Byla 2S-1086-186/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas

2Egidijus Žironas, kolegijos teisėjos

3Romualda Janovičienė ir Virginija Volskienė,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo N. V. atstovo atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2007 m. spalio 9 d. nutarties, kuria teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams N. V. ir A. V., prašydamas priteisti iš jų solidariai 24 000 Lt negrąžinto kredito, 2 756 Lt nesumokėtų palūkanų ir 2 165,68 Lt delspinigių pagal 1996-05-24 paskolos sutartį Nr. 108 bei 5 proc. metinių palūkanų už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Širvintų rajono apylinkės teismas 2007-10-09 nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti N. V. ir Z. V. nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises 28922,35 Lt sumai išieškojimui užtikrinti. Teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemone grindė siekiu užtikrinti ieškinį, išvengti turto pardavimo ir siekiu užtikrinti, kad šalių finansinės padėtis per visą ginčo nagrinėjimo laiką išliktų nepakitusi.

8Atsakovo N. V. atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Širvintų rajono apylinkės teismo 2007-10-09 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes ieškovo reikalavimai, kurių įvykdymo užtikrinimo tikslu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kyla iš 1996-05-24 paskolos sutarties, kurios įvykdymas yra užtikrintas įkeičiant atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Tokiu būdu ieškinys yra visiškai užtikrintas. Atsakovas be ieškovo sutikimo neturi galimybės parduoti jam nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą. Ieškovo veiksmai, siekiant nepagrįstai papildomai suvaržyti atsakovo turtines teises, vertintini kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra neteisėta, kadangi pažeidžia LR CPK 148 str. 1 d. (atsakovui nepagrįstai nepranešta apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą), 148 str. 4 d. 3 p (nutartyje neišdėstyti jos priėmimo motyvai ir nenurodytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas), 148 str. 4 d. 6 p. (nenurodytas areštuojamo turto pavadinimas, o antstoliui nenurodyta surasti ir aprašyti atsakovo turtą) nustatytus reikalavimus.

9Ieškovas AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, jog daikto įkeitimas netrukdo jį areštuoti. Pagal LR CK 4.171 str. 9 d. vien tik įkeitimo nepakanka apriboti turto savininko teisės disponuoti konkrečiu turtu. Todėl nagrinėjamu atveju sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių – arešto – taikymo klausimą daikto įkeitimo faktas nėra svarbus. Kadangi kreditorius turi teisę pasirinkti, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis ginti savo interesus, tai faktas, kad kreditorius nesinaudoja LR CK 4.174 str. 1 d., 4.192 str. 1 d. nustatyta tvarka, nukreipiant išieškojimą į įkeistą turtą, negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

10Atskirasis skundas netenkinamas.

11Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (LR CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindo manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

12Atsakovas N. V. atskiruoju skundu ginčija Širvintų rajono apylinkės teismo 2007-10-09 nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovui N. V. nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ir turtinių teisių 28922,35 Lt sumai areštas – teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliantas nurodo, jog ieškovo AB DnB NORD banko ieškiniu pareikštų reikalavimų įvykdymas ieškinio tenkinimo atveju jau yra užtikrintas, 1996-05-24 Paskolos sutarties Nr. 108 įvykdymui užtikrinti įkeičiant atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

13Atsakovo nekilnojamojo turto, kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštas kaip laikinoji apsaugos priemonė numatyta LR CK 145 str. 1 d. 1 p., 3 p.. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad esant sutartinės prievolės pagal 1996-05-24 Paskolos sutartį Nr. 108 įvykdymo užtikrinimui įkeitimu, ieškinio reikalavimų, kylančių dėl sutartinės prievolės pagal minėtą sutartį nevykdymo, užtikrinimas atsakovui priklausančio turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštu, nesukurs ieškovui jokių papildomų ieškinio užtikrinimo garantijų. Teisėjų kolegija pažymi, jog skiriasi hipotekos kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo ir arešto kaip procesinės teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonės ieškinio tenkinimo atveju turinys ir daikto savininko teisių suvaržymai. Turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą (LR Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 1 d.). Hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui (LR CK 4.170 str.). Hipotekos kreditoriaus reikalavimas, suėjus terminui išieškoti negrąžintą skolą, įvykdomas iš pinigų, gautų pardavus įkeistą turtą iš viešųjų varžytynių (LR CK 4.192 str. 1 d.). Hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti, atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises (LR CK 4.170 str. 3 d.).

14Byloje nėra pateikta įrodymų, koks yra pagal 1996-05-24 Paskolos sutartį Nr. 108 atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimu užtikrintos prievolės turinys, jos konkretus arba maksimalus dydis. Tuo tarpu iš ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinio reikalavimų matyti, jog jis prašo iš atsakovo priteisti ne tik negrąžintos paskolos dalį (24000 Lt), bet ir 2756,67 Lt nesumokėtų palūkanų bei 2165,68 Lt delspinigių. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija negali daryti išvados, jog atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimas visiškai anuliuoja būsimo teismo sprendimo įvykdymui keliamą grėsmę ieškinio tenkinimo atveju. Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovo pareikšta atsakovui materialinio teisinio reikalavimo suma yra esminis kriterijus, apsprendžiantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi areštuodamas atsakovui priklausantį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises nepažeidė šio kriterijaus. Todėl teismo nutartis areštuoti atsakovui N. V. priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises 28922,35 Lt sumai (vertė lygi ieškinio kainai) yra teisėta ir pagrįsta.

15Apeliantas N. V. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą taip pat ginčija motyvuodamas tuo, kad jam nebuvo pranešta apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą. LR CPK 148 str. 1 d. nustato, kad prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas išsprendžia ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo gavimo. Apie prašymo nagrinėjimą pranešama atsakovui. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomu. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimama rašytinio proceso tvarka. Remiantis LR CPK 153 str. 2 d., rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantis byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Paminėtos teisės normos suponuoja išvadą, kad apie prašymo nagrinėjimą turi būti informuojamas atsakovas, tačiau jis nėra kviečiamas į teismo posėdį ir jame nedalyvauja. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su tam tikrais atsakovui nustatomais apribojimais, todėl pagrindinis (neskaitant šalies teisės žinoti apie prasidėjusį teisminį procesą ir pan.) informavimo tikslas yra suteikti atsakovui galimybę prašyti teismo taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pasiūlyti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą arba prašyti taikyti kitą laikinąją apsaugos priemonę. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti šią nutartį (LR CPK 329 str. 1 d. ).

16Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neturėjo duomenų apie atsakovo turtą, tame tarpe ir nekilnojamuosius daiktus. Kaip matyti iš ieškininio pareiškimo nuorašo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą, tokių duomenų neturėjo ir ieškovas, pateikęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šią nutartį pagal LR CPK 152 str. 4 d., vykdo antstolis teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Todėl tai, koks atsakovų turtas areštuotinas, yra nustatoma vykdymo proceso metu.

17Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tinkamai išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai taikė tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas. Atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Širvintų rajono apylinkės teismo 2007-10-09 nutartį, dėl ko skundžiama nutartis paliekama nepakeista (LR CPK 320 str., 337 str. 1 p., 338 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str., teismas

Nutarė

19Širvintų rajono apylinkės teismo 2007 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai