Byla I-988-0580/2009
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su pareiškėjos V. G. skundu dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

22009-01-20 gautas V. G. skundas, kuriame prašoma panaikinti 1993-12-17 Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 31-1113-37313 ir klausimą dėl nuosavybės teisių atstatymo S. G., a. k. ( - ) perduoti nagrinėti iš naujo Šiaulių apskrities viršininko administracijai.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. nustatyta, kad jei skundas pareiškiamas praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

5Svarbiomis skundo padavimo termino praleidimo priežastimis yra laikomos tik pagrįstos įrodymais, objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, kurios sukliudė jam laiku pateikti skundą.

6Pareiškėja prašo atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodė, kad ( - ) mirė jos vyras S. G., paveldėjimo teisės liudijimas pareiškėjai išduotas 2007 m. gegužės mėn.; iki to laiko tikėjo, kad nuosavybės teisių atkūrimo sprendimas yra teisėtas. Paaiškino, kad yra garbingo amžiaus, baigusi keturias klases, įstatymų nežino, todėl laukė, kol klaida bus ištaisyta.

7Iš skundo turinio matyti, kad vėliausiai apie 1993-12-17 Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 31-1113-37313 pareiškėja sužinojo 2008-11-28. Be to, pažymėtina, kad prie skundo pareiškėja pateikė 2008-11-18 prašymą Šiaulių apskrities viršininko administracijai, iš kurio matyti, kad apie skundžiamą sprendimą ji jau žinojo prašymo pateikimo metu – 2008-11-18. Pareiškėja į teismą kreipėsi 2009-01-20, taigi ji praleido įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl jos išsilavinimo ir amžiaus nepripažintinos svarbiomis atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėja nenurodė priežasčių, kurios sukliudė domėtis jos teisėmis, ji taip pat galėjo pasitelkti kitų asmenų pagalbą.

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėja terminą skundui paduoti praleido ne dėl svarbių priežasčių, todėl jos prašymas atnaujinti apskundimo terminą atmestinas.

9Kadangi atmestas pareiškėjos prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėjos skundą atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

10Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., teisėjas

Nutarė

11atmesti V. G. prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakyti priimti skundą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai