Byla e2-1073-164/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, sekretoriaujant Redai Vingienei, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei I. V., atsakovui M. U., jo atstovui advokatui Mantui Liugui, trečiojo asmens UAB „Šilutės šilumos tinklai„ atstovei Birutei Ačei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams A. U. ir M. U., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Ž. Z. ir uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Šilutės šilumos tinklai“ dėl turtinės žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. U. ir M. U. 2516,00 Eur turtinės žalos atlyginimo, 51,70 Eur kompensacinių palūkanų ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2015-08-31 buvo užpiltas butas, esantis ( - ) priklausantis Ž. Z.. AB „Lietuvos draudimas“ atstovas V. Š. nustatė, kad užpylimo metu buvo sulietos patalpos 16-4 lubos, sienos, grindys, šioje patalpoje buvusi spinta, patalpos 16-6 lubos ir sienos. Ieškovas atstovas išsiaiškino, kad ieškovės apdraustų patalpų užpylimo priežastis yra vandens pratekėjimas iš buto, esančio ( - ). UAB „Šilutės šilumos tinklams“ atliekant hidraulinius bandymus, iš Bute Nr. ( - ) nupjautų šildymo sistemos vamzdžių ir radiatorių bei dėl nesumontuotų uždarymo vožtuvų pratekėjo vanduo. Įvykio metu butas, esantis ( - ), ieškovės buvo apdraustas Būsto draudimu. Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067 (2013-01-03 redakcija, galioja nuo 2013-02-11) (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių nuostatas nuostolio dydis yra nustatomas, vadovaujantis surašytu turto sunaikinimo ar sugadinimo aktu (jei apžiūra buvo vykdoma ir aktas buvo surašytas), gautais iš draudėjo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, būtinais turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti. Taisyklių B skyriaus III skirsnio 2.2 punkte nurodyta, kad kai pastatai (pastatų elementai (įrenginiai)) ar namų turtas, apdrausti atkūrimo verte, dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadinti, tai nuostolis yra šio turto remonto kaina. Nuostoliu laikomos tik remonto išlaidos, būtinos sugadintam turtui atstatyti iki buvusios būklės prieš pat įvykį bei neviršijančios to turto atkūrimo vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį. Ieškovė pagal lokalinę sąmatą apskaičiavo, kad turto remonto kaina 2516,00 Eur ir išmokėjo tokio dydžio draudimo išmoką. Ieškovė siuntė pretenziją atsakovams, ragindama atlyginti žalą, tačiau turtinė žala iki šiol nėra atlyginta.

4Atsakovas M. U. atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi ieškinyje nurodytą žalą sukėlė ne atsakovų, o trečiojo asmens UAB „Šilutės šilumos tinklai“ neteisėti veiksmai. Atsakovas pripažįsta, kad nuo jų buto pratėjęs vanduo apipylė žemiau jo esantį butą. Trečiojo asmens UAB „Šilutės šilumos tinklai“ darbuotojai 2015-08-31 atliko hidraulinius bandymus daugiabutyje, esančiame adresu ( - ). Apie šiuos darbus gyventojai nebuvo iš anksto informuoti, kaip to imperatyviai reikalauja Lietuvos Respublikos 2010-10-25 energetikos ministro įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 129.6 punktas. Hidraulinių bandymų dieną atsakovai M. ir A. U. vykdė jiems nuosavybės teise priklausančio buto, adresu ( - ), einamojo remonto darbus. Atliekamų einamojo remonto darbų metu buvo laikinai nuimti radiatoriai tam, kad būtų galima atlikti sienos apdailos darbus. Kadangi UAB „Šilutės šilumos tinklai“ pažeisė Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse numatytą pareigą informuoti, atsakovai neturėjo galimybės numatyti, kad einamojo remonto dieną pastate bus vykdomi hidrauliniai bandymai.Apie tai, kad žemiau apliejamas butas atsakovai nežinojo ir negalėjo žinoti, kadangi jokio vandens pratekėjimo jo bute nebuvo. Taip pat UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atlikdamas hidraulinius bandymus, nepastebėjo, kad yra vandens pratekėjimas ir šių bandymų nenutraukė. Nurodo, kad kaimynai žinojo, kad jisai butą tvarko kapitaliai. Atsakovas neigia, kad savavališkai išleido termofikacinį vandenį, teigia, kad vandens sistemoje nebuvo tuo metu, kai jisai nukabino radiatorius.

5Atsakovė A. U. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, tas pačias aplinkybes kaip ir atsakovas M. U..

6Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atstovė Birutė Ačė nurodė, kad už minėta įvykį atsakingi atsakovai A. U. ir M. U. ir prašo ieškinį tenkinti. Užpylimo priežastimi buvo nustatytas vandens pratekėjimas iš atsakovų buto. Atsakovų bute buvo vykdomi remonto darbai ir nupjauti šildymo sistemų vamzdžiai ir radiatoriai. Laikinas šildymo sistemos atjungimas atitinkamoms patalpoms, kai nekeičiama remontuojamų patalpų šilumos sistema ar jos prijungimo schema, o toks atjungimas susijęs tik su šių patalpų remontu, pripažįstamas teisėtu, kai atitinka teisė aktuose nustatytus reikalavimus reikalauja Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse numatyta teisė atjungti šilumos įrenginius nuo centralizuotų šilumos tiekimo tinklų tik nepažeidžiant kitų savininkų teisių ir teisėtų interesų. Egzistuojant centralizuotam šilumos tiekimui daugiabučiame name šilumos atjungimui į konkrečias patalpas reikalinga suderinti laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygas ir tai nepriklauso nuo to, ar atsijungiama visam laikui, ar tam tikram laikotarpiui, nes tik taip nepažeidžiamos kitų vartotojų (bendraturčių) teisės. Atsakovai, atjungdami šildymo sistemas, apie tai neinformavo šilumos tiekėjo, atjungimo techninių sąlygų neprašė, todėl jis neįvykdė visų teisės aktų reikalavimų, kad atjungimas nuo centralizuotų šildymo sistemų būtų teisėtas. Atsakovai su prašymu į UAB „Šilutės šilumos tinklus“ nesikreipė dėl to, kad nori nuimti radiatorius. Radiatoriai yra šildymo sistemos elementai ir pagal pasirašytą sutarties atsakovų su UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 7.2. punktą parašyta, kad negali savavališkai keisti šildymo sistemos elementų. Nurodo, kad pareigos informuoti namo gyventojų apie tai, kad vyks paruošiamieji darbai hidrauliniams bandymas neturėjo. Įstatyme yra numatyta, kad informuoti, gyventojus privalo tik apie pačius hidraulinius bandymus.

7Liudytojas V. J. teismo posėdyje nurodė, kad UAB „Šilutės šilumos tinklai“ neprikabino jokių lapelių apie tai, jog vyks šilumos sistemos darbai. Tuo metu, kai įvyko vandens pratekėjimas jo namuose nebuvo, buvo darbe. Apie tai kokio pobūdžio ir masto darbai buvo atliekami atsakovų bute jisai nežinojo.

8Liudytojas H. V. B. nurodo analogiškai kaip ir liudytojas V. J..

9Liudytojas L. T. teismo posėdžio metu parodė, kad jisai dirba UAB „Šilutės šilumos tinklai. Tą dieną jisai turėjo ( - ), atlikti paruošiamuosius darbus hidrauliniams bandymams. Atliekant hidraulinius bandymus šildymo sistema turi būti užpildyta. Pirmiausia pas dispečerę patikrino žurnalą ir pažiūrėjo, jokių prašymų, susijusių su šilumos sistema tame name nebuvo pateikta. Nuvykę ir pradėję leisti vandenį pastebėjo, kad nekyla slėgis. Tuomet išvyko į kitą namą atlikti paruošiamųjų darbų hidrauliniams bandymams, sulaukė skambučio ir nuvyko atgal adresu ( - ). Įėjęs į nurodytą butą, pamatė, kad tame bute buvo savavališkai nuimti radiatoriai, dėl ko leidžiant vandenį į šilumos sistemą įvyko pratekėjimas ir aplietas žemiau esantis butas. Nurodo, kad gyventojai patys savavališkai nuimti radiatorių negali, taip pat negali ir išleisti termofikacinio vandens, kuris yra šildymo sistemoje. Apie pasirengimo darbus hidrauliniams bandymams atlikti gyventojų įspėti nereikia, įspėti reikia tik apie hidraulinius bandymus.

10Liudytojas P. M. parodė, kad dirba UAB „Šilutės šilumos tinklai. Tą dieną kartu su L. T. jisai turėjo vykdyti pasiruošimo hidrauliniams bandymams darbus. Prieš važiuojant pas dispečerę defektų žurnalą, ten nebuvo jokių prašymų ar pranešimų, susijusių su šildymo sistema. Pradėjo pilti vandenį, bet sistema neužsipildė. Tuomet nuvažiavo darbų atlikti į kitą namą, gavo skambutį, kad kažkas negerai ir sugrįžo atgal. Pats į butą užėjęs nebuvo, nematė ar radiatoriai buvo nuimti ar ne. Apie paruošiamuosius darbus hidrauliniams bandymams atlikti gyventojas pranešti neturi.Nurodo, kad gyventojai savavališkai neįspėję išleisti vandens iš sistemos ir nuimti radiatorių negali.

11Į teismo posėdį neatvyko atsakovė A. U., tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Ž. Z., kuri rašytiniu prašymu prašo civilinę bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta, procesiniai dokumentai tinkamai įteikti. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Ž. Z. per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Byla nagrinėtina iš esmės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 str. 2 d.).

12Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

13Ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-08-31 buvo užpiltas butas, esantis ( - ), priklausantis Ž. Z.. Ieškovės atstovas išsiaiškino, kad ieškovės apdraustų patalpų užpylimo priežastis yra vandens pratekėjimas iš buto, esančio ( - ). Šio fakto neginčija ir pats atsakovas M. U..

14Atsakovas M. U. atliepime ir teismo posėdyje, o atsakovė A. U. atsiliepime nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka dėl to, kad nurodytą žalą sukėlė ne atsakovų, o trečiojo asmens UAB „Šilutės šilumos tinklai“ neteisėti veiksmai, jie apie atliekamus hidraulinius bandymus nebuvo informavę daugiabučio namo, esančio ( - ) gyventojų. Ištyrus bylos medžiagą ir įvertinus liudytojų duotus parodymus matyti, kad tuo metu kai buvo aplietas butas, esantis ( - ), UAB „Šilutės šilumos tinklai, atliko ne hidraulinius bandymus, bet pasiruošimo darbus hidrauliniams bandymams ir pareigos, apie tai, kad tokie darbai bus vykdomi įspėti pareigos neturėjo. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad vyko būtent hidrauliniai bandymai nėra pateikta. Byloje nustatyta, kad vanduo ištekėjo pro tas vietas, kur turėjo būti radiatoriai. Atsakovų atstovo advokato M. Liugo teiginiai, kad butas galėjo būti užlietas ne dėl to, kad buvo nuimti radiatoriai, o dėl šildymo sistemos trūkumų buvo paneigti liudytojų L. T. ir P. M. parodymais, kurie nurodė, kad tokius šildymo sistemos trūkumus parodytų parametrai, kurie buvo fiksuojami pripildant šildymo sistemą, tuomet vanduo sunktųsi palengva.

15Radiatorius savo bute nuėmė atsakovai, nesuderinę su UAB „Šilutės šilumos tinklais“, tuo pažeisdami Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 133.1 punktą ir pasirašytą sutarties, sudarytos tarp atsakovų ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 7.2. punktą. Todėl konstatuotina, kad buvo padaryta žala dėl atsakovų neteisėtų veiksmų.

16Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 str. 1 ir 2 d.). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 str. 1 d.). Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trukumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas) (CK 6.266 str.). Skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymais numatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus paskirtais nuostoliais (CK 6.261 str.).

17Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str. 1 d.). str. 1 d., 6.263 str., 6.281 str.). Kadangi nustatyta, kad atsakovai padarė žalą ir jų žalą atlygino ieškovė, ieškovė įgijo regreso teisę į atsakovus, todėl iš atsakovų solidariai priteistina 2516 Eur žalos atlyginimo (CK 6.246 str. - 6.249 str., 6.263 str. 1 d., 2 d., 6.281 str., 6.1015 str. 1 d.), 51,70 Eur kompensacinių palūkanų (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.) bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d.).

18Taip pat iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 58 Eur žyminio mokesčio ir 455,58 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t.y. iš viso 513,58 Eur ieškovei ir 4,65 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 96 str.),

19Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

20Ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti solidariai iš A. U., asmens kodas ( - ) ir M. U., asmens kodas ( - ) 2516,00 Eur skolos, 51,70 Eur kompensacinių palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 2567,70 Eur sumą nuo 2016-03-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 455,58 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834 ir 4,65 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti solidariai iš... 4. Atsakovas M. U. atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu nurodė, kad... 5. Atsakovė A. U. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, tas... 6. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB... 7. Liudytojas V. J. teismo posėdyje nurodė, kad UAB „Šilutės šilumos... 8. Liudytojas H. V. B. nurodo analogiškai kaip ir liudytojas V. J..... 9. Liudytojas L. T. teismo posėdžio metu parodė, kad jisai dirba UAB... 10. Liudytojas P. M. parodė, kad dirba UAB „Šilutės šilumos tinklai. Tą... 11. Į teismo posėdį neatvyko atsakovė A. U., tretysis asmuo nepareiškiantis... 12. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.... 13. Ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį... 14. Atsakovas M. U. atliepime ir teismo posėdyje, o atsakovė A. U. atsiliepime... 15. Radiatorius savo bute nuėmė atsakovai, nesuderinę su UAB „Šilutės... 16. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 17. Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo... 18. Taip pat iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 58 Eur žyminio... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 20. Ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti solidariai iš A. U., asmens kodas ( - ) ir M. U., asmens kodas ( - )... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...