Byla e2YT-1485-231/2017
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų P. Č.-Ž. ir M. Ž. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjai P. Č.-Ž. ir M. Ž. prašo nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinti jų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, po santuokos nutraukimo pareiškėjai palikti santuokinę pavardę – Č.-Ž., pareiškėjui – Ž., nenustatyti termino susitaikymui bei bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Pareiškėjai pateiktame prašyme nurodė, kad susituokė ( - ) ir santuoką įregistravo Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje. Pareiškėjams santuokoje gimė du vaikai, kurie yra nepilnamečiai: E. Ž., gim. ( - ), ir G. Ž., gim. ( - ). Pareiškėjai nurodė, kad jų santuoka iširo dėl charakterių nesuderinamumo, skirtingo požiūrio į gyvenimą ir šeimą. Dėl šių priežasčių pareiškėjai jau daugiau nei vienerius metus kartu kaip šeima negyvena, bendro ūkio nebetvarko, vienas kitam neturi jokių šeimyninių įsipareigojimų, bendrauja tik aptardami skyrybų klausimus. Pareiškėjai nurodė, kad nei asmeninių, nei bendrų kreditorių neturi.

5Prašymas tenkintinas.

6Teismas pripažįsta, kad bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka nepakenks šeimos santykių stabilumui ir vaikų bei sutuoktinių interesams, todėl byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 540 straipsnio 1 dalis.

7Pareiškėjų M. Ž. ir P. Č.-Ž. (ikisantuokinė pavardė – Č.) santuoka įregistruota ( - ) Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos akto įrašo Nr. ( - ) (b. l. 16). Pareiškėjams santuokoje ( - ) gimė dukra E. Ž., ir ( - ) – sūnus G. Ž., kurie yra nepilnamečiai (b. l. 7, 8). Pareiškėjų vardu transporto priemonių ir nekilnojamojo turto nėra registruota (b. l. 11, 12, 13).

8Įvertinęs pareiškėjų nurodytas santuokos iširimo aplinkybes, teismas sprendžia, jog byloje surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad pareiškėjų santuoka faktiškai iširusi ir negalima tikėtis, kad pareiškėjai vėl pradės gyventi kartu – pareiškėjai kartu bendrai nebegyvena, nebetvarko bendro ūkio daugiau nei vienerius metus, bendrauja tik santuokos nutraukimo klausimais, todėl preziumuojama, kad pareiškėjų santuoka faktiškai iširo (CK 3.53 straipsnio 1, 2 dalys) ir terminas susitaikyti nenustatytinas (CK 3.54 straipsnio 4 dalis).

9Pareiškėjai kartu su prašymu nutraukti santuoką teismui pateikė 2017-03-01 jų pasirašytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje aptarė savo nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir dalyvavimo juos auklėjant klausimus bei kitas savo turtines teises ir pareigas (b. l. 3-4). Įvertinęs pareiškėjų pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, teismas daro išvadą, kad ji atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių bei jų nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų, todėl sutartis tvirtinama (CK 3.53 straipsnio 3 dalis).

10Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendžia, kad yra visos sąlygos, kurioms esant įstatymas leidžia santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (CK 3.51 straipsnio 1 dalis), todėl prašymas tenkintinas ir pareiškėjų santuoka nutrauktina (CK 3.53 straipsnio 1, 2 dalys).

11Pareiškėjų prašymu, nutraukus santuoką pareiškėjai P. Č.-Žiūkienei paliekama santuokinė pavardė – Č.-Ž., pareiškėjui M. Ž. – Ž.

12Bylos nagrinėjimo metu bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybė nepatyrė.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.49 straipsnio 2 dalimi, 3.51-3.54 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 538-541 straipsniais,

Nutarė

14prašymą patenkinti.

15Nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu santuoką, sudarytą ( - ) Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos akto įrašo Nr. ( - ), tarp P. Č.-Ž. (ikisantuokinė pavardė – Č.), a. k. ( - ) gim. ( - ), ir M. Ž., a. k. ( - ) gim. ( - ), turinčių nepilnamečių vaikų.

16Patvirtinti P. Č.-Ž. ir M. Ž. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis:

171. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta ir dalyvavimas juos auklėjant

181.1. Šalys susitaria, kad nepilnamečių vaikų E. Ž., gimusios ( - ) (a. k. ( - ) ir G. Ž., gimusio ( - ) (a. k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su motina P. Č.-Ž.

191.2. Tėvas turi teisę bendrauti su vaikais ir dalyvauti jų auklėjime bei sprendžiant jų ugdymo ir lavinimo klausimus (vaikų mokyklos, užklasinės veiklos (būrelių ir pan.) parinkimo). Iš anksto Šalių suderintu laiku tėvas turi teisę matytis su vaikais, pasiimti vaikus su savimi su teise pasilikti vaikus nakvynei, su vaikais bendrauti savaitgaliais, vaikų atostogų metu, atostogauti su vaikais Lietuvoje ir užsienyje. Tėvas mobiliuoju, laidiniu telefonu, internetu (per „skype“ ir kt. panašias programas) su vaikais bendrauja neribotą laiką, neribojant tėvo skambučių vaikams, bendravimo valandų internetu su vaikais. Motina įsipareigoja sudaryti visas sąlygas, priemones šiam bendravimui. Konkreti bendravimo tvarka su vaikais šia Sutartimi nenustatoma, nes tarp Šalių nėra jokio ginčo dėl bendravimo su vaikais. Šalys įsipareigoja netrukdyti viena kitai bendrauti su vaikais ir maksimaliai apsaugoti jų nepilnamečių vaikų interesus ir jų teisę į šeimyninius ryšius su savo tėvais ir artimais giminaičiais.

202. Nepilnamečių vaikų išlaikymas

212.1. M. Ž. nuo 2017-03-01 įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą nepilnamečiui vaikui E. Ž., gimusiai ( - ), periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200 Eur (du šimtai eurų) iki E. Ž. sulauks pilnametystės. Šalys susitaria, kad šis išlaikymo vaikui dydis atitinka realius vaiko poreikius ir yra pakankamas atsižvelgiant į vaiko amžių.

222.2. M. Ž. nuo 2017-03-01 įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą nepilnamečiui vaikui G. Ž., gimusiam ( - ), periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200 Eur (du šimtai eurų) iki G. Ž. sulauks pilnametystės. Šalys susitaria, kad šis išlaikymo vaikui dydis atitinka realius vaiko poreikius ir yra pakankamas atsižvelgiant į vaiko amžių.

232.3. Šios Sutarties 2.1., 2.2. punktuose nurodytas išlaikymas turi būti mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos į P. Č.-Ž. vardu atidarytas sąskaitas bankuose arba sumokamas kitu Šalims priimtinu būdu.

242.4. P. Č.-Ž. išlaikymą vaikams teikia iš savo asmeninių pajamų visapusiškai rūpindamasi vaikų auklėjimu, švietimu, ugdymu, sveikata, maitinimu, apranga, priežiūra ir kitais poreikiais ir interesais.

253. Santuokoje įgyto turto padalijimas

263.1. Šalys patvirtina, kad bendro nekilnojamojo turto, kuriam reikalinga registracija, Šalys santuokos metu neįgijo.

273.2. Šalys patvirtina, kad bendrų transporto priemonių, kurioms reikalinga registracija, Šalys santuokos metu neįgijo.

283.3. Šalys patvirtina, kad smulkūs namų apyvokos daiktai, įgyti santuokoje, jau pasidalinti tarpusavio susitarimu neteismine tvarka.

293.4. Kiekvienai iš Šalių atitenka jai priklausantys asmeninio naudojimo daiktai ir drabužiai.

304. Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas

314.1. Šalys patvirtina, kad jie abu yra darbingi, jų gaunamos pajamos ir turimas turtas yra pakankami visiškai save išlaikyti, todėl nė vienam iš jų išlaikymas nėra reikalingas. P. Č.-Ž. nereikalauja išlaikymo iš M. Ž., o M. Ž. nereikalauja išlaikymo iš P. Č.-Ž.

325. Pavardės po santuokos nutraukimo

335.1. P. Č.-Ž. pavardė po santuokos nutraukimo lieka Č.- Ž., M. Ž. - Ž.

346. Šalių kreditorių reikalavimų vykdymas

356.1. M. Ž. patvirtina, kad neturi jokių asmeninių kreditorių.

366.2. P. Č.-Ž. patvirtina, kad neturi jokių asmeninių kreditorių.

376.3. Šalys patvirtina, kad bendrų kreditorių neturi.

387. Baigiamosios nuostatos

397.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme momento.

407.2. Bet kokie nesutarimai dėl Sutarties aiškinimo ar taikymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, jis sprendžiamas teisme.

417.3. Šalys patvirtina, kad jos perskaitė Sutartį, suprato jos turinį bei laisva valia prisiima Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. Šalims LR CK 3.53 straipsnio turinys yra žinomas ir suprastas.

427.4. M. Ž. neturi jokių turtinių ir moralinių pretenzijų P. Č.- Ž., o P. Č.-Ž. neturi jokių turtinių ir moralinių pretenzijų M. Ž..

437.5. Ši Sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba. Iš šių egzempliorių vienas yra perduodamas teismui, o kiti po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

44Nutraukus santuoką P. Č.-Žiūkienei palikti santuokinę pavardę – Č.-Ž., M. Ž. palikti jo pavardę – Ž.

45Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įsiteisėjimo dienos šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai – Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. pareiškėjai P. Č.-Ž. ir M. Ž. prašo nutraukti santuoką abiejų... 4. Pareiškėjai pateiktame prašyme nurodė, kad susituokė ( - ) ir santuoką... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Teismas pripažįsta, kad bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka... 7. Pareiškėjų M. Ž. ir P. Č.-Ž. (ikisantuokinė pavardė – Č.) santuoka... 8. Įvertinęs pareiškėjų nurodytas santuokos iširimo aplinkybes, teismas... 9. Pareiškėjai kartu su prašymu nutraukti santuoką teismui pateikė 2017-03-01... 10. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendžia, kad yra visos sąlygos,... 11. Pareiškėjų prašymu, nutraukus santuoką pareiškėjai P. Č.-Žiūkienei... 12. Bylos nagrinėjimo metu bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.49 straipsnio... 14. prašymą patenkinti.... 15. Nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu santuoką, sudarytą ( - )... 16. Patvirtinti P. Č.-Ž. ir M. Ž. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo... 17. 1. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta ir dalyvavimas juos auklėjant... 18. 1.1. Šalys susitaria, kad nepilnamečių vaikų E. Ž., gimusios ( - ) (a. k.... 19. 1.2. Tėvas turi teisę bendrauti su vaikais ir dalyvauti jų auklėjime bei... 20. 2. Nepilnamečių vaikų išlaikymas... 21. 2.1. M. Ž. nuo 2017-03-01 įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą... 22. 2.2. M. Ž. nuo 2017-03-01 įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą... 23. 2.3. Šios Sutarties 2.1., 2.2. punktuose nurodytas išlaikymas turi būti... 24. 2.4. P. Č.-Ž. išlaikymą vaikams teikia iš savo asmeninių pajamų... 25. 3. Santuokoje įgyto turto padalijimas... 26. 3.1. Šalys patvirtina, kad bendro nekilnojamojo turto, kuriam reikalinga... 27. 3.2. Šalys patvirtina, kad bendrų transporto priemonių, kurioms reikalinga... 28. 3.3. Šalys patvirtina, kad smulkūs namų apyvokos daiktai, įgyti santuokoje,... 29. 3.4. Kiekvienai iš Šalių atitenka jai priklausantys asmeninio naudojimo... 30. 4. Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas... 31. 4.1. Šalys patvirtina, kad jie abu yra darbingi, jų gaunamos pajamos ir... 32. 5. Pavardės po santuokos nutraukimo... 33. 5.1. P. Č.-Ž. pavardė po santuokos nutraukimo lieka Č.- Ž., M. Ž. - Ž.... 34. 6. Šalių kreditorių reikalavimų vykdymas... 35. 6.1. M. Ž. patvirtina, kad neturi jokių asmeninių kreditorių.... 36. 6.2. P. Č.-Ž. patvirtina, kad neturi jokių asmeninių kreditorių.... 37. 6.3. Šalys patvirtina, kad bendrų kreditorių neturi.... 38. 7. Baigiamosios nuostatos... 39. 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme momento.... 40. 7.2. Bet kokie nesutarimai dėl Sutarties aiškinimo ar taikymo sprendžiami... 41. 7.3. Šalys patvirtina, kad jos perskaitė Sutartį, suprato jos turinį bei... 42. 7.4. M. Ž. neturi jokių turtinių ir moralinių pretenzijų P. Č.- Ž., o P.... 43. 7.5. Ši Sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais... 44. Nutraukus santuoką P. Č.-Žiūkienei palikti santuokinę pavardę –... 45. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įsiteisėjimo dienos šį... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...