Byla L2-1901-436/2008
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Hermio projektai“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka, spręsdamas kreditoriaus UAB „Tolimieji siekiai“ pareiškimo dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Hermio projektai“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kreditorius UAB „Tolimieji siekiai“ kreipėsi į teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą dėl 498988,64 Lt skolos už atliktus darbus, 5 proc. dydžio metinių palūkanų ir 3742,41 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko UAB „Hermio projektai“ kreditoriaus naudai.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai įtvirtinti LR CPK XXIII skyriuje. Už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis, lygus ketvirtadaliui tos sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme ginčo teisena (CPK 434 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai). Kreditorius prie pareiškimo pridėjo 2008 m. lapkričio 27 d. mokėjimo nurodymą Nr. 853 patvirtinantį, kad jis sumokėjo 3742,41 Lt žyminį mokestį ir prašo šį žyminį mokestį priteisti iš skolininko. Tačiau pagal reikalaujamą išieškoti iš skolininko sumą (498988,64 Lt) mokėtinas 2247,47 Lt dydžio žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai). Tokiu būdu kreditoriaus reikalavimas priteisti iš skolininko UAB „Hermio projektai“ 3742,41 Lt dydžio žyminį mokestį yra aiškiai nepagrįstas. Be to, minėto dydžio įsiskolinimą už atliktus darbus kreditorius prašo išieškoti skolininko remdamasis tarp šalių 2008 m. kovo 21 d. pasirašyta Darbų rangos sutartimi Nr. J8003. Tačiau, kaip patvirtina prie pareiškimo pateikto 1 Priedo prie sutarties Nr. J8003 1 punktas, šios sutarties 5.1 punkte nurodytų darbų atlikimo terminus šalys pratęsė iki 2008 m. lapkričio 28 d., nors kreditorius pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo teismui pateikė dar nepasibaigus terminui skolininkui įvykdyti prievolę, t. y. 2008 m. lapkričio 27 d. Kadangi trūkumų šalinimo institutas teismo įsakymo išdavimo procese netaikytinas, todėl esant nurodytoms aplinkybėms, kreditoriaus pareiškimas atsisakytinas priimti kaip nepagrįstas (CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

5Pašalinus kliūtis, sudariusias pagrindą atsisakyti priimti pareiškimą, kreditorius turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles (CPK 435 straipsnio 4 dalis).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, 435 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 4 dalimi,

Nutarė

7Kreditoriaus UAB „Tolimieji siekiai“ pareiškimą dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Hermio projektai“ atsisakyti priimti ir jį grąžinti padavusiam asmeniui.

8Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai