tarpu 2007 m. jis buvo 84704 Lt), mokėtinos sumos - 34230 Lt (2007 m. – 47824 Lt), nuostoliai sudarė 17405 Lt (tuo tarpu 2007 m. buvo 25880 Lt pelno), o nuosavas kapitalas buvo neigiamas, t.y. minus 6405 Lt (2007 m. teigiamas – 36880 Lt). Nuo pat 2008-01-01 bendrovės įsipareigojimai ir nuostoliai ženkliai didėjo, o turtas mažėjo, todėl atsakovas sudaręs 2008 m. bendrovės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą privalėjo kreiptis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo, kadangi buvo aišku, kad bendrovė negali ir negalės atsiskaityti su savo kreditoriais. Tačiau atsakovas, nepaisant bendrovėje susidariusios finansinės situacijos, ir toliau pirko prekes iš kreditorių, už jas neatsiskaitė, o 2011-04-11 visas UAB „Elektros polius“ akcijas perrašė J. R., kuris tapo ir naujuoju bendrovės vadovu. J. R. nuo bendrovės įsigijimo momento, jokios veiklos įmonėje nevykdė, visi kreditoriniai reikalavimai atsirado UAB „Elektros polius“ vadovaujant atsakovui. Kadangi atsakovui, esant įmonės vadovui įmonė tapo nemoki, todėl atsakovas S. B. yra atsakingas už įmonės BUAB „Elektros polius“ padarytą žalą. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovo nepaisymas įstatymo nustatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo lėmė tai, kad įmonės BUAB „Elektros polius“ nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma išaugo iki 54532,25 Lt, kai tuo tarpu laiku kreipusis į teismą mokėtinos sumos būtų sudariusios 34320 Lt, todėl ieškovės manymu iš atsakovo jos naudai priteistinas 20302,25 Lt žalos atlyginimas, t.y. skirtumas tarp įmonės įsipareigojimų kreditoriams buvusių 2008-12-31 (34230 Lt) ir nepatenkintų kreditorių reikalavimų sumos iškėlus bankroto bylą (54532,25 Lt) (b.l. 3-6).

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka atsakovui asmeniškai pasirašytinai (b.l. 1). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių priėmimo, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį (b.l. 6). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Bylos medžiaga nustatyta, kad 2013-05-17 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1658-230/2013 UAB „Elektros polius“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Actualis (b.l. 7), įgaliotas asmuo R. K. (b.l. 8). 2013-11-13 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1658-230/2013 patvirtinti BUAB „Elektros polius“ kreditoriniai reikalavimai 54532,25 Lt sumai (b.l. 9). VĮ „Registrų centro“ pažyma patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 įmonės UAB „Elektros polius“ turtas siekė 27825 Lt, mokėtinos sumos 34230 Lt, nuostoliai -17405 Lt, kapitalas -6405 Lt (b.l. 10-11). Pagal Juridinių asmenų registro išrašą įmonės UAB „Elektros polius“ direktoriumi laikotarpiu nuo 2006-08-07 iki 2011-04-11 buvo S. B. (b.l. 12-14).

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia rašytiniais įrodymais: 2013-05-17 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1658-230/2013 (b.l. 7), 2013-05-30 UAB „Actualis“ įgaliojimu (b.l. 8), 2013-11-13 Kauno apygardos nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1658-230/2013 (b.l. 9), finansinės ataskaitos laikotarpiu 2008-01-01 iki 2008-12-31 balansu ir nuostolių ataskaita (b. l. 10-11), juridinių asmenų registro išplėstiniu išrašu (b. l. 12-14), 2013-07-24 VSDFV Kauno skyriaus raštu (b.l. 15), asmenų apie draudėją pažyma (b.l. 16).

8Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (LAT 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

9CK 2.87 str. įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.).

10Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas įmonės direktoriumi, nesilaikė įstatymu jam numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nebegali atsiskaityti su savo kreditoriais (LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d.). Atsakovui sudarius 2008 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, tapo aišku, kad pagal 2008-12-31 sudarytą įmonės balansą įmonė yra nemoki, tačiau atsakovas aukščiau minėtos įstatymo jam nustatytos pareigos nevykdė. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų konstatuotina, kad atsakovas S. B., būdamas įmonės vadovu, žinojo apie įmonės UAB „Elektros polius“ finansinę padėtį, t.y. jog įmonė negali atsiskaityti su valstybės biudžetu, kitais kreditoriais, tačiau nesiėmė jokių priemonių tam, kad įmonės skola nedidėtų. Kadangi atsakovas S. B. nesikreipė į teismą dėl UAB „Elektros polius“ bankroto bylos iškėlimo, nors įmonė jau nuo 2008 metų negalėjo atsiskaityti su kreditoriais, toks jo neveikimas pripažintinas neteisėtais veiksmais. Pagal CK 2.87 str. 7 d. jei įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.), kadangi dėl atsakovo neveikimo įmonė UAB „Elektros polius“ patyrė 20302,25 Lt žalą, atsakovui kyla įstatyme numatyta pareiga dėl patirtos žalos atlyginimo (LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d.).

11Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymui turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą, todėl priimtinas sprendimas už akių, kuriuo ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistinas 20302,25 Lt žalos atlyginimas (CK 2.87 str., 6.245 -6.249 str.,6.263 str.).

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas 609 Lt žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 80 str. 1 d. 1 p., 96 str.) ir 10,71 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 2 p., 82 str. 1 d., 83 str. 1 d. 8 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d., 6 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. – 287 str., teismas,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo S. B. a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Elektros polius“ į.k. 234411010, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Actualis“ į.k. 164742816 – 20302,25 Lt (dvidešimties tūkstančių trijų šimtų dviejų litų 25 ct) žalos atlyginimą.

16Priteisti iš atsakovo S. B. a.k. ( - ), valstybei 609 Lt (šešis šimtus devynis litus) žyminio mokesčio ir 10,71 Lt (dešimt litų 71 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660, AB „Swedbank“, kodas 73000.

17Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai