Byla 1A-607-582-2012
Dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. nuosprendžio, kuriuo

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Dmitrijaus Korsakovo, teisėjų Reginos Majauskienės ir Kęstučio Dargužio, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorei Astai Chraminai, nuteistojo gynėjui advokatui Antanui Danieliui, nuteistajam R. A., nukentėjusiajam E. K., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. A. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. nuosprendžio, kuriuo

2R. A. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta bausmė - laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams; vadovaujantis baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie griežtesnės šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės visiškai pridėta Kauno rajono apylinkės teismo 2011-04-04 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmė, ir galutinė bausmė paskirta - laisvės atėmimas 3 (trejiems metams) 6 (šešiems) mėnesiams. Iš R. A. priteista neturtinės žalos atlyginimo 8000 Lt (aštuoni tūkstančiai litų) E. K., 4225,07 Lt (keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki litai 7 ct) Valstybinei ligonių kasai prie SAM; 360 Lt (trys šimtai šešiasdešimt litų) valstybei už suteiktas antrinės teisinės pagalbos išlaidas.

3Teisėjų kolegija išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, atlikusi įrodymų tyrimą,

Nustatė

4R. A. nuteistas pagal BK 135 str. 1 d. už tai, kad jis 2011 m. gegužės 16 d. apie 19.00 valandą, Kauno rajone, ( - ) kaime, D. K. priklausančiame kilnojamame namelyje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia kumščiu vieną kartą sudavė E. K. į veido sritį, taip E. K. pargriaudamas ant žemės, paskui, prispausdamas ranka E. K. prie žemės, tyčia jam sudavė kumščiu ne mažiau kaip keturis kartus į veido sritį, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, išsivesdamas E. K. į lauką, tyčia vieną kartą koja spyrė E. K. į veido sritį, taip padarė nukentėjusiajam E. K. poodines kraujosruvas ir muštines žaizdas kairės akies vokuose, nosies sumušimą, galvos smegenų sukrėtimą, kaukolės pamato priekinės duobės lūžimą, abipusį smilkinkaulio lūžimą, kairio viršutinio žandikaulio - skruostikaulio komplekso lūžimą, kietojo galvos smegenų dangalo plyšimą kairėje ir išsivysčiusią veidinio nervo ir trišakio nervo trauminę neuropatiją kairėje, tuo sukeldamas nukentėjusiajam E. K. sunkų sveikatos sutrikdymą.

5Nuteistasis R. A. skundžia Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. nuosprendį ir prašo jį panaikinti, kadangi nuosprendyje išdėstytos aplinkybės neatitinka faktinių bylos aplinkybių, neobjektyviai įvertinti kaltinamojo, liudytojų, nukentėjusiojo parodymai, todėl apelianto veiksmai netinkamai kvalifikuoti, kas turėjo neigiamos įtakos, skiriant jam bausmę. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek nagrinėjant bylą teisme buvo nustatyta ir pasitvirtino, kad jis smūgius E. K. sudavė ne tyčia ir ne dėl to, kad buvo apsvaigęs nuo alkoholio, o gindamas nuo E. K. smurto L. G.. Nuteistasis sudavė nukentėjusiajam smūgius ranka į veidą todėl, kad norėjo jį sutramdyti, kadangi E. K. be jokios priežasties smogė L. G. į veidą, nuo ko ši nukrito ant žemės, ir pagautas įniršio ruošėsi jai dar smogti. Vėliau jis E. K. išstūmė į lauką, išeidamas paskui jį ir pats. Lauke E. K. ruošėsi apeliantą pulti mušti, todėl jis sudavė jam dar vieną smūgį. Po to grįžo į namelį ir lauk pro duris išmetė E. K. daiktus. Jo manymu, jis pasielgė teisingai, kaip sąmoningas, aktyvus pilietis, neliko abejingas, matant nepagrįstą smurtą prieš merginą, užkirto kelią toliau tęsti smurtinius veiksmus. Jo nurodytas aplinkybes patvirtina kartu buvę D. M., D. K., G. P., ikiteisminio tyrimo metu tą patvirtino ir L. G.. Šiuo metu ji yra išvykusi į užsienį dirbti, todėl teisme negalėjo dalyvauti. Aukščiau nurodytų aplinkybių neginčijo ir E. K.. Lygiai taip pat jis būtų pasielgęs, jei ir nebūtų vartojęs alaus. Teisme apklausti liudytojai pripažino, kad jie jaučiasi nepatogiai, kad staiga nesureagavo į E. K. smurtą, nesiėmė priemonių užkirsti kelio jo smurtui prieš merginą, kad tai teko padaryti apeliantui vienam, kuris vienas pats nesugebėjo sutramdyti smurtautojo. Visa tai įvertinus, skunde daroma išvada, kad jo veiksmus galima kvalifikuoti kaip būtinosios ginties ribų peržengimą, tačiau tas faktas, kad jis tramdė smurtautoją, byloje liko neįvertintas. Byloje yra E. K. darbdavio parodymai, iš kurių matyti, kad jis yra agresyvaus būdo, būdamas neblaivus puola ant pirmo pasitaikiusiojo, tačiau prokurorė neprašė šio asmens įtraukti liudytoju. Apeliantas teigia, kad byla išnagrinėta buvo šališkai. Prieštaringos yra apylinkės teismo padarytos išvados, kad E. K. veiksmų pavojingumas nepagrįstas faktinėmis bylos aplinkybėmis. Apeliantas sutinka su tuo pirmosios instancijos teismo motyvu, kad nukentėjusiajam padaryti sužalojimai nėra adekvatūs jo padarytiems veiksmams (apeliantas neneigia, kad buvo peržengtos būtinosios ginties ribos). Tai turėjo atsispindėti nuosprendyje, tačiau konstatuojamojoje dalyje nurodyta nėra. Nuteistasis smūgius E. K. sudavė ne be priežasties, tačiau nuosprendyje apie tai nekalbama nieko. Surašytas kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 str. reikalavimų, nes neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Tokiu būdu skundžiamas nuosprendis, kurio atskiros dalys prieštarauja viena kitai, negali būti teisėtas ir pagrįstas, jis turi būti panaikintas.

6Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė skundą atmesti.

7Nuteistojo R. A. apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

8Teisėjų kolegija, atlikusi įrodymų tyrimą, ištyrusi bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, dėl ko paskyrė nuteistajam neteisingą bausmę (BPK 328 str. 1 p., 2 p.), todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas.

9Asmuo neatsako pagal šį baudžiamąjį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. Būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties ribų peržengimu nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, arba ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika.

10Besiginančiojo veiksmai padarant žalos kitam asmeniui negali būti laikomi būtinąja gintimi, kai pavojingas kėsinimasis jau buvo atremtas ar pasibaigęs ir besiginantysis tai suprato ir todėl aiškiai nebuvo reikalo gintis. Tokiu atveju atsakomybė už padarytus veiksmus atsiranda bendrais pagrindais. Baudžiamajame įstatyme nurodyta, kad būtinoji gintis galima nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. Taigi viena iš būtinosios ginties teisėtumo sąlygų yra realus ir akivaizdus pavojingas kėsinimasis. Kėsinimasis laikomas realiu, jeigu jis egzistuoja objektyviai, o akivaizdžiu – kai jis yra pradėtas arba tiesiogiai gresia besiginančiojo teisėms. Pažymėtina, kad vertinant būtinosios ginties situaciją, turi būti itin kruopščiai nustatoma pavojingo kėsinimosi pradžia ir pabaiga, nes teisingas šių aplinkybių nustatymas lemia tinkamą būtinosios ginties įvertinimą. Būtinosios ginties būklė atsiranda ne tik pačiu pavojingo kėsinimosi momentu, bet ir tais atvejais, kai yra reali jo grėsmė (ištraukiamas ginklas, atlenkiamas peilis, besiginantysis apsupamas kitų asmenų ir pan.).

11Tuo tarpu, besiginančiojo veiksmai, padarant žalą kitam asmeniui, negali būti laikomi būtinąja gintimi, kai pavojingas kėsinimasis jau žinomai buvo atremtas ar pasibaigęs ir aiškiai nebuvo reikalo gintis.

12Turi būti nustatyta įvykio situacija, pavojingo kėsinimosi pradžia ir pabaiga, nes teisingas šių aplinkybių nustatymas lemia tinkamą būtinosios ginties įvertinimą. Be to, konstatuojant, kad pavojingas kėsinimasis jau buvo atremtas ar pasibaigęs, nuosprendyje turi būti išdėstyti įrodymai ar faktai, kurie leidžia spręsti, kad besiginantysis suprato, jog pavojingas kėsinimasis jau atremtas ar pasibaigęs, todėl aiškiai nebuvo reikalo gintis.

13Peržengti būtinosios ginties ribas yra įmanoma tik tada, kai būtinosios ginties situacija yra nepasibaigusi. Baudžiamojoje byloje Nr. 2K-175/2004 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nurodė, kad, nesant būtinosios ginties situacijos, nėra pagrindo kalbėti apie būtinosios ginties ribų peržengimą.

14Liudytojų D. M., D. K. ir G. P. parodymais yra nustatyta, kad nukentėjusysis E. K. kumščiu trenkė L. G., kuri nukrito. Tik po to nuteistasis sudavė smūgį nukentėjusiajam. Pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu apklausti liudytojai D. M., D. K. ir G. P. nepatvirtino R. A. versijos apie tai, kad po to, kai nukentėjusysis sudavė smūgį L. G. ir ji nukrito, E. K. ir toliau bandė vartoti prieš ją smurtą. Byloje nėra kitų duomenų, išskyrus R. A. parodymus, kad E. K. po smūgio L. G. ruošėsi dar kartą pavartoti prieš ją fizinį smurtą, todėl laikytina, kad E. K. vieną kartą kumščiu sudavė smūgį L. G. ir tuo pavojinga veika pasibaigė. Nuteistasis R. A. turėjo tai suprasti, todėl nėra pagrindo teigti, kad nuteistasis, gindamas L. G. nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi, pradėjo vartoti prieš nukentėjusįjį fizinį smurtą būtinosios ginties sąlygomis, peržengė būtinosios ginties ribas ir sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą.

15Apeliacinės instancijos teisme apklausta liudytoja L. G. parodė, kad E. K. sudavė jai smūgį kumščiu į kairįjį skruostą, ji nukrito ir prarado sąmonę. Liudytoja parodė, kad mano, kad E. K. galėjo jai suduoti daugiau smūgių, nes jis buvo išgėręs ir piktas. Liudytojos L. G. nuomonė, kad E. K. galėjo jai suduoti daugiau smūgių yra subjektyvi, ji prarado sąmonę ir nematė, ar E. K. ruošėsi tęsti smurtinius veiksmus, todėl jos nuomonė vertintina kritiškai.

16Nuteistojo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, kad nusikalstamos veikos aprašymas neatitinka faktinių aplinkybių, ar kad kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 str. reikalavimus, yra deklaratyvūs, todėl atmestini. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė tokius nuteistojo teiginius patvirtinančių duomenų.

17Tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė tik vieną nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę (nuteistasis prisipažino padaręs nusikaltimą), nors faktinės bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad be nuteistojo prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką, yra dar viena lengvinanti jo atsakomybę aplinkybė – veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiojo elgesys (BK 59 str. 1 d. 6 p.). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pats nukentėjusysis E. K. be jokios rimtos priežasties pavartojo fizinį smurtą L. G. atžvilgiu. E. K. suduotas smūgis išprovokavo R. A. fizinį smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu, todėl nukentėjusiojo elgesys laikomas provokuojančiu bei rizikingu ir dėl to R. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstamas provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiojo E. K. elgesys, turėjęs įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 59 str. 1 d. 6 p.). Pirmosios instancijos teismas be pagrindo nepripažino šios aplinkybės R. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe, todėl nuosprendis keičiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 str. 1 p.).

18Atsižvelgiant į tai mažintinas nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės dydis iki 2 metų laisvės atėmimo. Kauno rajono apylinkės teismo 2011-04-04 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmė su naujai paskirta bausme bendrintina BK 64 str. 3 d. pagrindu, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant dalį neatliktos bausmės. Bausmes iš dalies sudėjus, nuteistajam skirtina 2 m. 3 mėn. laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

19Kitoje dalyje nuosprendis paliktinas nepakeistas.

20Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 2 p.,

Nutarė

21pakeisti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. nuosprendį:

22pripažinti nuteistojo R. A. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiojo elgesys (BK 59 str. 1 d. 6 p.).

23R. A., pripažintam kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., paskirti 2 metus laisvės atėmimo.

24Vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėti dalį laisvės atėmimo bausmės, paskirtos Kauno rajono apylinkės teismo 2011-04-04 nuosprendžiu, ir R. A. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 2 metus 2 mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

25Kitą Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 7 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. R. A. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135... 3. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, atlikusi įrodymų... 4. R. A. nuteistas pagal BK 135 str. 1 d. už tai, kad jis 2011 m. gegužės 16 d.... 5. Nuteistasis R. A. skundžia Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7... 6. Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti,... 7. Nuteistojo R. A. apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 8. Teisėjų kolegija, atlikusi įrodymų tyrimą, ištyrusi bylos medžiagą bei... 9. Asmuo neatsako pagal šį baudžiamąjį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas... 10. Besiginančiojo veiksmai padarant žalos kitam asmeniui negali būti laikomi... 11. Tuo tarpu, besiginančiojo veiksmai, padarant žalą kitam asmeniui, negali... 12. Turi būti nustatyta įvykio situacija, pavojingo kėsinimosi pradžia ir... 13. Peržengti būtinosios ginties ribas yra įmanoma tik tada, kai būtinosios... 14. Liudytojų D. M., D. K. ir G. P. parodymais yra nustatyta, kad nukentėjusysis... 15. Apeliacinės instancijos teisme apklausta liudytoja L. G. parodė, kad E. K.... 16. Nuteistojo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, kad... 17. Tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė tik vieną nuteistojo... 18. Atsižvelgiant į tai mažintinas nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo... 19. Kitoje dalyje nuosprendis paliktinas nepakeistas.... 20. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1... 21. pakeisti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. nuosprendį:... 22. pripažinti nuteistojo R. A. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad veikos... 23. R. A., pripažintam kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 24. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos... 25. Kitą Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 7 d. nuosprendžio dalį...