Byla 2-2260-394/2013
Dėl tėvystės ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo; institucija, teikianti išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, sekretoriaujant Ingridai Murzaitei,

2dalyvaujant ieškovei D. J., ieškovės atstovei adv. Zojai Kastėnienei,

3atsakovui R. S.,

4vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. I.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. J. ieškinį atsakovui R. S. dėl tėvystės ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo; institucija, teikianti išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ieškovė prašo pripažinti atsakovą jos dukrų A. J., gim. ( - ), E. J., gim. ( - ), ir G. J., gim. ( - ), tėvu, nustatyti šių vaikų gyvenamąją vietą su ja, priteisti išlaikymą dukroms kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt kas mėnesį kiekvienai dukrai nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki jų pilnametystės, priteisti 43 200,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už paskutinius tris metus iki ieškinio padavimo teismui dienos. Nurodo, kad su atsakovu susipažino 1998 m., pradėjo susitikinėti, bet kartu negyveno ir bendro ūkio nevedė. Gimus dukrai A., atsakovas jos tėvystę pripažino, ir jie pradėjo kartu kaip šeima gyventi ieškovės tėvui priklausančiame sodo namelyje ( - ), vėliau gimė dar dvi dukros – E. ir G. Atsakovas pradėjo girtauti, smurtauti, su juo gyventi pasidarė nebeįmanoma, todėl ji atsakovą 2007 m. išvarė, ir nuo to laiko kartu nebegyvena, jauniausiai dukrai G. tuo metu buvo 2 metai ir trys mėnesiai. Po išėjimo iš šeimos atsakovas vaikais nebesirūpino ir jiems išlaikymo nebeteikė. Ji vis tikėjosi, kad atsakovas vaikų neatsisakys ir gera valia pripažins tėvystę, tačiau jis yra visiškai abejingas, dukrų jam nereikia, todėl vaikų gyvenamąją vietą prašo nustatyti su ja. Šiuo metu ji pati niekur nedirba, pragyvena iš socialinių pašalpų, augina iš viso šešis nepilnamečius vaikus, todėl vienai išlaikyti vaikus yra sunku. Pagal Aukščiausiojo teismo praktiką priteisiant vaikams išlaikymą būtiniems poreikiams tenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydis, kuris šiuo metu yra 1000,00 Lt, jos paskaičiavimais dukroms į mėnesį reikia skirti apie 800,00 Lt kiekvienai, todėl prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą periodinėmis išmokomis kiekvienai dukrai po 400,00 Lt nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės. Atsakovas neteikė vaikams išlaikymo nuo pat jų gimimo, todėl prašo priteisti išlaikymo įsiskolinimą už tris metus iki ieškinio padavimo teismui dienos, skaičiuojant po 400,00 Lt kiekvienai dukrai per mėnesį, viso 43 200,00 Lt.

8Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti, neginčija, kad su atsakove intymiai bendravo ir kartu gyveno bei vedė bendrą ūkį nuo 1998 m. iki 2007 m., kartu gyvenant gimė visos trys dukros, tačiau ieškovė kartais jį išvarydavo iš namų, jis kurį laiką gyvendavo pas savo tėvą, o ieškovė tuo metu turėdavo kitų vyrų, todėl nėra įsitikinęs, kad visos trys mergaitės yra jo dukros. Pripažįsta, kad mergaitės vadino jį tėvu, jis su jomis bendravo kaip su savo dukromis, kol gyveno kartu. Jam išėjus gyventi atskirai, jis su mergaitėmis nebendrauja, joms jokio išlaikymo neteikia. Jokių pajamų šiuo metu negauna, gyvena pas tėvą ir pragyvena iš jo gaunamos pensijos, nors yra darbingas, jokio turto neturi.

9Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodo, kad dėl atsakovo tėvystės abejonių nekyla, nes tuo metu, kai gimė vaikai, kartu su ieškove gyveno ir vedė bendrą ūkį, su dukromis buvo ryšys, jos vadino jį tėvu, todėl ieškinys turėtų būti patenkintas visiškai tiek dėl tėvystės ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, tiek dėl išlaikymo vaikams priteisimo.

10Ieškinys tenkintinas dalinai. Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai, tėvystę gali nustatyti teismas (LR CK 3.146 str. 1 d.). Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizių išvados) ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės; jei šalys atsisako ekspertizės, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai (LR CK 3.148 str. 1 d.). Kaip nurodo ieškovė ir neginčija atsakovas, šalys artimai bendravo, kartu gyveno ir vedė bendrą ūkį nuo 1998 m. iki 2007 m., susituokę nebuvo, kartu gyvenant ( - ) gimė dukra A., ( - ) – dukra E., o ( - ) – dukra G., vaikų gimimo liudijimuose tėvas neįrašytas, o pavardės - pagal motinos pavardę (9-11 b. l.). Liudytojos R. R. ir G. M. taip pat patvirtino bendrą šalių gyvenimą, trukusį dešimt metų, nurodė, kad visos trys mergaitės gimė ieškovei gyvenant su atsakovu, kad atsakovas jas pripažino kaip savo dukras, bendravo kaip su dukromis, jas išlaikė, mergaitės vadino jį tėvu, tuo metu ieškovės gyvenime jokių kitų vyrų nebuvo. Iš teismui pateiktų fotonuotraukų taip pat matosi, kad atsakovas, kaip vaikų tėvas, kartu su ieškove ir vaikais dalyvaudavo švenčiant bendras šeimos ir giminės šventes (86 b. l.). Atsakovas neginčija bendro gyvenimo ir intymaus bendravimo su ieškove faktų, tačiau abejoja savo tėvyste, nurodo, kad ieškovė tuo metu galėjo turėti ir kitų vyrų, bet nepateikia jokių šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų. Teismui paskyrus DNR ekspertizę ir įpareigojus šalis vykti į Serologijos ir DNR laboratoriją Vilniuje, atsakovas, sutikęs su ekspertizės paskyrimu, ekspertizės data ir įsipareigojęs išsiimti asmens dokumentą bei atvykti į laboratoriją, teismo nustatytu laiku ekspertizės atlikimui neatvyko, nurodė, kad neturėjo lėšų (49-51 b. l.). Atvykusi į laboratoriją ieškovė su vaikais laukė atsakovo, tačiau jam neatvykus, DNR ekspertizė nebuvo atlikta, ir ieškovė prašo atsakovo neatvykimą vertinti kaip ekspertizės atsisakymą (57 b. l.). LR CK 3.148 str. 2 d. numato, kad jeigu atsakovas atsisako ekspertizės, teismas atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali tokį atsisakymą įvertinti kaip tėvystės įrodymą. Šiuo atveju atsakovas neatsisakė vykti į laboratoriją ekspertizės atlikimui, tačiau teismo paskirtu laiku nenuvyko, teisindamasis tuo, jog neturi pinigų nei asmens dokumentui išsiimti, nei kelionės išlaidoms padengti, tačiau teismas tokias neatvykimo priežastis nelaiko svarbiomis, nes atsakovas net nebandė susitarti su ieškove dėl vykimo į Vilnių ta pačia transporto priemone, per laikotarpį nuo 2013-04-18 teismo posėdžio, kuriame buvo paskirta ekspertizė, iki 2013-05-28, kurią turėjo vykti į Vilnių, asmens dokumento neišsiėmė. Ieškovė su vaikai nuvyko į Vilnių ekspertizės atlikimui, tuo savo veiksmais patvirtindama, jog ekspertizės rezultatais neabejoja, yra įsitikinusi, kad atsakovas yra jos vaikų tėvas. Ištyręs ir įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas laiko, kad byloje surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių padaryti išvadą, jog atsakovas yra biologinis vaikų – dukterų A. J., E. J. ir G. J. tėvas, todėl ieškinys dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkintinas visiškai.

11LR CK 3.192 str. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o jeigu jie nevykdo šios pareigos, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį (CK 3.196). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystyti sąlygas (LR CK 3.192 str. 2 d.). Ieškovė nurodo, kad dukterų poreikiams tenkinti reikėtų po 800,00 Lt per mėnesį kiekvienai, pateikė poreikių paskaičiavimą (22 b. l.), tačiau išklausius ieškovę teismo posėdyje paaiškėjo, kad tokia suma kiekvienai dukrai išlaikyti nėra reikalinga, kiekvienos dukros poreikiams tenkinti pakankama būtų ir 500,00 Lt per mėnesį suma, be to, išlaidoms įrodyti pateikė tik prekybos centrų, vaistinių kasos čekius, kurie įrodo tik išlaidas maisto produktams, higienos ir kanceliarinėms prekėms, vaistams, tačiau nepateikė išlaidas rūbams, avalynei pirkti, būstui išlaikyti įrodančius dokumentus. Ieškovė nurodė, kad transporto priemonių neturi, todėl neaišku, kokiems vaikų poreikiams tenkinti galėjo būti perkamas kuras, įrankiai ir kitos prekės, kurių įsigijimą kasos čekiais įrodinėja ieškovė (87 b. l.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės dukterų mėnesinė poreikių tenkinimo suma mažintina iki 500,00 Lt kiekvienai.

12Ieškovės gaunamas pajamas sudaro tik 1404,97 Lt socialinė pašalpa ir 312,00 Lt išmoka vaikams (po 52,00 Lt kiekvienam vaikui), viso 1716,97 Lt (85 b. l.). Ieškovė šiuo metu nedirba, iki 2013-07-30 ji buvo registruota darbo biržoje, tačiau šiuo metu yra išbraukta iš darbo ieškančių asmenų sąrašo, nes, kaip nurodė ji pati, neatvyko jai paskirtu laiku į darbo biržą ir dabar registruotis darbo biržoje galės tik po 6 mėnesių (63-64 b. l.). Ieškovė neturi nei kilnojamojo, nei nekilnojamojo turto, gyvena savivaldybei priklausančiame socialiniame būste, augina ir išlaiko dar tris nepilnamečius vaikus, iš viso šešis, kurie įregistruoti jos pavarde (12, 14-20 b. l.). Atsakovas niekur nedirbo ir nedirba, darbo biržoje registruotas nebuvo, negauna jokių pajamų, neturi jokio turto, pastangų įsidarbinti nedaro (69-75 b. l.). Tačiau atsakovas yra darbingas, pakankamai jauno amžiaus (44 metų), todėl gali dirbti ir teikti išlaikymą savo vaikams, kitų išlaikytinių neturi. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje pripažįstama, kad netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas pateisinami tik išimtiniais atvejais, nepriklausančiais nuo jų valios, taigi tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaikais; priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, 2008-05-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, į dukterų poreikius, į tai, kad valstybė moka išmoką ieškovei po 52,00 Lt kiekvienam vaikui, dukroms A., E., G. išlaikyti iš atsakovo priteistina po 250,00 Lt periodinių išmokų kiekvienai dukrai per mėnesį suma (LR CK 3.198 str.). Išlaikymas priteistinas nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės (LR CK 3.200 str.). Kadangi atsakovas išlaikymo dukroms nemoka daugiau kaip tris metus, priteistinas išlaikymo įsiskolinimas (CK 3.200 str.), skaičiuojant po 250,00 Lt kiekvienai dukrai kiekvieną mėnesį nuo 2010-02-23 iki 2013-02-22, viso 27 000,00 Lt. Ieškovė skirtina vaikų išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise (CK 3.190 str. 1 d.).

13Atsižvelgiant į ieškovės prašymą, Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (38-39, 83-84 b. l.), nustatytina, kad nepilnamečių dukrų A. J., E. J. ir G. J. gyvenamoji vieta yra jų motinos - ieškovės D. J. gyvenamoji vieta (LR CK 2.14 str.).

14Kadangi ieškinys tenkinamas, o ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų atleista, paskyrus jai valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (6-7 b. l.), iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos priteistinos valstybės naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 96 str.). Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (LR CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.). Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos 2013-03-01 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – laikinasis išlaikymas (34-35 b. l.).

15Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 259 – 270, 387 – 392 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti dalinai.

17Nustatyti, kad atsakovas R. S., gim. ( - ), a.k. ( - ) yra A. J., gim. ( - ), a.k. ( - ) E. J., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir G. J., gim. ( - ), a.k. ( - ) tėvas, ir įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrių padaryti atitinkamus įrašus gimimo aktų įrašų knygoje bei vaikų gimimo liudijimuose.

18Nustatyti, kad nepilnamečių vaikų A. J., gim. ( - ), E. J., gim. ( - ), ir G. J., gim. ( - ), nuolatinė gyvenamoji vieta yra jų motinos D. J., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta.

19Priteisti iš atsakovo R. S., a.k. ( - ) išlaikymą dukroms A. J., gim. ( - ), E. J., gim. ( - ), ir G. J., gim. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 250,00 Lt kiekvienai dukrai nuo 2013-02-22 iki dukrų pilnametystės.

20Priteisti iš atsakovo R. S., a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą dukroms A. J., gim. ( - ), E. J., gim. ( - ), ir G. J., gim. ( - ), po 9000,00 Lt kiekvienai dukrai, viso 27 000,00 Lt, už laikotarpį nuo 2010-02-23 iki 2013-02-22.

21Nustatyti, kad išlaikymas dukroms turi būti mokamas už einamąjį mėnesį iki 25 dienos į ieškovės D. J. sąskaitą Nr. ( - ) banke „Swedbank“ AB.

22Nustatyti, kad vaikų išlaikymui skirtas lėšas ieškovė D. J. tvarko uzufrukto teise.

23Priteisti iš atsakovo R. S., a.k. ( - ) 414,00 Lt žyminio mokesčio, 627,33 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 24,00 Lt pašto išlaidų valstybei.

24Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

25Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-03-01 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – laikinąjį išlaikymą.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovei D. J., ieškovės atstovei adv. Zojai Kastėnienei,... 3. atsakovui R. S.,... 4. vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. I.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Ieškovė prašo pripažinti atsakovą jos dukrų A. J., gim. ( - ), E. J.,... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti, neginčija, kad su atsakove... 9. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodo, kad dėl atsakovo tėvystės... 10. Ieškinys tenkintinas dalinai. Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai,... 11. LR CK 3.192 str. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 12. Ieškovės gaunamas pajamas sudaro tik 1404,97 Lt socialinė pašalpa ir 312,00... 13. Atsižvelgiant į ieškovės prašymą, Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 14. Kadangi ieškinys tenkinamas, o ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų atleista,... 15. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 259 – 270, 387 – 392 str.,... 16. Ieškinį tenkinti dalinai.... 17. Nustatyti, kad atsakovas R. S., gim. ( - ), a.k. ( - ) yra A. J., gim. ( - ),... 18. Nustatyti, kad nepilnamečių vaikų A. J., gim. ( - ), E. J., gim. ( - ), ir... 19. Priteisti iš atsakovo R. S., a.k. ( - ) išlaikymą dukroms A. J., gim. ( - ),... 20. Priteisti iš atsakovo R. S., a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą dukroms A.... 21. Nustatyti, kad išlaikymas dukroms turi būti mokamas už einamąjį mėnesį... 22. Nustatyti, kad vaikų išlaikymui skirtas lėšas ieškovė D. J. tvarko... 23. Priteisti iš atsakovo R. S., a.k. ( - ) 414,00 Lt žyminio mokesčio, 627,33... 24. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 25. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-03-01 nutartimi taikytas laikinąsias... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...