Byla e2-1899-842/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Stukaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui L. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo 231,70 EUR negrąžintos paskolos sumos, 147,90 EUR palūkanų (61,91 EUR palūkanų iki sutarties nutraukimo ir 85,99 EUR po sutarties nutraukimo), 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovas reikalavimą grindžia: informacijos apie asmenį paieškos rezultatais, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išrašu, pranešimu apie fizinį atsiskaitymą (reikalavimo į debitorių sąskaitas pagal vartojimo kreditų sutartis perleidimas), 2016 m. kovo 10 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis, 2014 m. liepos 7 d. vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrosiomis ir specialiomis sąlygomis, AB Lietuvos paštas pažyma apie laiškų įteikimą, pranešimu dėl reikalavimo teisių perleidimo, sąskaitos išrašais.

6Remiantis ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis bei kartu su ieškiniu pateiktais dokumentais, nustatyta, kad atsakovui pradinis kreditorius UAB 4finance“ suteikė 231,70 EUR vartojimo kreditą, kurio atsakovas negrąžino ir liko skolingas 231,70 EUR. Reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovė įgijo 2016 m. kovo 10 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi (pradinis kreditorius 2015-12-21 sutarties pagrindu reikalavimo teisę į atsakovą perleido naujajam kreditoriui – I. R. Management O?, kuris 2016 m. kovo 10 d. reikalavimą į atsakovą perleido kitam kreditoriui – ieškovui). Atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą buvo pranešta, duomenų apie atsiskaitymą byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis kreditoriui suteikia teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu, tačiau reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

8Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“ ir atsakovo buvo sudaryta sutartis, kurios pagrindu pradinis kreditorius atsakovui suteikė sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovas įsipareigojo pradiniam kreditoriui gautą sumą grąžinti, mokėti palūkanas sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, jis sutartyje numatytais terminais negrąžino kredito ir nemokėjo palūkanų, taip pažeidė savo prievolę, atsiradusią jam tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, todėl atsakovui yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui atsiradusius nuostolius, t. y. sumokėti 231,70 EUR negrąžinto kredito ir 147,90 EUR palūkanų (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 6.205 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnis). Kadangi reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pagrindu pradinis kreditorius UAB 4finance“ reikalavimo teisę į atsakovą perleido naujajam kreditoriui – I. R. Management O?, o pastarasis reikalavimo teisę į atsakovą perleido dar kitam kreditoriui – ieškovui, atsakovas įvykdyti prievolę privalo ieškovui. Aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas ar pažeistų atsakovo interesus, nenustatyta (CK 6.101 – 6.102 straipsniai).

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 379,60 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016 m. liepos 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Tenkinant ieškovo ieškinį, iš atsakovo priteistina 6,00 EUR žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

11Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 427 straipsniu, 428 straipsniu

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo L. J., asmens kodas ( - ) 231,70 EUR (du šimtus trisdešimt vieną eurą 70 ct) negrąžinto kredito, 147,90 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt septynis eurus 90 ct) palūkanų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 379,60 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6,00 EUR (šešis eurus) žyminio mokesčio ieškovo Uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, naudai.

14Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnis, nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-07-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (20 dienų) atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

18Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai