Byla B2-980-154/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mažeikių technonafta“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienėm rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mažeikių technonafta“,

Nustatė

2Ieškovas Palangos kredito unija kreipėsi į teismą ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mažeikių technonafta“. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2011 m. birželio 16 d. sudaryta paskolos sutartis dėl 450000 Lt paskolos suteikimo. Teigia, kad atsakovas nemoka įmokų pagal nustatytą mokėjimo grafiką, įsiskolinimas 2012 m. gegužės 2 dienai sudaro 30505,57 Lt. Ieškovas 2012 m. balandžio 18 d. išsiuntė atsakovui pranešimą, kuriuo pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą, įspėjo atsakovą, jog per 30 dienų neatsiskaičius, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas neatsiskaitė. Ieškovas mano, jog UAB „Mažeikių technonafta“ yra nemoki, todėl prašo iškelti atsakovui bankroto bylą, o įmonės administratoriumi paskirti UAB „Admonitus“.

3Bankroto bylą atsisakytina kelti.

4Bankroto byla įmonei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.). Taigi, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki.

5Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Mažeikių technonafta“ grindžiamas tuo, jog pagrindas kelti atsakovui bankroto bylą yra tai, kad atsakovas nemoka ieškovui įmokų pagal šalių sudarytą paskolos sutartį, t. y. atsakovo įsiskolinimas ieškovui 2012 m. gegužės 2 dienai sudaro 30505,57 Lt. Todėl, ieškovo manymu, atsakovas yra nemokus, jam turi būti keltina bankroto byla.

6Teismas sprendžia, kad tokiu atveju ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei gali būti iškeliama, tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir pradelstos skolos turi viršyti pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pastaroji sąlyga gali būti nustatyta, tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės ekonominę finansinę būseną. Tik nustačius turto vertę, galima daryti išvadas apie faktinę ir juridinę įmonės mokumo arba nemokumo būseną. Tik tinkamas įstatyme nustatytų reikalavimų laikymasis ir atlikimas užtikrina galimybę tiksliai nustatyti realią įmonės finansinę būseną ir priimti pagrįstą bei teisėtą sprendimą iškelti arba atsisakyti iškelti įmonei bankroto bylą.

7Iš atsakovo UAB „Mažeikių technonafta“ teismui pateikto 2012-06-30 balanso matyti, kad atsakovas turi turto už 1 657 131 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas sudaro 602 710 Lt, iš kurio materialusis – 602 710 Lt, trumpalaikis turtas – 1 054 421 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 452 204 Lt, iš kurių net 450 000 Lt – tik po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Iš į bylą pateiktų UAB „Mažeikių technonafta“ kreditorių ir debitorių sąrašų matyti, kad atsakovo kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 452 204,25 Lt, o debitorinė skolos yra 739 493,98 Lt. Pažymėtina, kad net visą ieškovo 450 000 Lt paskolos sumą, o ne tik pradelstas 30505,57 Lt einamąsias įmokas, atsakovas yra įtraukęs į kreditorinių įsiskolinimų sąrašą. Atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012 m. liepos 1 dienai yra tik 319,84 Lt (29 b. l.). Nors iš atsakovo UAB „Mažeikių technonafta“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovo veikla yra nuostolinga, tačiau, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė UAB „Mažeikių technonafta“ nemokumo, kadangi įmonės pradelstos skolos nesudaro daugiau negu pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, todėl kelti bankroto bylą UAB „Mažeikių technonafta“ atsisakytina (LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str. - 291str., LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.,

Nutarė

9Atsisakyti kelti bankroto bylą UAB „Mažeikių technonafta“.

10Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai