Byla e2-2340-748/2016
Dėl turto dalies esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymą suinteresuotiems asmenimis antstolei Audronei Adomaitienei, H. T. ir V. T., dėl turto dalies esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme priimtas pareiškėjos AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymas nustatyti skolininko H. T. ir jo sutuoktinės V. T. dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatant, kad bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje H. T. asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis sutuoktinės V. T. gaunamų išmokų (b.l. 4-5).

3Suinteresuotas asmuo antstolė Audronė Adomaitienė pateikė byloje atsiliepimą į prašymą, kuriame nurodo, kad prašo prašymą tenkinti (b.l. 11).

4Prašymas ir kiti teismo procesiniai dokumentai suinteresuotiems asmenims H. T. ir V. T. įteikti CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Suinteresuoti asmenys H. T. ir V. T. byloje nepateikė atsiliepimų į pateiktą prašymą.

5Pareiškimą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo nutarta nagrinėti rašytinio proceso tvarka (CPK 593 str. 3 d.). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta 2016 m. sausio 26 d. specialiame interneto tinklapyje (b.l. 34-35).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš byloje nurodytų duomenų ir esančių įrodymų nustatyta, kad antstolės Audronės Adomaitienės kontoroje yra vykdomas išieškojimas pagal Kauno miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-12704-800/2013 dėl 530,43 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš H. T. išieškotojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai. Skolininkas yra susituokęs – sutuoktinė V. T. gauna VSDFV Utenos skyriuje paskirtą nuolatinę išmoką (pensiją). 2015 m. rugpjūčio 24 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl skolininkės sutuoktiniui priklausančios pensijos dalies arešto vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/02853, kuriuo patvarkė areštuoti H. T. sutuoktinės V. T. pensijos, gaunamos VSDFV Utenos skyriuje, dalį, ją pervedant į antstolės depozitinę sąskaitą ir įpareigojo kreditorių kreiptis į teismą dėl skolininkės turto dalies nustatymo bendrojoje nuosavybėje.

8Įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas įtvirtintas CPK 18 str., kuriame numatyta, jog įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tais atvejais, kai sprendimas nevykdomas, asmenys, kurių naudai priimtas sprendimas, gali prašyti sprendimą įvykdyti priverstinai. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu sprendimas realizuojamas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius.

9Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas skolininkės turto esančio su kitais asmenimis dalies nustatymo klausimas. Vykdant išieškojimą iš skolininkės – fizinio asmens – išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, įeinančios į bendrąją dalinę ar jungtinę nuosavybę. CK 4.73 str. 1 d. nustatyta, kad bendrosios nuosavybės teisė gali būti dalinė arba jungtinė. Jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys yra lygios (CK 4.73 str. 3 d.). Pagal CK 4.92 str. 1 d. nuostatas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į bendrąją nuosavybę nustato CK trečiosios knygos normos. CK 3.87 str. 1 d. įtvirtina nuostatą, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, o CK 3.117 str. – sutuoktinių nuosavybės teisės lygybės prezumpciją. Preziumuojama, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d.). Nenustačius skolininko dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, negalima tiksliai apibrėžti sutuoktinio asmeninio turto apimties ir jo vertės. Dėl šios priežasties negali būti nukreiptas išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kol nėra nustatyta jam priklausanti dalis, ar padalytas santuokoje įgytas turtas (CK 3.116 str., CPK 667 str.).

10Byloje pateiktame antstolės atsiliepime nurodoma, kad skolininkas H. T. prievolės sumokėti skolą iki atsiliepimo pateikimo teismui dienos nėra įvykdęs, atsiliepimo padavimo dienai lėšų bankuose neturi, asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto neturi, todėl, atsižvelgiant į išieškotiną sumą, jis negali užtikrinti realaus reikalavimo įvykdymo. Duomenų apie kitą turtą, iš kurio galėtų būti vykdomas skolos išieškojimas, nėra. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad suinteresuoti asmenys H. T. ir V. T. yra sudarę santuoką. Byloje duomenų, kad po santuokos sudarymo suinteresuotų asmenų teisinis turto režimas būtų nustatytas pagal CK 3.101 str. – 3.108 str. nuostatas, nėra. Taip pat nėra pateikta duomenų, kad santuoka yra nutraukta.

11CK 3.117 str. numato, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Byloje nėra pateikta įrodymų, kurie paneigtų CK 3.117 str. 1 d. įtvirtintą sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpciją, todėl teismas sprendžia, kad skolininkui H. T. asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis jo sutuoktinės V. T. areštuoto turto - VSDFV Utenos skyriuje paskirtos nuolatinės išmokos (pensijos).

12Atsižvengiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 667 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291, 667 str.,

Nutarė

14pareiškėjos AB „Energijos skirstymo operatorius“ , įm.k. 304151376, prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo tenkinti.

15Nustatyti skolininko H. T., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) dalį bendroje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine V. T., gimusia ( - ), asmens kodas ( - ) ir pripažinti, kad skolininkui H. T. priklauso ½ dalis sutuoktinės V. T. VSDFV Utenos skyriuje paskirtos nuolatinės išmokos (pensijos).

16Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai