Byla e3K-3-219-687/2019

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algio Norkūno ir Gedimino Sagačio,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. P. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 13 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. B. patikslintą ieškinį atsakovui A. B. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ir kitų su tuo susijusių reikalavimų išsprendimo bei atsakovo A. B. patikslintą priešieškinį ieškovei D. B. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ir kitų su tuo susijusių reikalavimų išsprendimo, tretieji asmenys (kreditoriai) „Luminor Bank AS“, veikiantis per „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrių.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutuoktinių bendro turto balanso sudarymą ir bendrų solidariųjų prievolių vykdymo tvarkos nustatymą nutraukus santuoką, aiškinimo ir taikymo.

72.

8Ieškovė D. P. kreipėsi į teismą, prašydama: 1) nutraukti šalių santuoką dėl atsakovo A. B. kaltės; 2) po santuokos nutraukimo palikti ieškovei ikisantuokinę pavardę – P., o atsakovui – B.; 3) santuokos metu įgytą turtą padalyti taip, kad sutuoktiniui jis tektų natūra, o jai iš atsakovo prašė priteisti 45 000 Eur kompensaciją; 4) priteisti iš atsakovo 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimą; 5) pagal 2012 m. vasario 2 d. investicinio gyvybės draudimo sutartį sumokėtų sumų tarp šalių nedalyti, o sutartį palikti nepakeistą; 6) pripažinti niekine 2012 m. rugpjūčio 30 d. panaudos sutartį; 7) po santuokos nutraukimo šalių turimą prievolę pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. paskolos sutartį Nr. duomenys neskelbtini kreditorei AB „Luminor bank“ palikti solidariąją; 8) padalyti ūkininko ūkį; 9) priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

93.

10Ieškovė nurodė, kad santuoka iširo dėl atsakovo smurtavimo prieš ieškovę, ieškovės žeminimo, charakterių nesutapimo, jau nuo 2015 m. birželio 4 d. bendras gyvenimas po vienu stogu tapo neįmanomas, todėl visas kilnojamasis, nekilnojamasis turtas natūra priteistinas atsakovui, o jai iš atsakovo priteistina piniginė kompensacija už atsakovui tenkančią jos turto dalį, įvertinant tai, kad nekilnojamajam turtui įgyti buvo panaudota 39 098, 70 Eur ieškovės asmeninių lėšų, o atsakovo – 20 273, 40 Eur asmeninių lėšų.

114.

12Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies, o priešieškinį – visiškai: 1) nutraukti šalių santuoką dėl ieškovės kaltės; 2) priteisti atsakovui iš ieškovės 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimą; 3) priteisti iš ieškovės 1/2 dalį iki 2015 m. liepos 1 d. sukauptų lėšų pagal ieškovės vardu 2012 m. vasario 2 d. sudarytą investicinio draudimo sutartį; 4) atsakovui priteisti 400 Eur vertės traktoriuką žolei pjauti, o ieškovei – 200 Eur kompensaciją už jį; 5) santuokoje įgytą turtą padalyti nukrypstant nuo lygių dalių principo, atsakovui priteisiant 3/5 dalis, o ieškovei – 2/5 dalis nekilnojamojo turto; 6) nustatyti naudojimosi tvarką gyvenamuoju namu, esančiu duomenys neskelbtini, pagal atsakovo pateiktą 2017 m. liepos 25 d. Pastato padalijimo projektą, parengtą VĮ Registrų centro; 7) prievolę kreditorei AB „Luminor bank“ pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. paskolos sutartį Nr. duomenys neskelbtini palikti nepakeistą, įpareigojant šalis lygiomis dalimis ją mokėti; 8) santuokos iširimo momentu laikyti 2015 m. birželio 4 d. ir nuo šios datos nustatyti, kad santuokos nutraukimas sukėlė sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes; 9) priteisti iš ieškovės visų atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

135.

14Atsakovas nurodė, kad prieš ieškovę nesmurtavo, tačiau ieškovė dėl ypač ūmaus, impulsyvaus ir pavydaus charakterio nuolat keldavo konfliktus.

156.

16Trečiasis asmuo AB „Luminor bank“ atsiliepimuose į šalių reikalavimus nurodė, kad neprieštarauja nei dėl esamos prievolės vykdymo, nei dėl turto pasidalijimo. Tačiau bankas nesutiko, kad skolininkų prievolė būtų modifikuota iš solidariosios į dalinę, nurodė, kad banko interesai nebus pažeisti, jeigu sutuoktiniai, solidariosios prievolės bendraskoliai, tarpusavyje nustatys jos vykdymo tvarką nutraukus santuoką.

17II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

187.

19Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 10 d. sprendimu patikslintą ieškinį ir priešieškinį bei patikslintą priešieškinį tenkino iš dalies: nutraukė A. B. ir D. B. santuoką dėl atsakovo A. B. kaltės; šalims paliko ikisantuokines pavardes: vyrui – B., moteriai – P.; priteisė ieškovei D. B. iš atsakovo A. B. 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimą; nustatė, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių A. B. ir D. B. turtinėms teisėms pasekmes sukėlė nuo 2015 m. birželio 15 d. Teismas dėl tarpusavio išlaikymo santuokos nutraukimo momentu priteisimo nesprendė, nes nustatė, kad jis nereikalingas.

208.

21Teismas šalių bendrąja jungtine nuosavybe įgytą turtą padalijo taip: 8.1. priteisė atsakovui A. B.:

221) nekilnojamąjį turtą – sodybą, kurią sudaro: gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai, malkinė, kiemo rūsys, kiemo statiniai, 0,1877 ha žemės sklypas, esančią duomenys neskelbtini; 5 žemės sklypus: 1,4700 ha žemės sklypą; 3,3800 ha žemės sklypą; 0,8400 ha žemės sklypą, 1,0000 ha žemės sklypą, 3200 ha žemės sklypą, esančius duomenys neskelbtini; atsakovui tenkančios nekilnojamojo turto dalies vertė – 17 600 Eur;

232) kilnojamuosius daiktus: antikvarinę karietą ir antikvarines roges (250 Eur vertės), traktoriuką žolei pjauti (400 Eur vertės); ieškovei už šį turtą kompensacijos nereikalaujant, jos nepriteisė;

243) 2012 m. liepos 5 d. įregistruotą ūkininko ūkį (pažymėjimas ŪP Nr. duomenys neskelbtini, reg. Nr. duomenys neskelbtini), atsakovui tenkančios šio turto dalies vertė – 2766,40 Eur;

254) 315,87 Eur iki 2015 m. birželio 30 d. sukaupto kapitalo vertės kompensaciją, pagal investicinį gyvybės draudimą „ERGO Life Insurance SE“ (draudimo liudijimo Nr. duomenys neskelbtini); esant šalių vienarūšėms priešpriešinėms prievolėms, šia suma sumažino ieškovei išmokėtinos kompensacijos už jai tenkančio turto dalį sumą.

265) 10 136,70 Eur kompensaciją už asmenines lėšas, panaudotas pirmiau nurodytam nekilnojamajam turtui įsigyti (banko paskolai grąžinti); esant šalių vienarūšėms priešpriešinėms prievolėms, šia suma sumažino ieškovei išmokėtinos kompensacijos už jos panaudotas asmenines lėšas bendram turtui įsigyti sumą.

278.2. priteisė ieškovei D. B. iš atsakovo A. B. 29 779,05 Eur kompensaciją už jam atitekusį santuokoje įgytą turtą, tačiau nustatęs, kad šalys turi vienarūšes priešpriešines pareigas, atliko tarpusavio įskaitymą ir nurodytą sumą sumažino atsakovo ieškovei mokėtina kompensacijos suma, t. y. 315,87 Eur, ir ieškovei iš atsakovo priteisė 29 463,18 Eur nurodytų sumų skirtumą (atlikus visų tarpusavio mokėtinų sumų įskaitymą, ieškovei iš atsakovo priteistina galutinė suma):

281) 27 012,65 Eur kompensaciją už sutuoktiniui nutraukiant santuoką tenkančio nekilnojamojo turto (sodybos ir žemės sklypų) dalį (į šią sumą įskaitant ir 1/2 dalį ieškovės panaudotų asmeninių lėšų bendrajai jungtinei nuosavybei įsigyti bei iš jos atimant atsakovo sumokėtų asmeninių lėšų, gražinant bankui paskolą, dalį);

292) 2766,40 Eur kompensaciją už atsakovui priteistą ūkininko ūkį (pažymėjimas ŪP Nr. duomenys neskelbtini, reg. Nr. duomenys neskelbtini).

309.

31Teismui turtą padalijus taip, kad jis visas yra priteistas atsakovui, t. y. nelikus bendraturčio, atsakovo reikalavimo dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu nustatymo tvarkos nenagrinėjo.

3210.

33Teismas pripažino niekine 2012 m. rugpjūčio 30 d. šalių sudarytą panaudos sutartį dėl žemės sklypų, esančių duomenys neskelbtini, panaudos; niekinio sandorio pasekmių, nesant reikalingumo, netaikė.

3411.

35Teismui nustačius, kad pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. šalių su kreditoriumi AB DnB NORD banku (dabar AB „Luminor bank“) sudarytą kreditavimo sutartį Nr. duomenys neskelbtini prievolės yra solidariojo pobūdžio, sutarties nekeitė, bet nustatė atsiskaitymo su kreditoriumi pagal paminėtą sutartį tvarką, pagal kurią nutraukus šalių santuoką visas įmokas bankui mokės atsakovas A. B.

3612.

37Spręsdamas dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, teismas nustatė, kad santuokos metu už 101 367,01 Eur (350 000 Lt) įsigyjamą nekilnojamąjį turtą (sodybą ir 5 žemės sklypus) buvo panaudotos šalių asmeninės lėšos: ieškovė D. B. yra sumokėjusi 39 098,70 Eur (135 000 Lt), o atsakovas A. B. – 20 273,40 Eur (70 000 Lt), todėl abu turi teisę į šių lėšų kompensaciją.

3813.

39Teismas nurodė, kad šalių nekilnojamasis turtas – sodyba su žemės sklypais – didžiausią vertę turi tik tuomet, kai yra kaip vienas turtinis kompleksas (eksperto išvada), todėl jo padalijimas natūra išdalijant žemės sklypus šalims iš esmės reikštų nepagrįstą turto, už kurį sumokėta suma ir šalių investuotos asmeninės lėšos šiuo metu jau neatsiperka, vertės praradimą, vadinasi, toks padalijimas būtų neprotingas, nes nuostolingas. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, atsižvelgdamas į šalių tarpusavio elgesį posėdžio metu, taip pat sprendė, kad dėl atsakovo pavydaus ir ūmaus būdo, ieškovės atžvilgiu vartoto psichinio bei fizinio smurto, ne vieną kartą pradėtų ikiteisminių tyrimų šalys gyventi vienoje sodyboje negali.

4014.

41Teismas nurodė, kad nėra pagrindo spręsti, jog turto padalijimas tarpusavio kompensavimo būdu pažeis atsakovo teises, nes atsakovas ūkininkauja, turi papildomų pajamų iš verslo, namų valdą asmeninės nuosavybės teise, kurią planuoja parduoti, bylos nagrinėjimo metu mėnesiui buvo išvykęs į užsienį, kur uždirbo ir ieškovei buvo pasirengęs sumokėti 5000 Eur pradinę įmoką už turtą (turėjo šią sumą teismo posėdyje). Teismas nustatė, kad toks padalijimas užtikrins ir ieškovės teisę į savo nuosavą būstą, nes nors ieškovė šiuo metu ir turi kur gyventi, nuosavo turto ji neturi, o naudotis bendru turtu neturi jokių galimybių.

4215.

43Spręsdamas tarpusavio kompensacijų išmokėjimo klausimą, teismas nenustatė jokių aplinkybių, kurios lemtų būtinybę nukrypti nuo lygių dalių principo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.123 straipsnio 1 dalis), todėl apskaičiuodamas kompensaciją teismas laikė, kad šalių turto dalys yra lygios, po 1/2. Kadangi nekilnojamojo turto vertė – 62 200 Eur, šalių pripažintais faktais skola kreditoriui – apie 27 000 Eur, todėl 1/3 turto dalies vertė yra 17 600 Eur (62 200 Eur – 27 000 Eur / 2).

4416.

45Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė sumokėjo 39 098,70 Eur (135 000 Lt) bendrajai jungtinei nuosavybei įsigyti savo asmeninėmis lėšomis, teismas iš atsakovo jai priteisė pusę šios sumos, t. y. 19 549,35 Eur (67 500 Lt) kompensaciją (CK 3.98 straipsnio 2 dalis). Taip pat nustatė, kad atsakovas pervedė 20 273,40 Eur (70 000 Lt) asmeninių lėšų šalių sudarytos kredito sutarties paskolai dengti, ir iš ieškovės jam priteisė pusę šios sumos, t. y. 10 136,70 Eur (35 000 Lt) kompensaciją (CK 3.98 straipsnio 2 dalis). Atlikus tarpusavio prievolių įskaitymą ieškovei iš atsakovo priteisė kompensacijų skirtumą – 9412,65 Eur. Todėl už nekilnojamąjį turtą ieškovei iš atsakovo priteisė 27 012,65 Eur (17 600 + 9412,65).

4617.

47Spręsdamas dėl šalių finansinių įsipareigojimų vykdymo nutraukus santuoką, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad visas turtas padalijamas jį paliekant atsakovui, nutraukus šalių santuoką, nustatė atsiskaitymo su kreditoriumi AB DnB NORD banku (dabar AB „Luminor bank“) pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. sudarytą kreditavimo sutartį tvarką, pagal kurią visas įmokas bankui mokės atsakovas, o ieškovė išliks solidariai atsakinga, iki atsakovas įvykdys solidariąją prievolę kreditoriui, arba jei kreditoriaus sutikimu solidarioji ieškovės atsakomybė pasibaigs šalių sutarimu.

4818.

49Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 10 d. sprendimą iš esmės paliko nepakeistą, bet pakeitė sprendimo rezoliucinę dalį, kuria prievolė išlieka solidariąja pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. šalių su kreditoriumi AB DnB NORD banku (dabar AB „Luminor bank“) sudarytą kreditavimo sutartį Nr. duomenys neskelbtini, nustatant atsiskaitymo su kreditoriumi pagal paminėtą sutartį tvarką, nustatydama, kad, nutraukus šalių santuoką, visas įmokas bankui mokės D. B. ir A. B. lygiomis dalimis.

5019.

51Kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo argumentams dėl turto padalijimo ir sprendė, kad teismas teisingai įvertino ir dalijamo turto vertę, ir šalių įneštas asmenines lėšas, ir joms priteistinas kompensacijas.

5220.

53Vertindama atsakovo argumentus, kad jam sumokėti ieškovei kompensaciją yra per sunki našta, kolegija nurodė, kad atsakovas pirmosios instancijos teisme nekėlė reikalavimo dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ir išdėstymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 283 straipsnis), todėl šis klausimas negali būti keliamas apeliacinės instancijos teisme (CPK 312 straipsnis).

5421.

55Kolegija nurodė, kad abiem šalims neprašius modifikuoti prievolės bankui, tos pačios pozicijos laikantis ir kreditoriui, prievolės pobūdis nekeičiamas. Kadangi paskola buvo paimta santuokos metu nekilnojamajam turtui pirkti, po santuokos nutraukimo pirmosios instancijos teismas šią prievolę paliko solidariąją, nustatydamas įmokų bankui mokėjimo tvarką. Atsakovas, ginčydamas tokį teismo sprendimą, prašė nustatyti kitą mokėjimo tvarką, įpareigojant ieškovę ir atsakovą įmokas bankui mokėti lygiomis dalimis. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad, nesant kitokio tarpusavio susitarimo, prievolę abu sutuoktiniai turi vykdyti lygiomis dalimis, patikslino pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinę dalį, nurodydama, kad įmokas bankui turi mokėti abu skolininkai po lygiai (CK 6.5 straipsnis).

56III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

5722.

58Kasaciniu skundu ieškovė D. P. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį ir palikti galioti Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 10 d. sprendimą, taip pat priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5922.1.

60Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas nutartį, kuria pakeitė prievolės AB „Luminor bank“ vykdymo tvarką, iš esmės palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, ne tik sumažino šalių įgyto dalytino turto visumą neįvykdytos prievolės (šalių skolos) suma, bet, pakeisdamas sprendimo rezoliucinę dalį, nustatė ieškovei prievolę mokėti už atsakovui tenkantį turtą, dėl to atsakovui tenka didesnė santuokoje įgyto turto dalis. Vadinasi, skola kreditoriui AB „Luminor bank“ iš ieškovei tenkančios dalies buvo išskaityta du kartus, t. y. iš bendro turto išskaityta neįvykdyta prievolė (27 000 Eur) ir ieškovė įpareigota mokėti skolą kreditoriui lygiomis dalimis. Taip nelogiškai sudarant dalytino turto balansą, buvo nepagrįstai nukrypta nuo lygių dalių principo.

6122.2.

62Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos dalijant santuokoje įgytą turtą. Pirma, kasacinis teismas nėra pasakęs, kad tik šalys tarpusavio susitarimu gali nustatyti vidinius tarpusavio santykius, t. y. kokią skolos dalį mokės kiekvienas iš sutuoktinių. Antra, apeliacinės instancijos teismui keičiant prievolės vykdymo tvarką, turėjo būti peržiūrėta ieškovei priteistinos kompensacijos suma. Kasacinis teismas nėra aiškiai suformulavęs taisyklių dėl turto balanso sudarymo ir prievolių paskirstymo bei šių prievolių vykdymo tvarkos tais atvejais, kai visas bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat ir turtas, kuris yra solidariosios prievolės objektas, nutraukus santuoką padalijamas natūra vienai šaliai paliekant šį turtą, o kitai šaliai priteisiant kompensaciją pinigais.

6323.

64Atsakovas nepateikė atsiliepimo į kasacinį skundą.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

67Dėl sutuoktinių bendro turto balanso sudarymo ir bendrų solidariųjų prievolių vykdymo tvarkos nustatymo

6824.

69Kasaciniame skunde keliamas CK 3.118 straipsnio nuostatų taikymo klausimas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo teisiniams santykiams, kai sutuoktiniai turi neįvykdytą bendrą (solidariąją) prievolę kreditoriui (bankui), kurios terminas nėra suėjęs, sutuoktiniams prašant nustatyti skirtingą šios prievolės vykdymo tvarką.

7025.

71Teismui nutraukiant santuoką vienas iš privalomai spręstinų klausimų yra sutuoktinių bendro turto padalijimas, išskyrus atvejus, kai turtas padalytas bendru sutuoktinių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka (CK 3.59 straipsnis).

7226.

73CK 3.118 straipsnyje nustatyta bendro turto padalijimo tvarka. Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pagal byloje esančią medžiagą sudaromas ir teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstomas sutuoktinių turto balansas, t. y. teismas pirmiausia nustato bendrą sutuoktinių turtą ir kiekvieno iš jų asmeninį turtą (CK 3.118 straipsnio 1 dalis). Šios normos prasme turto sąvoka apima tiek aktyvą (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas), tiek ir pasyvą (skoliniai įsipareigojimai kreditoriams) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

7427.

75Kai iš bendro sutuoktinių turto vykdytinų prievolių įvykdymo terminas nėra suėjęs, tai sutuoktinių bendro dalytino turto visuma yra mažinama prievolių (skolų) suma, tokiu būdu sudaromas turto balansas (CK 3.118 straipsnis 2 dalis). Tuo atveju, kai, sudarius balansą, paaiškėja, kad bendro turto liko, šis turtas padalijamas sutuoktiniams lygiomis dalimis, išskyrus atvejus, kai yra konstatuojamas pagrindas nukrypti nuo lygių dalių principo (CK 3.118 straipsnio 4 dalis, 3.117, 3.123 straipsniai).

7628.

77Taigi balanso sudarymas pradedamas nuo bendro ir asmeninio sutuoktinių turto nustatymo ir atskyrimo. Spręsdamas šį klausimą teismas vadovaujasi CK 3.87–3.91 straipsniais. CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, jog jis yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė. Ši prezumpcija yra svarbi, kai sutuoktiniai nesutaria dėl konkretaus turto priskyrimo bendrajai jungtinei ar asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei. Pažymėtina, kad kiekvienas iš sutuoktinių gali įstatymo nustatyta tvarka ginčyti minėtą įstatyme įtvirtintą prezumpciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-107-687/2019, 21 punktas).

7829.

79Nagrinėjamoje byloje teismai nustatė bendrą sutuoktinių dalytiną turtą, į kurį įėjo nekilnojamasis turtas – sodyba (gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai, malkinė, kiemo rūsys, kiemo statiniai, žemės sklypai), transporto priemonė, priekaba, traktorius su priekaba, kilnojamieji daiktai, investicinio gyvybės draudimo lėšos, ūkininko ūkis. Taip pat bylą nagrinėję teismai nustatė, kad, sutuoktiniams įsigyjant nekilnojamąjį turtą, kiekvienas iš jų įnešė savo asmeninių lėšų, ir jų dalis jiems turėtų būti kompensuota (CK 3.98 straipsnio 2 dalis). Ginčo dėl to nėra.

8030.

81Teismai taip pat konstatavo, kad šalys bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo metu turi finansinį įsipareigojimą bankui, šio įsipareigojimo įvykdymo terminas nėra suėjęs ir lieka šalių solidarioji prievolė (skola bankui bendrosios nuosavybės pabaigoje pagal abiejų šalių sudarytą (kredito gavėjai abu sutuoktiniai) 2011 m. rugsėjo 21 d. kreditavimo sutartį Nr. K-4800-2011-42 buvo 27 000 Eur). Prievolės įvykdymas užtikrintas nekilnojamojo turto, sodybos, hipoteka.

8231.

83Nagrinėjamu atveju ieškovė ir atsakovas prašė teismą dalijant turtą nukrypti nuo lygių dalių principo, tačiau teismas nenustatė jokių aplinkybių, kurios lemtų tokią būtinybę, ir padalijo turtą lygiomis dalimis (CK 3.117 straipsnis). Bylą nagrinėję teismai iš turto aktyvo – bendro sutuoktinių turto, t. y. nekilnojamojo turto, sodybos, vertės – 62 200 Eur atėmė esamą nesumokėtą bendros solidariosios prievolės (skolos) sumą – 27 000 Eur ir likusią sumą padalijo perpus, kiekvienam sutuoktiniui priteisdami po 17 600 Eur iš šio turto.

8432.

85CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais.

8633.

87Nagrinėjamoje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė, kad visas bendras sutuoktinių turtas, taip pat ir nekilnojamasis turtas, dalytinas sutuoktiniams lygiomis dalimis ir natūra priteistinas atsakovui, kartu įpareigojant jį kompensuoti ieškovei jos bendro turto dalį pinigais.

8834.

89Sutuoktinių finansinis įsipareigojimas bankui liko solidarioji šalių prievolė, tačiau teismai skirtingai sprendė dėl šios prievolės vykdymo tvarkos tarp pačių sutuoktinių. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės prašymą ir nustatė atsiskaitymo su kreditoriumi pagal kredito sutartį tvarką, pagal kurią, nutraukus šalių santuoką, visas įmokas bankui mokės atsakovas A. B. Apeliacinės instancijos teismas pakeitė šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį ir tenkino atsakovo prašymą, nustatydamas, kad, nutraukus santuoką, įmokas pagal bendrą solidariąją prievolę moka abu sutuoktiniai lygiomis dalimis.

9035.

91Kasaciniame skunde ieškovė, apeliacinės instancijos teismui pakeitus solidariosios prievolės vykdymo tvarką, ginčija jai išmokėtos kompensacijos už atsakovui tenkančią bendrosios jungtinės nuosavybės turto dalį dydį, nurodydama, kad, apeliacinės instancijos teismui pakeitus solidariosios prievolės vykdymo tvarką ir įpareigojus bendraskolius ją vykdyti lygiomis dalimis, jai atiteko mažesnė bendro turto dalis, nes, įvykdžius prievolę, naudą – panaikinus atsakovui priteisto nekilnojamojo turto hipoteką – gaus tik atsakovas.

9236.

93Pasisakydamas dėl solidariųjų sutuoktinių prievolių kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nutraukiant santuoką solidariosios sutuoktinių prievolės nedalijamos ir nekeičiamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

9437.

95Kasacinio teismo praktikoje ne kartą minėta, kad solidarioji prievolė skirta kreditoriaus interesų apsaugai, nes vieno bendraskolio nemokumas neturi įtakos prievolės kreditoriui įvykdymui. Esant solidariajai prievolei pareiga neskaidoma į dalis ir, nors yra keletas skolininkų, prievolės dalykas išlieka vientisas, nedalomas, o solidarusis skolininkas yra visos prievolės šalis. Kitaip tariant, kreditoriui solidarieji skolininkai turi vieną bendrą skolą ir visi (abu), iki bus grąžinta visa skola, turi pareigą ją grąžinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2011, 2018 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-181-313/2018 32 punktą ir šiose nutartyse nurodytą kasacinio teismo praktiką). Riziką dėl vieno iš bendraskolių nemokumo prisiima ne kreditorius, o kiti solidariosios prievolės skolininkai (CK 6.8 straipsnio 4 dalis, 6.9 straipsnio 1 dalis).

9638.

97Taigi sutuoktiniai yra solidarieji skolininkai kreditoriaus atžvilgiu (išoriniuose santykiuose), o vidiniuose tarpusavio santykiuose nėra draudžiama nustatyti, kokią skolos dalį mokės kiekvienas iš sutuoktinių. Toks turto (aktyvo ir pasyvo) paskirstymas sutuoktiniams nereiškia, kad solidarioji prievolė padalyta ir kad paneigta kreditoriaus teisė reikalauti, jog tiek visą prievolę, tiek jos dalį įvykdytų abu sutuoktiniai bendrai ar bet kuris vienas jų (CK 6.6 straipsnio 4 dalis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2012).

9839.

99Bendraskolių solidariosios prievolės dalys aktualios jų tarpusavio santykiams reguliuoti, galimų tarpusavio atsiskaitymų apimčiai, visą skolą ar didesnę jo dalį grąžinus vienam sutuoktiniui, apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506-969/2018, 59 punktas).

10040.

101Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, santuokos nutraukimo byloje sudarydamas bendro turto balansą, į jį įtraukia turto aktyvą, pasyvą ir atitinkamai šį turtą paskirsto (CK 3.118 straipsnis). Jei sutuoktinių prievolė lieka solidarioji, už jos įvykdymą kreditoriui atsakingi abu bendraskoliai, nepriklausomai nuo nustatytos vidinės prievolės vykdymo tvarkos. Solidariosios prievolės vykdymo tvarka atspindi kiekvieno iš bendraskolių šios prievolės dalis, kurios yra svarbios ne bendraskolių santykiams su kreditoriumi vykdant prievolę, bet bendraskolių tarpusavio atsiskaitymams, ypač tuo atveju, kai reiškiamas atgręžtinis reikalavimas (CK 6.9 straipsnio 1 dalis).

10241.

103Kadangi solidariosios prievolės teisinio santykio šalys yra sutuoktiniai ir kreditorius, šios prievolės vykdymo tvarka gali būti nustatyta šio teisinio santykių šalių bendru sutarimu arba sutuoktiniams susitariant dėl jų indėlio į bendrąją solidariąją prievolę – į bendros solidariosios prievolės vykdymą. Nors toks susitarimas ir neriboja kreditoriaus teisės reikalauti visiško bendros prievolės įvykdymo iš bet kurio bendraskolio, jis yra skatintinas, nes aiškiau apibrėžia kiekvieno iš bendraskolių tarpusavio atsakomybę.

10442.

105Nagrinėjamu atveju ieškovė ir atsakovas nesutaria dėl solidariosios prievolės vykdymo tvarkos, o sutuoktinių kreditorius nėra davęs sutikimo solidariąją prievolę tarp sutuoktinių dalyti ar modifikuoti, tačiau jis neprieštarauja dėl galimo sutuoktinių tarpusavio susitarimo dėl faktinės prievolės vykdymo tvarkos, atsakomybę bankui už prievolės įvykdymą paliekant solidariąja.

10643.

107Bylą nagrinėję teismai, dalydami bendrą sutuoktinių turtą, iš bendro turto vertės atskaitė nesumokėtas skolas ir dalijo tik turto išmokėtąją vertę. Kadangi kita dalis turto priklauso nuo solidariosios prievolės įvykdymo, tuo atveju, jei turtas būtų padalytas natūra, abu sutuoktiniai gautų vienodą naudą įvykdę prievolę kartu. Tačiau šiuo atveju visas turtas, o ne tik jo išmokėtoji vertė, natūra buvo priteistas atsakovui, vadinasi, įvykdžius solidariąją prievolę, naudą – turto pasyvo sumažėjimą ir jam priteisto turto vertės, panaikinus hipoteką, padidėjimą – gautų tik atsakovas.

10844.

109Pirmosios instancijos teismas nustatė solidariosios prievolės vykdymo tvarką, pagal kurią prievolę turi vykdyti tik atsakovas, tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad toks pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo nepakankamai pagrįstas, nes iš turto aktyvo buvo atimta likusi nesumokėta skolos dalis, neįvertinant to, kad ši solidarioji prievolė yra terminuota prievolė su atidedamuoju terminu, kai už naudojimąsi suteiktu kreditu skolininkai moka šalių sutartas kintamąsias palūkanas. Tais atvejais, kai bendros solidariosios prievolės įvykdymo suma nėra tiksliai apibrėžta, nes ji priklauso ne tik nuo skolos, bet ir mokamų kintamųjų palūkanų dydžio, bendraskolių solidariosios prievolės dalys, jei skolininkai nesusitaria kitaip, galės būti tiksliai įvertintos tik visiškai įvykdžius prievolę ir apskaičiavus kiekvieno iš bendraskolių atliktus mokėjimus, gautą naudą ir abiem šalims atitekusio turto (aktyvo ir pasyvo) vertę.

11045.

111Apeliacinės instancijos teismas taip pat nepagrįstai ėmėsi spręsti dėl bendraskolių solidariosios prievolės lygių dalių, neįvertindamas individualių bylos aplinkybių, t. y. kokią naudą gautų kiekvienas iš sutuoktinių tinkamai įvykdžius prievolę, kad solidariosios prievolės įvykdymo galutinė suma priklauso ne tik nuo kintančios palūkanų normos, bet ir nuo termino bei kitų šios prievolės vykdymo sąlygų ir pan.

11246.

113Atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamoje byloje teismai šalių prievolę nutraukus santuoką paliko solidariąja, bet šalys nesusitarė dėl jos vykdymo tvarkos, t. y. kiekvieno iš bendraskolių indėlio į solidariąją prievolę – į bendros solidariosios prievolės vykdymą, teisėjų kolegija sprendžia pakeisti skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo rezoliucinę dalį dėl prievolės vykdymo tvarkos, nurodant, kad prievolė pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. šalių su kreditoriumi AB DnB NORD banku (dabar AB „Luminor bank“) sudarytą kreditavimo sutartį Nr. duomenys neskelbtini lieka solidarioji.

114Dėl bylinėjimosi išlaidų

11547.

116Kasaciniu skundu ieškovė prašė panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį ir palikti galioti Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 10 d. sprendimą, kuriuo buvo nustatyta solidariosios prievolės vykdymo tvarka, pagal kurią šią prievolę vykdytų tik atsakovas. Teisėjų kolegija dėl pirmiau išvardytų motyvų tenkino dalį ieškovės reikalavimo ir panaikino apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo rezoliucijos dalį, kurioje buvo nustatyta solidariosios prievolės vykdymo tvarka lygiomis dalimis, palikdama ginčo prievolę solidariąja, dėl jos vykdymo tvarkos skatinant susitarti pačias sandorio šalis. Atitinkamai atlyginimas už šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas kasaciniame teisme paskirstomas per pus.

11748.

118Ieškovė prašė atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas kasaciniame teisme, kurios sudaro 1452 Eur ir pateikė tai įrodančius dokumentus. Atsižvelgdama į šios nutarties 47 punkte išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės naudai iš atsakovo priteistinas 726 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Atsakovas kasaciniam teismui nėra pateikęs nei atsiliepimo į kasacinį skundą, nei kitų prašymų.

11949.

120Kasacinis teismas patyrė 9,92 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 27 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Tenkinus dalį ieškovės kasacinio skundo, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš abiejų proceso dalyvių per pus, po 4,96 Eur (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

121Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

122Pakeisti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 13 d. nutarties ir Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 10 d. sprendimo rezoliucines dalis, kuriomis nustatyta solidariosios prievolės pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. šalių su kreditoriumi AB DnB NORD banku (dabar AB „Luminor bank“) sudarytą kreditavimo sutartį Nr. duomenys neskelbtini vykdymo tvarka, nurodant, kad prievolė pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. šalių su kreditoriumi AB DnB NORD banku (dabar AB „Luminor bank“) sudarytą kreditavimo sutartį Nr. duomenys neskelbtini lieka solidariąja.

123Kitą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 13 d. nutarties dalį iš esmės palikti nepakeistą.

124Priteisti ieškovei D. P. (a. k. duomenys neskelbtini) iš atsakovo A. B. (a. k. duomenys neskelbtini) 726 (septynis šimtus dvidešimt šešis) Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

125Priteisti valstybei iš ieškovės D. P. (a. k. duomenys neskelbtini) ir atsakovo A. B. (a. k. duomenys neskelbtini) po 4,96 Eur (keturis Eur 96 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Ši valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

126Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų,... 7. 2.... 8. Ieškovė D. P. kreipėsi į teismą, prašydama: 1) nutraukti šalių... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad santuoka iširo dėl atsakovo smurtavimo prieš... 11. 4.... 12. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė patikslintą ieškinį... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad prieš ieškovę nesmurtavo, tačiau ieškovė dėl... 15. 6.... 16. Trečiasis asmuo AB „Luminor bank“ atsiliepimuose į šalių reikalavimus... 17. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 18. 7.... 19. Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 10 d. sprendimu patikslintą... 20. 8.... 21. Teismas šalių bendrąja jungtine nuosavybe įgytą turtą padalijo... 22. 1) nekilnojamąjį turtą – sodybą, kurią sudaro: gyvenamasis namas ir... 23. 2) kilnojamuosius daiktus: antikvarinę karietą ir antikvarines roges (250 Eur... 24. 3) 2012 m. liepos 5 d. įregistruotą ūkininko ūkį (pažymėjimas ŪP Nr.... 25. 4) 315,87 Eur iki 2015 m. birželio 30 d. sukaupto kapitalo vertės... 26. 5) 10 136,70 Eur kompensaciją už asmenines lėšas, panaudotas pirmiau... 27. 8.2. priteisė ieškovei D. B. iš atsakovo A. B. 29 779,05 Eur kompensaciją... 28. 1) 27 012,65 Eur kompensaciją už sutuoktiniui nutraukiant santuoką... 29. 2) 2766,40 Eur kompensaciją už atsakovui priteistą ūkininko ūkį... 30. 9.... 31. Teismui turtą padalijus taip, kad jis visas yra priteistas atsakovui, t. y.... 32. 10.... 33. Teismas pripažino niekine 2012 m. rugpjūčio 30 d. šalių sudarytą panaudos... 34. 11.... 35. Teismui nustačius, kad pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. šalių su kreditoriumi AB... 36. 12.... 37. Spręsdamas dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, teismas nustatė, kad... 38. 13.... 39. Teismas nurodė, kad šalių nekilnojamasis turtas – sodyba su žemės... 40. 14.... 41. Teismas nurodė, kad nėra pagrindo spręsti, jog turto padalijimas tarpusavio... 42. 15.... 43. Spręsdamas tarpusavio kompensacijų išmokėjimo klausimą, teismas nenustatė... 44. 16.... 45. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė sumokėjo 39 098,70 Eur (135 000 Lt)... 46. 17.... 47. Spręsdamas dėl šalių finansinių įsipareigojimų vykdymo nutraukus... 48. 18.... 49. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 50. 19.... 51. Kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo argumentams dėl turto... 52. 20.... 53. Vertindama atsakovo argumentus, kad jam sumokėti ieškovei kompensaciją yra... 54. 21.... 55. Kolegija nurodė, kad abiem šalims neprašius modifikuoti prievolės bankui,... 56. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 57. 22.... 58. Kasaciniu skundu ieškovė D. P. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 59. 22.1.... 60. Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas nutartį, kuria pakeitė... 61. 22.2.... 62. Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos... 63. 23.... 64. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į kasacinį skundą.... 65. Teisėjų kolegija... 66. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 67. Dėl sutuoktinių bendro turto balanso sudarymo ir bendrų solidariųjų... 68. 24.... 69. Kasaciniame skunde keliamas CK 3.118 straipsnio nuostatų taikymo klausimas... 70. 25.... 71. Teismui nutraukiant santuoką vienas iš privalomai spręstinų klausimų yra... 72. 26.... 73. CK 3.118 straipsnyje nustatyta bendro turto padalijimo tvarka. Dalijant... 74. 27.... 75. Kai iš bendro sutuoktinių turto vykdytinų prievolių įvykdymo terminas... 76. 28.... 77. Taigi balanso sudarymas pradedamas nuo bendro ir asmeninio sutuoktinių turto... 78. 29.... 79. Nagrinėjamoje byloje teismai nustatė bendrą sutuoktinių dalytiną turtą,... 80. 30.... 81. Teismai taip pat konstatavo, kad šalys bendrosios jungtinės sutuoktinių... 82. 31.... 83. Nagrinėjamu atveju ieškovė ir atsakovas prašė teismą dalijant turtą... 84. 32.... 85. CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas padalijamas natūra,... 86. 33.... 87. Nagrinėjamoje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė,... 88. 34.... 89. Sutuoktinių finansinis įsipareigojimas bankui liko solidarioji šalių... 90. 35.... 91. Kasaciniame skunde ieškovė, apeliacinės instancijos teismui pakeitus... 92. 36.... 93. Pasisakydamas dėl solidariųjų sutuoktinių prievolių kasacinis teismas yra... 94. 37.... 95. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą minėta, kad solidarioji prievolė skirta... 96. 38.... 97. Taigi sutuoktiniai yra solidarieji skolininkai kreditoriaus atžvilgiu... 98. 39.... 99. Bendraskolių solidariosios prievolės dalys aktualios jų tarpusavio... 100. 40.... 101. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, santuokos nutraukimo byloje... 102. 41.... 103. Kadangi solidariosios prievolės teisinio santykio šalys yra sutuoktiniai ir... 104. 42.... 105. Nagrinėjamu atveju ieškovė ir atsakovas nesutaria dėl solidariosios... 106. 43.... 107. Bylą nagrinėję teismai, dalydami bendrą sutuoktinių turtą, iš bendro... 108. 44.... 109. Pirmosios instancijos teismas nustatė solidariosios prievolės vykdymo... 110. 45.... 111. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nepagrįstai ėmėsi spręsti dėl... 112. 46.... 113. Atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamoje byloje teismai šalių prievolę... 114. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 115. 47.... 116. Kasaciniu skundu ieškovė prašė panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių... 117. 48.... 118. Ieškovė prašė atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas kasaciniame... 119. 49.... 120. Kasacinis teismas patyrė 9,92 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 121. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 122. Pakeisti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 13... 123. Kitą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 13 d.... 124. Priteisti ieškovei D. P. (a. k. duomenys neskelbtini) iš atsakovo A. B. (a.... 125. Priteisti valstybei iš ieškovės D. P. (a. k. duomenys neskelbtini) ir... 126. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...